Skip to main content

Work experience

2021 - Present

Assistant Professor

Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Public Health and Epidemiology

2019 - Present

Head of the Master's Study Programme "Health Communication"

Faculty of Public Health and Social Welfare

2019 - 2021

Acting Researcher

Institute of Public Health

Project Healthyboost R085 “Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities” (Healthy Boost), Nr.#R085

2018 - 2021

Acting Lecturer

Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Public Health and Epidemiology

2016 - 2017

Advisor to the Minister on Communication Issues

Ministry of Welfare of the Republic of Latvia

2015 - 2016

Communication and Marketing Manager

SIA “Klinika DiaMed”

2014 - 2015

Press Secretary

Ministry of Health of the Republic of Latvia

2012 - 2014

Advisor to the Minister on Communication Issues

Ministry of Health of the Republic of Latvia

2007 - 2008

Freelance Editor

"Doctus" Journal for Doctors and Pharmacists

2005 - 2012

Public Relation and Communication Consultant

Parliament of Latvia

Education and training

2021 

PhD in Public Health

Rīga Stradiņš University

2015 - 2018

Doctoral Studies in Medicine/ Public Health

Rīga Stradiņš University

2008 - 2010

MSc in Health Sciences

Rīga Stradiņš University

2005 - 2008

MSc of Communication Studies

The University of Latvia

2001 - 2005

BSc in Health Sciences and a Qualification of Specialist of Public Health

Rīga Stradiņš University

Achievements

Field of research

 

Injury prevention and epidemiology

Lifestyle factors affecting health​

 

Supervised study course

 

Public Health and Epidemiology

Health promotion and prevention

 

Lectured study course

Bachelor’s Work

Course Paper

National Degree Examination

Public Health

Public Health and Epidemiology

Bachelor’s Thesis

Epidemiology

Global Problems in Public Health

Health Promoti.Policy _ Practice

Register-based Research

Supervised and reviewed student research papers

 

Supervised:

Bachelor's theses: 4

Reviewed:

Bachelor's theses: 3

 

Memberships

 

Member of The Public Health Association of Latvia

 

Projects

Acting Researcher, Sabiedrības veselības institūts, Projekts Healthyboost R085 “Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities” (Healthy Boost), Nr.#R085

Publications

 

Research articles​​

 

Bukova-Žideļūna, Aija. An overview of injured bicyclists in traffic accidents : analysis of traffic accident database in Latvia for the period 2010–2014 [Elektroniskais resurss] / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, A.Lama // IRCOBI Conference 2016 (Malaga, Spain, Sept.14-16, 2016) [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - Malaga, 2016. - Article No.IRC-16-10, [7 p.]. - Resurss aprakstīts 2017.g. 14.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ircobi.org/wordpress/downloads/irc16/default.htm

Bukova-Žideļūna, Aija. Latvijas pieaugušo iedzīvotāju ceļu satiksmes paradumu analīze / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša, I.Pudule // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 293.-299.lpp.

 

Abstracts​​

 

Bukova-Žideļūna, Aija. An overview on pedestrians involved in traffic accidents in Latvia : year 2010–2014 / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, A.Lama // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.28-29.

Bukova-Žideļūna, Aija. Ceļu satiksmes negadījumos cietušo mazaizsargāto dalībnieku raksturojums Latvijā / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša, A.Lāma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 106.lpp.

Stacionārajās ārstniecības iestādēs atkārtoti hospitalizēto pacientu īpatsvars un tendences Latvijā pēdējos desmit gados / L.Vladimirova, Ģ.Briģis, M.Taube, A.Bukova-Žideļūna // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 161.lpp.

Villeruša, Anita. Leisure time activities as a risk of injuries among adolescents in Latvia : [abstract] / A.Villerusa, A.Bukova-Zideluna, I.Pudule // European Journal of Public Health. - Vol.21, Suppl.1 (2011), p.145-146. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bukova-Žideļūna, Aija. Latvijas iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumu dinamika no 1998. līdz 2008. gadam / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 120.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff, Chair of the Board
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Director of Study Programme, Academic Staff, Lead Researcher, Project Manager
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Lead Researcher
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olav Götz
Academic Staff
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Andrejs Ivanovs
Manager, Lead Researcher
Dins Šmits
Vice-Rector for Academic Affairs, Chair, Academic Staff, Lead Researcher, Board Member
Inese Gobiņa
Academic Staff, Lead Researcher, Project Manager, Member of Scientific Council
Laila Meija
Academic Staff, Lead Researcher, Member of Scientific Council
Jana Žodžika
Academic Staff, Researcher
Voldemārs Arnis
Director of Study Programme, Academic Staff
Daiga Behmane
Vice-Dean, Lead Researcher, Project Manager, Director of Study Programme