Pārlekt uz galveno saturu

2002. gadā uz LMA elektronmikroskopijas laboratorijas bāzes Latvijas Infektoloģijas centrā tika izveidota RSU AAI Starpkatedru Elektronmikroskopijas laboratorija. 2007. gadā pēc telpu un infrastruktūras renovācijas, kā arī iegādājoties divus firmas JEOL elektronmikroskopus – JEM-1011 un JSM-6490LV, laboratorija atsāka darbu Kronvalda bulvārī, 9, Anatomikuma telpās. Līdz 2004. gadam laboratoriju vadīja Dr. med. V. Zalcmane, bet kopš 2004. gada – habilitētā medicīnas doktore, profesore V. Groma.

Laboratorijā tiek veikti morfoloģijas jomas zinātniskie pētījumi, elektronmikroskopijas pamatu apmācība rezidentiem un doktorantiem, doktorantu konsultācijas, organizēta promocijas darbu vai šo darbu fragmentu izpilde, nodrošinātas demonstrācijas, realizējot studiju programmas šūnu bioloģijā.

Laboratorijas pamatdarbības virzieni: līdzdalība starptautisko un nacionālo zinātniski pētniecisko projektu un valsts pētījumu programmas realizācijā; mācību metodisko materiālu sagatavošana studiju procesam RSU un līdzdalība šajā procesā, atbalsts doktorantu, rezidentu un studentu pētnieciskajam darbam, līdzdalība atsevišķu slimību diferenciālajā diagnostikā sadarbībā ar ieinteresētām RSU struktūrvienībām, jaunu elektronmikroskopisko metožu izstrāde un aprobācija; elektronmikroskopijas laboratorijas kvalificēta personāla apmācība, radoša sadarbība ar izglītības un zinātnes iestādēm Latvijā un ārvalstīs, kā arī rezultātu popularizācija sabiedrībā, piedaloties izstādē Medbaltica, Muzeju naktī, Zinātnieku naktī, Projektu nedēļā, skolu projektu un citos pasākumos.

Elektronmikroskopijas metodes, kas tiek izmantotas AAI Starpkatedru elektronmikroskopijas laboratorijā, dod vizuālu informāciju par dažādu audu šūnu ultrastruktūru un tās pārmaiņām slimību gadījumos, pētot materiālu ultrastruktūras morfoloģiju organiskām vai neorganiskām vielām. Gadiem ilgi elektronmikroskopā analizējamo materiālu laboratorija dokumentē, saglabā, bet atsevišķos gadījumos, lai ultrastrukturālas izmaiņas novērtētu kvantitatīvi, pielieto morfometriju. Elementiem, kuri ir smagāki par skābekli, izmantojot rentgenstaru emisijas analīzes iekārtas laboratorijas darbinieki pēta arī materiālu kompozīciju.

Pakāpeniski komercializējot pakalpojumus, laboratorija var piedāvāt sekojošus pakalpojumus: audu primāro apstrādi un ieliešanu epoksīdsveķu maisījumā, paraugu griešanu, sagatavošanu analīzei un audu analīzi elektronu mikroskopā (caurstarojošā un skenējošā), rentgenstarojuma enerģijas analīzi.

Kopumā laboratorijā 2002.–2016. gadā uzrakstītas divas monogrāfijas: Šūnas ultrastruktūra (2004) un Šūna: uzbūve, funkcijas, molekulārie pamati (2012). Laboratorijā realizēti 10 zinātniskie projekti un darbus aizstāvējuši divi doktoranti, no kuriem viena, Dr. med. S. Skuja, turpina darbu AAI Morfoloģijas katedrā un laboratorijā kā vadošā pētniece.

Saistītās ziņas