Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Daiga Pulmane
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Iegūt zināšanas par vispārīgo fizikālo medicīnu un tās praktisko pielietojumu.

Priekšzināšanas

Fizikā, ķīmijā, patoloģiskajā fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst pamatzināšanas par vispārīgo fizikālo medicīnu.

Prasmes

Studējošie pratīs atšķirt atsevišķas fizikālās terapijas metodes; pratīs pielietot fizikālās medicīnas metodes fizioterapijā.

Kompetences

Spēs atšķirt fizikālās terapijas metodes, spēs izvērtēt kad fizikālās terapijas metodes ir nepieciešamas ārstēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF3BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN3BakalaursObligāts