Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Šūna: uzbūve, funkcijas, molekulārie pamati

Valērija Groma, Valda Zalcmane
Rīgas Stradiņa universitāte, 2012

Darba pieredze

2004 - pašlaik

Asociētā profesore

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, morfoloģijas katedra

2004 - pašlaik

Laboratorijas vadītājs

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Starpkatedru elektronmikroskopijas laboratorija

1994 - pašlaik

Vadošais pētnieks (zin.)

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Starpkatedru elektronmikroskopijas laboratorija

1998 - 2004

docente

Medicinas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, histoloģijas studiju nodaļa

1995 - 1998

Lektore

Latvijas Medicīnas akadēmija, histoloģijas katedra

1985 - 1995

Asistente

RMI/Latvijas Medicīnas akadēmija, histoloģijas katedra

1982 - 1985

Aspirante

Rīgas medicīnas institūts, histoloģijas katedra

1981 - 1982

Asistente

Rīgas medicīnas institūts, histoloģijas katedra

Izglītība

1998 - pašlaik

Dr. habil. med.​

Rīgas Stradiņa universitāte

1992 - 1998

Dr.med.

Latvijas Medicīnas akadēmija

1987 - 1992

Medicīnas zinātņu kandidāta diploms

1975 - 1981

Ārsta diploms

Rīgas medicīnas institūts, Medicīnas fakultāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

RSU pedagoģiskās izaugsmes centra lekciju un nodarbību cikls "TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana", 2016. gadā;

RSU pedagoģiskās izaugsmes centra lekciju un nodarbību cikls "Docēšana starpkultūru vidē", 2016. gadā;

VIAA seminārs "Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programma. 2016. gada projektu konkurss", Rīga, 2016.gada 25,janvārī;

Dalība „Reģeneratīvās medicīnas"lekciju ciklā (4 akad. st.), Rīga, RSU, 2016.gada martā.

Projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana elektroniskajā sistēmā, VIAA, Rīga, 2015.gada 9.jūnijā;

ES programmas „Apvārsnis 2020" projektu uzraudzība, VIAA, Rīga, 2015.gada 30.jūnijā;

Jaunākie pētījumi „Miofibroblasti un sarkanās kaula smadzenes", prof. E. Shezena vieslektora no Vaismana zinātnes institūta (Wiezmann Institute of Science) Izraēlas lekcija, Rīga, RSU, 02.04.15.

„Vīriešu neaglības faktors. Neaglīgu vīriešu izmeklēšanas un ārstēšanas stratēģija un taktika medicīnas apaugļšanas programmās"– par spermatozoīdu elektronmikroskopisko izpēti, Rīga, 2014. gada 25. aprīlī augustā;

Vadītāju DIV e-versijas izmantošana, Rīga, 2014. gada 14.martā;

Jaunākie pētījumi „Šūnu un molekulārās farmakoloģijas laboratorijā", asoc. prof. A. Klegera vieslektora no Kanādas Britu Kolumbijas universitātes lekcija, Rīga, RSU, 02.06.14.

„Diagnostic Electron Microscopy Basic Research & Oncology - Ultrapath XVI"– par elektronmikroskopijas nozīmi šūnu izpētē un slimību diagnostikā, Rēgensburgas pilsētā (Vācijā) 2012. gada augustā (ERASMUS programmas ietvaros);

Elektronmikroskopijas Darba grupas sēdē "Electron microscopy: problem cases with EM impact", Prāgas pilsētā (Čehija), 2012 ECP (24. Eiropas patoloģijas kongresa) ietvaros, 2012. gada 10. septembrī;

Līdzdalība prof. S. Milleras rīkotā vebinārā „VHA Benchmarks for Quality in Ultrastructural Pathology", 2013. gada 29. janvārī.

2012. decembrī Cell cultures and Osteoblast Behavior In Vitro in Porous Calcium Phosphate Composite Scaffolds, Rīgā, RTU RBIAC

2012. augusts Elektronmikroskopijas Darba grupas sēde ULTRAPATH XVI sanāksmē, ERASMUS programmas ietvaros, Rēgensburga, Vācija

2011. augusts MC2011, elektronmikroskopija un biomateriālu izpēte, Kīle, Vācija

2011. aprīlis Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas ieguldījums izglītībā un zinātnē, APA seminārs

2011. aprīlis Innovative biomaterials and stem cells: new perspectives for regeneration, Rīgā, RTU RBIAC

2011. marts Eiropas aknu petījumu asociācijas 46. Sanāksme, ERASMUS programmas ietvaros

2011. janvāris RSU Darba izpildes vadības sistēma, kurss – 3 sadaļas

2010. novembris RSU seminārs "Darba izpildes vadības process un cikls RSU"

2010. jūlijs Diagnostiskā elektronmikroskopija endometrija patoloģijas gadijumā, Ričmonda, ASV ULTRAPATH XV ietvaros

2010. jūnijs Pieredzes apmaiņas brauciens 2010. gada jūnijā EEZ AP0924/04 projekta ietvaros Oslo universitātes Radium Hospitalet Patoloģijas departamentā

2010. jūnijs „Informācijas meklēšana žurnalu datubāzē Pubmed", RSU

2009. novembris Caurstarojošās elektronmikroskopijas kurss FEI kompānijā Eidhovenā, Holandē

2009. novembris „EDAX Genesis EDS Course", Tilburgas pilsētā, Nīderlandē

2009. oktobris „Darba aizsardzība un drošība darbu vadītājiem", RSU

2009. septembris „Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Science", RSU, Rīga

2008. novembris Seminārs „Oral Cancer: Early Detection and Chemoprevention. Oral adverse Effects of Cancer Therapy" (ar sertifikāciju), Rīga

2008. oktobris Diagnostiskā elektronmikroskopija – elektronmikroskopijas Darba grupas ietvaros Starptautiskās patoloģijas akadēmijas XXVII kongresā, Atēnās, Grieķijā

2008. septembris Kurss „Mangāna neirotoksicitātes klīniskās izpausmes" simpozija „The ephedrone epidemic – a new cause of chronic manganism" ietvaros, Tartū

2008.aprīlis 43. Eiropas asociācijas aknu pētījumu sanāksmes laikā, par aknu biopsiju morfoloģisko izpēti, Milāna, Italija

2007. septembrī 21. Eiropas patologu kongresa slaidu semināri un kursi (par siekalu dziedzeru un aknu patohistoloģiskās izmeklēšanas iespējām), Stambula; Turcija

2005. novembris Surface analysis and microscopy „Baltic Industry" ietvaros Rīga, Starptautiskajā analītisko instrumentāriju seminārā

2005 decembris Biomateriālu, asinsvadu, skeleta muskuļu un to konstrukciju dinamiskas testēšanas ierīces bioloģiskā vidē, Rīga, REO 2000 seminārā

2004. oktobris US Civilian research and development foundation, Genomic variations of HBV and HCV in presence and absence of HIV infection

2004. jūlijs Diagnostiskā elektronmikroskopija muskuļaudu un nervaudu patologijas gadījumos, Ultrapath XII ietvaros Barselonā

2003. novembris Exakt firmas seminārs – cieto audu preparātu gatavošana, Rīgas Stradiņa Universitāte

2003. septembris Diagnostiskā elektronmikroskopija, Vispasaules patoloģijas akadēmijas seminārā Ļubļjanā

2002. septembris-oktobris Elektronmikroskopija infekcijas slimību diagnostikā, Berlīnes R.Koha infekciju slimību institūts

1998. marts Ultrastrukturālā patoloģija, Arhusa Universitātes Patoloģijas institūts

1997. novembris Nieru patoloģija (Tempus-Phare programmas ietvaros), Kauņas Medicīnas akadēmija

1996. jūnijs Stažēšanās – elektronmikroskopija, Arhusa Universitātes Patologijas institūts

1995. majis-jūnijs Elektronmikroskopiskā imūncitoķīmija, Arhusa Universitates Anatomijas institūta Šūnu bioloģijas departaments

1993. novembris-

1994. februāris Stažēšanās – nieru patoloģija, imūnhistoķīmijas kurss, Arhusa Universitātes Patologijas institūts

1992. jūnijs Stažēšānās – imūnhistiķīmijas kurss, elektronmikroskopija, Arhusa Universitātes Patoloģijas institūts

1992. marts-aprīlis Elektronmikroskopija, Arhusa Universitātes Anatomijas institūta Šūnu bioloģijas departaments

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

 • Dažādu orgānu šūnu citoskeleta un tā pārmaiņu izpēte atšķirīgu funkcionālo traucējumu un slimību gadījumos;
 • Apoptozes ultrastrukturālās īpatnības;
 • Neirotrofīnu un to receptoru sastopamības morfoloģiskā izpēte neneirālas dabas audos;
 • Nieru, siekalu dziedzeru strukturālā un ultrastrukturālā analīze slimību gadījumos;
 • Mutes dobuma gļotādas morfoloģiskā analīze zobu implantācijas gadījumos';
 • Siekalu dziedzeru struktūra un ultrastruktūra patoloģijas gadījumos;
 • EBV, HHV-6, HHV-7 un HPV nozīme mutes dobuma plakanšūnu karcinomās;
 • Aknu šūnu pārmaiņu morfoloģiskā izpete hepatītu un aknu fibrozes gadījumos;
 • Aknu zvaigžņveida šūnu ultrastruktūra;
 • Difterijas baktēriju ultrastrukturālā izpēte in vivo un in vitro apstākļos;
 • Sievietes reproduktīvas sistēmas patoloģijas saistībā ar proliferatīvajiem procesiem dzemdē (miomas, endometrioze, endometrija hiperplāzijas, adenokarcinoma);
 • Augšanas faktori un to receptori;
 • Vīrusa infekcijas un autoimūnās slimības;
 • Toksisku vielu un vīrusu infekciju izraisītu CNS izmaiņu strukturālā un ultrastrukturālā izpēte;
 • Hroniskas iekaisīgas zarnas saslimšanas;
 • Sirds vārstuļu patoloģijas.
 •  

 

Konferenču, kongresu sēdes organizēšana un vadīšana

 

Mikroskopijas konference Baltic Morphology V, Kaunas, Lietuva, 26. Augustā, 2009

Mikroskopijas konference MC 2011 Kiel, Ķīles pilsēta, Vācija, 30. Augustā, 2011

Mikroskopijas konference Baltic Morphology VI, Tartu, Igaunija, 24. Septembrī, 2011

Elektronmikroskopijas conference ULTRAPATH XVI, Rēgensburga, Vācija, 10. Augustā 2012

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Šūnu bioloģija; Medicīniskā šūnu bioloģija; Funkcionālā histoloģija; Histoloģija; Embrioloģija un histoloģija; Šūnu un audu mikrostruktūra

 

Vadītie studiju kursi

Šūnu bioloģija; Medicīniskā šūnu bioloģija; Funkcionālā histoloģija; Histoloģija; Embrioloģija un histoloģija; Šūnu un audu mikrostruktūra

Docētie studiju kursi

 

Embrioloģija

 

Funkcionālā embrioloģija

Funkcionālā histoloģija un embrioloģija

Histoloģija un medicīnas šūnu bioloģija

Šūnu bioloģija

Šūnu un audu mikrostruktūra

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 3

A.Kazanceva (Ivanova) Siekalu dziedzeru un oronazofaringeālo audzēju klīniski morfoloģiskā un virusoloģiskā izpēte (promocijas darbs aizstāvēts 2013. gadā)

S. Skuja Toksisku vielu izraisītu CNS izmaiņu morfoloģiskā izpēte (promocijas darbs aizstāvēts 2014. g. oktobrī)

Zinātniskā konsultante, Normunds Sikora, RSU, promocijas darbs aizstāvēts 2013.g..

Promocijas darba līdzvadītāja, Ilze Upeniece, RSU, 2012-.

Promocijas darba līdzvadītāja, Tatjana Zaķe, RSU, 2014-.

Promocijas darba līdzvadītāja, Andrejs Lifšics, RSU, 2015-.

Zinātniskā konsultante, Valts Ozolins, RSU, 2010-2013.

Zinātniskā konsultante, Daila Pugačevska, RSU, 2011-

Zinātniskā konsultante, Ints Brunenieks, RSU, 2010-2015.

Zinātniskā konsultante, Ivars Brečs, RSU, 2015-.

​maģistra darbi: 3

​kvalifikācijas darbi: 1

recenzētie:

promocijas darbi: 4

 • Recenzente Ilze Štrumfas darbam: "Cyclooxygenase-2 protein expression in gastrooesophageal tumours – study of a complex interplay of biological and technological factors", RSU, Rīga, 2005.
 • Recenzente Ilze Šalmas darbam: "Reactogenicity of synthetic hydroxyapatite biomaterials implanted in animal jaws (experimental study)", RSU, Rīga, 2009.
 • Recenzente Kristīnes Salmiņas darbam: "Pašatjaunošanās un mejotisko gēnu aktivācija pēc genotoksiskas apstrādes rezistentās audzēju šūnu līnijās", LU, Rīga, 2014.
 • Recenzente Diānas Borovikovas darbam: „Anhydrobiosis of yeast: changes of cell surface structures and non-conventional application of anhydrobiosis", LU, Rīga, 2014.

​​maģistra darbi: 3

 

Projekti

 

Nozīmīgākie realizētie projekti: Dānijas Zinātnes padomes finansēta granta „The immunocytochemical and histochemical studies of microfilamental organization and distribution in the kidney" vadīšana 1994. – 1996. gg.; LZP finansēto zinātnisko projektu Nr. 941072, 960337, 960349 "Nieres ķermenīša kamoliņa šūnu aktīna ekspresijas mikroskopiska analīze glomerulonefrīta gadījumā", "Epitēlija un saistaudu induktīvās mijiedarbības imūnhistoķīmiska un elektronmikroskopiska izpēte aknu un nieru organoģenēzē" vadīšana 1995. – 2000.g.g; LZP finansēta zinātniskā projekta Nr. 01.0699 "Augšanas faktoru regulējošās lomas patomorfoloģiskā un klīniskā izpēte siekalu dziedzeru sekrēcijas traucējumu gadījumos" vadīšana 2001. – 2003.g.g.; LZP finansēta zinātniskā projekta Nr. 04.1212 "Neirotrofīni un to receptori: to sastopamība un salīdzinoša morfoloģiskā izpēte neneirālas dabas audos" vadīšana 2004.-2008.g.g.; līdzdalība šādu LZP finansēto zinātnisko projektu Nr. 01.0714, Nr. 93902; Nr. 95115, Nr. 960345, Nr. 960336, Nr. 01.0417 izpildē; Phare 2003. Gada Nacionālās programmas projekta "Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs" tehniskās specifikācijas sagatavošana; dalība LR IZM projektos: RSU-ZP07-5/8 pētniecības projektā "Dzemdes onkoloģisko diagnostiski prognostisku rādītāju izpēte ar molekulārās un šūnu bioloģijas metodēm" (2007.g.), "Toksiskas un deģeneratīvas ģenēzes centrālās un perifēriskās nervu sistēmas klīniski morfoloģiskās izmaiņas"(2006-2009.g.g.); RSU projektā "Dažādu augšanas faktoru un Ca2+metabolisma noteikšana kaulaudos un nervu sistēma agrīnās embrioģenēzes stadijās un augstākminēto faktoru eksperimentāla fenotipa pārmaiņu izpēte attīstības anomāliju veidošanās gaitā" (2006-2009.g.g.); „Uz modernām tehnoloģijām balstītu iedzimtu patoloģiju diagnostikas un arstēšanas algoritmu izstrāde bērniem slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai" projektā „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību" valsts pētījumu grogrammas ietvaros (2006-2009.g.g); LZP zinātniskā projektā Nr. 09.1112 "Latentu/persistentu vīrusu infekciju iesaistes mehānismi reimatoīdā artrīta un osteoartrīta etiopatoģenēzē" (Vadītājs: A.Leinieks, 2009-); LZP zinātniskais projekts Nr. 09.1394 „Hroniskā noguruma sindroma, pēcinfekcijas un neprecizētu encefalopātiju etiopatoģenēzes izpēte un diagnostisko kritēriju izstrāde" (Vadītājs: M. Murovska, 2009 -); Eiropas Savienības Struktūrfondu finansētais pētniecības projekts EEZ09AP-24/03 „Endometrija premaligno un maligno patoloģiju izvērtējums Latviešu sieviešu populācijā un to prognostisku biomarķieru atlase algoritma izstrādei"(vadīšana); dalība Eiropas Savienības Ietvarprogrammu projektā Nr.009/0199/1DP1.1.1.2.0/09APIA/VIAA/090 Eiropas Savienības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" projekts „Jauno zinatnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei", 2010-2012; RSU projekts "Human heart valves pathology association with parvovirus B19 and herpes virus HHV-6 infection - morphological, virological and biomechanical aspects", 2013-2016; VPP „Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)" projekta „Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide" apakšprojektā Nr.5.7.2, 2015 -; projektā Nr.1. „Aterosklerozes izraisīto procesu personalizētas monitorēšanas, diagnostikas un ārstēšanas pētniecība", 2015 -; projekta „Akūtu un hronisku slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošanai" apakšprojekts Nr.5.6.1.​; Projekta speciālists, A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Proj.Nr.478/2012 "Beta -herpesvīrusu HHV-6 un HHV-7 līdzdalības noskaidrošana encefalopātijas, encefalīta un epilepsijas attīstībā, lietojot multidisciplināru pieeju".

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2002 - pašlaik

Diagnostic electron microscopy, Elektronmikroskopijas Darba grupas ietvaros – biedre;

1994 - Latvijas elektronmikroskopistu biedrība – prezidente;

2002 - pašlaik

Vispasaules elektronmikroskopijas biedrību federācija – biedre,

Eiropas mikroskopijas biedrība – biedre​.

 

2004-pašlaik

Starptautiska zinātniskā izdevuma Ultrastructural pathology redkolēģijas valdē – locekle .​

 

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2010.gads: RSU vadības, Komunikāciju un Zinātnes departamenta pateicība par personisku ieguldījumu „Zinātnieku nakts" pasākuma īstenošanā.

2010.gads: Akadēmiskā balva – „Labākā akadēmiskā strukturvienība 2010".

2012.gads: Konkursa "Zelta ābele"nominācijas balva par monogrāfiju ŠŪNA: uzbūve, funkcijas, molekulārie pamati, 2012, Rīga, RSU publ., 284 lpp; ISBN: 9789984788890.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Detection frequency of human herpesviruses-6A, -6B, and -7 genomic sequences in central nervous system DNA samples from post-mortem individuals with unspecified encephalopathy / S.Chapenko, S.Roga, S.Skuja, S.Rasa, M.Cistjakovs, S.Svirskis, Z.Zaserska, V.Groma, M.Murovska // Journal of Neurovirology. - Vol.22, No.4 (2016, Aug.), p.488-497. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

The outcome of the movement disorder in methcathinone abusers : clinical, MRI and manganesemia changes, and neuropathology / A.Stepens, V.Groma, S.Skuja, A.Platkājis, P.Aldiņš, I.Ekšteina, I.Mārtiņsone ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.21, No.2 (2014, Febr.), p.199-205. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Effect of infliximab induction therapy on secondary systemic amyloidosis associated with Crohn's disease : case report and review of the literature / V.Groma, S.Skuja, J.Pokrotnieks ...[et al.] // Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases : JGLD. - Vol.22, No.3 (2013, Sept.), p.333-336. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Matrices metālproteināzes 9 (MMP-9) ekspresija dažādos ādas lichen planus klīniskajos variantos / I.Leguša, V.Groma, I.Mikažāns, I.Hartmane // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 72.-79.lpp.

 

Morphological changes of Ureteropelvic Junction (UPJ) in case of congenital hydronephrosis - review of literature / D.Pugacevska, V.Groma, A.Petersons, I.Melderis, A.Gilis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.72-75.

 

Protective reactivity and alteration of the brain tissue in alcoholics evidenced by SOD1, MMP9 immunohistochemistry, and electron microscopy / S.Skuja, V.Groma, V.Cauce, O.Teteris ...[et al.] // Ultrastructural Pathology. - Vol.37, No.5 (2013, Oct.), p.346-355. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

The proper delivery pressure for cardioplegic solution in neonatal cardiac surgery - an investigation of biomechanical and structural properties of neonatal and adult coronary arteries / V.Kasyanov, V.Groma, N.Sikora ...[et al.] // Perfusion. - Vol.28, No.4 (2013, July), p.357-367. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Ultrastructural characteristics of tissue response after implantation of calcium phosphate ceramics in the mandible of rabbit / V.Groma, G.Salms, V.Zalite ...[et al.] // International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2012). - Riga, 2013. - P.194.-197. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Endometrija karcinoma : jaunā klasifikācija, hormonu receptoru un MMP-9 imūnhistoķīmisks novērtējums / R.Kleina, S.Kuļezņova, V.Groma, J.Vasiļjeva // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 216.-225.lpp.

 

Ivanova, Anna. Surgical approaches and postoperative complcations of parapharyngeal space tumours / A.Ivanova, J.Tars, V.Groma // Acta Chirurgica Latviensis. - N 12 (2012), p.20-23.

 

Leguša, Ilze. Matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) is differently expressed in cutaneous lichen planus and lichen sclerosus / I.Leguša, V.Groma // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2012. - [Vol.] XXI, p.176-186. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Oropharyngeal malignant epithelial cell, lymphocyte and macrophage CD44 surface receptors for hyaluronate are expressed in sustained EBV infection : immunohistochemical data and EBV DNA tissue indices / V.Groma, A.Kazanceva, Z.Nora-Krukle, M.Murovska // Pathology, Research and Practice. - Vol.208, N 9 (2012, Sept.15 ), p.518-526. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Skuja, Sandra. Alcoholism and cellular vulnerability in different brain regions / S.Skuja, V.Groma, L.Smane // Ultrastructural Pathology. - Vol.36, N 1 (2012, Febr.), p.40-47. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Vasiļjeva, Jekaterina. Endometrija hiperplastisko procesu diagnostika un ārstēšanas taktika / V.Groma, J.Vasiļjeva, S.Andrejeva // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 226.-235.lpp.

 

Plexus brachialis strain and compression deformation in the costo-axillary-brachial region : a cadaveric study / S.Skuja, U.Teibe, V.Groma, I.Vanags ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.566-572. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Proliferative potential in benign mixed salivary gland tumors and its value in primary and recurrent neoplasms / V.Groma, E.Kornevs, U.Teibe ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 2 (2011), p.35-41. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Skuja, Sandra. Addiction caused ultrastructural changes in human striatum / S.Skuja, V.Groma, A.Stepens // Microscopy Conference (Kiel, Germany, Aug.28-Sept.2, 2011) : [Proceedings] / ed. by W.Jäger ...[et al.]. - Kiel, 2011. - [Nav norādītas lpp.].

 

Skuja, Sandra. Chronic alcohol abuse is implicated in the oxidative stress and the changes in the neurotrophic factor receptor expression in the human CNS / S.Skuja, V.Groma, R.Kleina // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2011. - [Vol.] XX, p.368-379.

 

First results of using stem cell transplantation for pediatric patients in case of dilated cardiomyopathy / I.Lubaua, V.Groma, A.Lacis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 10/2 (2010), p.76-79.

 

Tēzes

 

Ārpusšūnu matrices pārbūve mitrālo vārstuļu virās un hordās miksomatozas deģenerācijas gadījumā / J.Pavārs, S.Skuja, V.Groma, R.Lācis, O.Teteris, P.Stradiņš ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 21.lpp.

 

Audu bioimplanta Cardiocel strukturālās un biomehāniskās īpašības un lietojums bērnu kardioķirurģijā / E.Ligere, N.Sikora, H.Sorokins, V.Kasjanovs, V.Groma ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 166.lpp.

 

HHV-6 un demielinizācijas process : cilvēka ožas ceļu izpēte nespecifiskas encefalopātijas gadījumā / S.Skuja, S.Čapenko, S.Roga, O.Teteris, V.Groma, M.Murovska ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 54.lpp.

 

Klīnisko, morfoloģisko un laboratorisko rādītāju analīze osteoartrīta gadījumā / A.Mihailova, V.Groma, S.Skuja ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 77.lpp.

 

Survival rates of patients with oropharyngeal squamous cell carcinoma at Riga East Clinical University Hospital / A.Lifsics, J.Tars, A.Ivanova, J.Safronovs, V.Groma, M.Murovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 214.lpp.

 

Th17-specifiskā citokīna IL-17A imūnekspresijas atšķirības un to nozīme pacientiem ar autoimūnām vairogdziedzera slimībām / T.Zaķe, S.Skuja, I.Konrāde, V.Groma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 81.lpp.

 

Upeniece, Ilze. Epidermas ultrastrukturālās izmaiņas ādas lichen planus gadījumā un atrades korelācija ar MMP-9 ekspresiju / I.Upeniece, V.Groma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 24.lpp.

 

Angioģenēze deģeneratīvas kalcinozes skartajos aortas vārstuļu audos / J.Pavārs, J.Sekretarjovs, S.Skuja, V.Groma, S.Čapkēviča, R.Lācis, I.Brečs, O.Teteris, P.Stradiņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 87.lpp.

 

Aortic valve and disease : cellular interplay / V.Groma, S.Skuja, H.Sorokins, J.Pavars, I.Brecs, P.Stradins // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.43.

 

Astrocyte S100 immunoreactivity patterns and corpora amylacea accumulation in the olfactory pathways of elderly subjects with herpesvirus-6 infection / S.Skuja, V.Groma, O.Teteris, S.Chapenko, M.Murovska ...[et al.] // 12th Multinational Congress on Microscopy (Eger, Hungary, Aug. 23-28, 2015) : Abstracts. - Eger, 2015. - P.329-330.

 

Blīvo savienojumu proteīna klaudīna-1 atšķirīga imūnekspresija vairogdziedzera audos pacientiem ar Hašimoto tireoidītu un Greivsa slimību / V.Groma, I.Konrāde, S.Skuja, S.Čapkēviča, R.Kleina ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 129.lpp.

 

Cilvēka herpesvīrusa-6 imūnlokalizācijas izvērtējums dažādos CNS rajonos / S.Skuja, S.Čapenko, S.Roga, S.Čapkēviča, O.Teteris, V.Groma, M.Murovska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 67.lpp.

 

Clinical and pathomorphological results of 40 patients with head and neck reconstruction using microvascular flaps and bone grafts / A.Ivanova, V.Groma, A.Skaģers ...[et al.] // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.111. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : Abstracts.

 

Dažādu kaulu cistisko slimību morfoloģiskā analīze / V.Groma, A.Mihailova, S.Skuja ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 145.lpp.

 

Elektronmikroskopijas nozīme spermatozoīdu patoloģiju diagnostikā / J.Kropotina, V.Groma, S.Burceva, V.Godunova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 166.lpp.

 

Examination of CD8 and CD4 expression in the olfactory pathways in case of encephalopathy / S.Skuja, S.Chapenko, S.Roga, V.Groma, M.Murovska ...[et al.] // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.116.

 

Frequency of Parvovirus B19 infection in patients with heart valve pathology / Z.Zazerska, S.Capenko, J.Sekretarjovs, S.Skuja, V.Groma, I.Brecs, P.Stradins, M.Murovska // Journal of Clinical Virology. - Vol.70, Suppl.1 (2015, Sept.), p.S96. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Human herpesvirus 6 infection in patients with thyroid gland disorders / M.Čistjakovs, A.Sultanova, S.Grāvelsiņa, E.Cunskis, V.Groma, M.Murovska // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.68-69.

 

Immunoexpression of type IV collagen and claudin-1 in Hashimoto's thyroiditis and Graves' disease patients / T.Zake, S.Skuja, I.Konrade, V.Groma // 3th EYES Meeting (Modena, Italy, Sept. 24-26, 2015) : Abstract. - Modena, 2015. - P.24.

 

Immunohistochemical expression of Claudin-1 in Hashimoto's thyroiditis and Graves' disease patients / S.Skuja, V.Groma, I.Konrade, R.Kleina ...[et al.] // Endocrine Abstracts. - Vol.37, (2015, May), p.EP967. - 17th European Congress of Endocrinology (Dublin, Ireland, May 16-20, 2015).

 

Interstitial cell-mediated changes in calcific aortic stenosis accompanied by presence of parvovirus B19 and herpesvirus 6 infections / V.Groma, S.Skuja, J.Sekretarjovs, J.Pavars, I.Brecs, P.Stradins, M.Murovska // 12th Multinational Congress on Microscopy (Eger, Hungary, Aug. 23-28, 2015) : Abstracts. - Eger, 2015. - P.423-425.

 

Lichen planus affecting Latvian adults : clinical, dermoscopical and histopathological data / I.Upeniece, V.Groma, I.Mikazans, V.Cauce // Continental Dermatology. - Vol.1, No.1, Suppl.1 (2015, Sept.), p.54. - 5th EAAD (Euro-Asian Association of Dermatovenerologists) Congress "United for dermatology" (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2015) : Programme and Abstracts Book.

 

Lichen planus imunoloģiskie aspekti / V.Groma, S.Skuja, V.Cauce, I.Mikažāns ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 22.lpp.

 

Morphology of rectum in patients with rectocele / I.Brunenieks, K.Pekarska, S.Skuja, V.Groma // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.84.

 

Paaugstināta intraluminālā spiediena ietekme uz pieloureterālā segmenta audiem zīdaiņiem : audu biomehānikas un morfoloģijas pētījumi / D.Pugačevska, V.Groma, V.Kasjanovs, A.Pētersons, I.Melderis, A.Ģīlis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 252.lpp.

 

Sorokins, Hermanis. Dažādu audu paraugu sagatavošana un to virsmas struktūru novērtēšanas uzlabošana elektronmikroskopijas diagnostikai / H.Sorokins, J.Dehtjars, V.Groma // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 171.lpp.

 

Temporal lobe and olfactory pathway injury in subjects with autopsy-proven human herpesvirus-6 infection / S.Skuja, S.Chapenko, S.Roga, O.Teteris, V.Groma, M.Murovska ...[et al.] // Journal of NeuroVirology. - Vol.21, Suppl.1 (2015), p.S70. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

 

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Groma, Valērija. Šūna : uzbūve, funkcijas, molekulārie pamati / V.Groma, V.Zalcmane. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. - 262 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Jānis Vētra
Docētājs, Priekšsēdētājs
Sandra Skuja
Docētāja, Vadošā pētniece
Anna Junga
Docētāja, Laboratorijas vadītāja
Edgars Edelmers
Vadītājs, Docētājs
Kristīne Bobkova
Biroja administratore
Dzintars Blūms
Inženieris