Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Zinātniskais asistents p.i.

RTU Tālmācības studiju centrs

2016 - pašlaik

Stundu pasniedzēja

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža

2003 - pašlaik

Lektora p.i.

Medicīnas fakultāte, Aroda un vides medicīnas katedra

2003 - pašlaik

Metodiķis

Medicīnas fakultāte, Aroda un vides medicīnas katedra

2003 - pašlaik

Stundu pasniedzēja

RSU Rehabilitācijas katedra

2003 - 2015

Fizioterapeite

Rīgas slimnīca „Bikur Holim”

2007 - 2010

Fizioterapeite

Baltic Beach Hotel Spa komplekss, Jūrmala

2001 - 2006

Lektore

Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas koledža, Rīga

1999 - 2006

Fizioterapeite

SIA "Sanare KRC Jaunķemeri", Jūrmala

1996 - 2005

Fizioterapeite

NRC “Vaivari”

2000 - 2002

Fizioterapeite

AS Protezēšanas un ortopēdijas centrs

Izglītība

2012 - pašlaik

RTU doktorantūras programmas „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” doktorante

Rīgas tehniskā universitāte

*Promocijas darba nosaukums "E-studiju lietojamības pētījumi"; promocijas darba vadītājs: Atis Kapenieks

2005 - 2007

Noklausīts Latvijas universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Izglītības zinātņu maģistrantūras kurss

Latvijas Universitāte

1999 - 2002

Maģistra grāds vides zinātnē, Mg.Env.Sc

Latvijas Universitāte

1994 - 1998

Bakalaura grāds veselības aprūpē, profesionālais grāds fizioterapijā

Rīgas Stradiņa universitāte

1984 - 1986

Feldšere-laborante

Paula Stradiņa Rīgas 2. medicīnas skola

Sasniegumi

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

RSU Latvijas arodslimību ārstu biedrības konferences:

- ​Arodslimnieku invaliditāte un rehabilitācijas iespējas.​ 07.10.16.​

- Saslimstība ar arodslimībām. Dažādi to ārstēšanas aspekti. 21.04.17.

Mācību centra "Polyglot" organizētie kursi "Business Intermediate". 13.07.16.– 31.08.16.

RSU un Alius Lingua organizētie Angļu valodas kursi. 05.10.16.– 03.05.17.​​

Profesionālās pilnveides programma "Veselības psiholoģija" . 10.11. - 17.11.16.

Kardiopulmonālā reanimācija pieaugušajiem un bērniem" . 04.11. - 06.11.16.

"Nūjošana veselībai". 22. un 29. 04.17.

RSU PIC organizētie kursi:

- "Darba uzsākšana ar Microsoft Excel"​​​​​. 03.02.17.– 24.03.17.

- "Digitālā attēlošana – fotografēšanas pamati un attēlu pēcapstrāde". 08.12.16.– 09.01.17.​​​

Fotoakadēmijas organizētie Fotokursi. 07.03.17.– 20.06.17.​​

2016. PIC organizētie kursi "Citādu videolekciju veidošana - Vulverhemptonas Universitātes pieredze" un "Panopto ideju laboratorija". 2016. PIC organizēts seminārs "Europass dokumentu portfolio"

2016. vieslekcija "Kanādas Britu Kolumbijas universitātes pieredze flipped classroom īstenošanā". ​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Ergonomiskie darba vides riska faktori
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ietekme uz cilvēku fizisko un garīgo veselību
  • Programmatūras ergonomika
  • E-studiju materiālu lietojamība
  •  

 

Vadītie studiju kursi

Ergonomija zobārstniecībā

Ergonomika un darba fizioloģija

Hidroterapija

Higiēna, sporta higiēna

Psihosociālās problēmas darba vietās

Vides zinības

Docētie studiju kursi

Arodmedicīna un arodslimības

Arodmedicīna un darba veselība

Arodmedicīna, darba veselība un civilā aizsardzība

Arodveselība un arodslimības uztura speciālistiem

Ergonomija zobārstniecībā

Hidroterapija

Higiēna, sporta higiēna

Vides un aroda veselība

Vides veselība

Vides veselība uztura speciālistiem

Vides zinības

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

bakalaura darbi: 5

​kvalifikācijas darbi: 8

recenzētie:

​​kvalifikācijas darbi: 10

 

Projekti

 

- ERAF projekts Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām (TELECI) No.1.1.1.1./16/A/154 Amats: pētniece.​

- 2014.g. Piedalīšanās projektā „Strādā vesels" ar informatīvo materiālu veidošanu ergonomisko darba vides riska faktoru mazināšanai.

- Darba vides psihoemocionālo riska faktoru novērtēšanas kritēriju izstrāde. Grants 05.1835. Amats: pētniece.

- Eiropas struktūrfonda (Eiropas Sociālā fonda) un LR Labklājības ministrijas pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā". Realizē konsorcijs „AS Ibna un RSU Darba un vides veselības institūts". Amats: pētniece.

- Eiropas Komisijas iniciatīvas EQUAL projekts „Invalīdu nodarbinātības veicināšana". Amats: pētniece​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

​2016.g. - pašlaik WaterArt Organisation biedre​

2001.g. - pašlaik Latvijas ergonomikas biedrības biedre ​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Grīnberga, Sabīne. Software usability : concepts, attributes and associated health problems / S.Grīnberga // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.5 (2016), p.266-268. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Grīnberga, Sabīne. Ambient description of software usability [Elektroniskais resurss] / S.Grinberga // Research Gate [Tiešsaistes portāls]. - (2015, Nov.12), DOI: 10.13140/RG.2.1.2776.0087, [p.1-9]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 9.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.researchgate.net/publication/

Psihosociālo darba vides faktoru ieslodzījuma vietā saistība ar cietuma darbinieku subjektīvo veselības novērtējumu / Dz.Pētersone, S.Grīnberga, M.Eglīte, U.Teibe // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 164.-174.lpp.

 

Tēzes​​

 

 

Grīnberga, Sabīne. Acu skatiena fiksēšanas un kustību analīze datorlietotāju kognitīvo procesu pētījumos / S.Grīnberga, A.Kapenieks, R.Gulbis // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 230.lpp.​​​​

 

Grīnberga, Sabīne. E-studiju vides (Moodle) lietošanas iespējas medicīnas izglītības studiju rezultātu uzlabošanā / S.Grīnberga, A.Kapenieks // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 331.lpp.

Grīnberga, Sabīne. Ergonomisko darba vides riska faktoru saistība ar muskuloskeletālās sistēmas problēmām dzelzceļa mašīnistiem un to palīgiem / S.Grīnberga, O.Rasnačs, I.Pētersone // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 96.lpp.

Grīnberga, Sabīne. Programmatūras ergonomikas nozīme datorlietotāju darba produktivitātes un kvalitātes uzlabošanā [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Grīnberga // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 9.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=85

Environmental education at the department of occupational and environmental medicine of Riga Stradiņš university / S.Grīnberga, M.Avota, M.Eglīte, J.Dundurs, B.Aulika // 17th International Scientific Conference "EcoBalt 2012" (Riga, Oct.18-19, 2012) : Book of Abstracts. - Riga, 2012. - P.29.

Grīnberga, Sabīne. Ambient description of software usability : [abstract] / S.Grinberga // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.25.

Kontakti

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja