Pārlekt uz galveno saturu

Doktorantūra ir nākamais solis pēc maģistrantūras vai tai pielīdzinātu studiju beigšanas, lai paaugstinātu konkurētspēju, pilnveidotos  akadēmiskajā un pētnieciskajā jomā un aizstāvētu promocijas darbu. Pašlaik mūsu augstskolas doktorantu skaits pārsniedz 200.

2020. gadā RSU septiņas doktora studiju programmas sekmīgi apguvuši 36 doktoranti. Viņiem visiem vēl priekšā promocijas darba aizstāvēšana. Vēlam veiksmi!

 

ProgrammaDoktorantu skaits
Medicīna21
Farmācija3
Juridiskās zinātnes4
Komunikācijas kultūra un multimediji1
Politikas zinātne3
Psiholoģija2
Socioloģija2

Studiju programmas un metodes 

Ir pieejamas pilna laika klātienes akreditētas doktora studiju programmas Medicīna, Farmācija, Socioloģija, Juridiskās zinātnesPolitikas zinātneKomunikācijas kultūra un multimediji, Psiholoģija un Vadībzinātne.

RSU ir pievienojusies Eiropas doktorantūras koncepcijai un t. s. Boloņas deklarācijai, kurā doktorantu izglītošana ir nosaukta par vienu no galvenajām Eiropas universitāšu darbības prioritātēm.

Doktora studiju mērķis, nodrošinot doktora studiju programmu realizāciju un zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu, ir sagatavot starptautiskajām prasībām atbilstoša līmeņa jaunu zinātnieku paaudzi zinātniskās pētniecības un akadēmiskajam darbam, kā arī darbam tautsaimniecībā.

Doktora studijas tiek realizētas pilna laika studijās doktora studiju programmā (trīs gadi), kurās doktorants ar vai bez iepriekšējas pētniecības darba pieredzes studē noteiktus teorētiskos kursus, iegūst praktiskas iemaņas un patstāvīgi izstrādā zinātnisko darbu. Studijas notiek par valsts budžeta dotāciju doktora studijām, Latvijas Zinātnes padomes vai citu institūciju piešķirtajām stipendijām (grantiem) vai arī par personīgajiem vai juridisko personu līdzekļiem. Doktorantūras studijām iespējams saņemt valsts stipendiju, Doktora studiju granta atbalstu pētniecības procesam, Marijas Kirī stipendiju, kā arī, piedaloties ERASMUS studentu apmaiņas programmā, doties uz citām Eiropas augstskolām.

Aktuāls piedāvājums: vasaras skola doktorantūras studentiem Lietuvā

Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm

 


Kontaktinformācija

Gundega Ziemele
Dekāna biroja vadītāja, Doktorantūras nodaļa
RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
D-402.

Pieņemšanas laiks:

P., T. 8.30–12.00
O., C. 13.00–17.00
+37167409120
dnatrsu [pts] lv

Jautājumos par doktora studiju procesu

Dzirciema iela 16, D–401

  • Ligita Švede, lietvede, tālr. +37167062632, Ligita[pnkts]Svedeatrsu[pnkts]lv
  • Agnija Traumane, lietvede, tālr. +37167409234, Agnija[pnkts]Traumaneatrsu[pnkts]lv

E-pasts: dnatrsu[pnkts]lv

Jautājumos par promocijas procesu

Dzirciema iela 16, D–402

  • Laura Stepanova, promocijas procesa koordinatore, tālr. +37167409290, Laura[pnkts]Stepanovaatrsu[pnkts]lv
  • Ieva Krauja, promocijas lietvede, tālr. +37167062692, Ieva[pnkts]Kraujaatrsu[pnkts]lv

E-pasts: promocijaatrsu[pnkts]lv