Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra

2008 - pašlaik

Ārsts anesteziologs – reanimatologs

VSIA „Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca”, 39. Sirds ķirurģijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļa

2008 - 2011

Stundu pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra

2003 - 2011

Laborante – lietvede

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra

2007 - 2008

Ārsts anesteziologs – reanimatologs

SIA „Liepājas Reģionālā slimnīca”

2002 - 2007

Anestezioloģijas, reanimatoloģijas specialitātes ārsts – rezidents

RP BO SIA “Klīniskā slimnīca ”Gaiļezers””

2001 - 2002

Ārsts – stažieris

SIA “Neiroķirurģijas Privātklīnika”

1996 - 2000

Jaunākā medicīnas māsa

BO VAS “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”

Izglītība

2011 - pašlaik

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa

2002 - 2007

Anesteziologa, reanimatologa kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, rezidentūra anestezioloģijas un reanimatoloģijas specialitātē

1998 - 2002

Ārsta diploms/ Ārsts

Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte

1995 - 1998

Latvijas Medicīnas akadēmija, Medicīnas fakultāte

1984 - 1995

Vidējā izglītība

Natālijas Draudziņas ģimnāzija

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2015. gada 14. – 16. septembris Committee for European Education in Anaesthesiology Course "Anaesthesia according to the patient, types of surgery and modes of organisation". (CEEA tālākizglītības kursi), Mežotne, Latvija. Sertifikāts.

2014. gada 3. – 5. decembris Committee for European Education in Anaesthesiology Course „Neurology, locoregional anaesthesia and pain therapy". (CEEA tālākizglītības kursi), Rīga, Latvija. Sertifikāts.

2013. gada 16. – 18. septembris Committee for European Education in Anaesthesiology Course „Mother and child. Adverse reactions". (CEEA tālākizglītības kursi), Mežotne, Latvija. Sertifikāts.

2013. gada 24. – 26. maijs International Conference „Update in Use of Imaging Techniques in Regional Anaesthesia, Pain Medicine and intensive Care Medicine". Rīga, Latvija. Sertifikāts.

2012. gada 17. decembris Mācību programma „Zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai recenzētajos izdevumos". Rīga, Latvija. Sertifikāts.

2012. gada 3. novembris Apmācību kurss "Ehokardiogrāfija intensīvajā terapijā". Rīga, Latvija. Sertifikāts.

2011. gada oktobris – 2012. gada oktobris The International School for Instructors in Anesthesiology. Grieķija, Krēta. Sertifikāts.

2012. gada 17. – 19. septembris Committee for the European Education in Anaesthesiology. Course „Intensive care, emergency medicine, blood and blood transfusion" (CEEA tālākizglītības kursi), Mežotne, Latvija. Sertifikāts.

2012. gada 4. februāris Apmācību kurss "Mugurkaula sonogrāfiskā vizualizācija". Sertifikāts.

2011. gada 12. – 14. septembris Committee for the European Education in Anaesthesiology. Course „Cardiovascular" (CEEA tālākizglītības kursi), Mežotne, Latvija. Sertifikāts.

2010. gada 13. – 15. septembris Committee for the European Education in Anaesthesiology. Course „Respiratory and Thorax" (CEEA tālākizglītības kursi), Mežotne, Latvija. Sertifikāts.

2007. gada 16. – 18. aprīlis teorētiski – praktiskā apmācība „Elpceļu caurlaidības nodrošinājums ar glideskopu". Sertifikāts.

2006. gada 11. septembris – 2007. gada 20. jūnijs Valodu Mācību Centrs Kurss – General English. Diplomi (Nr. 2006-6702, 2007-7644).

2003. gada 8. – 10. septembris Foundation for European Education in Anaesthesiology. Course „Neurology, loco regional anaesthesia and pain therapy", (FEEA tālākizglītības kursi) Mežotne, Latvija. Sertifikāts.

2000. gada janvāris – marts. Studijas "Roles of drug pre-clinical investigation", Upsalas Universitāte Farmakoloģijas fakultāte, Farmaceitisko biozinātņu departaments, Upsala, Zviedrija. Sertifikāts.

1999. gada 23. marts – 29. aprīlis. Fakultatīvi kursi "Moderna molekylärbiologiska metoder för receptorstudier", Upsalas Universitāte Farmakoloģijas fakultāte, Farmaceitisko biozinātņu departaments, Upsala, Zviedrija. Sertifikāts.

Pētniecības darbības virzieni


  • Sirds asinsvadu slimību riska faktori to atklāšana un iespējamā novēršana;
  • Reģionālā anestēzija

Vadītie studiju kursi

Neatliekamā medicīniskā palīdzība I un II

Docētie studiju kursi

Anestezioloģija, intensīvā terapija, toksikoloģija un civilā aizsardzība​​

Neatliekamā medicīna

Neatliekamā medicīniskā palīdzība I

Neatliekamā medicīniskā palīdzība II

Pirmā palīdzība

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


recenzētie:

​​maģistra darbi: 3

Projekti

Vadošais pētnieks:

Multicentru pētījums „Delīrija biežums pēc transapikālās aortālās vārstules protezēšanas: perioeratīvās aprūpes multifaktoriāla analīze". „Reducing Delirium After Trans-Apical Aortic Valve Replacement (TAVI): A Multifactorial Approach of Perioerative Care". Vadītāji: Asoc. Prof. George Djaiani, University Health Network un Asoc. prof. Eva Strīķe, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca. SKUS 1287/12​

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Kopš 2014. gada 31. janvāra biedrības „Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija" sertifikācijas komisijas locekle

Kopš 2011. gada "European Society of Intensive Care Medicine" biedre

Kopš 2011. gada Latvijas Ārstu Biedrības biedre

Kopš 2010. gada "European Society of Anaesthesiology" biedre​​

​Kopš 2007. gada Biedrības „Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija" biedre
Apbalvojumi un atzinības

2002. g.: Latvijas Universitātes Rektora Atzinības raksts par LU studentu zinātnisko darbu konkursā iegūto 1. pakāpes apbalvojumu medicīnas zinātnes nozarē, farmakoloģijas apakšnozarē – par darbu „Jauna peptīda ghrelīna ietekme uz barības uzņemšanu un ķermeņa masu pētījumos uz žurkām"Publikācijas

Tēzes​​


Arkliņa Baiba

Atsāpināšanas iespējas pēcoperācijas periodā pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, V.Harlamovs, M.Daukste, E.Strīķe, R.Lācis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 28.lpp.

Arkliņa Baiba

Intravenozās analgēzijas un paravertebrālas anestēzijas efektivitātes un komplikāciju novērtējums pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, R.Lācis, E.Strīķe ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 140.lpp.

Arkliņa Baiba

Mērķa vadīta tilpuma substitūcija pacientiem ar prognozējamu masīvu asiņošanu / E.Strīķe, S.Kazūne, B.Arkliņa ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 70.lpp.

AMA01

Arkliņa Baiba

Arkliņa, Baiba. Delīrija biežums pēcoperācijas periodā pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, V.Harlamovs, E.Strīķe // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 90.lpp.

Arkliņa Baiba

Pain management specific character in the intensive care unit for patients after transapical transcatheter aortic valve implantation / B.Arkliņa, V.Harlamovs, E.Strīķe, R.Lācis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A3-A4. - Starptautiski citējamā izdevumā.

AMA01

Arkliņa Baiba

Atsāpināšanas īpatnības pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas intensīvās terapijas nodaļā / B.Arkliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 128.lpp.

AMA01

Arkliņa Baiba

Acute cardiorespiratory failure compensation with ECMO / B.Arklina, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.381. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Arkliņa Baiba

Akūtas kardiorespiratoras mazspējas kompensācija ar ekstrakorporālo membrānu oksigenāciju / B.Arkliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 331.lpp.

Arkliņa Baiba

Laktāta līmeņa korelācija ar perioperatīvu sirds pacientu primāru un sekundāru iznākumu / E.Strīķe, B.Arkliņa, R.Leibuss ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 107.lpp.

Arkliņa Baiba

Paravertebrāla blokāde pacientiem pēc sirds operācijām ar torakotomijas pieeju / B.Arkliņa, E.Zellāns, M.Daukste, E.Strīķe, R.Lācis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 88.lpp.

Arkliņa Baiba

Cirkulācijas mehāniskā aizstājterapija. Latvijas Sirds ķirurģijas centra pieredze / E.Strīķe, B.Arkliņa, R.Leibuss ...[u.c.] // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 24.-25.lpp.

Arkliņa Baiba

Ortotopiska aknas transplantācija, Latvijā pirmā klīniskā gadījuma analīze / E.Strīķe, A.Šlēziņa, B.Arkliņa ...[u.c.] // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 20.lpp.

Arkliņa Baiba

Paravertebrāla blokāde pacientam pēc mitrālās vārstules protezēšanas ar torakotomijas pieeju / B.Arkliņa, E.Zellāns, M.Daukste, E.Strīķe // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 29.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.