Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Lecturer

Riga Stradiņš University, Department of Sports and Nutrition, Faculty of Public Health and Social Welfare

2009 - 2014

Lecturer

Riga Stradiņš University, Department of Sports, Nutrition and Pedagogy, Faculty of Rehabilitation

1992 - 2004

Lecturer

Riga Stradiņš University, Department of Rehabilitation

1984 - 1991

Instructor/senior trainer

Latvian MF Physical Culture and Sports Committee

Education and training

2000

Master's degree in sports pedagogy

Latvian Academy of Sport Education

1993 - 1994

Studies in master class of higher education

Latvian Academy of Sport Education

1979 - 1984

Lecturer of Physicial culture

Latvian State Institute of Physical culture

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

1-2.06.2019 Rīgas Stradiņa universitāte, pedagoģiskās izaugsmes centrs, "1. starptautiskajā funkcionālo treniņu, pilašu un pašizaugsmes lekciju pasākumā Latvijā " SIRDPUKSTI/ HEARTBEAT" , apliecinājums Nr. 2019/06-277

23.05.2019 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Treneru un augstu sasniegumu student sporta kompetenču pilnveide,8 stundas,apliecība, Nr. 16074

05.12.2018 Rīgas Stradiņa universitāte, pedagoģiskās izaugsmes centrs, "Datubāze PubMed un tās rīki zinātnisko publikāciju meklēšanai", ir apliecinājums Docētāju portālā

06.12.2018 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Treneru un augstu sasniegumu student sporta kompetenču pilnveide,8 stundas,apliecība, Nr. 15565

2018/29/08 Rīgas Stradiņa universitāte, pedagoģiskās izaugsmes centrs, " Mācības par e-studiju atjauninājumiem" , ir apliecinājums docētāju portālā

08/08/2018 Riga Stradins University, Center for Pedagogical Growth, "Let's Get Up, I'm RSU lecturer ... "", 2 academic hours, certificate Nr.2018 / 91
2018/02/02 / -23 / 02/2018 Riga Stradins University, Center for Pedagogical Growth, "How Google tools can be taught to teach and learn ", 11 academic hours, attestation No. 2018/100
2017/12/05 Improving the competence of trainers and high achievements in student sports, Latvian
Sports Pedagogical Academy, 8 hours, certificate, Nr. 14836
2016/09 / 21-2016 / 10/19 tematiskā cikla "E -studiju lietošanas iespejas", 10 akadēmiskās Stundas, apliecinājums Nr. 2016/604
2016/09 / 06- Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Treneri ANO Augstu Studentu sasniegumu SPORTS kompetenču pilnveide, sertifikātu, 8 Stundas, reģistrācijas Nr 1365
2016/06/14 - Rīgas Stradiņa universitāte, RSU centra izglītības izaugsmei, "Eropass CV portfolio", Apstiprinājums, 3 akadēmiskās Stundas, reģistrācijas Nr 2016/276
14.06.2016. Pedagoģiskās izaugsmes centrs, " Eropass dokumentu portfolio",Rīgas Stradiņa universitāte, Apliecinājums, 3 ak/st. reģistrācijas Nr. 2016/276
2.06.2016., Treneru un augstu sasniegumu student sporta kompetenču pilnveide, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija,8 stundas,apliecība, Nr. 13621
26.05.2016. Pedagoģiskās izaugsmes centrs, " TurnitIn darbu labošana un satura orģinalitātes programmas lietošana",Rīgas Stradiņa universitāte, apliecinājums, 2 ak./ st.reģistrācijas Nr. 2016/276
11.05.2015.-14.05.2015. ERASMUS+ Klaipēdas universitāte, Lietuva, LVRIGA03
22.03.2015.- 25.03.2015.Grundtvig Mācību partnerība, savstarpēju rūpju no zināšanām līdz darbībai (M- Care),Roma, sertifikāts, 2013-1-RO1-GRU06-29473 3
7.02.2015.-8.02.2015. Grupu nodarbību programmas /strečings , praktisko iemaņu pilnveide grupu nodarbību vadīšanā,Rīga, Informatīvais atbalsts " Fitness Factory", sertifikāts, 12 stundas
13.11.2012.'Profesionālājā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana " projektā " Kompetents sporta pedagogs" , Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, Nr.2009/0235/1DP/1.2.1.1./09/IPIA/004, 16 stundas,Apliecība Nr. 7110
12.03.2012.-21.03.2012.Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā, Rīgas Stradiņa universitāte,12 ak/st., Sertifikāts, rģistrācijas Nr.2012/0878
10.01.2012.-17.01.2012.Statistika pētniecības darbā –metodoloģiskie un praktiskās izmantošanas aspekti, Rīgas Stradiņa universitāte,10 ak./st., Sertifikāts, reģistrācijas Nr. 2012/0074
14.06.2011. 'Profesionālājā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana " projektā " Kompetents sporta pedagogs" , Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija,Nr.2009/0235/1DP/1.2.1.1./09/IPIA/004, 16 stundas, Apliecība Nr. 7879
12.02.2010. RSU "Informācijas meklēšanas apgūšana pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāzē PubMed", Tālākizglītības fakultātes mācību programma, 5 ak/st.,Sertifikāts, Reģistrācijas Nr.022554
23.01.2010.-24.01.2010. "Muguras sāpju iemesli. Vingrojumu un vingrinājumu pielietošana sāpju novēršanā, mazināšanā un profilaksē" – Veselības fitnesa institūts, 12,5 stundas, apliecība.
25/10/

Supervised study course

Basics of Gymnastics and Terminology

Placement

Sport for Health I

Sports and Games

Sports for Health

Sports for Health 2

Sports for Health I

Sports for Health II

Head of study course

Basics of Gymnastics and Terminology
Placement
Sports and Games
Sports for Health
Sports for Health 2
Sports for Health I
Sports for Health II

Lectured study course

Basics of Gymnastics and Terminology

Development and Defence of Bachelor_s Thesis

Exercises of Fitness Various Methods

Health Sports Basics

Insight into Different Types of Fitness Activities

Placement

Qualification exam

Qualification Paper

Sport for Health I

Sports and Games

Sports for Health

Sports for Health 1

Sports for Health 2

Sports for Health I

Sports for Health II

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

bachelor thesis: 4
qualification papers: 25

Reviewed:

qualification papers: 15

Awards and recognitions

2014. - Riga Stradiņš University, Certificate of Recognition

Publications

Research articles​​

Studiju programmas "Veselības sporta speciālists" reflektantu aerobo darbaspēju izmaiņas vienpadsmit gadu periodā = The changes in aerobic work capacity of the study program "Health care specialist" during the eleven years period / V.Arnis, E.Bole, I.Upeniece, I.Vīnberga, M.Hoferte, A.Gauruča, A.Āboliņa // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2019.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2019. - 4.daļa : Sports un veselība. Māksla un dizains, 17.-28.lpp. - DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol4.3960

Sieviešu motivācija nodarboties ar nūjošanu = Women's motivation to engage with the Nordic walking / I.Upeniece, I.Vīnberga, V.Arnis, R.Erts // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 3.daļa, 581.-591.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rīgas Stradiņa universitātes veselības aprūpes virziena studentu aerobās darbaspējas = Aerobic capacity of health care students at Riga Stradiņš University / V.Arnis, I.Vīnberga, I.Upeniece, D.Šmite, M.Hoferte, A.Gauruča // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [457.]-464.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Netiešo aerobo darbaspēju testu pareizība dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem / L.Liepiņa, V.Arnis, I.Vīnberga, M.Kuļša // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 364.-374.lpp.

Abstracts​​

Upeniece, Irēna. Profesionālās terminoloģijas lietošana veselības sporta speciālistu darbā / I.Upeniece, S.Šidla, I.Vīnberga // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 271.lpp.

Upeniece, Irēna. Viedtālruņu sporta aplikāciju izmantošana sportošanas veicināšanā / I.Upeniece, J.Sarkalns, I.Vīnberga // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 157.lpp.

Vīnberga, Indra. Augstas intensitātes intervāla treniņu un spēka aerobikas grupu nodarbību ietekme uz ķermeņa uzbūvi un aerobajām darbaspējām / I.Vīnberga, G.Leonoviča // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 181.lpp.

Rīgas Stradiņa universitātes studentu aerobās darbaspējas un to izmaiņas studiju laikā / A.Voldemārs, I.Upeniece, I.Vinberga, M.Hoferte, I.Kalniņa // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 56.lpp.

Vīnberga, Indra. Fizisko aktivitāšu izvēle cilvēkiem vecumā virs 60 gadiem Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālā dienesta dienas centros / I.Vinberga, Z.Zauberga // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 68.lpp.

Contacts

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Head of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olafs Brūvers
Academic Staff, Chair
Lolita Vilka
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Jeļena Koļesņikova
Head of Study Programme, Academic Staff, Manager
Lauma Spriņģe
Academic Staff, Head of Study Programme, Leading Researcher (Acting)
Uģis Ciematnieks
Academic Staff, Head of Study Programme
Kristaps Circenis
Head of Study Programme, Academic Staff