Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
JF
Darbiniekiem
Pētniecība
Tiesības

Viens no mūslaiku sociālajiem fenomeniem ir futbola fanu subkultūra, kur jau ilgāku laiku novērojams kriminalizācijas pieaugums. Cīņa ar nekārtībām sporta sacensību laikā ir kļuvusi par Eiropas līmeņa problēmu jau kopš 20. gadsimta. Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju programmas Juridiskās zinātnes doktorante Karina Zalcmane, pievēršoties sporta kriminoloģijai, kas ir jauns kriminoloģijas virziens, izstrādājusi disertāciju Futbola fanu kriminogēnās izpausmes un to prevencija: Latvijas un ārvalstu pieredze.

Nekārtības sporta pasākumos ir eksistējušas vienmēr, taču mūsdienās tās bieži vien tiek organizētas jau pirms spēles, nevis rodas spontāni. Futbola fanu kriminogēnās izpausmes var iedalīt trīs grupās: tās, kas tiek veiktas līdz futbola spēles sākumam ārpus stadiona; tās, kas tiek veiktas stadiona teritorijā (pārsvarā futbola spēles laikā), un tās, kas tiek veiktas pēc futbola spēles ārpus stadiona.

Promocijas darbā Karina Zalcmane pētīja futbola fanu izdarītos pārkāpumus un noziegumus.

"Mēģināju saprast, kāpēc tieši futbolā ir visvairāk pārkāpumu, ko izdarījuši fani? Kāpēc tie organizējas grupās, kas pēc struktūras līdzinās organizētām noziedzīgām grupām? Kāpēc zināšanu trūkums par šo subkultūru bieži noved pie konfliktiem stadionā un tā tuvumā?" skaidro RSU doktorante.

Karinas Zalcmanes pētījums ir liels ieguldījums sporta kriminoloģijā, jo līdz šim Latvijā nav bijis speciālās literatūras par likumpārkāpumiem, kas veikti sporta jomā un kuros piedalījušies futbola fani.

Pētniece savā darbā ir:

  • izstrādājusi futbola apmeklētāju klasifikāciju, norādot atšķirības starp tiem kopumā un to atsevišķām grupām;
  • noteikusi mūsdienu futbola fana kriminoloģisko portretu;
  • izpētījusi faktorus, kas ietekmē futbola fanu kriminogēnās izpausmes;
  • izstrādājusi priekšlikumus prettiesisku nodarījumu preventīvo pasākumu uzlabošanai, šim nolūkam izmantojot starpinstitūciju sadarbības modeli;
  • u. c.
Karina Zalcmane savu promocijas darbu aizstāvēs 2020. gada 17. novembrī RSU Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātajā sēdē. Darba vadītājs ir RSU asociētais profesors Aldis Lieljuksis.