Pārlekt uz galveno saturu
Tiesības

Vakar, 17. septembrī, valdība ir atbalstījusi Iekšlietu ministrijas (IeM) priekšlikumu par ilgtermiņa sadarbību likumsargu izglītošanā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), ziņo LETA.

Šogad maijā valdība atbalstīja likumsargu izglītošanai paredzētas jaunas struktūrvienības izveidi kādā no universitātēm un uzdeva IeM kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu par universitātes izvēli. Vakar valdība izskatīja sagatavoto ziņojumu, kurā teikts, ka, ņemot vērā apstākli, ka studiju procesā nepieciešams nodrošināt kvalitāti, stabilitāti un pēctecību, nepieļaujot pārtraukumus studiju procesā, IeM nolēmusi virzīt priekšlikumu par ilgtermiņa sadarbības īstenošanu ar RSU, kura ārējā studiju virziena Iekšējā drošība un civilā aizsardzība kvalitātes izvērtējumā ir saņēmusi pozitīvu akreditāciju uz maksimālo termiņu.

Ziņojumā norādīts, ka Valsts policijai vairāku gadu garumā ir pozitīva sadarbības pieredze ar RSU, kas paudusi apņemšanos profesionālās bakalaura studiju programmas absolventiem nodrošināt iespēju kvalificēties uzņemšanai profesionālajā maģistra studiju programmā jurista kvalifikācijas iegūšanai, vienlaikus investējot universitātes līdzekļus kvalitatīvas studiju vides un infrastruktūras attīstībā.

Jūnijā RSU Senāts lēma par jaunas struktūrvienības izveidi un atbilstīgu studiju programmu īstenošanu tiesībaizsardzības iestāžu speciālistu sagatavošanā, nodrošinot struktūrvienību ar nepieciešamo akadēmisko un administratīvo kapacitāti.

Paredzēts, ka turpmāk katra tiesībaizsardzības iestāde, kura speciālistu sagatavošanā īstenos sadarbību ar RSU, veiks samaksu un slēgs līgumu ar RSU par speciālistu sagatavošanu, kā arī vienosies par sagatavojamo speciālistu skaitu attiecīgajā studiju gadā.

IeM aprēķinājusi, ka tiesībaizsardzības iestādēm likumsargu studijām laikā no 2021. līdz 2025. gadam nepieciešami 6,7 miljoni eiro. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu tiesībaizsardzības iestādēm speciālistu sagatavošanai tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām RSU izskatīs Ministru kabinetā turpmāko gadu valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas procesā.

Lai juridiski noformētu RSU lomu likumsargu ilgtermiņa izglītošanā valdība ir uzdevusi IeM līdz šā gada 1. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumos, kas regulē kārtību, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. Tāpat saskaņā ar valdības lēmumu tiesībaizsardzības iestādēm uzdots 2020. gadā noslēgt vienošanos ar RSU par sagatavojamo speciālistu skaitu pamatfunkciju izpildei atbilstīgi piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

IeM jau iepriekš bija sagatavojusi citu ziņojumu par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi. Tajā tika piedāvāti četri risinājuma varianti un katram variantam bija uzskaitītas stiprās un vājās puses. IeM rosināja valdībai atbalstīt variantu, kas paredz jaunas struktūrvienības izveidi kādā no valsts universitātēm. Latvijas gadījumā šāds risinājums var izrādīties perspektīvs, jo tas nav pretrunā ar īstenotajām reformām izglītības jomā, valsts budžeta finanšu līdzekļu izmaksu ziņā līdzīgs iepirkuma risinājumam, bet atšķirībā no tā ir orientēts uz kvalitāti, attīstību un ilgtspēju. Šim variantam paudusi atbalstu arī Augstākās izglītības padome. Stiprās puses – stabila infrastruktūra, ekonomiskums, mazs laika patēriņš, kvalificēts akadēmiskais personāls, izstrādāta iekšējā kontroles un kvalitātes sistēma, pieredze darbā ar tiesībaizsardzības iestāžu speciālistu sagatavošanu un sadarbība ar ārvalstu universitātēm.

RSU jau patlaban nodrošina Valsts policijas amatpersonu izglītošanu. 2017. gada sākumā par iepirkuma uzvarētāju atzina RSU, ar kuru Valsts policija noslēdza pakalpojuma līgumu par Valsts policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšanu 2017.–2022. gadā.

RSU īstenotā studiju programma Policijas darbs ir akreditēta līdz 2025. gadam.