Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Psiholoģija
Darbiniekiem
Pētniecība
Uzņemšana

"Īstenojam vertikāli integrēto projektu pieeju, kur maģistranti strādā vienā komandā ar pieredzējušiem pētniekiem," saka Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) maģistra studiju programmas Veselības psiholoģija vadītāja Jeļena Koļesņikova. "Tas studentiem ļauj iegūt vērtīgu pieredzi pētniecībā." Šī pieeja tika īstenota arī 2020. un 2021. gadā vienā no lielākajiem un aktuālākajiem pētījumiem – valsts pētījumu programmas (VPP) Covid-19 seku mazināšanai ietvaros veiktajā pētījumā Psihiskā veselība un psiholoģiskā noturība un ar to saistītie faktori Latvijas populācijā Covid-19 pandēmijas laikā turpmākās vadības virzieni.

jelena_kolesnikova.jpgRSU maģistra studiju programmas "Veselības psiholoģija" vadītāja Jeļena Koļesņikova. Foto no privātā arhīva

Studenti – līdztiesīgi kolēģi zinātniekiem starpdisciplinārā un starptautiskā pētījumā

J. Koļesņikova stāsta par pētījumu: "Šis bija gan starptautisks pētījums ar Grieķijas kolēģu piedalīšanos, gan starpdisciplinārs, kurā piedalījās psihiatri, psihologi un sabiedrības veselības speciālisti. Tajā iesaistījās arī 24 1. kursa veselības psiholoģijas maģistrantūras studenti studiju kursā Metodisko materiālu izstrāde un psihoizglītošana psiholoģijas praksē.

Analizējot pētījumā iegūtos datus, viņi noteica, kādi ir faktori, kas palīdz cilvēkiem pārvarēt ikdienas izaicinājumus saistībā ar pandēmiju. Pēc tam studenti RSU docētāju vadībā izstrādāja psiholoģiski izglītojošās programmas dažādām mērķauditorijām – tika izveidots pasākumu komplekss, kas palīdzētu šīm grupām veiksmīgi pielāgoties situācijai.

Studenti varēja trenēt savas pētniecības prasmes un iegūt zināšanas par to, kā pētnieki apstrādā datus, kā arī strādāja komandā kā līdzvērtīgi kolēģi pieredzējušiem pētniekiem."

Atbalsta pasākumi biroja darbiniekiem, strādājošām sievietēm ar bērniem, senioriem

Jaunie speciālisti ne tikai izstrādāja psiholoģiski izglītojošas programmas, bet arī radīja citus formātus, piemēram, informatīvus bukletus un video sižetus konkrētām auditorijām – senioriem, kultūras darbiniekiem, vecākiem ar bērniem, bezdarbniekiem, biroja darbiniekiem u. c. Tur bija praktiski ieteikumi par to, kur meklēt palīdzību krīzes situācijās, kā veicināt veselīgu dzīvesveidu un dzīvesspēku, kā arī atpazīt stresorus darba vidē. Piemēram, tika izstrādātas programmas Atbalsta pasākumi strādājošām sievietēm ar bērniem un Ieteikumi biroja darbinieku atbalstam Covid-19 pandēmijas laikā.

"Tas bija radošs darbs un iespēja studentiem iepazīt psiholoģiskās izpētes darbu, reālas cilvēku problēmas. Šīs programmas tagad ir aprobētas, un psihologi tās izmanto savā profesionālajā darbā – tas ir vērtīgs resurss, un mēs priecājamies, ka to ir izveidojuši mūsu studenti," par jauno speciālistu paveikto stāsta doc. J. Koļesņikova.

"Dalība šajā pētījumā ļāva studentiem saprast savu akadēmisko interešu jomu un izvēlēties maģistra darba tēmu. Studentiem bija pieejami visi nepieciešami resursi, lai izstrādātu kvalitatīvu noslēguma darbu. Topošie psihologi ar saviem pētījumiem piedalījās arī RSU konferencē “Psiholoģiskie resursi un riska faktori iedzīvotāju veselībai Covid-19 apstākļos. VPP pētījumi praksei”, kā arī citās starptautiskās un vietējās konferencēs."

Maģistra studiju programmas Veselības psiholoģija 2. kursa studente Daiga Katrīna Bitēna par savu pētniecību valsts pētījumu programmā stāsta:

"Šī pieredze ļāva izprast un piedzīvot to, kā notiek psihologa darbs no pētniecības līdz praksei. Motivējoši šķiet arī tas, ka tiekam iesaistīti reālu un patlaban ļoti aktuālu sabiedrības problēmu risināšanā, vēl esot tikai studiju procesā.

Kopā ar studiju kolēģi Lieni Krūmiņu analizēju datus, kurus bija snieguši kultūras nozares darbinieki un citi publisko pasākumu rīkotāji, kas ir viena no visvairāk skartajām sabiedrības grupām pandēmijas laikā.

daiga_katrina_bitena.jpgRSU maģistra studiju programmas "Veselības psiholoģija" 2. kursa studente Daiga Katrīna Bitēna. Foto no privātā arhīva

Bija ārkārtīgi interesanti uzzināt to, kuri pašpalīdzības mehānismi šiem cilvēkiem palīdz saglabāt emocionālo līdzsvaru, un riskus, kuri tiek akcentēti zinātniskajā literatūrā, kā arī satikt un uzklausīt nozarē strādājošos programmas aprobācijas laikā."

Daudzveidīga pieeja studentu pētniecībai un maģistrantūras noslēguma darbiem

"Šāda studentu iesaiste pētniecībā ir ierasta prakse RSU psiholoģijas studijās. Studenti bieži vien izstrādā arī savus maģistra darbus, iesaistoties kādā pētījumā un analizējot noteiktu problēmas aspektu.

RSU ir prakse, ka maģistrantūras studenti var publicēties starptautiski citējamā žurnālā un studentam kā pirmajam autoram to var ieskaitīt kā izstrādātu un aizstāvētu noslēguma darbu. Šīs ir labs starts karjerai pētniecībā,” uzsver doc. Jeļena Koļesņikova.

Analizējot valsts pētījumu programmas pētījuma rezultātā iegūtos datus, veselības psiholoģijas maģistrante Aiva Bundzena-Ervika savu noslēguma darbu izvēlējās veidot kā publikāciju starptautiskas konferences rakstu krājumā Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Studente pētīja veselības aprūpes speciālistu psiholoģisko noturību, analizējot, vai pašpalīdzības stratēģijas, piemēram, laika plānošana un hobiji ārkārtas situācijas laikā var stiprināt šo noturību. “Pieredze, kas iegūta projektā, bija vienlaikus izaicinoša un ļoti bagātinoša," atzīst Aiva.

"Tas, ka maģistra studiju laikā varēju veikt pētījumu reāla projekta ietvaros, deva man vienreizēju iespēju piedzīvot, ko nozīmē pētnieka darbs, un ļāva pētniecības procesu iepazīt daudz plašāk, nekā tas būtu iespējams, rakstot maģistra darbu ierastajā formātā.

aiva_budzena.jpgRSU maģistra studiju programmas "Veselības psiholoģija" 2. kursa studente Aiva Bundzena-Ervika. Foto no privātā arhīva

Piedzīvoju lielu gandarījumu, redzot, ka pētījums tiek pieņemts publicēšanai un nepaliks dzīvot tikai "manā atvilktnē"."

RSU topošie psihologi – darba devēju pieprasīti speciālisti

"Intensīvs zinātniski pētnieciskais darbs studiju procesā nenoliedzami nes savus augļus," uzskata doc. Jeļena Koļesņikova. "Mūsu studenti ir pieprasīti darba tirgū. Viņiem ir lielākas iespējas veidot karjeru gan pētniecībā, gan psihologa profesijā.

Svarīgi pieminēt, ka kopš 2018. gada, kad Latvijā stājās spēkā Psihologu likums un citi psihologa darbību reglamentējoši normatīvie dokumenti, psihologi var īstenot savu darbību sešās profesionālajās darbības jomās. Līdz ar to, saglabājot studiju programmas Veselības psiholoģija unikālo saturu, programma tiek pilnveidota un papildināta un studenti var iegūt padziļinātās zināšanas klīniskajā un veselības psiholoģijā, konsultatīvajā psiholoģijā un militārajā psiholoģijā.

Mūsu psiholoģijas studenti bieži saņem piedāvājumus strādāt pētniecībā. Piemēram, mums ir lieliska sadarbība ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Viņi labprāt aicina RSU absolventus darbā, jo studiju programma ietver padziļinātas zināšanas arī militārajā psiholoģijā. Darba devēju pieprasīti ir arī tie RSU absolventi, kuri specializējušies klīniskajā un veselības psiholoģijā un konsultatīvajā psiholoģijā – viņi strādā slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs, izglītības iestādēs, militārajā jomā un privātpraksē, kā arī turpina studijas doktorantūrā.

Jāatzīst, ka pieprasījums pēc psihologa pakalpojumiem Covid-19 krīzes laikā ir ļoti pieaudzis un psihologi ir ļoti pieprasīti speciālisti.

psihologijas_laboratorija.jpgVeselības psiholoģijas studenti RSU Psiholoģijas laboratorijā 2020. gadā

Mūsu 2. kursa studentiem un absolventiem ir darba iespējas arī RSU – viņi var strādāt pētniecībā, piemēram, Psiholoģijas laboratorijā. Jau otro gadu, sadarbojoties ar Studentu servisu, mūsu absolventi sniedz psiholoģisko palīdzību RSU studējošajiem. Lai jaunie speciālisti iegūtu sertifikātu atbilstoši Psihologu likumam, RSU ir lieliska iespēja strādāt pieredzējušu psihologu pārraudzībā."