Skip to main content

Work experience

2015 - Present

Associate Professor

RSU, Faculty of Medicine, Department of Infectology and Dermatology

1996 - Present

Chief of department

Riga East University Hospital Latvian centre of Infectious diseases, HIV/AIDS and department of fewer of unknown origin

1994 - Present

Doctor infectologist - hepatologist

Riga East University Hospital Latvian centre of Infectious diseases, HIV/AIDS out- patients department

Education and training

1999 - 2008

MD in medicine

Riga Stradins University

Doctoral thesis ''Possibilities of prognosis of HIV/AIDS"

1994 - 1997

Clinical rezidenturae

Latvian Medical Academy

1987 - 1994

Latvian Medical Academy

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

June, 2016 – starptautisks kongress – ASM Microbe , Boston, USA

May, 2016 – starptautiska konference – NASH – beyond the acronym, certainties and clinical

dilemmas – Riga, Latvia

April, 2016 – ​Baltijas VHC ekspertu mītiņš – From cohort to my individual patient, Riga, Latvia

April, 2016 – seminārs – HIV/AIDS &HVC ko – infekcijas ārstēšanas aktualitātes, Riga, Latvia

February, 2016 – ​seminars ārstēšanas pieejamība mūsdienās – trīskāršās terapijas nozīme , Riga,

Latvia

February, ​2016 – starptautisks simpozijs – Metabolic comorbidities in HIV patients – what do we know

and what can we do?, Berlin, Germany​

December, 2015 – LIC klīniskā konference – infekcijas slimību diagnostikas un ārstēšanas

aktualitātes

December, 2015​ – seminars – Izārstēšanās iespējas hepatīta C GT1 pacientiem ar kompensētu

cirozi vai nieru mazspēju

November, 2015 – ekspertu mītiņš – HIV medikamentu rezistence – problēma un risinājumi – klīnisko

gadījumu demostrācija

November, 2015​ – LIC klīniskā konference – klīniskā gadījuma demostrācija

October, 2015 – 15 th European AIDS conference –​ Spain, Barcelona​

October, 2015​ – ​kursi ģimenes ārstiem – HIV/AIDS aktualitātes – 3 prezentācijas

July, 2015 – ​starptautiska konfrence – 8th IAS conference on HIV pathogenesis, treatment, prevention, Vancouver, Canada​

May, 2015 – starptautiska konference" European virology meeting" – Lisbon, Portugal​

November, 2014 – ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas sēde- lekcija

November, 2014​ – 12. International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow,

United Kingdom

October, 2014 – Finland Baltic HIV conference – Riga, Latvia – mutiska prezentācija

May, 2014 – seminārs "Duāla infekcija – HIV un tuberkuloze – netipisko gadījumu problēmas un

risinājumi "- lekcija

April, 2014 –zinātniski – praktiskā konference – HIV /AIDS oportūnistisko infekciju diagnostika,

profilakse, ārstēšana – Riga, Latvia, lekcija, konferences organizēšana

March, 2014 – HIV ekspertu zinātniski – praktiskā sanāksme – Jūrmala, Latvija – lekcija

February, 2014 – Latvijas imunologu asociācija – lekcija

December, 2013 – starptautiska konference – HIV expert meeting – MIND workshop – Vilnius, Lithuania​, lekcija

November, 2013 – seminārs – Multidisciplināra pieeja HIV pacientu aprūpē un ārstēšanā – Riga,

Latvia -lekcija

November, 2013​ – zinātniski – praktiskā konference – HIV infekcija Latvijā 2013 – Riga, Latvia

-lekcija

October, 2013 – ​14 th European AIDS conference, Brussels, Belgium​ – 2 stenda referāti

October, 2013​ – profesionālās pilnveides programma – Akūtas diarejas bērniem un pieaugušajiem –

Riga, Latvia

September, 2013 – International Baltics conference – Trasfusion transmited infections and blood

safety – Riga, Latvia

September, 2013​ – Internalional conference EBV diagnostic problems, Tallinn, Estonia​ – lekcija

June, 2013 – conference Infectology 2013, Palanga, Lithuania​

May, 2013 – 2. Baltijas HIV /AIDS – konference, Tallinn, Estonia​ – mutiska uzstāšanās

March, 2013 – mācību programma – kursi – SPSS programmas izmantošana medicīnsiko datu

statistiskā apstrādē

February, 2013 – RAKUS konference – HIV/AIDS mūsdienu skatījumā – lekcija

February, 2013​ – HIV Baltic expert meeting HIV- CNS – MIND – Jurmala, Latvia – lekcija

November, 2012 – ​11. International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow, United Kingdom​ – 2 stenda referāti

June, 2012 – ​International workshop on clinical management of HIV drugs, Utrecht, Netherlands

June, 2012 – seminārs – Infektoloģija 2012 - Palanga, Lithuania​

October, 2011 – 13 Internacionāls AIDS kongress, Belgrade, Serbia​

September, 2011 – dalība un ziņojums ICDC darba grupā, Riga, Latvia

September, 2011 – 26th IUSTI – Europe congress Riga, Latvia, stenda referāts

June, 2011 – seminārs – aktualitātes infektoloģijā – mutiska prezentācija, Riga, Latvia

May, 2011 – conference – Virology futures – emerging science in the therapeutics of HIV/hepatitis

Prague, Czech Republic​

May, 2011 – konference – HIV infection in women – mutiska prezentācija, Riga, Latvia

May, 2011​ – conference – ​HIV in European region – unity and deversity, Tallinn, Estonia​

December, 2010 – konference – HIV/AIDS un STI epidemioloģiskie un klīniskie aspekti – Riga, Latvia

– mutiska prezentācija

November, 2010 – ​10. International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow, United Kingdom​

October, 2010 – ​International meeting Therapy choices, benefits of switching Combivir to Kivexa,

Budapest, Hungary​ – klīniskā gadījuma prezentācija

October, 2010​ – ​International Seminar HIV and CNS, Riga, Latvia – klīniskā gadījuma prezentācija

July, 2010 – ​XVIII International AIDS Conference, Vienna, Austria​

July, 2010​ – ​International workshop on clinical management of CCR5 inhibitors and other new drugs,

Utrecht, Netherlands​

June, 2010 – ​conference – Infectology 2010 – Palanga, Lithuania​

October, 2009 – ​3RD Annual Baltic – Swedish HIV Meeting –Tallinn, Estonia​ - lekcija

July, 2009 – ​5th Conference on HIV Pathogenesis, Treatment, and Prevention, Cape Town, South Africa​

May, 2009 – ​5th Clinical Research on HIV and drugs, Vilnius, Lithuania​

May, 2009​ – ​Swedish- Latvian HIV Update Seminar, Riga, Latvia – lekcija

November, 2008 – ​9 th International Congress On Drug Therapy In HIV Infection, Glasgow, UK

August, 2008 – ​HIV /AIDS congress Mexico, Mexico City​

April, 2008 – ​18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barselona,

Spain

Course of psychology

Course of hepatology

Course of emergency medicine

Lectured study course

Infectious Diseases

Infectious diseases and tuberculosis

Infectious Diseases I

Infectology and Dermatology

Infectology

Infectious diseases and epidemiology

Infectious Diseases II

Research Paper

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

doctoral theses: 1
Monta Madelāne – immunogenetic markers of effectiveness of prognosys of tuberculosis​.
research work in rezidenturae​​: 2
A. Šangirijeva – HIV and pregnancy – expierence in Latvia​.
E.Seļicka – Acute retroviral syndrome – strategy and outcomes​.

Memberships

  • ​Member of association of Latvian infectologyst, hepatologyst and HIV/AIDS specialist
  • Member of European AIDS clinical society

Objects of intellectual property rights

Imūndeficīta terminālā stāvokļa attīstības riska noteikšanas paņēmiens ar HIV inficētiem pacientiem : LV 14901 B : patents / izgudrotāji: J.Eglīte, V.Jasinskis, G.Stūre, D.Kasjko, L.Vīksna, A.Sočņevs. - Pieteikts: 29.04.2014 ; publicēts: 20.02.2015. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.2 (2015), 286.lpp.

Publications

Research articles​​

Stūre, Gunta. Infekcijas slimību specifiskā diagnostika. HIV/AIDS infekcijas diagnostikas problēmas / G.Stūre, B.Rozentāle, J.Storoženko // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2017, janv.), 35.-39.lpp.

The relationship between HLA class II alleles and immunological status of patients with HIV-associated tuberculosis in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Azina, J.Eglite, O.Kolesova, A.Kolesovs, J.Storozenko, G.Sture, E.Hagina, B.Rozentale, A.Lejnieks // World Journal of Pharmaceutical and Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, Issue 2 (2017, March), p.27-32. - Resurss aprakstīts 2018.g. 18.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.wjpmr.com/home/archive_show/2017/19/VOLUME-3-MAR…

Kā ģimenes ārstam atpazīt HIV infekciju? / B.Rozentāle, G.Stūre, I.Januškeviča, V.Zvirbulis // Medicus Bonus. - Nr.25 (2016, apr./maijs/jūn.), 28.-30.lpp.

Stūre, Gunta. Cilvēka imūndeficīta vīruss : aktuālā situācija un agrīnas diagnostikas stratēģija / G.Stūre // Doctus. - Nr.7 (2015, jūl.), 42.-44.lpp.

Comparison of antiretroviral therapy (ART) efficiency and different HLA class II haplotypes [Elektroniskais resurss] / V.Jasinskis, D.Kasjko, E.Eglite, G.Sture, L.Viksna, B.Rozentale // British Journal of Medicine & Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.7 (2014, March), p.1473-1482. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=372&id=12

DRB1*01:01 gēna mutācijas izpēte 2.eksonā HIV/AIDS slimniekiem / D.Kasjko, L.Kovaļčuka, J.Eglīte, A.Sočņevs, G.Stūre, L.Vīksna ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 337.-344.lpp.

Mutations in HLA DRB1*0101 exon 2 in a sub-population of Latvia [Elektroniskais resurss] / D.Kasjko, E.Eglite, L.Kovalchuka, G.Sture, A.Sochnev, L.Viksna ...[et al.] // British Journal of Medicine & Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.4 (2014, Febr.), p.981-989. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=311&id=12

Research of HLA II class DRB1, DQA1, DQB1 genetic markers in patients with HIV infection and AIDS [Elektroniskais resurss] / D.Kasjko, J.Eglite, G.Sture, A.Sochnevs, L.Viksna ...[et al.] // British Journal of Medicine & Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.27 (2014, Sept.), p.4482-4500. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=569&id=12

Baltic Post-marketing study of regilated interferon α-2a 40 KD efficacy and safety in patients with HBeAg - positive and HBeAG - negative chronic hepatitis B [Elektroniskais resurss] / L.Viksna, A.Jeruma, G.Sture, B.Rozentale, A.Ivanovs ...[et al.] // Virology & Mycology [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, Issue 1 (2013), [p.1-8]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.omicsonline.org/ArchiveVirology/virology-archive…

Antiretrovīrusu terapijas pamatshēmas efektivitātes salīdzinājums pacientiem ar dažādiem HLA II klases haplotipiem / J.Eglīte, L.Kovaļčuka, D.Kasjko, G.Stūre, A.Sočņevs, L.Vīksna // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 123.-129.lpp.

Stūre, Gunta. Aktualitātes infektoloģijā - saaukstēšanās slimības un gripa / G.Stūre // Materia Medica. - Nr.2 (2012), 25.-26.lpp.

Stūre, Gunta. Paracetamols - mīnusi un plusi : [par paracetamola darbības mehānismu] / G.Stūre // Materia Medica. - Nr.1 (2012), 21.-22.lpp.

HLA-DQA1 gēnu polimorfisms dažādu grupu HIV inficētiem pacientiem / L.Kovaļčuka, E.Eglīte, D.Kasjko, G.Stūre, A.Sočņevs, L.Vīksna // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 30.-39.lpp.

Abstracts​​

Plasma levels of bacterial LPS and endotoxin antibodies in HIV mono-infected and co-infected with HCV patients [Elektroniskais resurss] / M.Madelane, G.Sture, I.Eksteina, A.Ivanovs, L.Viksna // Journal of Virus Eradication [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, Suppl.1 (2018), p.25. - 2018 International Symposium on HIV and Emerging Infectious Diseases (ISHEID) (Marseille, France, May 16-18, 2018) : [Abstracts]. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://viruseradication.com/supplement-details/Abstracts_of…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Serum markers of apoptosis and liver fibrosis in HIV and HCV co-infected patients [Elektroniskais resurss] / M.Madelane, G.Sture, A.Ivanovs, L.Viksna // 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Madrid, Spain, Apr.21-24, 2018) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Madrid, 2018. - Abstract No.E0203. - Resurss aprakstīts 2019.g. 19.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://m.eccmidlive.org/#Abstracts/221096/extend

Afončenkova, Marija. Fever of unknown origin : situation in Latvia / M.Afončenkova, O.Fjodorova, G.Stūre // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 61.lpp.

Cirkulējošo matricas metaloproteināžu-1, to audu inhibitoru un hialuronskābes līmeņa izmaiņas pacientiem ar HIV monoinfekciju un koinfekciju ar C hepatīta vīrusu / M.Madelāne, L.Vīksna, G.Stūre, A.Ivanovs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 22.lpp.

Homozigotāte HLA-DQB1 lokusā un tās negatīvā ietekme uz HIV-1 un tuberkulozes koinfekcijas gaitu / J.Eglīte, G.Stūre, J.Storoženko, O.Koļesova, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 4.lpp.

Pneumocystis jirovecii pneumonia and colonization in immunocompromised patients / G.Sture, G.Saulite, K.Abeltiņa, B.Rozentale ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 12.lpp.

Cilvēka leikocītu antigēna salīdzinājums ar ART shēmu HIV pacientiem / D.Kasjko, J.Eglīte, V.Jasinskis, L.Vīksna, G.Stūre, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 137.lpp.

Seikals, Kristaps. Gastroenterological and other reasons of hospitalization for HIV-positive patients / K.Seikals, G.Sture // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.5, 2015] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2016. - Suppl.1, p.38.

Cause of death among HIV positive patients in Latvia, 2011-2012 / G.Sture, I.Zeltina, E.Selicka, B.Rozentale ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.24.

Cryptococcosis in HIV infected patients in Latvia : 100 years after the discovery of Cryptococcus neoformans / G.Stūre, G.Saulīte, M.Murovska, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 204.lpp. - T.p. krāj. "Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region"" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - P.23.

HIV epidemics in Latvia : trends, drivers and priorities for control / G.Sture, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.16.

Mesangioproliferative glomerulonephritis in an HIV-positive patients : case report / B.Rozentale, G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.25.

Newly diagnosed cases of HIV infection in Latvia (2012-2013) / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.26.

Regulatory role of HLA DR/DQ II classes haplotypes in the TNFα, activity response in HIV/AIDS patients / V.Jasinskis, D.Kasjko, J.Eglīte, G.Stūre, L.Vīksna // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 197.lpp.

Antiretrovirālās terapijas analīze Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" HIV pozitīviem slimniekiem 2013. gadā / G.Stūre, I.Zeltiņa, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 212.lpp.

Case report of HIV infection associated acute glomerulonephritis / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // 31st Annual Meeting of NSCMID-2014 (Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) (Bergen, Norway, Sept.25-28, 2014) : Programme and Book of Abstracts. - Bergen, 2014. - P.76.

Jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu Latvijā analīze : 2012.-2013. gads / I.Zeltiņa, G.Saulīte, G.Stūre, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 193.lpp.

Mesangioproliferative glomerulonephritis in an HIV-positive patients [Elektroniskais resurss] : case report / B.Rozentale, G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite ...[et al.] // Joint Symposium "Bridges between nephrology & infectious diseases" (Brussels, Belgium, Apr.24, 2014) : Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Brussels, 2014. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2015.g. 9.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sbimc.org/avril%202014/Abstract%205%20-%20Rozent…

Recurrent visceral leishmaniasis in a HIV-positive patient, case report from Latvia / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // 31st Annual Meeting of NSCMID-2014 (Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) (Bergen, Norway, Sept.25-28, 2014) : Programme and Book of Abstracts. - Bergen, 2014. - P.75.

The HLA class II genotypes associated with sustained response to antiretroviral therapy (ART) in patients of AIDS / J.Eglite, D.Kasjko, V.Jasinskis, G.Sture, L.Viksna, A.Sochnevs // The 11th Annual Conference of the Baltic Network against Life-threatening Viral Infections (Vilnius, Lithuania, Apr.24-27, 2014) : Book of Abstracts. - Vilnius, 2014. - P.93-94.

The HLA class II molecules play a central role in regulating the immune response of HIV - infected patients in AIDS stage / D.Kasjko, V.Jasinskis, J.Eglite, A.Sochnevs, G.Sture, L.Viksna // The 11th Annual Conference of the Baltic Network against Life-threatening Viral Infections (Vilnius, Lithuania, Apr.24-27, 2014) : Book of Abstracts. - Vilnius, 2014. - P.95-96.

Akūts retrovīrusa sindroms - aktualitāte un problēmas Latvijā / G.Stūre, I.Zeltiņa, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 202.lpp.

Antiretroviral therapy (ART) effectiveness of AIDS patients with of various HLA class II haplotypes : [abstract] / J.Eglite, V.Jasinskis, D.Kasjko, G.Sture, L.Viksna, B.Rozentale, A.Sochnevs // International Journal of Immunogenetics. - Vol.40, No.5 (2013, Oct.), p.414. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cause of death among HIV positive patients - Latvia, 2011-2012 / E.Selicka, G.Sture, I.Zeltina, B.Rozentale ...[et al.] // 14th European AIDS Conference (Brussels, Belgium, Oct.16-19, 2013) : Abstract Book. - Brussels, 2013. - P.119.

Characteristics of the patients with primary HIV infection diagnosed in the Latvian Center of Infectology from 2007 till 2012 / E.Selicka, G.Sture, I.Zeltina, B.Rozentale ...[et al.] // 14th European AIDS Conference (Brussels, Belgium, Oct.16-19, 2013) : Abstract Book. - Brussels, 2013. - P.205.

DRB1*01:01 gēna mutācijas izpēte 2. eksonā HIV/AIDS / D.Kasjko, J.Eglīte, L.Kovaļčuka, G.Stūre, L.Vīksna ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 166.lpp.

DRB1*01:01 gene mutation study in the second exon in patients with HIV/AIDS [Elektroniskais resurss] : [abstract] / D.Kasjko, J.Eglite, L.Kovalchuka, G.Sture, A.Sochnevs, L.Viksna ...[et al.] // 15th International Congress of Immunology (ICI) (Milan, Italy, Aug.22-27, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 8.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.frontiersin.org/10.3389/conf.fimmu.2013.02.00371…)

HIV inficētu pacientu mirstības tendences Latvijā 2011.-2012. gadā / G.Stūre, I.Zeltiņa, G.Saulīte, B.Rozentale ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 185.lpp.

HIV un grūtniecība. Pieredze Latvijā (2008.-2011.g.) / G.Stūre, I.Zeltiņa, B.Rozentale ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 184.lpp.

HLA genetic polymorphisms' inheritance associated with rapid progression of human immunodeficiency virus tupe 1 infection / D.Kasjko, J.Eglīte, L.Kovaļčuka, G.Stūre, L.Vīksna ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 167.lpp.

The effectiveness of antiretroviral therapy for HIV-infected patients with different HLA class II haplotypes / V.Jasinskis, D.Kasjko, L.Kovalchuka, G.Stūre, L.Viksna, J.Eglite, A.Sochnevs, B.Rozentale // 2nd International Medical Meeting & 17th LDVA Congress = 2.Starptautiskā medicīnas konference & 17.LDVA kongress (Riga, Latvia, June 14-15, 2013) : Final Program and Abstract Book. - Riga, 2013. - P.46.

Aldiņš, Pauls. Cryptococcosis risk factors for HIV-infected patients in Latvia : [abstract] / P.Aldins, I.Eksteina, G.Sture // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s4 (2012, July), p.159. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Genetic polymorphisms HLA class II haplotypes in HIV infected patients / J.Eglite, A.Socnevs, D.Kasjko, L.Viksna, G.Sture // Tissue Antigens. - Vol.79, Issue 6 (2012), p.573. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hospitalizācijas iemesli HIV pozitīviem pacientiem Latvijas Infektoloģijas centrā laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam / L.Vīksna, B.Rozentāle, I.Zeltiņa, G.Stūre // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 172.lpp.

Investigation of human leukocyte antigen class II haplotypes in HIV infected patients / J.Eglite, A.Sochnevs, L.Kovalchuka, D.Kasjko, G.Sture, L.Viksna, U.Bekmane // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 155.lpp.

Prevention of mother-to-child transmission of HIV in Latvia, 2008-2011 / G.Sture, I.Zeltina, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of the International AIDS Society. - Vol.15, Suppl.4 (2012, Nov.), p.188. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Reasons of hospitalization for HIV-positive patients in the Infectology Center of Latvia in the period from 2009 to 2011 / G.Sture, B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // Journal of the International AIDS Society. - Vol.15, Suppl. 4 (2012, Nov.), p.79. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The levels of apoptosis markers in different HIV infected patients groups [Elektroniskais resurss / L.Viksna, B.Rozentale, I.Eksteina, A.Ivanovs, I.Zeltina, G.Sture ...[et al.] // Retrovirology [Elektroniskais resurss]. - Vol.9, Suppl.1 (2012), P20. - 17th International Symposium on HIV and Emerging Infectious Deseases (ISHEID) (Marseille, France, May 23-25, 2012) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.retrovirology.com/content/9/S1/P20

Antiretrovīrusu terapijas (ART) efektivitātes salīdzinājums ar dažādiem HLA II klases haplotipiem / L.Kovaļčuka, E.Eglīte, D.Kasjko, G.Stūre, U.Bekmane, A.Sočņevs, L.Vīksna // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 183.lpp.

Baltijas pēcreģistrācijas pētījums pacientiem ar HBeAg pozitīvu un HbeAg negatīvu hronisku B hepatītu, kuri saņēma terapiju ar PEGASYS (peginterferonu alfa-2a) / L.Vīksna, J.Keišs, A.Jēruma, G.Stūre // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 226.lpp.

Kaposi's sarcoma cases. Analysis of Latvia / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // 26th IUSTI (International Union Against Sexually Transmitted Infections) - Europe Congress "Staying alert for sexual health!" (Riga, Latvia, Sept.8-10, 2011) : Programme and Abstracts Book / Latvian Association of Dermatovenerology ...[et al.]. - Riga, 2011. - P.134.

Kaposi's sarcoma in HIV infected patient. A classical clinical case / I.Januškevica, G.Sture, O.Prokofieva, B.Rozentale // Baltic Journal of Dermatology. - Vol.1, N 1, Suppl.1 (2011, Sept.), p.2. - Abstracts of the 10th Congress of the Baltic Association of Dermatovenerologists (Riga, Sept.8-9, 2011).

Books and brochures​​

HIV/AIDS : diagnostika, ārstēšana, profilakse / B.Rozentāle, J.Storoženko, G.Stūre, T.Kolupajeva, I.Zeltiņa, V.Ķūse, G.Saulīte, E.Seļicka ...[u.c.]. - Rīga : Medikamentu informācijas centrs, 2014. - 94 lpp.

Imūndeficīta terminālā stāvokļa attīstības riska noteikšanas paņēmiens ar HIV inficētiem pacientiem : LV 14901 B : patents / izgudrotāji: J.Eglīte, V.Jasinskis, G.Stūre, D.Kasjko, L.Vīksna, A.Sočņevs. - Pieteikts: 29.04.2014 ; publicēts: 20.02.2015. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.2 (2015), 286.lpp.

Ar HIV inficētas mātes intrauterīnas augļa HIV inficēšanās prognozēšanas paņēmiens pirmajos sešos grūtniecības mēnešos : LV 15133 B : patents / izgudrotāji: J.Eglīte, D.Kasjko, V.Jasinskis, E.Hagina, I.Januškeviča, G.Stūre, B.Rozentāle, J.Storoženko, L.Vīksna. - Pieteikts: 09.03.2016 ; publicēts: 20.01.2017. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.1 (2017), 6.lpp.

HIV inficēšanās riska prognozēšanas paņēmiens sievietēm : LV 15235 B : patents / izgudrotāji: J.Eglīte, D.Kasjko, V.Jasinskis, E.Hagina, I.Januškeviča, G.Stūre, B.Rozentāle, J.Storoženko, L.Vīksna. - Pieteikts: 27.10.2015 ; publicēts: 20.05.2018. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.5 (2018), 1030.lpp.

Pēkšņas nāves riska prognozēšanas paņēmiens slimniekiem ar HIV un tuberkulozes (HIV/TB) duālo koinfekciju, tai skaitā IRIS sindroma gadījumā : LV 15270 B : patents / izgudrotāji: J.Eglīte, O.Koļesova, A.Koļesovs, V.Jasinskis, E.Hagina, G.Stūre, B.Rozentāle, J.Storoženko, L.Vīksna ...[u.c.]. - Pieteikts: 05.07.2017 ; publicēts: 20.05.2018. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.5 (2018), 1031.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Alexander Lerner
Visiting professor
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Pēteris Tretjakovs
Head of the Department, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Gaida Krūmiņa
Academic Staff