Skip to main content

Rīgas Stradiņa universitātē profesoru padome tiek sasaukta sakarā ar profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām saskaņā ar Augstskolu likumu, Augstākās izglītības padomes lēmumiem un iekšējiem regulējošiem dokumentiem.

Rīgas Stradiņa universitātē pastāv profesoru padomes medicīnas, sociālo zinātņu un juridiskās zinātnes nozarē.

Medicīna
Sociālās zinātnes
Juridiskās zinātnes
  • Dr. habil. jur. profesors Osvalds Joksts, RSU – priekšsēdētājs
  • Dr. jur. profesors Jānis Načiščionis, BA Turība
  • Dr. jur. profesors Vitolds Zahars, Daugavpils Universitāte
  • Dr. jur. profesors Andrejs Vilks, RSU
  • Dr. jur. profesors Aivars Endziņš, BA Turība
  • Dr. jur. profesors Ziedonis Rags, Daugavpils Universitāte