Pārlekt uz galveno saturu

Darbības virzieni, galvenie pamatuzdevumi un mērķi

 • Sekmīgi īstenot un attīstīt studentu, rezidentu un doktorantu teorētisko apmācību arodveselības un vides veselības jomās
 • Ieviest jaunas apmācības metodes (piemēram, e-izglītība; tālākizglītības programmas u. c.)
 • Arodslimību ārstu kvalifikācijas paaugstināšana
 • Studentu un rezidentu zinātnisko pētījumu vadīšana
 • Katedras docētāju zinātnisko pētījumu veicināšana
 • Sadarbība ar RSU Higiēnas un arodslimību laboratorijas, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra un RSU Darba drošības un vides veselības institūta speciālistiem studentu, rezidentu un arodslimību ārstu apmācībā
 • Katedras mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas un uzturēšanas nodrošināšana

Pētniecības virzieni

 • Darba apstākļi un riski Latvijā
 • Arodsaslimstības izpēte Latvijā vairāk attīstītajās ražošanas nozarēs

Zinātniskās tēmas

Līdz 2011. gadam
 • Projekts Eiropas darba vides risku novērtējums, vadītāja Latvijā M. Eglīte, vadošā organizācija – Beļģijas Darba drošības un arodveselības institūts, līdzizpildītājs RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts, izpildes laiks 2006.–2010., finansēšanas avots Eiropas Darba drošības un aroda veselības aģentūra
 • Projekts Establishing of Environmental Modelling Centre in Riga Stradins University (Vides modelēšanas centra izveide Rīgas Stradiņa universitātē) nr. 0042, vadītāja Latvijā M. Eglīte, vadošā organizācija RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts, līdzizpildītājs SIA PSI Grupa, izpildes laiks 2008.–2011., finansē Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas valdība ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta palīdzību
 • ES GRUNTVIG Strādājošo ar zemu izglītības pakāpi veselības izglītības uzlabošana mainīga darba tirgus perioda apstākļos, 01.12.2008.–30.11.2010. Līgums nr. 2008-3466/001-001
 • Biroju tehniskā aprīkojuma radīta iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums, finansē EEZ, 01.10.2009.–31.10.2010. Līgums nr. EEZ09AP-22 ar Akadēmisko programmu aģentūru

Pārējā aktuālā katedras zinātniskā darbība – RSU zinātnes portālā

Starptautiskā un vietējā sadarbība

 • RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts
 • RSU Higiēnas un arodslimību laboratorija
 • VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
 • VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centrs
 • Latvijas Arodslimību ārstu biedrība
 • Latvijas Ārstu biedrība
 • The European Association of Schools of Occupational Medicine (EASOM) / Eiropas Arodmedicīnas skolu asociācija
 • The European Union of Medical Specialists (UEMS) / Eiropas Medicīnas speciālistu apvienība