Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Lektora p.i.

Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

2013 - pašlaik

Pētnieks

LU Ķīmiskās fizikas institūts

2018 - 2019

Eksperts

IZM VISC projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)

2011 - 2016

Interešu izglītības pedagogs

Iecavas vidusskola

2009 - 2011

Eksperts, darba grupas darbinieks

IZM VISC projekts Dabaszinātnes un matemātika

2008 - 2013

Zinātniskais asistents, laborants

LU Ķīmiskās fizikas institūts

Izglītība

2012 - pašlaik

Ķīmijas doktora studijas

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

Promocijas darba tēma "Tritija izdalīšana un sadalījums uzlabotos divertora materiālos"/ "Tritium extraction and distribution in advanced divertor materials"; promocijas darba vadītāja Dr.chem. Gunta Ķizāne, LU ĶFI

2010 - 2012

Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

2007 - 2010

Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2019. gada novembris – apmācību kurss „Drošība darbā ar speciālajām gāzēm", AGA SIA, Rīga

2016. gada novembris – kursi „Radiācijas drošība darbībām ar vaļējām vidējas radioaktivitātes vielām", LU Ķīmijas fakultāte, Rīga, Latvija

2016. gada aprīlis – tematiskais kurss „Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?", 8 h, RSU PIC, Rīga, Latvija

2016. gada marts-aprīlis – tematiskais kurss „Docēšana starpkultūru vidē", 15 h, RSU PIC, Rīga, Latvija

2016. gada marts – Apmācību kurss „Nuclear Engineering Intensive Course – 6th Term" Hitachi, Kauņa, Lietuva

2016. gada februāris-marts – tematiskais kurss „E-studiju (Moodle) lietošanas iespējas", 8 h, RSU PIC, Rīga, Latvija

2015. gada oktobris – tematiskais kurss „TurnitIn rīka apguve", 2 h, RSU PIC, Rīga, Latvija

2015. gada oktobris – tematiskais kurss „Panopto rīks videolekciju ierakstīšanai", 4 h, RSU PIC, Rīga, Latvija

2015. gada septembris-oktobris – tematiskais kurss „Interneta rīki docētāju kompetences pilnveidei (EDX e-vide u.c.)", 6 h, RSU PIC, Rīga, Latvija

2015. gada janvāris-maijs – Profesionālais treniņš „Pasākumu komplekss skolēnu intereses veicināšanai, sagatavošanai un dalībai EUSO", 30 h, LU DZM IC, Rīga, Latvija

2015. gada marts – LR IZM VISC Bērnu nometņu vadītāju kursi, 36 h, Jelgava, Latvija

2015. gada marts – Apmācību kurss „Nuclear Engineering Intensive Course – 4th Term, BWR Structural materials and chemistry" Hitachi, Kauņa, Lietuva

Vasaras skolas

Summer course 2014 „Elements of the Back-end of the Nuclear Fuel Cycle: Geological Storage of Spent Nuclear Fuel" Master level, 7.5 ECTS, June 8 – 19, 2014, Oskarshamn, Sweden

Pētniecības darbības virzieni

Materiāli kodolsintēzes reaktoriem (Oglekļa kompozītmateriāli CFC un ar volframu pārklāti CFC materiāli, tritija uzkrāšanās, sadalījums un izdalīšana)

Izstrādātie studiju kursi

General Medical Chemistry, Rīgas Stradiņa universitāte
Vispārējā medicīniskā ķīmija, Rīgas Stradiņa universitāte
Inorganic Chemistry, Rīgas Stradiņa universitāte​
Qualitative Analysis, Rīgas Stradiņa universitāte
​Ķīmiskā fizika, Daugavpils universitāte​​

Vadītie studiju kursi

Vispārējā medicīniskā ķīmija, RSU

Radiācijas drošība darbībām ar jonizējošo starojumu avotiem lidostu darbiniekiem (tālākizglītība), LU

Docētie studiju kursi

Medicīniskā ķīmija, RSU

Vispārējā medicīniskā ķīmija, RSU

Radiācijas drošība darbībām ar jonizējošo starojumu avotiem lidostu darbiniekiem (tālākizglītība), LU

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie:

2 bakalaura darbi ķīmijas bakalaura studiju programmā LU Ķīmijas fakultātē

1 kursa darbs kursa darbs LU Ķīmijas fakultātē

1 skolēnu ZPD Iecavas vidusskolā

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2012. gada septembris – pašlaik, Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas biedrs

2002. gada septembris – 2015. gada augusts, debašu biedrības „Debašu Centrs" dalībnieks

Publikācijas

Raksti​​

A. Brangule, L. Avotiņa, A. Zariņš, M. Haļitovs, K. A. Gross, G. Ķizāne Thermokinetic Investigation of the Drying Conditions on Amorphous Calcium Phosphate – “Key Engineering Materials” Vol. 758, pp 204-209; DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.758.204

C. Stan-Sion, N. Bekris, G. Kizane, M. Enachescu, J. Likonen, M. Halitovs, A. Petre and JET contributors Tritium retention measurements by accelerator mass spectrometry and full combustion of W-coated and uncoated CFC tiles from the JET divertor – “Nuclear Fusion” 56 (2016) 046015

C. Stan-Sion, M. Enachescu, A.R. Petre, M. Duma, D.G. Ghita, G. Kizane, L. Baumane, J. Gabrusenoks, M. Halitovs, L. Avotina, A. Zarins, J. Likonen, S. Koivuranta, M. Kiisk, JET-EFDA contributors Comparison of tritium measurement techniques for a laser cleaned JET tile – “Fusion Engineering and Design” 89 (2014) 2628–2634

Pajuste E., Kizane G., Coad J.P., Vitins A., Kirillova A., Halitovs M. and JET-EFDA Contributors Structural changes and distribution of accumulated tritium in the carbon based JET tiles – Journal of Nuclear Materials, S765–S768 (2011), 415.

Halitovs M., Kizane G., Vitins A., Pajuste E., Avotina L. Depth profiles of tritium accumulated in carbon fibre composite divertor materials of JET fusion reactor – Proceedings of International Scientific Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI) 2011, May 26-27, Kaunas, Lithuania, ISSN 1822-7554.

Metodiskie materiāli

Interaktīvs mācību materiāls „Ķīmija 9. klasei”, DVD disks, Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga, 2016, ISBN: 978-9934-0-4817-3; Redaktori: A. Bruģe, D. Builis, U. Kalva, A. Kapace, Ē. Lasmanis, G. Romanovskis; Konsultanti un recenzenti: M. Haļitovs un P. Pestovs

Interaktīvs mācību materiāls „Ķīmija 8. klasei”, DVD disks, Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga, 2014, ISBN: 978-9934-0-4243-0; Redaktori: A. Bruģe, D. Builis, U. Kalva, A. Kapace, Ē. Lasmanis, G. Romanovskis; Konsultanti un recenzenti: M. Haļitovs un P. Pestovs

D. Namsone, V. Legzdiņa, A. Kumerdanka, A. Locāne, V. Muižnieks, I. Vilks, M. Haļitovs, D. Bonka, I. Pelnēna Metodiskais materiāls „Skolēnu intereses veicināšana par dabaszinātnēm un matemātiku”, IZM VISC projekts Dabaszinātnes un matemātika, 3 grāmatas (4 daļas pa 36 lpp. katra), Rīga, IZM VISC DZM, 2011, ISBN 978-9984-573-27-4

Dalība konferencēs

Starptautiskās konferences – vairāk kā 10

Vietējās konferences– vairāk kā 10

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja