Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Veicināt studējošo teorētisko zināšanu un praktisku iemaņu veidošanos par jaunrades un inovatīva risinājuma attīstības procesa organizēšanu.

Priekšzināšanas

Vadības pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie padziļināti izprot sociālo inovāciju būtību, inovāciju klasifikāciju un avotus, zina jaunākās tendences zināšanu vadībā un ideju jaunrades procesā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj radoši organizēt un vadīt ideju novērtēšanu un atlasi, darbojoties dažādu nozaru saskarē un pieņemot lēmumu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie, uzņemoties vadītāja lomu, organizē un vada jaunrades procesu, apliecinot zināšanas un prasmes atbilstoši jaunākajām atziņām.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM3MaģistrsObligātsAndrejs Berdņikovs
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM3MaģistrsObligātsAndrejs Berdņikovs, Justīne Krūmiņa