Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība
Darbiniekiem

No 23. līdz 25. februārim Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) attālināti un klātienē notika RSU Vadības, administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldības (VANĪP) studiju virziena Latvijas un ārvalstu akreditācijas ekspertu grupas un Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras pārstāves vizīte. Ekspertu vizīte ir svarīgs posms RSU studiju virziena novērtēšanā, kas ir akreditācijas procesa pirmā daļa.

Akreditācijai ir pieteiktas sešas studiju programmas visos studiju līmeņos latviešu un angļu valodā, kas tiek īstenotas RSU Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedrā.

Vizītes laikā trīs dienu garumā eksperti tikās ar virkni dažādu studiju procesā iesaistīto grupu pārstāvjiem – RSU vadību, atbalsta struktūrvienībām, RSU bibliotēku, programmu vadītājiem, docētājiem Latvijā un ārvalstīs, studentiem, absolventiem un darba devējiem gan no Rīgas, gan no Kurzemes reģiona. Vizītes laikā eksperti apmeklēja RSU biznesa inkubatoru B-Space un RSU Liepājas filiāli.

Jau vizītes laikā bija jūtama ciešā sadarbība starp visām studiju procesā, tā administrēšanā un kvalitātes nodrošināšanā iesaistītajām RSU akadēmiskajām, vadības un atbalsta struktūrvienībām. Šo studiju virziena aspektu kā īpaši spēcīgu uzsvēra akreditācijas ekspertu grupas vadītājs Modris Ozoliņš, Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko programmu nodaļas direktors un Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas Inovācijas un uzņēmējdarbība direktors.

Vizītes noslēgumā M. Ozoliņš secināja: "Skaidra, harmoniska un rezultatīva sadarbība akadēmiskā procesa īstenošanā starp programmu vadītājiem, docētājiem un RSU vadību, kā arī informācijas tehnoloģiju, personāla un citām atbalsta struktūrvienībām uzskatāmi parādījusi RSU un akreditējamā studiju virziena programmu spēju strauji un kvalitatīvi pielāgoties attālināto studiju procesam ar advancētu e-studiju vidi un plašu IT atbalstu tās mūsdienīgā uzturēšanā."

Tāpat vizītes laikā eksperti pozitīvi novērtēja RSU biznesa inkubatoru B-Space un tā iekļaušanu studiju procesā. Akreditācijas ekspertu grupas pārstāve, Latvijas Darba devēju konfederācijas nominētā uzņēmēja Aiva Vīksna pozitīvi atzīmēja inkubatora ciešo sadarbību ar studiju programmām un darba tirgu, piesaistot uzņēmējus un investorus, un iedrošināja turpināt šo attīstību sadarbībā arī ar lielajām Latvijas uzņēmēju un investoru apvienībām.

 "Jūsu docētāji ir entuziastiski un inovatīvi studiju procesā, vadītāji ‒ uz nākotni orientēti, studenti un absolventi ir RSU advokāti un patrioti, piesaistītie darba devēji ir atsaucīgi un ieinteresēti," vizītes noslēgumā uzsvēra visa ekspertu grupa, iesakot vēl vairāk stiprināt praktisko sadarbību ar studentiem un absolventiem.

Programmu kvalitātes stiprināšanai eksperti ieteica izvērtēt iespējas plašākai stratēģiskai starptautiskai sadarbībai ar starptautiskajām un Eiropas augstākās izglītības asociācijām un universitātēm. Uz RSU studiju virziena vadītāja Romāna Putāna piedāvājumu šādas sadarbības veidošanai akreditācijas grupas ārvalstu eksperti no Nīderlandes, Polijas un Lietuvas universitātēm atbildēja apstiprinoši, ar ieinteresētību sadarbības attīstībā.

Rakstisks akreditācijas ekspertu grupas ziņojums gaidāms aprīļa vidū. Studiju virziena komanda augstu novērtē un pateicas visiem iesaistītajiem – studentiem, absolventiem, darba devējiem, docētājiem, kolēģiem un vadītājiem, tai skaitā RSU Liepājas filiālei. "Akreditācijas ekspertu vizīte ļāva mums pašiem vēl vairāk apzināties lielo paveikto darbu, apkopot labākās prakses, vēl vairāk stiprināt mūsu ciešo komandas garu un novērtēt gan sasniegto, gan attīstības plānus, un pašiem stingrāk identificēt un stiprināt mūsu potenciālu gan satura un praktiskajā dziļumā, gan reģionālajā tvērumā, gan formātu iespēju piedāvājumā.

Protams, ir patīkami dzirdēt, ka esam uz pareizā ceļa, saņemt tam atbalstu un ieteikumus no starptautiskajām labākajām praksēm veiksmīgu rezultātu sasniegšanai, ko, protams, ņemsim vērā mūsu tālākajā virzībā uz priekšu," teica RSU studiju virziena vadītājs Romāns Putāns.

VANĪP studiju virzienā RSU Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra īsteno trīs akadēmiskās bakalaura studiju programmas, tai skaitā vienu angļu valodā, divas profesionālā maģistra studiju programmas un doktora studiju programmu. Nākotnē, strukturējot prioritātes, plānots pakāpeniski attīstīt šo virzienu arī RSU Liepājas filiālē, tālmācībā un angļu valodā. Jau šobrīd notiek aktīva tālmācības elementu testēšana un paplašināšana attālinātajā studiju procesā, lai varētu aprobēt pilnvērtīgu tālmācības formātu, kā arī  starptautiskās attīstības stiprināšana, realizējot gan ārvalstu vieslektoru uzņemšanu studiju procesā Latvijā, gan mūsu pašu docētāju vieslekcijas un aktivitātes ārvalstīs universitātes un starptautiskajos projektos.