Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Ušacka
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar psiholoģiju kā zinātni, tās pielietojumu un veicināt šo zināšanu piemērošanu juridiskajā praksē.
Sekmēt, atklāt un izprast pieaugušu, psihiski veselu cilvēku psihes attīstības īpatnības, procesus, stāvokļus un īpašības. Attīstīt šo parādību izpratni, kas palīdzētu veiksmīgi organizēt saskarsmi tiesiskās izziņas un juridiskās darbības jomā.

Priekšzināšanas

Tiesību filozofija, loģika.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina psiholoģijas vispārējos jēdzienus un to saistību ar citām nozarēm, ir ieguvuši zināšanas personības psiholoģijā, analizē pamatproblēmas un faktus, zina terminoloģiju, orientējas, izprot un pārzina pamata teorijas un procesus psiholoģijā, kritiski izvērtē teorijas mūsdienu kontekstā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pielieto dažādus psiholoģijas terminus un salīdzina teorijas, pielieto kursā iegūtās kognitīvās un praktiskās prasmes, lai veiktu profesionālos uzdevumus un risinātu tiesību psiholoģijas izpētes problēmas.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie orientējas psiholoģijas teorijās, ir ieguvuši nelielas pašanalīzes iemaņas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN3BakalaursIerobežota izvēleIlze Ušacka
Tiesību zinātne, TZNT3BakalaursIerobežota izvēleIlze Ušacka
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ4BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZNz3BakalaursIerobežota izvēleIlze Ušacka