Skip to main content

Work experience

2011 - Present

Acting Assistant

Faculty of Medicine, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Rīgas Stradiņš University, Riga, Latvia

2008 - Present

Anaesthesiologist and Intensive Care Specialist at Cardiac Anaesthesiology and ICU

Cardiac Surgery Centre, Pauls Stradins Clinical University Hospital, Riga, Latvia

2003 - 2011

Laboratory Assistant

Faculty of Medicine, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Rīgas Stradiņš University, Riga, Latvia

2007 - 2008

Anaesthesiologist and Intensive Care Specialist at Anaesthesiology and ICU

Liepaja Regional Hospital, Liepaja, Latvia

2002 - 2007

Resident in Anaesthesia and Intensive Care

Clinical University Hospital “Gailezers”, Riga, Latvia

2001 - 2002

Junior Doctor

Purina Private Clinic

1996 - 2000

Nurse assistant

Pauls Stradins Clinical University Hospital, Riga, Latvia

Education and training

2011 - Present

Doctoral studies in Medicine at Rīga Stradiņš University, Riga, Latvia 2002–2006

2002 - 2007

Qualification obtained - specialist in anaesthesia and intensive care

Residency in Anaesthesiology and Intensive Care at Rīga Stradiņš University, Riga, Latvia

1998 - 2002

Qualification obtained - MD. Medical Doctor’s Diploma

Faculty of Medicine at the University of Latvia, Riga, Latvia

1995 - 1998

Faculty of Medicine at Rīga Stradiņš University, Riga, Latvia

1984 - 1995

Secondary education

Natalie Draudzina Gymnasium, Riga, Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2015 – Committee for European Education in Anaesthesiology. Course "Anaesthesia according to the patient, types of surgery and modes of organisation", Riga, Latvia

2014 – Committee for European Education in Anaesthesiology. Course „Neurology, locoregional anaesthesia and pain therapy", Riga, Latvia

2013 – Committee for European Education in Anaesthesiology. Course "Mother and Child. Adverse reactions", Riga, Latvia

2012 – "Echocardiography in Intensive Care", training course, Riga, Latvia

2011– 2012 The International School for Instructors in Anaesthesiology, Crete, Greece

2012 – Committee for European Education in Anaesthesiology. Course „Intensive care, emergency medicine, blood and blood transfusion", Riga, Latvia

2011 – Committee for European Education in Anaesthesiology. Course „Cardiovascular", Riga, Latvia

2010 – Committee for European Education in Anaesthesiology. Course„Respiratory and Thorax", Riga, Latvia

2006 – 2007 Public Service Language Centre – General English, Riga, Latvia

2003 – Foundation for European Education in Anaesthesiology. Course „Neurology, loco regional anaesthesia and pain therapy", Riga, Latvia

2000 – Course „Roles of drug pre-clinical investigation", Uppsala University, Uppsala, Sweden

1999 – ​Course "Moderna molekylärbiologiska metoder för receptorstudier", Uppsala University, Uppsala, Sweden

Field of research

  • Cardiovascular disease risk factors and their detection and possible prevention;
  • ​Regional anesthesia​

Supervised study course

Emergency Medical Care​​

Lectured study course

Emergency Care I

Emergency Care II

Emergency Medicine

First Aid

Supervised and reviewed student research papers


Reviewed:

Master's theses: 3

Projects

Leading researcher:

„Reducing Delirium After Trans-Apical Aortic Valve Replacement (TAVI): A Multifactorial Approach of Perioerative Care". (Agreement No. SKUS 1287/12).

Memberships

2011 – Present. Member of Latvian Physicians Association

​2010 – Present. Member of European Society of Anaesthesiology Member of European Society of Intensive Care Medicine

2010 – Present. Member of European Society of Intensive Care Medicine

2007 – Present. Member of Latvian Association of Anaesthesiologists and Intensive Care SpecialistsPublications

Abstracts​​Arkliņa Baiba

Atsāpināšanas iespējas pēcoperācijas periodā pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, V.Harlamovs, M.Daukste, E.Strīķe, R.Lācis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 28.lpp.


Arkliņa Baiba

Intravenozās analgēzijas un paravertebrālas anestēzijas efektivitātes un komplikāciju novērtējums pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, R.Lācis, E.Strīķe ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 140.lpp.


Arkliņa Baiba

Mērķa vadīta tilpuma substitūcija pacientiem ar prognozējamu masīvu asiņošanu / E.Strīķe, S.Kazūne, B.Arkliņa ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 70.lpp.


Arkliņa Baiba

Arkliņa, Baiba. Delīrija biežums pēcoperācijas periodā pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, V.Harlamovs, E.Strīķe // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 90.lpp.


Arkliņa Baiba

Pain management specific character in the intensive care unit for patients after transapical transcatheter aortic valve implantation / B.Arkliņa, V.Harlamovs, E.Strīķe, R.Lācis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A3-A4. - Starptautiski citējamā izdevumā.


Arkliņa Baiba

Atsāpināšanas īpatnības pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas intensīvās terapijas nodaļā / B.Arkliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 128.lpp.


Arkliņa Baiba

Acute cardiorespiratory failure compensation with ECMO / B.Arklina, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.381. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.


Arkliņa Baiba

Akūtas kardiorespiratoras mazspējas kompensācija ar ekstrakorporālo membrānu oksigenāciju / B.Arkliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 331.lpp.


Arkliņa Baiba

Laktāta līmeņa korelācija ar perioperatīvu sirds pacientu primāru un sekundāru iznākumu / E.Strīķe, B.Arkliņa, R.Leibuss ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 107.lpp.


Arkliņa Baiba

Paravertebrāla blokāde pacientiem pēc sirds operācijām ar torakotomijas pieeju / B.Arkliņa, E.Zellāns, M.Daukste, E.Strīķe, R.Lācis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 88.lpp.Arkliņa Baiba

Cirkulācijas mehāniskā aizstājterapija. Latvijas Sirds ķirurģijas centra pieredze / E.Strīķe, B.Arkliņa, R.Leibuss ...[u.c.] // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 24.-25.lpp.


Arkliņa Baiba

Ortotopiska aknas transplantācija, Latvijā pirmā klīniskā gadījuma analīze / E.Strīķe, A.Šlēziņa, B.Arkliņa ...[u.c.] // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 20.lpp.


Arkliņa Baiba

Paravertebrāla blokāde pacientam pēc mitrālās vārstules protezēšanas ar torakotomijas pieeju / B.Arkliņa, E.Zellāns, M.Daukste, E.Strīķe // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 29.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Jana Pavāre
Dean, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Sandra Lejniece
Dean, Director of Study Programme
Ivars Vanadziņš
Academic Staff, Director
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Lead Researcher, Member of RSU Council
Andris Jumtiņš
Head of the Department, Academic Staff, Member of RSU Council
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Konrāde
Academic Staff, Director of Study Programme
Zanda Daneberga
Academic Staff, Lead Researcher, Deputy Chair
Ilona Hartmane
Academic Staff, Acting Head of Department
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff
Gaida Krūmiņa
Academic Staff