Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas tehnoloģijas; Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Kursa mērķis ir attīstīt izpratni par vides un mūsdienīgu palīgtehnoloģiju nozīmi rehabilitācijas pakalpojumu realizēšanā; sekmēt izpratni par to izvērtēšanas, izvēles un sekmīgas pielietošanas pamatprincipiem.

Priekšzināšanas

Rehabilitācijas pamati, Starptautiskā funkcionēšanas un veselības klasifikācija, palīgtehnoloģijas un vides pieejamība, tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēma Latvijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti izprot un spēj raksturot palīgtehnoloģijas, kuras var pielietot rehabilitācijas procesā. Izprot vides un konteksta jēdzienus un spēj raksturot vides un personas mijiedarbības veidus.

Prasmes

Pielietot palīgtehntehnoloģiju un vides novērtējuma dažādus komponentus, izvērtēt palīgtehnoloģiju un vides adaptācijas ietekmi uz personas funkcionālajām spējām atbilstoši savai profesionālajai kompetencei.

Kompetences

Spēj analizēt un vērtēt nepieciešamību pēc vides adaptācijas un palīglīdzekļu lietojuma atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, spēj sadarboties ar kolēģiem multiprofesionālā komandā, spēj diskutēt un vienoties par vides un tehnoloģiju pielietojuma risinājumiem, lai sasniegtu rehabilitācijas mērķus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM2MaģistrsObligāts