Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Žanna Martinsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sniegt ieskatu vides veselībā un aroda veselībā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās:
• pamatzināšanas par vides veselības un aroda veselības nozīmi, principiem un to izmantošanu praksē,
• analizēt un atpazīt galvenās vides veselības un darba vides problēmas,
• kontrolēt un mazināt muskuļu un skeleta sistēmas slimību attīstības risku.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• novērtēt ergonomiskos darba vides riska faktorus zobārsta darba vietā,
• pareizi turēt darba instrumentus, noregulēt gaismu un zobārsta krēslu, kā arī izvēlēties pareizu darba pozu.

Kompetences

Pēc kursa apguves studenti iegūs kompetenci pielietot iegūtās zināšanas vides un aroda veselībā strādājot zobārsta profesijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz5MaģistrsObligātsSabīne Grīnberga, Žanna Martinsone, Maija Eglīte
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF5MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF5MaģistrsObligāts