Pārlekt uz galveno saturu
Skolēniem

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pieredze liecina, ka labākos rezultātus studijās uzrāda tie pirmkursnieki, kuri pirms studijām universitātē paralēli vidusskolas vispārizglītojošai mācību programmai ir ieguvuši papildu zināšanas un tuvāk iepazinušies ar uzņemšanas prasībām izvēlētajās studiju programmās gan medicīnā, gan sociālajās zinātnēs. Ne mazāk svarīgi ir, lai jaunais students pirms studijām tuvāk iepazītos ar izvēlēto profesiju, gūstot nepieciešamo motivāciju un izpratni, vai viņš patiesi gribētu strādāt konkrētajā profesijā.

"RSU īsteno vairākas Latvijas skolēnu sagatavošanas programmas, lai pāreja no vidusskolas uz augstskolu nebūtu pārāk krasa, lai, sākot studēt, viņš būtu gatavs universitātes prasībām un nebūtu kultūršoks," stāsta sadarbības programmu vadītājs, RSU Medicīnas fakultātes prodekāns Ingus Skadiņš.

Jau ilgāku laiku RSU īsteno sadarbību ar Rīgas Klasisko ģimnāziju, kura vairākas vasaras ir organizējusi izglītojošas nometnes gan saviem, gan citu skolu audzēkņiem, kas vēlas kļūt par mediķiem. Nometnes ietvaros skolēni apmeklē RSU, kur iepazīstas ar ārsta profesijas pamatiem un uzzina, ko dara ķirurgs, anesteziologs u. c. speciālisti. Starp citu, nesen tika parakstīts sadarbības līgums starp RSU un Rīgas Klasisko ģimnāziju.

Līdzīgs līgums ir parakstīts ar RSU kaimiņos esošo Rīgas 41. vidusskolu, kuras skolēniem būs iespēja dziļāk un plašāk apgūt gan medicīnu, gan sociālās zinības.

Universitātes docētāji viesosies abās vidusskolās, kur mācīs skolēniem fiziku, ķīmiju, bioloģiju, medicīnas pamatus, bet 41. vidusskolā – arī vairāku sociālo zinātņu jomu zinības, uzsvaru liekot uz RSU studiju programmu, ko jaunietis būs izvēlējies studēt RSU. Vairākas docētāju lekcijas notiks universitātē, lai skolēni ne tikai apgūtu nepieciešamās zināšanas, bet arī iepazītu studiju vidi, saprastu ar ko studijas atšķiras no mācībām skolā.

Cita jau sevi pierādījusi skolēnu sagatavošanas programma mācībām RSU ir ikgadējā Jauno mediķu akadēmija, kuru šogad pabeidza rekordliels dalībnieku skaits. No oktobra līdz maijam divreiz mēnesī sestdienās skolēni no visas Latvijas tikās RSU telpās, kur iepazinās ar mediķa profesijas pamatiem un ne tikai ieguva jaunas zināšanas, bet arī praksē varēja novērtēt, vai sapnis par ārsta darbu atbilst profesijas ikdienas realitātei. Skolēni no Liepājas, Daugavpils un citām pilsētām cēlās jau naktī, lai savlaicīgi paspētu uz mācībām Rīgā.

Ņemot vērā lielo skolēnu interesi, Valmieras ģimnāzijā ir atvērta Jauno mediķu akadēmijas Vidzemes filiāle, kuru nesen pabeidza 48 skolēni no Valmieras, Cēsu, Raunas un citām skolām. Jauno mediķu akadēmijas nodarbībās un lekcijās viņi guva ieskatu traumatoloģijā, ķirurģijā, anestezioloģijā, stomatoloģijā, rehabilitācijā, māszinībās u. c.

Turklāt katru gadu uz Latvijas skolām dodas RSU vēstneši, kas stāsta par studiju iespējām un prasībām RSU. Nesen vēstneši viesojās Saldū un Baldonē.

RSU Medicīnas fakultātes prodekāns Ingus Skadiņš uzsver: "RSU un vidusskolu sadarbības programmu mērķis nav matemātiski palielināt jauno studentu skaitu, bet gan vairot nepieciešamās priekšzināšanas, lai students būtu gatavs studiju procesam un mēnesi vai divus pēc studiju sākšanas nenonāktu pie secinājuma, ka izvēlē ir kļūdījies, jo, piemēram, ārsta profesija ir pārāk grūta un sarežģīta."

RSU plāno izvērst sadarbību vēl ar citām Latvijas vidusskolām, uzsvaru liekot ne tikai uz Rīgas skolām, bet arī novadiem, kur mācās daudzi talantīgi jaunieši, kuri nākotnē, studējot RSU, kļūtu par izciliem mediķiem vai sociālo zinātņu profesionāļiem.