Pārlekt uz galveno saturu
Sakarā ar RSU Pētījumu ētikas komitejas sastāva pilnvaru termiņa izbeigšanos 2021. gada 23. janvārī iesniegumu izskatīšana un lēmumu izsniegšana turpmāk notiks pēc jaunā Pētījumu ētikas komitejas sastāva apstiprināšanas RSU Senāta sēdē šā gada 16. februārī.

Rīgas Stradiņa universitātes Pētījumu ētikas komiteja palīdz RSU docētājiem un studentiem, konsultējot un izvērtējot medicīnisko pētījumu ētiskos aspektus. Pētījumu ētikas komiteja ievēro tās nolikumu, Latvijas Republikas un starptautisko likumu normas biomedicīniskajos pētījumos un pieņemtajos lēmumos ir patstāvīga un neatkarīga.

Kādi dokumenti jāiesniedz

  • Iesniegums (skat. veidlapu zemāk), kurā jāraksta prasītais, kā arī salasāmi jānorāda pieteicēja vārds, uzvārds, iesniegšanas datums un jāparakstās
  • Īss apraksts (pētījuma protokols) par to, kāds pētījums, kur un kā tiks veikts, kādas ir tā metodes (šis dokuments iesniegumā jānorāda kā pielikums)
  • Lūdzam ievērot, ka pirms pētījuma uzsākšanas kādā no ārstniecības vai citas iestādes, obligāti jāsaņem RSU Pētījumu ētikas komitejas pozitīvs lēmums. Turpmākās atļaujas piekļuvei medicīniskajai dokumentācijai, tās izmantošanai vai darbam ar pacientiem (ja nepieciešams) jāsaņem no attiecīgās iestādes (slimnīcas) atbildīgās personas
  • Ja tiek veikts klīniskais pētījums ar pacientiem vai dalībniekiem, norāde, ka tiks saņemta pacienta / dalībnieka informēta piekrišana, tiks ievēroti pacientu vai dalībnieku brīvprātības un konfidencialitātes principi un personu / dalībnieku datu aizsardzība
Ievērojot RSU piesardzības pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, pieteikumus Pētījumu ētikas komitejai var iesniegt elektroniski, sūtot e-pastu pekatrsu[pnkts]lv, vai sūtīt, izmantojot Latvijas pasta pakalpojumus, uz adresi: Pētījumu ētikas komiteja, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007.
Iesniegumi, kuri sūtīti no RSU e-pasta, tiek pieņemti bez paraksta, pārējiem jābūt ieskenētiem vai parakstītiem ar elektronisko parakstu.
Klātienē apmeklētājus pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Par iesniegumu izskatīšanu

Pētījumu ētikas komitejas sēdes, kurās tiek izskatīti iesniegumi, parasti notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā. Ja iesniegums tiek saņemts pēc mēneša pēdējās ceturtdienas, tas tiek skatīts nākamā mēneša pēdējā ceturtdienā. Ir izņēmuma gadījumi, kad Pētījumu ētikas komiteja sanāk arī divas reizes mēnesī, ja ir saņemts daudz iesniegumu. Lūdzam ievērot, ka sakarā ar kolēģu atvaļinājumiem Pētījumu ētikas komiteja nesanāk uz sēdēm jūlija un augusta mēnesī.

Saistītās ziņas