Pārlekt uz galveno saturu

Zinātnes departaments Rīgas Stradiņa universitātē ir pētniecisko darbu koordinējoša, pārraugoša un atbalstoša administratīvā struktūrvienība, kas ir tiešā pakļautībā zinātņu prorektorei.

Darbība

Zinātnes departamenta darbības mērķis ir efektīvi nodrošināt RSU attīstības stratēģijas un zinātnes politikas realizāciju, plānojot un īstenojot šādas aktivitātes:

  • RSU zinātniskās darbības organizēšana,
  • zinātniskās darbības rezultātu kompleksa izvērtēšana,
  • dokumentālās bāzes veidošana un uzturēšana RSU pārstāvniecībai ārējos komunikācijas procesos zinātniskās darbības jautājumos,
  • valsts un RSU finansēto projektu popularizēšana un administrēšana,
  • zinātnisko struktūrvienību attīstības projektu koordinēšana,
  • starptautiskās sadarbības pētniecībā uzskaite un atbalsts,
  • RSU zinātnisko izdevumu redkolēģijas darbības nodrošināšana,
  • priekšdarbu veikšana intelektuālā īpašuma reģistrācijas pieteikuma sagatavošanai,
  • intelektuālā īpašuma reģistra uzturēšana un aktualizēšana.

Darbinieki

Liene Ņikitina-Zaķe
Direktore, Valdes locekle
Linda Gabrusenoka
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja
Justīne Krūmiņa
Inovāciju projektu vadītāja, Pētnieka p.i.
Dace Šantare
RSU zinātniskā sekretāre, Zinātnes projektu koordinatore
Dana Briede
Zinātnes darba koordinatore
Arta Liepiņa
Datu analītiķe
Katrīna Liepiņa
Datu analītiķe
Laine Kristberga
RSU zinātniskā sekretāre
Vineta Jansone
Projektu vadītāja
Laura Lāce
Projektu vadītāja
Arta Pētersone
Projektu vadītāja
Silva Vītola
Projektu vadītāja
Ingmārs Kreišmanis
Projektu vadītājs
Ruta Freiberga
Speciāliste