Pārlekt uz galveno saturu

Pētniecības platformas

Medicīna

Medicīnas platforma starpdisciplinārā līmenī koncentrē RSU resursus, lai veiktu pasaules līmeņa pētījumus un izstrādātu metodes ES izplatītāko slimību diagnostikai un ārstēšanai.

Vīzija: būt par Baltijas reģiona vadošo medicīnas izglītības un pētniecības centru, kas nodrošina starptautiski atzītu pētniecību.

Galvenie pētniecības virzieni: 

 • vispārējā medicīna,
 • zobārstniecība (tostarp mutes, sejas un žokļu ķirurģija),
 • farmācija.

Mērķis: nodrošināt nepieciešamo kompetenci, zinātnisko un tehnisko atbalstu valsts un starptautiskā līmenī.

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselības platforma starpdisciplinārā līmenī apvieno RSU resursus kvalitatīviem pētījumiem, lai  sekmētu veselības veicināšanu, veselības aprūpes organizāciju un darba vides uzlabošanu Latvijā.

Vīzija: būt par vadošo izglītības, sabiedrības un vides veselības pētniecības centru Baltijas reģionā, kas cieši sadarbojas ar citām pētniecības iestādēm un klīnikām valsts un starpvalstu mērogā.

Galvenie pētniecības virzieni:

 • slimību profilakse un veselības veicināšana,
 • veselības sistēmas,
 • vides veselība un arodveselība.

  Mērķis: nodrošināt nepieciešamo kompetenci, zinātnisko un tehnisko atbalstu valsts un starptautiskā līmenī.

  Sociālās zinātnes

  Vīzija: kļūt par vadošo izglītības un pētniecības centru Ziemeļeiropā, pētot Eirāzijas reģionā starptautiskās attiecības, stratēģisko komunikāciju, digitālo ekonomiku un mākslīgo intelektu, kā arī starta uzņēmējdarbību.

  Galvenie pētniecības virzieni:

  • starptautiskās attiecības un politika,
  • starptautiskā uzņēmējdarbība un ekonomiskā attīstība,
  • starptautiskā un nacionālā tiesiskā sistēma un tiesību akti,
  • stratēģiskā komunikācija un sociālā antropoloģija.

   Mērķis: koncentrēt RSU resursus, lai veiktu izcilu pētniecību un sniegtu starptautiski atzītu zinātnisko ekspertīzi un rekomendācijas valsts un starptautiskā līmenī.

   Pētniecības nozares

   Onkoloģija
   • Krūts vēža molekulārā epidemioloģija, pārmantotu audzēju molekulārā epidemioloģija
   • Klīniski pielietojamu terapijas efektivitātes marķieru identifikācija krūts un kolorektālā vēža pacientiem
   • Metastātiska vēža proteoma analīze
   • Multimodālas informācijas platformas, kas integrē vizuālās diagnostikas, patoloģijas un biomarķieru datus, jaunas paaudzes vēža reģistru izveide sadarbībā ar bioinformātikas ESFRI platformu ELIXIR
   • Audzēju teranostika
   • PET lietojumi diagnostikā un terapijas kontrolē
   • Onkoģenēzes izpēte primāros audzējos, pielietojot jaunas pētnieciskās tehnoloģijas
   • Audzēju bioloģija: audzēju heterogenitāte, vēža cilmes šūnas
   Darba un vides veselība
   • Darba un apkārtējās vides aerosolu un nanodaļiņu ietekmes izpēte (ķīmiskie, bioloģiskie, putekļu, tostarp nano)
   • Iekštelpu gaisa kvalitāte
   • Ārējo faktoru iedarbība uz novecošanu un darba spējām
   • Cilvēka biomonitorings
   • Ergonomika, uzvedība un ekonomika
   Infekcijas slimības un imunoloģija
   • Beta-herpesvīrusu HHV-6 un HHV-7 līdzdalības noskaidrošana encefalopātijas, encefalīta un epilepsijas attīstībā, lietojot multidisciplināru pieeju
   • Cilvēka hemokīnu receptoru CCR1 un CCR2, kā potenciālu B-šūnu malignitātes progresijas diagnostisko marķieru, izpēte
   • Persistentu vīrusinfekciju iesaistes izpēte imūnās sistēmas modulēšanā un autoimūno sistēmas slimību attīstībā
   • Infekcijas, autoimūnās un imūndeficīta izraisītās ādas slimības
   • Fibromialģijas un mialģiskā encefalomielīta/hroniskā noguruma sindroma saistība ar beta-herpesvīrusu (HHV-6A, HHV-6B, HHV-7) un parvovīrusa B19 infekciju
   • Cilvēka bokavīrusa (HBoV) tipu epidemioloģija, patogenitāte un iespējamā asociācija ar dziļo elpceļu slimībām un akūtu gastroenterītu bērniem
   • Aterosklerozes izraisīto procesu personalizētas monitorēšanas, diagnostikas un ārstēšanas pētniecība. Darbs ir saistīti ar sirds vārstuļu biomehānisko īpašību izpēti pēc rekonstruktīvajām operācijām dažādu patoloģiju gadījumā
   • Kompozītmateriālu mākslīgajai cilvēka auss gliemežnīcai, biomehānisko īpašību galveno parametru izpēte. Tiek plānots veikt šo materiālu mehānisko īpašību galveno parametru izpēti stiepes iedarbībā un izvērtēt to izmantošanas iespējas jaunu implantu radīšanai no to biomehānikas viedokļa
   • Nanošķiedru materiālu dažādiem sirds un asinsvadu sistēmas elementiem biomehānisko īpašību izpēte. Tiek plānots veikt šo materiālu mehānisko īpašību galveno parametru izpēti stiepes iedarbībā un izvērtēt to izmantošanas iespējas jaunu elementu radīšanai no to biomehānikas viedokļa
   • Kaulu reģenerāciju veicinošu inovatīvu materiālu izpēte
   • Jaunas paaudzes nanokompozīti materiāli stomatoloģijā
   • Sintētisko audu aizstājēju un reģenerāciju veicinošu substanču izpēte, tai skaitā ar lietojumiem neatliekamo stāvokļu novēršanā, militārajā un sporta medicīnā

   Izaugsmes pētniecības nozares

   • Zāļu formu tehnoloģijas (farmācija)
   • Rehabilitācija un sabiedrības novecošanās, uzturzinātne un sporta medicīna
   • Mātes un bērna veselība
   • Neirozinātne un cilvēka smadzeņu slimību pētniecība
   • Hroniskās slimības, terapiju algoritmi, jaunas ārstniecības metodes
   • Kodolmedicīna, radioloģija un modernās vizualizācijas metodes
   • Sociālās zinātnes (sociālā antropoloģija)
   • Humanitārās zinātnes (medicīnas filozofija, medicīnas ētika un deontoloģija; bioētika un pētniecības ētika, medicīnas vēsture, medicīnas terminoloģija
   • Literatūrzinātnes pētījumi par cilvēka veselības, dzīvesveida un medicīnas sasniegumu atspoguļojumiem)

   Caurviju zinātnes nozares

   • Anatomija, embrioloģija, histoloģija, patoloģija, struktūrbioloģija
   • Anestezioloģija un reanimatoloģija, neatliekamo stāvokļu un militārā medicīna
   • Veselības aprūpes zinātne
   • Sabiedrības veselība
   • Sociālā politika, veselības ekonomika, vadībzinātne, apmācības tehnoloģijas veselības nozarēs