Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Vadošais pētnieks (zin.)

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Starpkatedru elektronmikroskopijas laboratorija

2015 - pašlaik

Asistents

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

Izglītība

2014 - pašlaik

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba tēma:

„ Alkohola un narkotisko vielu izraisītu CNS izmaiņu morfoloģiskā izpēte", darba zinātniskais vadītājs: Dr. habil. med., asoc. prof. Valērija Groma

2005 - 2007

Maģistra grāds dabas zinātnēs

Rīgas Stradiņa universitāte

1985 - 1990

Biologa kvalifikācija

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2013. IBRO course in neuroscience center for the cognitive neurosciences and semantiics​

 

​2012. Latvijas Patologu asociācijas un Cell Marque (ASV) rīkotais seminārs imūnhistoķīmijā

2010. Zinātniskā projekta EEZ 09 AP-24/03 ietvaros vizīte Norvēģijā, Oslo pilsētas universitātes slimnīcā Radium-hospitalet, sadarbībā ar prof. Jahn Nesland- jaunākās elektronmikroskopijas un molekulārās patoloģijas metodes

2009. ERASMUS programmas ietvaros vizīte EDAX BV (Tilburga), Nīderlande; NanoPort Europe FEI (Eindhovena), Nīderlande- EDS kursi

2007.ERASMUS programmas ietvaros vizīte Tartu universitātes Biomedicum laboratorijā, imūnhistoķīmijas, elektronmikroskopijas metodes​​​​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Hronisks alkoholisms, gaismas mikroskopija, elektronmikroskopija, CNS, striatum, substantia nigra, mielīns, MMP, oksidatīvais stress, HHV-6, HHV-7

 

 

Docētie studiju kursi

Embrioloģija

Funkcionālā histoloģija

Funkcionālā histoloģija un embrioloģija

Histoloģija

Histoloģija un medicīnas šūnu bioloģija

Šūnu bioloģija

Šūnu un audu mikrostruktūra

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Kaspars Rimicāns, RSU Medicīnas Fakultāte. Nissla vielas izvietojums substantia nigra neirocītos. Studentu XIX Morfoloģisko zinātņu konference, 2014.

Kristīne Rāviņa, RSU Medicīnas Fakultāte. Neuroglial cell S100 and CD68 immunoexpression patterns in the cerebral frontal cortex in case of an unspecified encephalopathy. 63. RSU Studentu konference, 2014, iegūta 1. vieta.

Anete Zieda, RSU Medicīnas fakultāte. Aktivētas mikroglijas morfoloģisks un kvantitatīvs raksturojums ožas ceļos neprecizētas etioloģijas encefalopātijas gadījumā. 63. RSU Studentu konference, 2014.

Anete Zieda, RSU Medicīnas fakultāte. Detection of HHV6 in neuroglial cells of the olfactory pathways correlates with an increased immunoexpression of S100 and CD68 in case of unspecified encephalopathy. 25th European Students' Conference, 2014, Berlīne, Vācija

Kristīne Rāviņa, RSU Medicīnas Fakultāte. HHV-6 associated astrocyte reactivity in the frontal and temporal lobe gray matter reģions. ISCOMS, Nīderlande, 2015.

Jurijs Sekretarjovs, RSU Medicīnas Fakultāte. Activation of valvular intersticial cells and extracellular matrix remodeling in calcific aortic valve stenosis. RSU international student conference, 2015.

Katrīna Pekarska, RSU Medicīnas Fakultāte. Immunohistochemical expression of claudin-1 in Hashimoto's thyroiditis. RSU international student conference, 2015.

Jurijs Sekretarjovs, RSU Medicīnas Fakultāte. The Role of Valvular Interstitial Cells in the Pathogenesis of Aortic Valve Stenosis: Morphologic Peculiarities in Stenotic Aortic Valve. 11th Warsaw International Medical Congress, Polija, 2015.

Boriss Butorins, RSU Medicīnas Fakultāte. CD8 un CD4 ekspresijas novērtēšana ožas ceļos neskaidras etioloģijas encefalopātiju slimnieku autopsijas materiālā. Studentu XX Morfoloģisko zinātņu konference, 2015.

Dāvis Edgars Liepa, RSU Medicīnas Fakultāte. CD68 ekspresija deniņu daivā nezināmas etioloģijas encefalopātiju gadījumā. Studentu XXI Morfoloģisko zinātņu konference, 2016.

Boriss Butorins, RSU Medicīnas Fakultāte. Cilvēka herpes vīrusa 7 un mielīna bāzes proteīna ekspresija vecāku cilvēku ožas ceļu, pieres daivas un deniņu daivas autopsijas materiālā. Studentu XXI Morfoloģisko zinātņu konference, 2016.

 

Projekti

Pētnieka p.i. (grants), Zinātnes departaments, Proj."Cilvēka sirds vārstuļu patoloģiju saistība ar parvovīrusa B19 un herpesvīrusa HHV-6 infekciju - morfoloģiskie, virusoloģiskie un biomehāniskie aspekti" (P.Stradiņš)

Pētnieks (grants), A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Proj.Nr.478/2012 "Beta -herpesvīrusu HHV-6 un HHV-7 līdzdalības noskaidrošana encefalopātijas, encefalīta un epilepsijas attīstībā, lietojot multidisciplināru pieeju"

Pētnieka p.i. (grants), Zinātnes departaments, Proj."Cilvēka sirds vārstuļu patoloģiju saistība ar parvovīrusa B19 un herpesvīrusa HHV-6 infekciju - morfoloģiskie, virusoloģiskie un biomehāniskie aspekti" (P.Stradiņš)

Pētnieks (grants), A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Proj.Nr.478/2012 "Beta -herpesvīrusu HHV-6 un HHV-7 līdzdalības noskaidrošana encefalopātijas, encefalīta un epilepsijas attīstībā, lietojot multidisciplināru pieeju"

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Plexus brachialis strain and compression deformation in the costo-axillary-brachial region : a cadaveric study / S.Skuja, U.Teibe, V.Groma, I.Vanags ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.566-572. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Skuja, Sandra. Addiction caused ultrastructural changes in human striatum / S.Skuja, V.Groma, A.Stepens // Microscopy Conference (Kiel, Germany, Aug.28-Sept.2, 2011) : [Proceedings] / ed. by W.Jäger ...[et al.]. - Kiel, 2011. - [Nav norādītas lpp.].

Skuja, Sandra. Chronic alcohol abuse is implicated in the oxidative stress and the changes in the neurotrophic factor receptor expression in the human CNS / S.Skuja, V.Groma, R.Kleina // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2011. - [Vol.] XX, p.368-379.

Skuja, Sandra. Alcoholism and cellular vulnerability in different brain regions / S.Skuja, V.Groma, L.Smane // Ultrastructural Pathology. - Vol.36, N 1 (2012, Febr.), p.40-47. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Effect of infliximab induction therapy on secondary systemic amyloidosis associated with Crohn's disease : case report and review of the literature / V.Groma, S.Skuja, J.Pokrotnieks ...[et al.] // Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases : JGLD. - Vol.22, No.3 (2013, Sept.), p.333-336. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Protective reactivity and alteration of the brain tissue in alcoholics evidenced by SOD1, MMP9 immunohistochemistry, and electron microscopy / S.Skuja, V.Groma, V.Cauce, O.Teteris ...[et al.] // Ultrastructural Pathology. - Vol.37, No.5 (2013, Oct.), p.346-355. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The outcome of the movement disorder in methcathinone abusers : clinical, MRI and manganesemia changes, and neuropathology / A.Stepens, V.Groma, S.Skuja, A.Platkājis, P.Aldiņš, I.Ekšteina, I.Mārtiņsone ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.21, No.2 (2014, Febr.), p.199-205. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Electron microscopy of the human endometrium [Elektroniskais resurss] / S.Skuja, V.Groma, L.Smane, S.Andrejeva, J.Vasiļjeva // Proceedings of XV ULTRAPATH Conference (Ricmond, USA, July 18-23, 2010) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Ricmond, 2010. - 1p. on CD-ROM.

Groma, Valērija. Ultrastructural evaluation of pericardium constituents used in reconstructive cardiovascular surgery in pediatric practice [Elektroniskais resurss] / V.Groma, S.Skuja, V.Ozolins // Proceedings of XV ULTRAPATH Conference (Ricmond, USA, July 18-23, 2010) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Ricmond, 2010. - 2p. on CD-ROM.

Imūnhistoķīmisks CD44 ekspresijas salīdzinājums endometrija karcinomās un atipiskās hiperplāzijās / M.Sperga, V.Groma, S.Skuja, J.Nesland // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 266.lpp.

Lipīdu nogulsnēšanās klīniski morfoloģisks novērtējums nealkohola steatohepatīta un hroniska vīrushepatīta C slimniekiem / V.Groma, S.Skuja, A.Leidere-Reine ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 171.lpp.

PTEN proteīna ekspresija un proliferatīvā aktivitāte endometrijā tā neonkoloģisku un onkoloģisku procesu gadījumā / V.Groma, R.Kleina, S.Skuja, D.Baltiņa ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 317.lpp.

Skuja, Sandra. Cu/Zn superoksīda dismutāzes (SOD1) ekspresijas izvērtējums CNS bazālo gangliju rajonā / S.Skuja, V.Groma, S.Roga // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 108.lpp.

Ultrastructure of the neurons and glia in the human basal ganglia and substantia nigra [Elektroniskais resurss] / S.Skuja, V.Groma, O.Teteris ...[et al.] // Proceedings of XV ULTRAPATH Conference (Richmond, USA, July 18-23, 2010) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Richmond, 2010. - 1p. on CD-ROM.

An immunohistochemical study of alcohol-induced changes in the human CNS / S.Skuja, V.Groma, R.Kleina, T.Zaķe // Baltic Morphology VI (Tartu, Estonia, Sept.22-23, 2011) : Conference Programme & Abstracts of Presentations. - Tartu, 2011. - P.74.

Bērnu aknu audu fibroģenēzes izpēte / V.Groma, L.Smane, V.Ozoliņš, S.Skuja // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 136.lpp.

CNS subventrikulāro rajonu izpēte hroniska alkoholisma gadījumos / S.Skuja, V.Groma, O.Teteris, R.Kleina ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 175.lpp.

Endometrija hiperplastisko procesu malignizācijas potenciāls un tā raksturojums / J.Vasiļjeva, V.Groma, S.Skuja, S.Andrējeva, R.Kleina // 6. Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu kongress & 4. RCOG/Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas konference : tēzes un programma = 6th Congress of Latvian Gynecologists and Obstetricians & 4th Joint Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)/Latvian Association of Gynecologists and Obstetricians Eurovision Conference : abstracts and programme (Rīga, 2011.g. 13.-15.okt.). - Rīga, 2011. - 37.-38.lpp. - T.p. krāj. "2011.gada Zinātniskās konferences tēzes" (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 312.lpp.

Subcellular peculiarities of cholestasis-induced hepatocyte damage in pediatric patients and estimation of their relevance / V.Groma, V.Ozolins, S.Skuja ...[et al.] // Hepatology International. - Vol.5, N 1 (2011, March), p.379. - The 21st Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (Bangkok, Thailand, Febr. 17-20, 2011) : Abstracts.

Synthetic and autologous materials used in pediatric reconstructive cardiovascular surgery : structural and ultrastructural examination : [abstract] / V.Groma, S.Skuja, I.Franckevica ...[et al.] // Microscopy Conference (Kiel, Germany, Aug.28-Sept.2, 2011) / ed. by W.Jäger ...[et al.]. - Kiel, 2011. - Abstr. L626.

Asins-smadzeņu barjeras elektronmikroskopiska izpēte dažādos centrālās nervu sistēmas (CNS) rajonos toksisku vielu ietekmes gadījumos / S.Skuja, V.Groma, O.Teteris, A.Stepens, G.Pogule // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 89.lpp.

Skuja, Sandra. Cu/Zn superoxide dismutase, transforming growth factor-ß1 and matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) immunoexpression in cerebral cortex and subcortex regions in alcoholics / S.Skuja, V.Groma, O.Teteris // 14th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (Kyoto, Japan, Aug.26-29, 2012) : Program and Abstracts. - Kyoto, 2012. - P.152.

Skuja, Sandra. Ultrastructural examination of the neurovascular unit in striatum in case of alcohol exposure / S.Skuja, V.Groma, O.Teteris // 16th Conference on Diagnostic Electron Microscopy, Basic Research & Oncology (ULTRAPATH XVI) (Regensburg, Germany, Aug.6-10, 2012) : Program and Abstracts. - Regensburg, 2012. - P.79.

Cardiac calcifying degeneration in patients undergoing aortic valve replacement along with presence of virus infection / J.Pavārs, V.Groma, S.Skuja, P.Stradiņš, I.Bricis, A.Roce, M.Murovska // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.91.

CNS antioksidatīvās reaktivitātes un smadzeņu ārpusšūnas matrices pārbūves kapacitātes izvērtējums encefalopātijas gadījumā [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Skuja, V.Groma, M.Tarasovs, O.Teteris, G.Karelis, A.Stepens, M.Murovska // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=76

Electron microscopy applications deciphering structural peculiarities of endometrium / V.Groma, S.Skuja, S.Andrejeva ...[et al.] // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.66.

Encephalopathy-related changes in the white matter evidenced by immunoreactivity of superoxide dismutase and metalloproteinase-9 : [abstract] / S.Skuja, V.Groma, M.Tarasovs, G.Karelis, A.Stepens, O.Teteris, M.Murovska // Virchows Archiv. - Vol.463, Issue 2 (2013, Aug.), p.212. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Leguša, Ilze. MMP-9 in lichenoid cutaneous disorders : overlap and deviation of expression : [abstract] / I.Leguša, S.Skuja, V.Groma // Virchows Archiv. - Vol.463, Issue 2 (2013, Aug.), p.275. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Morphologic pecualirities in the thyroid gland of patients with Hashimoto thyroiditis / T.Zaķe, V.Groma, S.Skuja, R.Kleina // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.65.

Skuja, Sandra. Elemental analysis and its applications in the human brain studies / S.Skuja, V.Groma // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.50.

Skuja, Sandra. Immunoexpression of matrix metalloproteinase-9 in colon mucosa of patient with Crohn's disease complicated by AA amyloidosis : [abstract] / S.Skuja, T.Zake, V.Groma // Virchows Archiv. - Vol.463, Issue 2 (2013, Aug.), p.202. - Starptautiski citējamā izdevumā.

TGF-β1 ekspresijas raksturojums CNS insula, corpus striatum un substantia nigra rajonā atkarību izraisošu vielu lietošanas gadījumos / S.Skuja, V.Groma, O.Teteris ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 147.lpp.

Transforming growth factor beta immunoexpression in cerebral cortex and basal ganglia regions in case of chronic alcoholism : [abstract] / S.Skuja, V.Groma, K.Ravina, O.Teteris // Virchows Archiv. - Vol.463, Issue 2 (2013, Aug.), p.234-235. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Upeniece, Ilze. Lichen planopilaris pathomorphology, MMP-9 expression and its relevance in understanding of pathogenesis / I.Upeniece, V.Groma, S.Skuja // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.62.

Virologic and morphologic evidences of human parvovirus B19 infection in osteoarthritis / A.Kadisa, V.Groma, S.Skuja, O.Bracslavska, S.Kozireva, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska ...[et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.72, Suppl.3 (2013, June), p.697-698. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Aortas vārstuļa deģeneratīvas izmaiņas un vīrusa infekcija / J.Pavārs, V.Groma, S.Skuja, P.Stradiņš, R.Lācis, I.Brečs, A.Vilkaite, M.Murovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 58.lpp.

Constitutents of human heart valves: structural and ultrastructural evidences [Elektroniskais resurss] : [abstract] / V.Groma, S.Skuja, P.Stradins, J.Pavars, M.Murovska ...[et al.] // XVII Ultrapath Meeting (Asheville, North Carolina, USA, July 27-Aug.1, 2014) [Elektroniskais resurss]. - Asheville, 2014. - 2 p., on USB flash drive.

Correlations of HHV-6, S100 and CD68 immunoexpression in olfactory pathways and frontal cortical lobe in case of encephalopathy / S.Skuja, S.Roga, S.Capkevica, O.Teteris, V.Groma, M.Murovska ...[et al.] // 17th Annual Meeting of ESCV (European Society for Clinical Virology) (Prague, Czech Republik, Sept.28-Oct.1, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.182.

Immunoexpression of parvovirus B19 VP1/VP2, CD8+ and CD68+ cells in Hashimoto's thyroiditis patients / S.Skuja, V.Groma, R.Kleina, A.Sultanova, M.Murovska ...[et al.] // 17th Annual Meeting of ESCV (European Society for Clinical Virology) (Prague, Czech Republik, Sept.28-Oct.1, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.183.

Intrafolikulāro makrofāgu īpatnību izpēte pacientiem ar Hašimoto tireoidītu / T.Zaķe, V.Groma, S.Skuja, R.Kleina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 54.lpp.

New implications in understanding the pathogenesis of lichen planopilaris / I.Upeniece, V.Groma, S.Skuja, L.Bondare, V.Cauce, I.Mikazans, I.Hartmane // 12th BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) Congress (Riga, Latvia, May 30-31, 2014) : Final Programme and Abstract Book / Baltic Association of Dermatovenerologists. - Riga, 2014. - P.58.

Parvovīrusa B19 VP1/VP2 ekspresijas morfoloģisks novērtējums reimatoīdā artrīta un osteoartrīta gadījumā / M.Tarasovs, V.Groma, S.Skuja, A.Kadiša, P.Studers, S.Kozireva, J.Pavlova, M.Murovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 144.lpp.

Presence of parvovirus B19 antigens in cardiac valve tissue in patients with aortic valve stenosis / S.Skuja, V.Groma, J.Pavars, P.Stradins, M.Murovska ...[et al.] // 17th Annual Meeting of ESCV (European Society for Clinical Virology) (Prague, Czech Republik, Sept.28-Oct.1, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.183.

Programmēta keratinocītu nāve Lichen planopilaris gadījumā / I.Upeniece, V.Groma, I.Mikažāns, S.Skuja // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 53.lpp.

Angioģenēze deģeneratīvas kalcinozes skartajos aortas vārstuļu audos / J.Pavārs, J.Sekretarjovs, S.Skuja, V.Groma, S.Čapkēviča, R.Lācis, I.Brečs, O.Teteris, P.Stradiņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 87.lpp.

Aortic valve and disease : cellular interplay / V.Groma, S.Skuja, H.Sorokins, J.Pavars, I.Brecs, P.Stradins // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.43.

Astrocyte S100 immunoreactivity patterns and corpora amylacea accumulation in the olfactory pathways of elderly subjects with herpesvirus-6 infection / S.Skuja, V.Groma, O.Teteris, S.Chapenko, M.Murovska ...[et al.] // 12th Multinational Congress on Microscopy (Eger, Hungary, Aug. 23-28, 2015) : Abstracts. - Eger, 2015. - P.329-330.

Blīvo savienojumu proteīna klaudīna-1 atšķirīga imūnekspresija vairogdziedzera audos pacientiem ar Hašimoto tireoidītu un Greivsa slimību / V.Groma, I.Konrāde, S.Skuja, S.Čapkēviča, R.Kleina ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 129.lpp.

Cilvēka herpesvīrusa-6 imūnlokalizācijas izvērtējums dažādos CNS rajonos / S.Skuja, S.Čapenko, S.Roga, S.Čapkēviča, O.Teteris, V.Groma, M.Murovska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 67.lpp.

Dažādu kaulu cistisko slimību morfoloģiskā analīze / V.Groma, A.Mihailova, S.Skuja ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 145.lpp.

Examination of CD8 and CD4 expression in the olfactory pathways in case of encephalopathy / S.Skuja, S.Chapenko, S.Roga, V.Groma, M.Murovska ...[et al.] // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.116.

Frequency of Parvovirus B19 infection in patients with heart valve pathology / Z.Zazerska, S.Capenko, J.Sekretarjovs, S.Skuja, V.Groma, I.Brecs, P.Stradins, M.Murovska // Journal of Clinical Virology. - Vol.70, Suppl.1 (2015, Sept.), p.S96. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Immunoexpression of type IV collagen and claudin-1 in Hashimoto's thyroiditis and Graves' disease patients / T.Zake, S.Skuja, I.Konrade, V.Groma // 3th EYES Meeting (Modena, Italy, Sept. 24-26, 2015) : Abstract. - Modena, 2015. - P.24.

Immunohistochemical expression of Claudin-1 in Hashimoto's thyroiditis and Graves' disease patients / S.Skuja, V.Groma, I.Konrade, R.Kleina ...[et al.] // Endocrine Abstracts. - Vol.37, (2015, May), p.EP967. - 17th European Congress of Endocrinology (Dublin, Ireland, May 16-20, 2015).

Interstitial cell-mediated changes in calcific aortic stenosis accompanied by presence of parvovirus B19 and herpesvirus 6 infections / V.Groma, S.Skuja, J.Sekretarjovs, J.Pavars, I.Brecs, P.Stradins, M.Murovska // 12th Multinational Congress on Microscopy (Eger, Hungary, Aug. 23-28, 2015) : Abstracts. - Eger, 2015. - P.423-425.

Lichen planus imunoloģiskie aspekti / V.Groma, S.Skuja, V.Cauce, I.Mikažāns ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 22.lpp.

Morphology of rectum in patients with rectocele / I.Brunenieks, K.Pekarska, S.Skuja, V.Groma // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.84.

Temporal lobe and olfactory pathway injury in subjects with autopsy-proven human herpesvirus-6 infection / S.Skuja, S.Chapenko, S.Roga, O.Teteris, V.Groma, M.Murovska ...[et al.] // Journal of NeuroVirology. - Vol.21, Suppl.1 (2015), p.S70. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Valvulāru intersticiālo šūnu aktivācija un vīrusu latenta infekcija aortas vārstuļu audos / S.Skuja, V.Groma, R.Lācis, J.Pavārs, O.Teteris, M.Murovska, P.Stradiņš ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 168.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore
Valērija Groma
Docētāja, Vadītāja
Silvija Umbraško
Docētāja, Vadītāja
Anna Junga
Docētāja, Laboratorijas vadītāja
Zane Vitenberga-Verza
Docētāja, Speciāliste mācību darbā
Edgars Čudars
Vadītājs, Stundu pasniedzējs
Velta Ivanovska
Biroja administratore
Andris Čakstiņš
Biroja administrators