Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Trešdien, 25. novembrī, tiešsaistē notika Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studējošo pašpārvaldes jaunās valdes vēlēšanas. Par valdes priekšsēdētāju jeb pašpārvaldes vadītāju tika ievēlēta Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes bakalaura studiju programmas Sabiedrības veselība 3. kursa studente Paula Feldmane, kura šogad pašpārvaldē veica ārlietu virziena vadītājas pienākumus.

"Valdes vēlēšanas šogad bija kā liels pārbaudījums, jo pirmo reizi tās norisinājās tiešsaistē Zoom platformā un ilga astoņas stundas. Sēdē piedalījās gandrīz 100 studentu, kas uzdeva jautājumus un izteica viedokli diskusijās," pastāstīja pašreizējā pašpārvaldes vadītāja Anna Jete Gauja. "Novēlu izdošanos jaunajai priekšsēdētājai Paulai un viņas komandai, kurā ir enerģiski un radoši jaunieši no dažādām fakultātēm, taču visiem viņiem ir viens mērķis – pilnveidot un uzlabot studiju procesu, kā arī studentu dzīvi un sadzīvi RSU!"

Pašpārvaldes valdē 2021. gadā, kas darbu sāks 1. janvārī, būs šādi amati un ir ievēlēti šādi studenti:

  • akadēmiskā virziena vadītāja Elīza Marta Stangaine (Eiropas studiju fakultāte);
  • akadēmiskā virziena vadītājas vietniece Amanda Ozola (Medicīnas fakultāte);
  • ārlietu virziena vadītājs Arnolds Gudkovs (Medicīnas fakultāte);
  • iekšējās sadarbības un cilvēkresursa virziena vadītāja Elizabete Paula Valguma (Farmācijas fakultāte);
  • iekšējās sadarbības un cilvēkresursa virziena vadītājas vietniece Lāsma Ludborža (Medicīnas fakultāte);
  • komunikācijas virziena vadītāja Rebeka Ozolniece (Komunikācijas fakultāte);
  • komunikācijas virziena vadītājas vietniece Marta Livzeniece (Eiropas studiju fakultāte);
  • kultūras un sporta virziena vadītāja Nikola Krista Ivanova (Medicīnas fakultāte);
  • zinātnes virziena vadītājs Toms Mārtiņš Smilga (Medicīnas fakultāte);
  • zinātnes virziena vadītāja vietnieks Klāvs Putenis (Medicīnas fakultāte).

jauna_sp_valde_2021.jpgJaunā Studējošo pašpārvaldes valde, kas darbu sāks 2021. gada 1. janvārī

RSU Studējošo pašpārvalde ir studentu vēlēta, neatkarīga institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvniecībai. Studējošo pašpārvalde, kurā var darboties ikviens students, sastāv no aktīvistiem, padomes un valdes. Pašpārvaldes valdi un priekšsēdētāju uz gadu ievēl pašpārvaldes padome tās pirmajā sēdē. Valdei pieder galvenā pašpārvaldes izpildvaras funkcija.