Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Maģistra programmas “Veselības komunikācija” vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte

2019 - pašlaik

Projekta “Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross- sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities” pētnieka p.i.

Sabiedrības veselības institūts

2018 - pašlaik

Lektora p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2016 - 2017

Labklājības ministra padomniece komunikācijas jautājumos

Labklājības ministrija

2015 - 2016

Komunikācijas un mārketinga vadītāja

SIA "Klīnika DiaMed”

2012 - 2014

Veselības ministres padomniece komunikācijas jautājumos

Veselības ministrija

2007 - 2008

Ārštata medicīnas redaktore

Žurnāls ārstiem un farmaceitiem „Doctus”

2005 - 2012

Konsultante

Latvijas Republikas Saeima

Izglītība

2015 - 2018

Apliecinājums par doktora studiju programmu "Medicīna" apguvi (specialitāte – sabiedrības veselība un epidemioloģija)

Rīgas Stradiņa universitāte

2008 - 2010

Akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - 2008

Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē

Latvijas Universitāte

2001 - 2005

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un sabiedrības veselības speciālista kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

Tramatisms un tā profilakse.

Veselību ietekmējošās uzvedības.

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

bakalaura darbi: 4

recenzētie:

bakalaura darbi: 3

Dalība profesionālajās asociācijās

Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

Starptautiskie projekti

Pētnieka p.i., Sabiedrības veselības institūts, Projekts Healthyboost R085 “Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities” (Healthy Boost), Nr.#R085

Docētie kursi

Bakalaura darbs

Kursa darbs

Epidemioloģija

Globālās problēmas sabiedrības veselības jomā

Veselības veicināšanas politika un prakse

Valsts pārbaudījums

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Reģistru izmantošana pētniecībā

Vadītie kursi

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Veselības veicināšana un profilakse

Projekti

Acting Researcher, Institute of Public Health, Project Healthyboost R085 “Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - Boosting Cross-sectoral Cooperation for Health and Wellbeing in the Cities” (Healthy Boost), No.#R0

Assistant Project Manager, Institute of Public Health, Project Healthyboost R085 “Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - Boosting Cross-sectoral Cooperation for Health and Wellbeing in the Cities” (Healthy Boost), No.#R0

Publikācijas

Zinātniskie raksti

Bukova-Žideļūna, Aija. Comparison between the risks in road safety behaviour in urban and rural areas in Latvia in 2016 / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, I.Pudule // SHS Web of Conferences : Proceedings. - EDP Sciences, 2019. - Vol.68 (2019), article. No.01008, [7 p.]. - 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2018). - DOI: 10.1051/shsconf/20196801008

Bukova-Žideļūna, Aija. An overview on pedestrians involved in traffic accidents in Latvia : years 2010-2014 [Elektroniskais resurss] / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, A.Lama // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.01004, [8 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Bukova-Žideļūna, Aija. An overview of injured bicyclists in traffic accidents : analysis of traffic accident database in Latvia for the period 2010–2014 [Elektroniskais resurss] / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, A.Lama // IRCOBI Conference 2016 (Malaga, Spain, Sept.14-16, 2016) [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - Malaga, 2016. - Article No.IRC-16-10, [7 p.]. - Resurss aprakstīts 2017.g. 14.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ircobi.org/wordpress/downloads/irc16/default.htm

Bukova-Žideļūna, Aija. Latvijas pieaugušo iedzīvotāju ceļu satiksmes paradumu analīze / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša, I.Pudule // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 293.-299.lpp.

Tēzes

Relationship between use of reflectors and use of preventive health care in Latvia : year 2016 / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša, D.Grīnberga, I.Pudule // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.691.

Atstarotāju lietošanas tendences Latvijas pieaugušo iedzīvotāju vidū / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša, I.Pudule, D.Grīnberga // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 134.lpp.

Bukova-Žideļūna, Aija. Characteristics of alcohol-related road traffic accidents in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, A.Lama // European Journal of Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.28, Suppl.4 (2018, Nov.), p.505. - 11th European Public Health Conference "Winds of change: towards new ways ofimproving public health in Europe" (Ljubljana, Slovenia, Nov.28-Dec.1, 2018) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://academic.oup.com/eurpub/article/28/suppl_4/cky218.2…

Bukova-Žideļūna, Aija. The relationship between smoking habits and unsafe behaviour on the roads / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, I.Pudule // Injury Prevention: Journal of the International Society for Child and Adolescent Injury Prevention. - Vol.24, Suppl.2 (2018), p.A82. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Comparison of risks in road safety behaviour in urban and rural areas in Latvia in 2016 / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, I.Pudule ...[et al.] // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.34.

Bukova-Žideļūna, Aija. Self-reported behaviour and attitude towards using a seat belt in Latvia / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, I.Pudule // 23rd International Safe Communities Conference "Safe communities are an essential need for a modern-day society" (Novi Sad, Serbia, Oct.10-12, 2017) : Book of Abstracts. - Novi Sad, 2017. - P.112-113.

Ceļu satiksmes noteikumu ievērošana Latvijas pieaugušo iedzīvotāju vidū / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša, D.Grīnberga, I.Pudule // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 167.lpp.

Bukova-Žideļūna, Aija. An overview on pedestrians involved in traffic accidents in Latvia : year 2010–2014 / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, A.Lama // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.28-29.

Bukova-Žideļūna, Aija. Ceļu satiksmes negadījumos cietušo mazaizsargāto dalībnieku raksturojums Latvijā / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša, A.Lāma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 106.lpp.

Stacionārajās ārstniecības iestādēs atkārtoti hospitalizēto pacientu īpatsvars un tendences Latvijā pēdējos desmit gados / L.Vladimirova, Ģ.Briģis, M.Taube, A.Bukova-Žideļūna // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 161.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Anda Brinkmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Pētniece
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Ieva Strēle
Vadošā pētniece
Egita Senakola
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs