Pārlekt uz galveno saturu

Zinātnes departaments Rīgas Stradiņa universitātē ir pētniecisko darbu koordinējoša, pārraugoša un atbalstoša administratīvā struktūrvienība, kas ir tiešā pakļautībā zinātņu prorektorei.

Darbība

Zinātnes departamenta darbības mērķis ir efektīvi nodrošināt RSU attīstības stratēģijas un zinātnes politikas realizāciju, plānojot un īstenojot šādas aktivitātes:

  • RSU zinātniskās darbības organizēšana,
  • zinātniskās darbības rezultātu kompleksa izvērtēšana,
  • dokumentālās bāzes veidošana un uzturēšana RSU pārstāvniecībai ārējos komunikācijas procesos zinātniskās darbības jautājumos,
  • valsts un RSU finansēto projektu popularizēšana un administrēšana,
  • zinātnisko struktūrvienību attīstības projektu koordinēšana,
  • starptautiskās sadarbības pētniecībā uzskaite un atbalsts,
  • RSU zinātnisko izdevumu redkolēģijas darbības nodrošināšana,
  • priekšdarbu veikšana intelektuālā īpašuma reģistrācijas pieteikuma sagatavošanai,
  • intelektuālā īpašuma reģistra uzturēšana un aktualizēšana.

Darbinieki

Liene Ņikitina-Zaķe
Direktore, Valdes locekle
Justīne Krūmiņa
Inovāciju projektu vadītāja, Pētnieka p. i.
Dace Šantare
RSU zinātniskā sekretāre, Zinātnes projektu koordinatore
Laine Kristberga
RSU zinātniskā sekretāre
Ingmārs Kreišmanis
Projektu vadītājs

Projektu nodaļa

Oksana Savicka
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i.
Silva Vītola
Projektu nodaļas vadītāja
Laura Bužinska
Projektu vadītāja
Ilze Čečina
Projektu vadītāja
Vineta Jansone
Projektu vadītāja
Laura Lāce
Projektu vadītāja
Arta Pētersone
Projektu vadītāja

Zinātnes administrācijas nodaļa

Gundars Strīķis
Zinātnes projektu koordinators
Dana Briede
Zinātnes darba koordinatore
Inga Kempa
Zinātnes iepirkumu konsultante, Vadošā pētniece
Katrīna Liepiņa
Datu analītiķe
Evita Krasmane
Zinātnes iepirkumu konsultante
Atis Minde
Iepirkumu projektu vadītājs
Ruta Freiberga
Speciāliste