Pārlekt uz galveno saturu

Studiju maksa katram studentam ir norādīta studiju līgumā. Studiju maksa atkarīga no uzņemšanas rezultātiem.

Maksājumi jāveic saskaņā ar studiju līgumu.

Studiju maksa 2023./24. akadēmiskajā gadā

Studiju programma

Budžeta vietu skaits

Maksas vietu skaits ar atlaidi

Studiju maksa gadā ar atlaidi EUR

Maksas vietas

Studiju maksa gadā EUR

Pamatstudiju programmas
Māszinības (studijas Liepājā)3602 30005 705
Sociālais darbs PL1261 65004 890
Uzturs PL1063 50004 890
Maģistra studiju programmas
Klīniskā farmācija1023 72037 335
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem    Skatīt šeit
Doktora studiju programmas
Veselības aprūpe
Farmācija324 553414 671
Medicīna25105 193-17 116
Psiholoģija132 400314 671
Sociālās zinātnes
Tiesību zinātne1102 600-4 890
Komunikācijas kultūra un multimediji1-2 60064 890
Politikas zinātne252 60014 890
Sociālā antropoloģija, socioloģija, sociālais darbs122 60044 890
Biznesa vadība un ekonomika-22 60044 890
Veselības vadība242 600214 671


PL – pilna laika studiju programma