Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Māra Kuļša
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Iepazīties ar veselības veicināšanas un saslimšanu profilakses iespējām fizioterapeita darbā cilvēkiem dažādos vecumposmos, cilvēkiem ar dažādu nodarbošanos un dažādiem veselības riska faktoriem.

Priekšzināšanas

Fizioterapijas pamati, sports veselībai, sporta medicīna un fizioterapija pie dažādām saslimšanām.

Rezultāti

Zināšanas

Students iegūs izpratni par veselības veicināšanas iespējām, pamatprincipiem un vajadzību izvērtēšanu fizioterapeita skatījumā, atpazīs un spēs aprakstīt saslimšanas izraisošos faktorus un zinās to novēršanas iespējas fizioterapeita ikdienas darbā, izmantojot fizioterapeitam pieejamās metodes, saskatīs un spēs pamatot klienta paša lomu veselības veicināšanā un slimību profilaksē, spēs pamatot fiziskās aktivitātes nozīmi veselības veicināšanā un veikt atbilstošu tās izvēli.

Prasmes

Atpazīs un spēs izvērtēt veselību veicinošos un saslimšanas izraisošos iekšējos un ārējos faktorus, kas ietekmē kustību-balsta sistēmu, elpošanas sistēmu, sirds un asinsrites sistēmu un citu sistēmu konkrētā situācijā, spēs plānot un realizēt dzīvē veselību veicinošo faktoru ieviešanu un šī procesa kontroli gan individuāli, gan darbā ar dažādām klientu grupām: bērniem, strādājošiem pieaugušajiem, veciem cilvēkiem, izmantojot fizioterapeitam pieejamās metodes.

Kompetences

Spēs analizēt un pamatot veselības veicināšanas un profilakses lomu fizioterapeita profesionālajā darbībā un spēs pielietot apgūtās iemaņas praksē, veidojot veselības veicināšanas un profilakses programmas savas profesionālās darbības ietvaros.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF5BakalaursObligātsMāra Kuļša
Fizioterapija, RFFN9BakalaursObligātsMāra Kuļša