Skip to main content

Work experience

2005 - Present

Associate Professor

Faculty of Medicine, Department of Radiology

Education and training

1983 - 1989

Physician

Riga Medical institute

1998 - 2001

Medical Doctor’s Diploma

Academy of Medicine Latvia

Doctoral thesis "MRI diagnostics of inflammatory and demyelinated diseases of the central nervous system (CNS)", supervisor prof. G.Krumina

Achievements

Lectured study course

Basics of Radiology

 

Radiology safety

 

 

Musculoskeletal radiology

 

 

Neuroradiology

 

Recent Developments in Diagnostic Radiology in Diagnosing Neurological, Muscolosceletal, Abdominal and Urological Disorders and Polytrauma

 

Radiological imaging methods

 

Memberships

 

Latvian Association of Radiologists – vice president

Latvian Association of Musculoskeletal Radiology

Latvian Association of Osteoporosis – vice president

Latvian Association of Neuroradiology

European Association of Radiologists

European Association of Neuroradiology

European Association of Nuclear Medicine

Radiology Society of North America

 

Awards and recognitions

Latvian Ministry of Health Certificate of Recognition. March 11, 2008.

Publications

 

Research articles​​

 

The outcome of the movement disorder in methcathinone abusers : clinical, MRI and manganesemia changes, and neuropathology / A.Stepens, V.Groma, S.Skuja, A.Platkājis, P.Aldiņš, I.Ekšteina, I.Mārtiņsone ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.21, No.2 (2014, Febr.), p.199-205. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mugurējās cirkulācijas sistēmas cerebrāla infarkta teritoriāls dalījums un klīniskais raksturojums / G.Eniņa, I.Stakena, A.Platkājis, I.Ķikule // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 87.-97.lpp.

Priekšējās cirkulācijas sistēmas cerebrāla infarkta teritoriāls dalījums un klīniskais raksturojums / A.Platkājis, G.Eniņa, I.Zimaiša ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 23.-32.lpp.

Elsone, Liene. Pasaules literatūras datu par multiplās sklerozes izplatības tendencēm salīdzinājums ar multiplās sklerozes epidemioloģisko situāciju Latvijā / L.Elsone, A.Platkājis, G.Karelis // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 378.-384.lpp.

Frequency and localization of spinal cord demyelination in MS patients coexistence of intervertebral disc protrusion / L.Elsone, A.Platkajis, G.Karelis, I.Saukans // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.74-78.

Human herpesvirus 6 and 7 reactivation and disease activity in multiple sclerosis / Z.Nora-Krukle, S.Chapenko, I.Logina, A.Millers, A.Platkajis, M.Murovska // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.527-531. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Invasive and non-invasive methods in diagnostic of migraine : a literature review / A.Plinta, I.Logina, A.Platkajis, D.Jegere // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.134-138.

Medical image region extraction and 3D modeling based on approximating curves / K.Bolochko, A.Sisojevs, A.Glazs, A.Platkajis // Global Research and Education : Papers of the 9th International Conference on Global Research and Education "INTERACADEMIA" (Riga, Aug.9-12, 2010). - P.285-288. - (Advanced Materials Research ; Vol.222 (2011)). - (Advanced Materials Research ; Vol.222 (2011)). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Platkājis, Ardis. Diagnostiskās radioloģijas iespējas kaulu patoloģijas diagnostikā / A.Platkājis // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2011), 21.-25.lpp.

Medical image region extraction and 3D modeling based on approximating curves / A.Platkajis, K.Krechetova, A.Sisojevs, A.Glazs // 9th International Conference on Global Research and Education (Riga, Aug.9-12, 2010) / Riga Technical University. - Riga, 2010. - P.158-159.

Tumefactive multiple sclerosis mimicking neoplasm / A.Platkajis, G.Karelis, L.Elsone ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 10/2 (2010), p.91-97.

White matter abnormalities in methcathinone abusers with an extrapyramidal syndrome / A.Stepens, A.Platkajis, C.J.Stagg ...[et al.] // Brain: a journal of neurology. - Vol.133, Pt 12 (2010, Dec.), p.3676-3684. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Abstracts​​

 

Differential diagnosis problems in demyelinating disorders group / G.Karelis, A.Platkājis, G.Lipsberga ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A26. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Optiska neiromielīta spektra slimību diagnostikas īpatnības / A.Krūmiņa, G.Karelis, V.Ķēniņa, A.Platkājis ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 342.lpp.

Caudal regression syndrome in patients with high anorectal malformations / A.Platkajis, A.Engelis, A.Petersons ...[et al.] // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.78.

Dupleksdoplerogrāfijas efektivitāte hemodinamiski nozīmīgu ekstrakraniālu miega artēriju stenožu diagnostikā / A.Platkājis, K.Ķīsis, M.Gediņš ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 101.lpp.

Kaudālās regresijas sindroms pacientiem ar augstu anus atrēziju / A.Platkājis, A.Eņģelis, A.Pētersons ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 228.lpp.

The territorial division and clinical characteristics of anterior circulation cerebral infarction / I.Stakena, I.Zimaisa, A.Platkajis ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.19, Issue Suppl.s1 (2012, Sept.), p.168. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vēdera aortas aneirismas jauna veida stenta endoprotēžu deformāciju hemodinamiskā korelācija / A.Platkājis, N.Ezīte, J.Šavlovskis ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 57.lpp.

Dupleksdoplerogrāfijas efektivitāte vēdera aortas aneirismu diagnostikā un ārstēšanā, izmantojot jauna veida endoprotēzes / A.Platkājis, K.Ķīsis, N.Ezīte ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 35.lpp.

Elsone, Liene. Klīniski prognostiskie rādītāji multiplās sklerozes slimniekiem Latvijā / L.Elsone, A.Platkājis, G.Karelis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 371.lpp.

Frequency of spinal cord lesions and correlation with clinical presentation of multiple sclerosis in Latvian patients / L.Elsone, A.Platkajis, G.Karelis, M.Murzina // Journal of Neurology. - Vol.258, Suppl.1 (2011, May), p.153. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Retrospektīva datu analīze par imūnmodulējošas terapijas pielietojumu multiplās sklerozes slimniekiem Latvijā / A.Platkājis, G.Karelis, L.Elsone ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 319.lpp.

Stepens, Ainārs. Smadzeņu baltās vielas pārmaiņas slimniekiem ar metkatinona izraisītu parkinsonismu / A.Stepens, A.Platkājis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 128.lpp.

 

Books and brochures​​

 

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: I.Konrāde, S.Lejniece, A.Platkājis, B.Rozentāle ...[u.c.]]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 2.grām., 699 lpp.

Platkājis, Ardis. Diagnostiskā radioloģija / A.Platkājis // Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga, 2012. - 2.grām., 4.nod., 673.-684.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Director
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher