Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Vadošais pētnieks (zin.)

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Starpkatedru elektronmikroskopijas laboratorija

2017 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2015 - 2017

Asistents

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

Izglītība

2014 - pašlaik

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba tēma:

„ Alkohola un narkotisko vielu izraisītu CNS izmaiņu morfoloģiskā izpēte", darba zinātniskais vadītājs: Dr. habil. med., asoc. prof. Valērija Groma

2005 - 2007

Maģistra grāds dabas zinātnēs

Rīgas Stradiņa universitāte

1985 - 1990

Biologa kvalifikācija

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2013. IBRO course in neuroscience center for the cognitive neurosciences and semantiics​

​2012. Latvijas Patologu asociācijas un Cell Marque (ASV) rīkotais seminārs imūnhistoķīmijā

2010. Zinātniskā projekta EEZ 09 AP-24/03 ietvaros vizīte Norvēģijā, Oslo pilsētas universitātes slimnīcā Radium-hospitalet, sadarbībā ar prof. Jahn Nesland- jaunākās elektronmikroskopijas un molekulārās patoloģijas metodes

2009. ERASMUS programmas ietvaros vizīte EDAX BV (Tilburga), Nīderlande; NanoPort Europe FEI (Eindhovena), Nīderlande- EDS kursi

2007.ERASMUS programmas ietvaros vizīte Tartu universitātes Biomedicum laboratorijā, imūnhistoķīmijas, elektronmikroskopijas metodes​​​​

Pētniecības darbības virzieni

Hronisks alkoholisms, encefalopātija, CNS, garoza, bazālie gangliji, ožas ceļi, MMP, oksidatīvais stress, HHV-6, HHV-7, B19, gaismas mikroskopija, elektronmikroskopija.

Docētie studiju kursi

Embrioloģija

Funkcionālā histoloģija

Funkcionālā histoloģija un embrioloģija

Histoloģija

Histoloģija un medicīnas šūnu bioloģija

Šūnu bioloģija

Šūnu un audu mikrostruktūra

Neirozinātnes pamati

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Kaspars Rimicāns, RSU Medicīnas Fakultāte. Nissla vielas izvietojums substantia nigra neirocītos. Studentu XIX Morfoloģisko zinātņu konference, 2014.

Kristīne Rāviņa, RSU Medicīnas Fakultāte. Neuroglial cell S100 and CD68 immunoexpression patterns in the cerebral frontal cortex in case of an unspecified encephalopathy. 63. RSU Studentu konference, 2014, iegūta 1. vieta.

Anete Zieda, RSU Medicīnas fakultāte. Aktivētas mikroglijas morfoloģisks un kvantitatīvs raksturojums ožas ceļos neprecizētas etioloģijas encefalopātijas gadījumā. 63. RSU Studentu konference, 2014.

Anete Zieda, RSU Medicīnas fakultāte. Detection of HHV6 in neuroglial cells of the olfactory pathways correlates with an increased immunoexpression of S100 and CD68 in case of unspecified encephalopathy. 25th European Students' Conference, 2014, Berlīne, Vācija

Kristīne Rāviņa, RSU Medicīnas Fakultāte. HHV-6 associated astrocyte reactivity in the frontal and temporal lobe gray matter reģions. ISCOMS, Nīderlande, 2015.

Jurijs Sekretarjovs, RSU Medicīnas Fakultāte. Activation of valvular intersticial cells and extracellular matrix remodeling in calcific aortic valve stenosis. RSU international student conference, 2015.

Katrīna Pekarska, RSU Medicīnas Fakultāte. Immunohistochemical expression of claudin-1 in Hashimoto's thyroiditis. RSU international student conference, 2015.

Jurijs Sekretarjovs, RSU Medicīnas Fakultāte. The Role of Valvular Interstitial Cells in the Pathogenesis of Aortic Valve Stenosis: Morphologic Peculiarities in Stenotic Aortic Valve. 11th Warsaw International Medical Congress, Polija, 2015.

Boriss Butorins, RSU Medicīnas Fakultāte. CD8 un CD4 ekspresijas novērtēšana ožas ceļos neskaidras etioloģijas encefalopātiju slimnieku autopsijas materiālā. Studentu XX Morfoloģisko zinātņu konference, 2015.

Dāvis Edgars Liepa, RSU Medicīnas Fakultāte. CD68 ekspresija deniņu daivā nezināmas etioloģijas encefalopātiju gadījumā. Studentu XXI Morfoloģisko zinātņu konference, 2016.

Boriss Butorins, RSU Medicīnas Fakultāte. Cilvēka herpes vīrusa 7 un mielīna bāzes proteīna ekspresija vecāku cilvēku ožas ceļu, pieres daivas un deniņu daivas autopsijas materiālā. Studentu XXI Morfoloģisko zinātņu konference, 2016.

Projekti

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Nr Izp-2018/1-0149 “Starpdisciplinārs pētījums par iekaisuma izraisītu locītavu slimību ietekmi uz neirokognitīvo funkciju”, 2018-2021

TAIWAN – LATVIA – LITHUANIA COOPERATION PROJECT “Studying of human parvovirus B19, bocavirus and parvovirus 4 involvement in inflammatory neurological diseases using interdisciplinary approach”, 2017–2019

VPP nr. 5 Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE) projekts nr. 7. Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide, apakšprojekts 7.2. Persistentu vīrusinfekciju iesaistes izpēte imūnās sistēmas modulēšanā un autoimūno sistēmas slimību attīstībā, 2014–2018

RSU zinātniskais projekts "Cilvēka sirds vārstuļu patoloģiju saistība ar parvovīrusa B19 un herpesvīrusa HHV-6 infekciju - morfoloģiskie, virusoloģiskie un biomehāniskie aspekti", 2013–2016

LZP projekts Nr. 478/2012 "Beta -herpesvīrusu HHV-6 un HHV-7 līdzdalības noskaidrošana encefalopātijas, encefalīta un epilepsijas attīstībā, lietojot multidisciplināru pieeju", 2013–2016

Financial support of the European Social Fund Project “Support for doctoral study programs and research degrees at Rīga Stradiņš University”, Nr. 2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/009, 2011-2012

EEA project EEZ09AP-24/03 „Analysis of pre-malignant and malignant endometrial lesions in a Latvian female population and selection of prognostic biomarkers suitable for their evaluation and algorithm development”, 2009-2010

Vadītie studiju kursi

Anatomija un histoloģija

Publikācijas

Pētniecības raksti

Immunological mechanisms of autoimmune thyroid diseases : a shift in the traditional TH1/TH2 paradigm / T.Zake, S.Skuja, A.Lejnieks, V.Groma, I.Konrade // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.2 (2019, Apr.), p.67-77. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0012

Synovitis in osteoarthritic patients : morphological and virological evidence of its contribution to development of the disease / M.Tarasovs, S.Skuja, S.Semenistaja, M.Murovska, V.Groma // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.317-324. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0050

Upregulated tissue expression of T helper (Th) 17 pathogenic interleukin (IL)-23 and IL-1β in Hashimoto's thyroiditis but not in Graves' disease / T.Zake, S.Skuja, I.Kalere, I.Konrade, V.Groma // Endocrine Journal. - Vol.66, No.5 (2019, May), p.423-430. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.1507/endocrj.EJ18-0396

Evidence of human parvovirus B19 infection in the post-mortem brain tissue of the elderly [Elektroniskais resurss] / S.Skuja, A.Vilmane, S.Svirskis, V.Groma, M.Murovska // Viruses [Elektroniskais resurss]. - Vol.10, No.11 (2018, Oct.), [p.1-15]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 11.janv. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6267580/

Heterogeneity of tissue IL-17 and tight junction proteins expression demonstrated in patients with autoimmune thyroid diseases [Elektroniskais resurss] / T.Zake, S.Skuja, I.Kalere, I.Konrade, V.Groma // Medicine (Baltimore) [Elektroniskais resurss]. - Vol.97, Issue 25 (2018, June), article No.e11211, [6 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6024462/

Activation of valvular interstitial cells and remodeling of extracellular matrix in calcific aorticvalve stenosis / J.Pavārs, S.Skuja, P.Stradiņš, R.Lācis, V.Groma ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 477.-486.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Degenerative mitral regurgitation viewed via prism of cell-matrix interplay / J.Pavārs, S.Skuja, P.Stradiņš, R.Lācis, V.Groma ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 487.-497.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Long-term complications evidenced studying the explanted Gore® Helex® atrial septal defect occluder seven years after implantation : a case report / M.Kalējs, S.Skuja, P.Stradiņš, V.Groma ...[u.c.] // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2017. - [Vol.] XXVI, No.2, p.105-112.

Osteoartrīta slimnieku sinoviālās membrānas morfoloģiskās analīzes korelācija ar klīniskajiem un laboratoriskajiem rādītājiem / A.Mihailova, S.Skuja, V.Cauce, M.Murovska, V.Groma ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 187.-195.lpp.

Persistent HHV-6, HHV-7 and parvovirus B19 infection as trigger factor of rheumatoid arthritis and osteoarthritis development / M.Murovska, A.Kadisa, Z.Nora-Krukle, S.Skuja, V.Groma, A.Lejnieks // Современные проблемы инфекционной патологии человека : сборник научных трудов. - Минск, 2017. - Вып.10, c.261-265. - Резюме на русском языке.

Presence of parvovirus B19 genomic sequences and expression of B19 antigens in tissue from post-mortem individuals with unspecified encephalopathy / A.Vilmane, S.Skuja, S.Roga, S.Rasa, Z.Nora-Krukle, M.Murovska // Современные проблемы инфекционной патологии человека : сборник научных трудов. - Минск, 2017. - Вып.10, c.266-269. - Резюме на русском языке.

Structural and ultrastructural alterations in human olfactory pathways and possible associations with herpesvirus 6 infection [Elektroniskais resurss] / S.Skuja, S.Chapenko, S.Roga, O.Teteris, V.Groma, M.Murovska ...[et al.] // PLoS One [Elektroniskais resurss]. - Vol.12, No.1:e0170071 (2017, Jan.), [p.1-17]. - Resurss aprakstīts 2017.g. 10.jūl. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5224992/

Detection frequency of human herpesviruses-6A, -6B, and -7 genomic sequences in central nervous system DNA samples from post-mortem individuals with unspecified encephalopathy / S.Chapenko, S.Roga, S.Skuja, S.Rasa, M.Cistjakovs, S.Svirskis, Z.Zaserska, V.Groma, M.Murovska // Journal of Neurovirology. - Vol.22, No.4 (2016, Aug.), p.488-497. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Eradication of damaged keratinocytes in cutaneous lichen planus forms demonstrated by evaluation of epidermal and follicular expression of CK15, indices of apoptosis and regulatory protein S100 / I.Upeniece, V.Groma, S.Skuja, V.Cauce // Polish Journal of Pathology. - Vol.67, No.3 (2016, Sept.), p.258-269. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vairogdziedzera folikulocītu blīvo savienojumu proteīna klaudīna-1 imūnekspresijas atšķirības pacientiem ar Hasimoto tireoidītu un Greivsa slimību / T.Zaķe, V.Groma, I.Konrāde, S.Skuja // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 273.-281.lpp.

The outcome of the movement disorder in methcathinone abusers : clinical, MRI and manganesemia changes, and neuropathology / A.Stepens, V.Groma, S.Skuja, A.Platkājis, P.Aldiņš, I.Ekšteina, I.Mārtiņsone ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.21, No.2 (2014, Febr.), p.199-205. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tēzes

Angiogenesis in dilated human ascending aorta wall / I.Brecs, E.Beinars, P.Stradins, I.Ozolanta, M.Kalejs, S.Skuja, V.Groma // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.587.

Association between IL-17 and Th17-related cytokine, and tight junction protein immunoexpression in patients with autoimmune thyroid disease / T.Zake, S.Skuja, I.Kalere, I.Konrade, V.Groma   // European Thyroid Journal. - Vol.8, Suppl.1 (2019, Aug.), poster No.P2-08-167, p.93. - 42nd Annual Meeting of the European Thyroid Association (Budapest, Hungary, Sept.7-10, 2019) : Abstracts.

Depressive and anxiety disorders screened and correlated to the level of synovial inflammation in patients with hip/knee osteoarthritis : pilot study / M.Tarasovs, A.Vikmanis, S.Skuja, V.Groma, A.Lejnieks // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.277.

Increased tissue expression of Th17-related cytokines in Hashimito’s thyroiditis : shift in traditional Th1/Th2 paradigm / T.Zaķe, S.Skuja, I.Kalere, I.Konrāde, V.Groma // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.487.

Parvoviruses and inflammatory neurological disorders / Z.Nora-Krūkle, A.Vilmane, A.Terentjeva, N.Sūna, S.Roga, S.Skuja, S.Rasa, M.Murovska // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.197.

Skuja, Sandra. Ultrastructural characterization of the joint synovium in the case of human herpes virus-6 infection in rheumatoid arthritis / S.Skuja, V.Groma, M.Murovska // Medicina (Kaunas). - Vol.55, Suppl.2 (2019), p.279. - 10th Scientific Conference "Baltic Morphology" (Kaunas, Lithuania, Oct.24-25, 2019) : Abstracts.

Synovial arthritis-associated fibroblasts : exploring the role of podoplanin-positive cells / M.Tarasovs, S.Semenistaja, S.Skuja, V.Groma // Medicina (Kaunas). - Vol.55, Suppl.2 (2019), p.229. - 10th Scientific Conference "Baltic Morphology" (Kaunas, Lithuania, Oct.24-25, 2019) : Abstracts.

Th17 Cells and impairment of thyroid follicle integrity in pathogenesis of thyroid autoimmunity : morphological assessment / T.Zaķe, S.Skuja, I.Kalere, I.Konrāde, V.Groma // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.580.

(State-of art) involvement of persistent viral infections in the development of nervous system diseases / S.Chapenko, S.Rasa, S.Skuja, S.Roga, I.Logina, A.Krumina, V.Groma, M.Murovska // International Scientific Conference on Medicine : 76th Conference of the University of Latvia (Riga, Latvia, Febr.23, 2018) : Book of Abstracts / University of Latvia. - Riga, 2018. - P.25-26.

Activation of valvular interstitial cells and remodeling of extracellular matrix in calcific aortic valve stenosis / S.Skuja, V.Groma, J.Pavars, R.Lacis ...[et al.] // Atherosclerosis. - Vol.275 (2018, Aug.), p.e131. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Immunohistochemical evidence of human parvovirus B19 infection in the post-mortem brain tissue of the elderly / S.Skuja, I.Beinaroniča, V.Groma, M.Murovska // Conference Viruses 2018 "Breakthroughs in Viral Replication" (Barcelona, Spain, Febr.7-9, 2018) : Program and Abstract Book. - Barcelona, 2018. - P.187.

Implication of HHV-6 and HHV-7 infection in the pathogenesis of neurological disorders / S.Rasa, S.Chapenko, S.Skuja, S.Roga, I.Logina, A.Krumina, V.Groma, M.Murovska // Journal of Neuroimmune Pharmacology. - Vol.13, Suppl.1 (2018, Apr.), p.S71. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "Journal of Neurovirology". -Vol.24, Suppl.1 (2018, Apr.), p.S71.

Involvement of persistent viral infections in the development of nervous system diseases / S.Chapenko, S.Rasa, S.Skuja, S.Roga, I.Logina, A.Krumina, V.Groma, M.Murovska // International Scientific Conference on Medicine : 76th Conference of the University of Latvia (Riga, Latvia, Febr.23, 2018) : Book of Abstracts / University of Latvia. - Riga, 2018. - P.25-26.

Presence and distribution of Human Parvovirus B19 proteins in skin biopsy samples in case of contact dermatitis / I.Beinarovica, S.Skuja, V.Groma ...[et al.] // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.26.

Semenistaja, Sofija. Scanning electron microscopy application in determining peculiarities of endometrium of women with infertility / S.Semenistaja, S.Skuja, V.Groma // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.131.

Social burden related to psychotic disorders : role of morphological expertise / S.Skuja, J.Mednieks, I.Beinarovica, V.Groma // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.136.

Activation of valvular interstitial cells and extracellular matrix remodeling in calcific aortic valve stenosis / S.Skuja, J.Pavārs, V.Groma, R.Lācis, P.Stradiņš ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 31.-32.lpp.

Activation of valvular interstitial cells and extracellular matrix remodeling in degenerative mitral regurgitation / S.Skuja, J.Pavārs, V.Groma, R.Lācis, P.Stradiņš ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 32.-33.lpp.

Analysis of synovial expression of parvovirus B19 assessed immunohistochemically and correlated to synovitis score / M.Tarasovs, A.Kadisa, A.Mihailova, S.Skuja, M.Murovska, V.Groma // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.76, Suppl.2 (2017), p.1071. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ar Th17 diferenciāciju saistīta citokīna IL-23 imūnekspresijas atšķirības pacientiem ar autoimūnām vairogdziedzera slimībām / S.Skuja, I.Konrāde, V.Groma ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 197.lpp.

Cellular localization of HHV-7 and B19 in the frontal and temporal lobes of the elderly : [abstract] / S.Skuja, I.Beinaroniča, S.Roga, V.Groma, M.Murovska // 10th International Conference on HHV-6&7 (Berlin, Germany, July 24-26, 2017) : Program Book. - Berlin, 2017. - Poster No.10-8.

Comparison of immunohistochemical expression of IL-1beta and IL-23 in autoimmune thyroid diseases / I.Konrade, S.Skuja, V.Groma ...[et al.] // European Thyroid Journal. - Vol.6, Suppl.1 (2017), p.78. - Starptautiski citējamā izdevumā.

HHV-6 and HHV-7 infection impact on rheumatoid arthritis clinical course : [abstract] / A.Kadisa, Z.Nora-Krukle, S.Skuja, V.Groma, A.Lejnieks, M.Murovska // 10th International Conference on HHV-6&7 (Berlin, Germany, July 24-26, 2017) : Program Book. - Berlin, 2017. - Poster No.9-8.

Human arthritis synovium exposed to viral infection : updated morphology / V.Groma, S.Skuja, Z.Nora-Krukle, M.Tarasovs, A.Kadisa, M.Murovska // Baltic Morphology IX (Tartu, Estonia, Sept.27-29, 2017) : Conference Programme : Abstracts of Presentations / University of Tartu. - Tartu, 2017. - P.95.

Kolagēna un laminīna ekspresijas atšķirības bazālajā membrānā mutes dobuma plakanšūnu vēža un ādas bazaliomas gadījumā / V.Groma, S.Skuja, A.Ivanova ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 196.lpp.

Morphological evaluation of frontal and temporal lobes of the elderly in the case of B19 infection / S.Skuja, I.Beinarovica, S.Roga, V.Groma, M.Murovska // Baltic Morphology IX (Tartu, Estonia, Sept.27-29, 2017) : Conference Programme : Abstracts of Presentations / University of Tartu. - Tartu, 2017. - P.75.

Presence of HHV-6 and HHV-7 infection markers in synovial tissue of arthritis affected patients determined by combining conventional immunohistochemistry, confocal microscopy and PCR analysis : [abstract] / S.Skuja, A.Kadisa, M.Tarasovs, Z.Nora-Krukle, M.Murovska, V.Groma // 10th International Conference on HHV-6&7 (Berlin, Germany, July 24-26, 2017) : Program Book. - Berlin, 2017. - Poster No.9-6.

The increased immunohistochemical expression of IL-23 in Hashimoto's thyroiditis but not in Graves' disease patients / S.Skuja, I.Konrade, V.Groma ...[et al.] // Endocrine Abstracts. - Vol.49, (2017, May), abstract No.GP209. - 19th European Congress of Endocrinology (Lisbon, Portugal, May 28-31, 2017) : [Abstracts].

Active human parvovirus B19 infection and phenotypic peculiarities of arthritis synovial fibroblasts / V.Groma, S.Skuja, M.Tarasovs, P.Studers, O.Teteris, A.Kadisa, S.Chapenko, M.Murovska // XVI International Parvovirus Workshop (Ajaccio, France, June 19-23, 2016) : [Abstract Book]. - Ajaccio, 2016. - P.46.

Ārpusšūnu matrices pārbūve mitrālo vārstuļu virās un hordās miksomatozas deģenerācijas gadījumā / J.Pavārs, S.Skuja, V.Groma, R.Lācis, O.Teteris, P.Stradiņš ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 21.lpp.

Assessing the correlation between the grey and white matter damage and HHV-6 involvement in the frontal and temporal lobes of the brain of the elderly / S.Skuja, S.Chapenko, S.Roga, O.Teteris, V.Groma, M.Murovska ...[et al.] // Journal of NeuroVirology. - Vol.22, Suppl.1 (2016), p.S72. - Starptautiski citējamā izdevumā.

HHV-6 and HHV-7 associated changes in the frontal and temporal lobes of the brain of elderly subjects : [abstract] / S.Skuja, S.Chapenko, S.Roga, V.Groma, M.Murovska ...[et al.] // 6th European Congresss of Virology (Hamburg, Germany, Oct.19-22, 2016) : Final Programme. - Hamburg, 2016. - Abstr. No.P16-3.

HHV-6 un demielinizācijas process : cilvēka ožas ceļu izpēte nespecifiskas encefalopātijas gadījumā / S.Skuja, S.Čapenko, S.Roga, O.Teteris, V.Groma, M.Murovska ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 54.lpp.

Human parvovirus B19 infection and behavioral changes in arthritis synovial cellular environments / V.Groma, S.Skuja, M.Tarasovs, V.Cauce, A.Kadisa, S.Chapenko, M.Murovska // 10th European Workshop on Immune Mediated Inflammatory Diseases (Toulouse, France, Oct.19-21, 2016) : [Abstracts]. - Toulouse, 2016. - Abstr. No.SD4-5.

Klīnisko, morfoloģisko un laboratorisko rādītāju analīze osteoartrīta gadījumā / A.Mihailova, V.Groma, S.Skuja ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 77.lpp.

Osteoarthritis via prism of clinical, laboratory and histopathological correlatea : [abstract] / S.Skuja, A.Mihailova, M.Murovska, V.Groma ...[et al.] // 15th European Congress of Internal Medicine (Amsterdam, The Netherlands, Sept.2-3, 2016). - Amsterdam, 2016. - Poster No.P.0983.

Possible involvement of HHV-6 and HHV-7 infection in rheumatoid arthritis and osteoarthritis development : [abstract] / Z.Nora-Krukle, A.Kadisa, P.Studers, S.Skuja, V.Groma, A.Lejnieks, M.Murovska // 6th European Congress of Virology (Hamburg, Germany, Oct.19-22, 2016) : Final Programme. - Hamburg, 2016. - P.110-111.

Presence of HHV-6, HHV-7 and parvovirus B19 infection markers in synovial fluid and synovial tissue of patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis : [abstract] / Z.Nora-Krukle, A.Kadisa, M.Tarasovs, S.Skuja, V.Groma, A.Lejnieks, M.Murovska // 10th International Congress on Autoimmunity (Leipzig, Germany, Apr.6-10, 2016) : Program Book. - Leipzig, 2016. - Abstr. No.905.

Relationship between immunoexpression of IL17A, CD68 positivity and lymphocyte infiltration degree in Hashimoto’s thyroiditis patients / I.Konrade, S.Skuja, V.Groma ...[et al.] // Endocrine Abstracts. - Vol.41, (2016, May), abstr. No.GP218. - 18th European Congress of Endocrinology (Munich, Germany, May 28-31, 2016) : [Abstracts].

Th17-specifiskā citokīna IL-17A imūnekspresijas atšķirības un to nozīme pacientiem ar autoimūnām vairogdziedzera slimībām / T.Zaķe, S.Skuja, I.Konrāde, V.Groma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 81.lpp.

Thyroid gland as the site of human herpes virus 6 persistence in patients with autoimmune thyroiditis : [abstract] / M.Cistjakovs, A.Sultanova, S.Gravelsina, E.Cunskis, V.Groma, S.Skuja, M.Murovska // 6th European Congresss of Virology (Hamburg, Germany, Oct.19-22, 2016) : Final Programme. - Hamburg, 2016. - P.109-110.

Underexpression of ZO-1 in Hashimoto's thyroiditis patients leads to tight junction disruption / S.Skuja, I.Konrade, V.Groma ...[et al.] // 8th Baltic Congress of Endocrinology & 8th ESE Clinical Update (Tallinn, Estonia, Apr.14-15, 2016) : Abstract Book & Posters. - Tallinn, 2016. - P.23.

Angioģenēze deģeneratīvas kalcinozes skartajos aortas vārstuļu audos / J.Pavārs, J.Sekretarjovs, S.Skuja, V.Groma, S.Čapkēviča, R.Lācis, I.Brečs, O.Teteris, P.Stradiņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 87.lpp.

Aortic valve and disease : cellular interplay / V.Groma, S.Skuja, H.Sorokins, J.Pavars, I.Brecs, P.Stradins // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.43.

Astrocyte S100 immunoreactivity patterns and corpora amylacea accumulation in the olfactory pathways of elderly subjects with herpesvirus-6 infection / S.Skuja, V.Groma, O.Teteris, S.Chapenko, M.Murovska ...[et al.] // 12th Multinational Congress on Microscopy (Eger, Hungary, Aug. 23-28, 2015) : Abstracts. - Eger, 2015. - P.329-330.

Blīvo savienojumu proteīna klaudīna-1 atšķirīga imūnekspresija vairogdziedzera audos pacientiem ar Hašimoto tireoidītu un Greivsa slimību / V.Groma, I.Konrāde, S.Skuja, S.Čapkēviča, R.Kleina ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 129.lpp.

Cilvēka herpesvīrusa-6 imūnlokalizācijas izvērtējums dažādos CNS rajonos / S.Skuja, S.Čapenko, S.Roga, S.Čapkēviča, O.Teteris, V.Groma, M.Murovska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 67.lpp.

Dažādu kaulu cistisko slimību morfoloģiskā analīze / V.Groma, A.Mihailova, S.Skuja ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 145.lpp.

Examination of CD8 and CD4 expression in the olfactory pathways in case of encephalopathy / S.Skuja, S.Chapenko, S.Roga, V.Groma, M.Murovska ...[et al.] // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.116.

Frequency of Parvovirus B19 infection in patients with heart valve pathology / Z.Zazerska, S.Capenko, J.Sekretarjovs, S.Skuja, V.Groma, I.Brecs, P.Stradins, M.Murovska // Journal of Clinical Virology. - Vol.70, Suppl.1 (2015, Sept.), p.S96. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Immunoexpression of type IV collagen and claudin-1 in Hashimoto's thyroiditis and Graves' disease patients / T.Zake, S.Skuja, I.Konrade, V.Groma // 3th EYES Meeting (Modena, Italy, Sept. 24-26, 2015) : Abstract. - Modena, 2015. - P.24.

Immunohistochemical expression of Claudin-1 in Hashimoto's thyroiditis and Graves' disease patients / S.Skuja, V.Groma, I.Konrade, R.Kleina ...[et al.] // Endocrine Abstracts. - Vol.37, (2015, May), p.EP967. - 17th European Congress of Endocrinology (Dublin, Ireland, May 16-20, 2015).

Interstitial cell-mediated changes in calcific aortic stenosis accompanied by presence of parvovirus B19 and herpesvirus 6 infections / V.Groma, S.Skuja, J.Sekretarjovs, J.Pavars, I.Brecs, P.Stradins, M.Murovska // 12th Multinational Congress on Microscopy (Eger, Hungary, Aug. 23-28, 2015) : Abstracts. - Eger, 2015. - P.423-425.

Lichen planus imunoloģiskie aspekti / V.Groma, S.Skuja, V.Cauce, I.Mikažāns ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 22.lpp.

Morphology of rectum in patients with rectocele / I.Brunenieks, K.Pekarska, S.Skuja, V.Groma // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.84.

Temporal lobe and olfactory pathway injury in subjects with autopsy-proven human herpesvirus-6 infection / S.Skuja, S.Chapenko, S.Roga, O.Teteris, V.Groma, M.Murovska ...[et al.] // Journal of NeuroVirology. - Vol.21, Suppl.1 (2015), p.S70. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Valvulāru intersticiālo šūnu aktivācija un vīrusu latenta infekcija aortas vārstuļu audos / S.Skuja, V.Groma, R.Lācis, J.Pavārs, O.Teteris, M.Murovska, P.Stradiņš ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 168.lpp.

Aortas vārstuļa deģeneratīvas izmaiņas un vīrusa infekcija / J.Pavārs, V.Groma, S.Skuja, P.Stradiņš, R.Lācis, I.Brečs, A.Vilkaite, M.Murovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 58.lpp.

Constitutents of human heart valves: structural and ultrastructural evidences [Elektroniskais resurss] : [abstract] / V.Groma, S.Skuja, P.Stradins, J.Pavars, M.Murovska ...[et al.] // XVII Ultrapath Meeting (Asheville, North Carolina, USA, July 27-Aug.1, 2014) [Elektroniskais resurss]. - Asheville, 2014. - 2 p., on USB flash drive.

Correlations of HHV-6, S100 and CD68 immunoexpression in olfactory pathways and frontal cortical lobe in case of encephalopathy / S.Skuja, S.Roga, S.Capkevica, O.Teteris, V.Groma, M.Murovska ...[et al.] // 17th Annual Meeting of ESCV (European Society for Clinical Virology) (Prague, Czech Republik, Sept.28-Oct.1, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.182.

Immunoexpression of parvovirus B19 VP1/VP2, CD8+ and CD68+ cells in Hashimoto's thyroiditis patients / S.Skuja, V.Groma, R.Kleina, A.Sultanova, M.Murovska ...[et al.] // 17th Annual Meeting of ESCV (European Society for Clinical Virology) (Prague, Czech Republik, Sept.28-Oct.1, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.183.

Intrafolikulāro makrofāgu īpatnību izpēte pacientiem ar Hašimoto tireoidītu / T.Zaķe, V.Groma, S.Skuja, R.Kleina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 54.lpp.

New implications in understanding the pathogenesis of lichen planopilaris / I.Upeniece, V.Groma, S.Skuja, L.Bondare, V.Cauce, I.Mikazans, I.Hartmane // 12th BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) Congress (Riga, Latvia, May 30-31, 2014) : Final Programme and Abstract Book / Baltic Association of Dermatovenerologists. - Riga, 2014. - P.58.

Parvovīrusa B19 VP1/VP2 ekspresijas morfoloģisks novērtējums reimatoīdā artrīta un osteoartrīta gadījumā / M.Tarasovs, V.Groma, S.Skuja, A.Kadiša, P.Studers, S.Kozireva, J.Pavlova, M.Murovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 144.lpp.

Presence of parvovirus B19 antigens in cardiac valve tissue in patients with aortic valve stenosis / S.Skuja, V.Groma, J.Pavars, P.Stradins, M.Murovska ...[et al.] // 17th Annual Meeting of ESCV (European Society for Clinical Virology) (Prague, Czech Republik, Sept.28-Oct.1, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.183.

Programmēta keratinocītu nāve Lichen planopilaris gadījumā / I.Upeniece, V.Groma, I.Mikažāns, S.Skuja // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 53.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Valērija Groma
Docētāja, Vadītāja
Jānis Vētra
Docētājs, Priekšsēdētājs
Anna Junga
Docētāja, Laboratorijas vadītāja
Edgars Edelmers
Vadītājs, Docētājs
Kristīne Bobkova
Biroja administratore
Dzintars Blūms
Inženieris