Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
Stipendijas
Studentiem

rsu-nap-es-Eiropas-regionalas-attistibas-fonds.JPG

Lai paplašinātu inovatīvas darbības iespējas studentiem, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) kopā ar RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžu un Absolventu asociāciju sākusi realizēt Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto projektu Rīgas Start-up universitāte – atbildīgas inovācijas sabiedrības veselībai un attīstībai. Trīs gadu garumā, piesaistot privātos resursus, projekts finansēs inovācijas sabiedrības veselībai un attīstībai un stiprinās sadarbību ar nozaru uzņēmumiem.

RSU studējošie arī līdz šim ir bijuši ļoti aktīvi – veikuši pētniecisko darbu, iesaistījušies studentu zinātniskajos pulciņos, rakstījuši inovatīvus kursadarbus, noslēguma un citus pētnieciskos darbus. Taču, pateicoties ES projektam un sadarbības partneru ieguldījumiem, jaunieši savas pētniecības un biznesa idejas varēs realizēt vērienīgāk.

"Finansējums, ko projekta konkursā varēs saņemt mūsu studējošie, sniegs papildu iespējas tam, kas jau līdz šim tika darīts RSU," stāsta zinātņu prorektore Agrita Kiopa.

rsu_piedalas_icebreakers-10.gif

RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa (otrā no kreisās) piedalās Ziemeļeiropā lielākajā studentu biznesa iespēju festivālā "Icebreakers", kas 2019. gada 4. oktobrī notika LU Zinātņu mājā

Tiek plānots, ka trīs gadu laikā 70 komandām savu inovāciju projektu īstenošanai būs iespēja saņemt finansējumu 4000 eiro apmērā. Tie studenti, kuri īstenos projektus, piecu mēnešu garumā varēs iegūt 200 eiro lielu stipendiju. Savukārt 75 Sarkanā krusta medicīnas koledžas studentiem būs iespēja iegūt stipendijas dalībai īpašā farmācijas asistentiem izstrādātā programmā. Visa projekta laikā 16 studentiem uz vienu gadu būs iespēja pievienoties projekta īstenošanas komandai un apgūt inovāciju vadības kompetences.

Kā radās ideja par šādu projektu?

Tas ir Eiropas struktūrfondu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.1.1.3. specifiskā atbalsta mērķis Inovāciju granti studentiem. Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas augstskolām izstrādāja projekta programmu un izsludināja konkursu Latvijā, kurā piedalījās vairākas augstskolas, arī RSU.

RSU tas bija ļoti interesants izaicinājums – izveidot tādu projekta programmu, kas vislabāk atbilstu mūsu studentu, nozaru uzņēmumu un organizāciju interesēm.

Gribu uzsvērt, ka projekts paredz iespēju studentiem attīstīt savas inovāciju idejas, ne tikai izmantojot Eiropas un RSU līdzekļus, bet arī piesaistot dažādu nozaru uzņēmēju un organizāciju finansējumu un resursus.

Kāpēc RSU ir svarīgi iesaistīties šādos un līdzīgos projektos?

Studentiem ir jābūt iespējai studiju laikā iegūt arī praktisko pieredzi, jo vislabākā izglītība jebkurā līmenī un jomā ir tā, kas ir balstīta praksē. Tas kļūst arvien nozīmīgāk, jo apkārtējā un darba vide, kā arī mūsu dzīve mainās tik strauji, kā tas nekad iepriekš nav bijis. Pārmaiņām var tikt līdzi, esot tajā visā iekšā. Līdz ar to piedāvājums studentiem praktiski darboties sadarbībā ar uzņēmumiem un organizācijām ir kā norma izglītības telpā un darba tirgū.

Studentu inovāciju programmas ietvaros RSU studenti mācīsies savas idejas pārvērst projektos, sadarbojoties ar citiem studentiem un konsultējoties ar universitātes mācībspēkiem, kā arī uzņēmumu un dažādu organizāciju ekspertiem. Tā ir ļoti svarīga kompetence strauji mainīgajā darba vidē.

Noteikti būs tādi studenti, kas savam pētniecības projektam paši atradīs uzņēmēju vai organizāciju, kas kļūs par viņa mentoru vai sadarbības partneri projektā, taču universitāte iegulda daudz pūļu, lai viņus savestu kopā. Esam sākuši veidot uzņēmumu un organizāciju problēmu datubāzi, kurā apkopojam RSU līdzšinējo un potenciālo sadarbības partneru idejas par to, kādus jautājumus un problēmsituācijas studenti varētu pētīt. Taču ikviens students, kurš gribēs piedalīties projektu konkursā, lai saņemtu finansējumu, var piedāvāt savas idejas, jo nav nekādu ierobežojumu.

Jāpiebilst, ka RSU ir svarīgi strādāt kopā ar citām Latvijas augstskolām, kas veido šādas jaunas studiju formas – Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Jūras akadēmiju, Ventspils Augstskolu un Liepājas Universitāti. Tādā veidā esam daļa no augstākās izglītības vadošo un inovatīvāko augstskolu ekosistēmas. Mēs cits no cita mācāmies un kopā veidojam mūsdienīgu piedāvājumu studentiem.

Ko vēl students iegūs, piedaloties projektā Inovāciju granti studentiem?

Bez visa tā, ka jāsaprot, vai pētniecības vai biznesa ideja ir nozīmīga, vai ir vērts ķerties klāt tās īstenošanai u. tml., tās izstrādei ir vajadzīgi līdzekļi, un to paredz šis projekts. Taču, lai iegūtu finanšu līdzekļus savas idejas realizēšanai, jāmāk uzrakstīt projektu, ko iesniegt konkursā. Un tā ir prakse, kas mūsdienās jāmācās ikvienam. Ja students to būs iemācījies darīt augstskolas drošajā vidē, viņš labāk jutīsies, kad līdzekļi būs jāpiesaista ārpus universitātes.

Projekta pieteikumu studenti rakstīs patstāvīgi, vajadzības gadījumā konsultējoties ar kādu no mācībspēkiem vai ekspertiem, kas satikti RSU vai ārpus universitātes, piemēram, piedaloties Absolventu asociācijas Pētnieku akadēmijas nodarbībās. Lai maksimāli atvieglotu projekta pieteikumu rakstīšanu, esam izstrādājuši pieteikuma paraugu.

Projektā paredzēts arī izveidot 16 darbavietas studentiem. Viņi varēs apgūt dažādus inovāciju vadības aspektus – aicināsim darbā projekta komunikācijas asistentu, finanšu asistentu, asistentus, kuri informēs studentus par iespējām un palīdzēs uzrakstīt projekta pieteikumu, kā arī sekos līdzi, kā projekti tiek īstenoti, u. c.

Cik liels būs projektu finansējums un stipendijas?

Viena pētniecības vai inovāciju projekta īstenošanai tiks piešķirti 4000 eiro. Projektu var īstenot vienatnē vai kopā ar komandu, kurā var būt no trīs līdz sešiem dalībniekiem. Viss atkarīgs no tā, cik liels darbs jāiegulda un kāds ir plānotais rezultāts.

RSU studenti var iesaistīties citu augstskolu studentu projektu grupās, tāpat kā citu augstskolu jaunieši var iekļauties RSU pētniecības grupās.

Tie studenti un komandas, kas RSU iegūs šo grantu 4000 eiro idejas realizēšanai, katrs atsevišķi iegūs arī 200 eiro stipendiju piecu mēnešu garumā. Šis finansējums ļaus izbrīvēt jauno pētnieku dzīves un darba stundas, lai visu uzmanību un spēkus varētu veltīt projekta mērķa sasniegšanai.

Gribu piebilst, ka 4000 eiro, kas tiks piešķirti veiksmīgāko projektu realizēšanai, būs tāda kā virtuālā nauda, ko varēs izlietot materiālu izmaksām, RSU laboratoriju pakalpojumu izmantošanai, ceļa izdevumiem, ja būs jādodas prezentēt sava ideja, u. tml.

Esam plānojuši piešķirt arī 12 inovāciju balvas, kas atkarībā no konkursā iegūtās vietas būs no 1000 līdz 3000 eiro apmērā. Cilvēkus motivē ļoti dažādas lietas. Daudziem patīk sacensties, piemēram, par problēmas labāko risinājumu.

Projektā paredzēts attīstīt atbildīgas inovācijas sabiedrības veselībai un attīstībai. Kas ir "atbildīgas inovācijas"?

Mūsu augstskolā izglītojam topošos diplomātus, ārstus, policistus, komunikācijas speciālistus – cilvēkus, kam rūp cilvēku un sabiedrības veselība, drošība un citas mūsu labklājībai svarīgas lietas. RSU darbības centrā ir cilvēks un viņa vērtības. Atbildīgas inovācijas ir tās, kas dod labumu cilvēkiem, ir vērstas uz sabiedrības labklājību un nodrošina tās vajadzības. Tas jāņem vērā, rakstot projekta pieteikumu.

Ja studentam ir ideja, ko viņš grib pētīt un realizēt, izmantojot projekta Inovāciju granti studentiem piedāvātās iespējas, kas viņam jādara? Kam viņš RSU var jautāt padomu?

Studentam būs jāraksta projekts, jāpiesakās konkursā un jāizdara līdz galam tas, kas projekta pieteikumā ir norādīts.

RSU nekas nav jāsāk no nulles, jo mums ir ļoti laba pieredze un lieliskas iestrādnes, kur iesaistām studentus kā jaunos pētniekus. Piemēram, tie ir 26 studentu zinātniskie pulciņi, kur jaunieši darbojas pie konkrētām tēmām, kopā ar pulciņa vadītāju, kas ir RSU docētājs, domājot, kā to attīstīt un realizēt.

Cits ceļš, pa kuru, iespējams, studenti iesaistīsies projektā Inovāciju granti studentiem, ir dažādi patstāvīgie darbi, kursadarbi, prakses darbi, noslēguma darbi, sākot no bakalaura darba līdz disertācijai. Arī šo savu ideju students varēs pieteikt projektam, saņemot stipendiju vai finansējumu jeb grantu savas idejas realizēšanai.

Viens no jauniem veidiem, ko ieviešam līdz ar šiem inovāciju grantiem studentiem, ir vertikāli integrētie projekti. Līdz šim šādi kopā ar studentu grupu ir strādājis Medicīnas fakultātes docents Ingus Skadiņš.

Īpašu atsaucību un idejas sagaidām no studiju programmas Starta uzņēmējdarbības vadība studentiem, kuriem varētu būt lieliskas biznesa idejas. Katrā ziņā ideju veids nav ierobežots. Tā var būt teorētiski pētnieciska ideja, praktiskā darba ideja vai biznesa ideja.

Vai students jau pašlaik var sākt vētīt savas idejas, lai izvēlētos labāko un varētu pieteikties projektu konkursā par finansēm?

Jā, noteikti! Pirmais inovāciju un pētījumu ideju pieteikumu konkurss RSU tiks izsludināts pavasara semestra sākumā. Projekta īstenošanas laiks būs viss nākamais semestris. Kopā ar studentiem pašlaik vēl spriežam, vai varētu dot iespēju projektu realizēt arī vasarā, jo tad studenti ir pabeiguši studiju darbus, ir beigušās studijas un viņiem ir vairāk brīva laika.

Projekts Rīgas Start-up universitāte – atbildīgas inovācijas sabiedrības veselībai un attīstībai tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas pasākuma Inovāciju granti studentiem ietvaros. Projekta vienošanās nr. 1.1.1.3/18/A/003. Projekta finansējums: attiecināmās izmaksas 1 416 000,00 EUR, no kuriem 75 % jeb 1 062 000,00 EUR tiek plānoti ERAF finansējums un 354 000,00 EUR – privātais finansējums. Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim.