Pārlekt uz galveno saturu

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 505 Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu  studiju rezultātu atzīšanas noteikumi ikvienai personai ir tiesības vērsties Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ar iesniegumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā.

Procedūra

Lēmumu par ārpus formālā izglītībā apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas izveidota ārpus formālā izglītībā apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisija. Tās tiesības, pienākumus, veidošanas nosacījumus, kā arī iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras specifiskos nosacījumus ietver Nolikums par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju atzīšanu Rīgas Stradiņa universitātē.

Pakalpojuma cena ir 99,00 EUR.

Lai tiktu uzsākta sasniegto studiju rezultātu atzīšana, komisijai jāiesniedz:

  • iesniegums;
  • iepriekš iegūtās augstākās izglītības apliecinājums;
  • dokumenti, kas apliecina ārpus formālajā izglītībā apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus. Kā viens no apliecinājumiem – izziņa no darba vietas par profesionālās pieredzes ieguves vietu un laikposmu ar aktuālu izsniegšanas datumu (izdota ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas RSU);
  • bankas maksājuma uzdevums par veikto maksājumu 99,00 EUR.

Pirms dokumentu iesniegšanas un maksājuma veikšanas konsultēties ar Ārpus formālajā izglītībā apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas komisijas priekšsēdētaja vietnieci Anitu Krastiņu.

Dokumenti iesniedzami:

  • parakstīti ar ​drošu elektronisko parakstu jeb eParakstu Rīgas Stradiņa universitātes Studentu servisā

vai

Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek četru mēnešu laikā kopš iesnieguma saņemšanas.