Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Uzņemšana

Kurš gan nav dzirdējis, ka regulāras fiziskās aktivitātes ir ieteicamas, bet, piemēram, smēķēšana veselībai kaitīga? Lai gan veselīga dzīvesveida ieteikumi redzami vai dzirdami ik uz soļa, tomēr cilvēku veselības uzvedība bieži vien ir kaitējoša pašiem sev. Uzvedības maiņa un tās komunikācija nav vienkārša, jo mūsu ieradumus un rīcību nosaka gan personiskie, gan sociālie un ārējās vides faktori.

Šos jautājumus pēta Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) maģistra studiju programmā Veselības komunikācija – tā aptver plašu starpdisciplināru lauku no sabiedrības veselības un epidemioloģijas līdz komunikācijas teorijām un kritiskajai domāšanai.

Par veselības komunikācijas studijām stāsta programmas direktores: Komunikācijas fakultātes docētāja Vita Savicka un Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docētāja Aija Bukova-Žideļūna.

vita_savicka.jpgVita Savicka

aija_bikova_zideluna.jpg

Aija Bukova-Žideļūna

Unikāla un inovatīva starpdisciplināra programma Baltijā

Vairāki gadi un nozares labāko speciālistu zināšanas un pieredze tika veltīti tam, lai RSU izveidotu inovatīvu un starpdisciplināru studiju programmu, kurai Baltijas valstu reģionā līdzīgas nav.

Ikdienas studijas ir interaktīvas, izmantojot modernās tehnoloģijas – lekcijas un nodarbības notiek gan klātienē, gan attālināti, piesaistot arī ārvalstu pasniedzējus. Nodarbības plānotas piektdienu vakaros un sestdienās moduļu veidā tā, lai studentiem sniegtu iespēju koncentrēties noteiktajos priekšmetos. Studiju process notiek mazās grupās, ļaujot studentiem aktīvi līdzdarboties un diskutēt. Pieredze rāda, ka studiju laikā uzsākto sadarbību ir iespēja turpināt, iesaistoties nozares pētniecībā un tādējādi veidojot pamatu maģistra un citiem darbiem studiju ietvaros.

Studijās iegūtās zināšanas un prasmes noder dzīvē un profesionālajā karjerā

“Aizvien vairāk ir profesionāļu, kuriem veselības komunikācija ir ikdienas neatņemama sastāvdaļa,” atzīst A. Bukova-Žideļūna. “Tāpēc svarīga ir izpratne par komunikācijas procesu un tendencēm mūsdienās kopumā. Nozīmīgas ir zināšanas par indivīda un sabiedrības veselību veidojošajiem faktoriem un to daudzveidību.

Nepieciešamas kompetences ne vien reaģēt uz notikumiem un procesiem sabiedrībā, bet darīt to, balstoties uz pierādījumiem un zinātniskajiem principiem.

Tas ir ceļš uz sabiedrības izpratnes veidošanu un stiprināšanu par veselības veicināšanas un profilakses jēgu, tās nozīmi indivīda un sabiedrības veselības uzlabošanā. Veselības komunikācijas speciālisti dod savu ieguldījumu gan medijos un sabiedriskajās attiecībās, gan veselības aprūpes dažādos līmeņos valsts pārvaldē, nevalstiskajās organizācijās un privātajos uzņēmumos.

Studijās veselības komunikācijas programmā var iegūt specifiskas zināšanas gan par sabiedrības veselības aktualitātēm, gan komunikāciju tieši ar veselību saistītos jautājumos. Tāpat arī izpratni, kad un kā dažādās auditorijās aktualizēt ar veselību saistītos jautājumus, izmantojot pierādījumus un stratēģiskas pieejas.

Topošie veselības komunikatori iemācās ne vien izmantot vārdus, terminus un skaitļus, bet arī izvēlēties  to pareizo interpretēšanas un pasniegšanas veidu.”

Nākotnē pieprasīti speciālisti

V. Savicka uzsver: "Latvijā veselības aprūpes iestādēs pieaug pieprasījums pēc speciālistiem, kas pārzina veselības aprūpes sistēmu, spēj strādāt ar pacientiem un viņu tuviniekiem, prot nodrošināt veiksmīgu iekšējo komunikāciju veselības aprūpes iestādē, kā arī veidot efektīvu komunikāciju ar citām  mērķa grupām. Veselības komunikācijas speciālists, kas apguvis multidisciplināras un starpdisciplināras zināšanas, lieliski var tikt galā ar visiem šiem uzdevumiem. Tāpat

veselības komunikators var būt lielisks kolēģis uzvedības zinātniekam, kuram arī noteikti nākotnē būs darbs veselības iestādēs.

Profesijām, kas kļūs par akūtu nepieciešamību nākotnē, jāsāk gatavoties jau tagad, un to piedāvā maģistra studiju programma Veselības komunikācija".