Pārlekt uz galveno saturu
RSU zinātnes sinapses
Psiholoģija
Pētniecība

Zinātniskā diskusija par garīgo prakšu – jogas, meditācijas, lūgšanu un citu – radīto transcendentu apziņas stāvokļu nozīmi cilvēku dzīvē ilgst jau sen. Par vienu no intensīvākajiem transcendentiem apziņas stāvokļiem uzskata mistisko pieredzi un tās pētniecībai pievērsušies arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) zinātnieki. Pētījuma rezultāti nesen publicēti respektablajā zinātniskajā žurnālā Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, kuru izdod Amerikas Psiholoģijas asociācija (APA).

Ņemot vērā, ka mistiskās pieredzes laikā cilvēkam rodas izjūta par nokļūšanu ārpus sava individuālā “es” un var mainīties laika un telpas izjūtas uztvere, zinātnē mistiskā pieredze ilgstoši ir uzlūkota divējādi: vieni autori norādījuši uz tās patoloģisko iedabu, otri – uz garīguma komponenti. Mistiskās pieredzes pazīmes ir arī vienota veseluma izjūta ar visu pastāvošo, spilgtas pozitīvas emocijas, un nereti šo pieredzi cilvēki izvēlas dēvēt par vienu no savas dzīves nozīmīgākajiem brīžiem. Šis pētījums veikts ar mērķi sniegt pienesumu vēsturiskajai diskusijai par to, vai mistiskā pieredze interpretējama kā psihiskas saslimšanas simptoms vai kā garīgās attīstības komponente.

Pielietojot gan starptautiski aprobētus, gan Latvijā radītus instrumentus, RSU veiktajā pētījumā vairāk apstiprinājies otrais no šiem skatījumiem. Pētījumā mērīta mistiskā pieredze, garīgais intelekts, šizotipiskas personības iezīmes un psihotisku traucējumu simptomi. Rezultāti liecina, ka mistiskajai pieredzei ir ciešākas sakarības ar garīgo intelektu nekā ar abiem patoloģiju raksturojošajiem konceptiem.

“Šis pētījums ir nozīmīgs, jo sniedz sabiedrībai zināšanas par transcendentiem apziņas stāvokļiem – konkrēti, par mistisko pieredzi,” par paveikto saka pētījuma autore Daiga Katrīna Bitēna, kura saņēmusi balvu Gada psihologs 2021 kategorijā Gada jaunais zinātnieks. “Tas gan palīdz darīt zināmu, ka mistiskā pieredze pastāv, gan veicina šā stāvokļa normalizēšanu un vairo pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem, kuri to piedzīvo. Būtiski pieminēt, ka transcendentus apziņas stāvokļus potenciāli var piedzīvot ikviens no mums, turklāt tas var sākt notikt pēkšņi, spontāni. Atbilstīgi integrētas, šīs pieredzes var kļūt par brīnišķīgu iekšējo resursu. Informētība var palīdzēt to nodrošināt, tāpēc aicinu iepazīties!”

RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja profesore dr. psych. Kristīne Mārtinsone, kuras vadībā noritēja pētījums, norāda: “Pielietojot matemātiskās modelēšanas metodes, pētījums sniedz empīriski pamatotu skaidrojumu, kas var precizēt teoriju. Priecē, ka šis darbs ir gan RSU vertikāli integrēto projektu sastāvdaļa, gan ir veikts studiju procesa ietvaros kā maģistra darbs.”

Pētniecības process ilga četrus gadus. Šajā laikā veikta pasaules zinātnieku darbu analīze, adaptēti psiholoģijas instrumenti mistiskās pieredzes mērīšanai latviešu valodā, kā arī ievākti un analizēti dati Latvijas mērķauditorijā.

Viss pētījums angļu valodā

Viss pētījums latviešu valodā

Pētījums tiek īstenots ESF līdzfinansētajā projektā Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (nr. 8.2.3.0/18/A/011).

/sites/default/files/styles/content_width_image_745/public/logo/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png