Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Maģistra programmas “Veselības komunikācija” vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte

2019 - pašlaik

Projekta “Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross- sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities” pētnieka p.i.

Sabiedrības veselības institūts

2018 - pašlaik

Lektora p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2016 - 2017

Labklājības ministra padomniece komunikācijas jautājumos

Labklājības ministrija

2015 - 2016

Komunikācijas un mārketinga vadītāja

SIA "Klīnika DiaMed”

2012 - 2014

Veselības ministres padomniece komunikācijas jautājumos

Veselības ministrija

2007 - 2008

Ārštata medicīnas redaktore

Žurnāls ārstiem un farmaceitiem „Doctus”

2005 - 2012

Konsultante

Latvijas Republikas Saeima

Izglītība

2015 - 2018

Apliecinājums par doktora studiju programmu "Medicīna" apguvi (specialitāte – sabiedrības veselība un epidemioloģija)

Rīgas Stradiņa universitāte

2008 - 2010

Akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - 2008

Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē

Latvijas Universitāte

2001 - 2005

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un sabiedrības veselības speciālista kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

Tramatisms un tā profilakse.

Veselību ietekmējošās uzvedības.

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

bakalaura darbi: 4

recenzētie:

bakalaura darbi: 3

Dalība profesionālajās asociācijās

Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

Starptautiskie projekti

Pētnieka p.i., Sabiedrības veselības institūts, Projekts Healthyboost R085 “Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities” (Healthy Boost), Nr.#R085

Publikācijas

Zinātniskie raksti

Bukova-Žideļūna, Aija. An overview of injured bicyclists in traffic accidents : analysis of traffic accident database in Latvia for the period 2010–2014 [Elektroniskais resurss] / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, A.Lama // IRCOBI Conference 2016 (Malaga, Spain, Sept.14-16, 2016) [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - Malaga, 2016. - Article No.IRC-16-10, [7 p.]. - Resurss aprakstīts 2017.g. 14.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ircobi.org/wordpress/downloads/irc16/default.htm

Bukova-Žideļūna, Aija. Latvijas pieaugušo iedzīvotāju ceļu satiksmes paradumu analīze / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša, I.Pudule // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 293.-299.lpp.

Tēzes

Bukova-Žideļūna, Aija. An overview on pedestrians involved in traffic accidents in Latvia : year 2010–2014 / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, A.Lama // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.28-29.

Bukova-Žideļūna, Aija. Ceļu satiksmes negadījumos cietušo mazaizsargāto dalībnieku raksturojums Latvijā / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša, A.Lāma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 106.lpp.

Stacionārajās ārstniecības iestādēs atkārtoti hospitalizēto pacientu īpatsvars un tendences Latvijā pēdējos desmit gados / L.Vladimirova, Ģ.Briģis, M.Taube, A.Bukova-Žideļūna // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 161.lpp.

Villeruša, Anita. Leisure time activities as a risk of injuries among adolescents in Latvia : [abstract] / A.Villerusa, A.Bukova-Zideluna, I.Pudule // European Journal of Public Health. - Vol.21, Suppl.1 (2011), p.145-146. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bukova-Žideļūna, Aija. Latvijas iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumu dinamika no 1998. līdz 2008. gadam / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 120.lpp.

Docētie kursi

Bakalaura darbs

Kursa darbs

Epidemioloģija

Globālās problēmas sabiedrības veselības jomā

Veselības veicināšanas politika un prakse

Valsts pārbaudījums

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Reģistru izmantošana pētniecībā

Vadītie kursi

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Veselības veicināšana un profilakse

Kontakti

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs