Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Bērnu ķirurģija primārās aprūpes speciālistiem

Aigars Pētersons, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Rīgas Stradiņa universitātes rektors

Rīgas Stradiņa universitāte

2019 - pašlaik

Priekšsēdētājs

Latvijas Universitāšu asociācija

2017 - pašlaik

Eksperts – konsultants

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu ķirurģijas klīnika

1999 - pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Bērnu ķirurģijas katedra

2011 - 2017

Valdes loceklis

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

2009 - 2017

Deputāts

Rīgas dome

2008 - 2017

Dekāns

Doktorantūras nodaļa, Rīgas Stradiņa universitāte

1998 - 2017

Bērnu ķirurģijas klīnikas vadītājs

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

1998 - 2014

Bērnu ķirurģijas katedras vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte

2002 - 2006

Saeimas deputāts, Saeimas ārlietu komisijas loceklis

Latvijas Republikas 8. Saeima, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdis, Baltijas Asamblejas prezidents

1999 - 2002

Valdes loceklis

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

1997 – 1999

Bērnu ķirurģijas katedras docents

Rīgas Stradiņa universitāte

1984 – 1997

Bērnu ķirurģijas katedras asistents

Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītība

1996

Habilitētais medicīnas doktors, diploms G-Dh Nr. 000071,08/11/1996

Latvijas Medicīnas akadēmija

1991

Medicīnas doktors, diploms G-D Nr. 000179, 20/11/1992

Latvijas Medicīnas akadēmija

1983 - 1984

Klīniskā ordinatūra bērnu ķirurģijā

Rīgas Medicīnas institūts

1977 - 1983

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts

Profesionālā pilnveide

2007. g. – Kvalifikācijas celšana Francijā, Amjēnas bērnu ķirurģijas centrā pie prof. J. P. Kanarelli
2001. g. – KvalifIkācijas celšana ASV Čikāgas un Klīvlendas universitāšu bērnu ķirurģijas centros pie prof. V. Chvals
1999. g. – Viļņas un Kauņas universitāšu bērnu ķirurģijas centros pie prof. B. Sjaurusaiša un prof. V. Barauskas
1998. g. – Austrijā Gracas Universitātes bērnu ķirurģijas centrā pie prof. M. Holvarta
1997. g. – Vācijā Minsteres Universitātes bērnu ķirurģijas centrā pie prof. V. Vilitāla
1994. g. – Vācijā Hamburgas Universitātes Ependorfas klīnikas bērnu ķirurģijas centrā pie prof. V. Lambrehta
1994. g. – Šveicē Lucernas bērnu ķirurģijas centrā pie prof. A. Šerli
1993. g. – Vācijā Hamburgas Universitātes Ependorfas klīnikas bērnu ķirurģijas centrā pie prof. V. Lambrehta
1991. g. – Norvēģijas klīnikās (Alesundē, Oslo, Melbu)

Apbalvojumi un atzinības

2019. gads – Valsts prezidenta Cildinājuma raksts
2018. gads – A. Bieziņa balva
2016. gads – Paula Stradiņa balva
2014. gads – Veselības ministrijas Atzinības raksts
2010. gads – Andreja Priedkalna balva
2008. gads – Barikāžu goda zīme
2007. gads – Atzinības krusta virsnieks
2005. gads – LR Ministru kabineta prezidenta Atzinības raksts
2005. gads – Baltijas Asamblejas medaļa

Monogrāfijas

 1. Skin and soft tissues.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag, 2022, pp. 559-566 (A.Petersons), Book chapter (ISBN 978-3-030-80410-7) (Published in Scopus).
 2. Intestinal congenital malformations.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag, 2022, pp. 321-338 (A.Petersons, U.Kessler), Book chapter (ISBN 978-3-030-80410-7) (Published in Scopus).
 3. Profesors Aleksandrs Bieziņš un Latvijas bērnu ķirurģija. Medicīnas apgāds. Rīga, 2017. Lpp.144 (ISBN 978-9984-813-95-0) (A.Vīksna, A.Pētersons).
 4. Bērnu ķirurģija primārās aprūpes speciālistiem. Monogrāfija profesora A. Pētersona redakcijā. Rīgas Stradiņa universitāte. Rīga, RSU, 2014. Lpp.167 (ISBN 978-9984-793-50-4).
 5. Skin and soft tissues. Pigmented nevi. Dermoid cysts. Lymphadenitis. Burns.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelber, 2009, pp. 711-720 (A.Petersons) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 6. Short Bowel Syndrome.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp. 423-428 (A.Petersons, L.Olsen) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 7. Stoma Complications.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp. 422-423 (A.Petersons, L.Olsen) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 8. Duplications of the Gastrointestinal Tract.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp. 417-422 (A.Petersons, L.Olsen) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 9. Intestinal Volvulus.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp. 416-417 (A.Petersons, L.Olsen) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 10. Malrotation – Ladds Bands.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp. 411-415 (A.Petersons, L.Olsen) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 11. Jejunoileal - colonic atresia.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp. 405-411 (A.Petersons, L.Olsen) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 12. Bērnu ķirurģija. Monogrāfija profesora Aigara Pētersona redakcijā.- 2005.- Rīga, Nacionālais apgāds, Lp.695

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

 1. Method of prognosing risk of development of gangrenous appendicitis in children. Latvijas Republikas patents. IPC: G01N 33/68, A61B 5/0, Nr.15613; Publ.20.Jan 2022 (M. Kakar, A. Reinis, R. Broks, A. Engelis, J. Kroica, A. Pētersons, L. Asare)
 2. Rokas īkšķa mākslīgais modelis locītavu kustību aktivitātes pētīšanai. Latvijas Republikas patents. A61B5/103; A61F2/50; LV15420 B – 2020-03-20 (Dz. Ozols, J. Zariņš, A. Pētersons)
 3. Artificial model of silicone and polyurethane for evaluation of thumb joint movement activity. Latvijas Republikas patents. A61F2/50; LV2001000000320181210. Abstract of LV15420 (A) – 2019-07-20 (Dz. Ozols, J. Zariņš, A. Pētersons).
 4. Method of external determination of dynamic of effectiveness of function of metacarpophalangeal joint in children with contraction of flexor muscle after extended reconstruction of thumb. Latvijas Republikas patents. A61B5/103; LV2001000000420181210. Abstract of LV15388 (A) – 2019-03-20 (Dz. Ozols, J. Zariņš, A. Pētersons).
 5. Nieru funkciju atjaunošanas iespēju noteikšanas paņēmiens 24 stundu laikā bērniem līdz viena gada vecumam pēc kardioķirurģiskām operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos : LV 15070 B : patents / izgudrotāji: J. Krastiņš, A. Pētersons. - Pieteikts: 07.07.2015 ; publicēts: 20.04.2016. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.4 (2016), 584.lpp.
 6. Gangrenoza apendicīta riska rašanās iespējas noteikšanas paņēmiens bērniem 7-16 gadu vecumā. Latvijas republikas patents (pieteikuma Nr. P-14-98; publikācijas datums 20.10.2015; starptautiskais klasifikācijas indekss A61B8/00), LV14974 (A. Zviedre, A. Eņģelis, A. Pētersons)
 7. Kuņģa zarnu trakta saslimšanas attīstības riska prognozēšanas paņēmiens jaundzimušajiem ar ļoti zemu svaru. Latvijas Republikas patents (pieteikuma Nr. P-12-183; publikācijas datums 20.03.2013; starptautiskais klasifikācijas indekss A61B5/103), I. Meldere, A. Pētersons, D. Kviļūna
 8. Dubultlūmena katetrs siekalu atsūkšanai no barības vada jaundzimušajiem. Latvijas Republikas patents Nr. 13591 no 20.02.2008 (Z. Ābola, A. Pētersons)

Publikācijas

Skatīt sarakstu

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadītāja