Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju grants var tikt piešķirti uz laika posmu līdz divpadsmit mēnešiem (līdz 31.decembrim) sekojošu doktorantu studiju procesa nepieciešamību nodrošināšanai atbilstoši promocijas darba tēmai:

  • Konferenču un kongresu dalības maksas (un citu ar to saistītos izdevumus) segšanai, ja paredzēta mutiska uzstāšanās sēdes laikā un ja ir pasākuma organizētāju rakstveida vai elektronisks saskaņojums;
  • Mācību literatūras iegādei (paliek RSU īpašumā) un periodikas abonēšanai (paliek RSU lietošanā);
  • Zinātnisko publikāciju sagatavošanas un publicēšanas apmaksai starptautiski citējamos izdevumos;
  • Laboratorijas materiālu un reaģentu, mazo tehnoloģiju iegādei un mazā medicīnas inventāra iegādes segšanai;
  • Analīžu, izmeklējumu (prioritāri jāveic RSU laboratorijās) un citu ar promocijas darbu saistītu pakalpojumu veikšanai.

Doktorantam grants var tikt piešķirts:

  • pirmajā studiju gadā – līdz 2000 EUR;
  • otrajā studiju gadā – līdz 4000 EUR;
  • trešajā studiju gadā – līdz 3000 EUR.

Granta projekts 2021. gadā

Granta projekta tāmju iesniegšana4.–18.01.2021.
Granta projekta tāmju izskatīšana19.–29.01.2021.
Rezultātu paziņošana5.02.2021.
Granta projekta pārskatu iesniegšana par 2020. gadu1.–23.12.2020.

 

Informācija par doktora studiju granta projektu pie Doktorantūras nodaļas biroja vadītājas Gundegas Ziemeles: Gundega[pnkts]Ziemeleatrsu[pnkts]lv vai 67409120.