Pārlekt uz galveno saturu

Zinātnes departaments Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ir pētniecisko darbu koordinējoša, pārraugoša un atbalstoša administratīvā struktūrvienība, kas ir tiešā pakļautībā zinātņu prorektorei.

Darbība

Zinātnes departamenta darbības mērķis ir efektīvi nodrošināt RSU zinātniskās darbības stratēģijas un zinātnes politikas realizāciju, plānojot un īstenojot šādas aktivitātes:

  • RSU zinātniskās darbības organizēšana
  • zinātniskās darbības rezultātu kompleksa izvērtēšana
  • dokumentālās bāzes veidošana un uzturēšana RSU pārstāvniecībai ārējos komunikācijas procesos zinātniskās darbības jautājumos
  • zinātnisko struktūrvienību attīstības projektu koordinēšana
  • starptautiskās sadarbības pētniecībā uzskaite un atbalsts
  • RSU zinātnisko izdevumu redkolēģijas darbības nodrošināšana
  • priekšdarbu veikšana intelektuālā īpašuma reģistrācijas pieteikuma sagatavošanai
  • intelektuālā īpašuma reģistra uzturēšana un aktualizēšana