Pārlekt uz galveno saturu

Genomiskie dati

  • Genotipēšanas čipu, visa eksoma un visa genoma sekvenēšanas (VES / VGS) datu analīze, tostarp kvalitātes kontrole un datu tīrīšana, ģenētisko variantu sasaukšana un funkcionālo anotācija, jaucējfaktoru korekcija, imputācija, asociāciju analīze un vizualizācija

Transkripcijas dati

  • RNS sekvenēšanas, mikročipu un RT-qPCR datu analīze, tostarp kvalitātes kontrole, datu filtrēšana, normalizēšana, diferenciālās ekspresijas analīzes un vizualizācija
  • Proteīnus kodējošo un nekodējošo RNS transkriptu analīze gēnu vai izoformu līmenī

Mikrobioma dati

  • 16S rRNS amplikonu sekvenēšana datu kvalitātes kontrole, pirmapstrāde, taksonomiskā klasifikācija un tālāka analīze, piemēram, alfa un beta diversitātes analīze, kopienu identificēšana un funkcionalitātes prognozēšana

Datu izpēte un vizualizācija

  • Lai saprastu datu īpašības un detektētu tendences ar mērķi no datiem iegūt jēgpilnu informāciju un sagatavotos turpmākai padziļinātai datu analīzei
  • Lai sagatavotu reprezentatīvus attēlus publikācijām

Medicīnisko attēlu analīze

  • Līdzdarbība un konsultācijas tādu pētījumu projektu izstrādē, kuri ietver medicīnisko attēlu izmantošanu medicīniskajā diagnostikā un prognozēšanā, izmantojot mākslīgo intelektu no specifikāciju definēšanas līdz sagatavošanai un skalēšanai

Datu integrācija

  • Ģenētisko variantu integrēšana ar transkripcijas datiem, proteīnu un metabolītu mērījumiem, epidemioloģisko, klīnisko, kā arī vides un dzīvesveida informāciju