Pārlekt uz galveno saturu

Zinātnes departaments Rīgas Stradiņa universitātē ir pētniecisko darbu koordinējoša, pārraugoša un atbalstoša administratīvā struktūrvienība, kas ir tiešā pakļautībā zinātņu prorektorei.

Darbība

Zinātnes departamenta darbības mērķis ir efektīvi nodrošināt RSU zinātniskās darbības stratēģijas un zinātnes politikas realizāciju, plānojot un īstenojot šādas aktivitātes:

  • RSU zinātniskās darbības organizēšana,
  • zinātniskās darbības rezultātu kompleksa izvērtēšana,
  • dokumentālās bāzes veidošana un uzturēšana RSU pārstāvniecībai ārējos komunikācijas procesos zinātniskās darbības jautājumos,
  • valsts un RSU finansēto projektu popularizēšana un administrēšana,
  • zinātnisko struktūrvienību attīstības projektu koordinēšana,
  • starptautiskās sadarbības pētniecībā uzskaite un atbalsts,
  • RSU zinātnisko izdevumu redkolēģijas darbības nodrošināšana,
  • priekšdarbu veikšana intelektuālā īpašuma reģistrācijas pieteikuma sagatavošanai,
  • intelektuālā īpašuma reģistra uzturēšana un aktualizēšana.

Darbinieki

Baiba Vilne
Bioinformātikas grupas vadītāja
Linda Gabrusenoka
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja
Arta Pētersone
Zinātnes projektu koordinatore
Dace Šantare
Zinātnes projektu koordinatore
Silva Vītola
Zinātnes projektu koordinatore
Dana Briede
Zinātnes darba koordinatore
Katrīna Liepiņa
Datu analītiķe
Justīne Vīķe
Inovāciju projektu vadītāja
Elīna Dāce
IT projektu koordinatore
Laine Kristberga
Zinātniskā sekretāre
Ruta Freiberga
Speciāliste
Ingrīda Kreile
Zinātniskā konsultante