Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Mihails Haļitovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Ķīmija; Medicīnas ķīmija

Mērķis

Sniegt ievadu cilvēka organismā notiekošo ķīmisko procesu norisē, kā arī ķīmiskajos procesos medicīnā un zobārstniecībā. Veicināt izpratni par dažādu medikamentu un ķīmisku vielu izmantošanu. Uzlabot praktiskās un eksperimentālās prasmes darbā ar dažāda veida pētniecisko aprīkojumu un biežāk izmantotajām ķīmiskajām vielām.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas atbilstoši vidusskolas ķīmijas, fizikas un matemātikas programmām.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti spēs skaidrot, kādas ir dažādu vielu īpašības cilvēka organismā un kā tās spēj ietekmēt dažādus procesus, kā, piemēram, elektrolītu disociāciju, daļiņu koncentrāciju šķīdumā un pH. Papildus, studenti spēs aprakstīt ķīmiskā līdzsvara nobīdes iespējas ķīmiskā pārvērtībā, kā bufersistēmas uztur nemainīgu pH un kā noris komplekso savienojumu veidošanās un sagraušana. Apskatītās tēmas palīdzēs labāk izprast, kā norisinās dažādas ķīmiskas pārvērtības cilvēka organismā un kādas ir dažu biežāk izmantoto ķīmisko vielu īpašības.

Prasmes

Studenti varēs aprakstīt dažādus cilvēka organismā notiekošos procesus no vairākiem skatu punktiem – kas notiek ar iesaistītajām vielas daļiņām, kāda ir daļiņu koncentrācija šķīdumā un pH, kā konkrētās daļiņas ietekmē reakcijas ātrumu un kā tas tiek praktiski pielietots medicīnā un zobārstniecībā. Studenti uzlabos eksperimentālās prasmes dažādu ķīmisku pārvērtību veikšanai ar vielām, izmantos plašāk pielietotās analīzes metodes (titrēšana, kinētikas dati) un laboratorijas aprīkojumu.

Kompetences

Studenti uzlabos savas prasmes analizēt un pielietot iegūtos datus, izmantos dažāda veida laboratorijas aprīkojumu un iekārtas, kā arī pielietos iegūtās zināšanas kompleksu problēmsituāciju risināšanā. Veicot dažādus praktiskus un teorētiskus uzdevumus, tiks pilnveidots darbs komandā un kritiskās domāšanas prasmes.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz1MaģistrsObligātsMihails Haļitovs
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF1MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF1MaģistrsObligāts