Skip to main content

Work experience

2019 - Present

Assistant Professor

Riga Stradiņš University, Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Public Health and Epidemiology

2004 - Present

Acting Lecturer

Riga Stradiņš University, Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Public Health and Epidemiology

2003 - 2014

Director of bachelor study programme "Public health"

Riga Stradiņš University, Faculty of Public Health

Education and training

2014 - 2019

Doctoral degree in Pedagogy

University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Doctoral study programme

2000 - 2002

Master’s degree of Social Sciences in Sociology

University of Latvia

1996 - 2000

Bachelor degree of Social Sciences in Psychology

University of Latvia, Riga Humanities Institute

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 

RSU and LU doctoral study programme experience exchange seminar "Study course development and implementation", RSU, Riga, April 19, 2016.

RSU and LU doctoral experience exchange seminar, RSU, Riga, December 3, 2015.

Scientific-practical conference "Education: threats and security", LU, November 9, 2015.

 

Field of research

 

Health literacy

Social determinants of health

Health education

 

Supervised study course

 

Introduction to sociology

Qualitative research methods

 

Health pedagogics

Introduction to Sociology

Qualitative Research Meyhods

Social Determinants of Health

Social Medicine

Psychology in Public Health

Headed study course

 

Introduction to sociology

Qualitative research methods

Social medicine

 

 

Lectured study course

Course Paper

Fundamentals of Public Health

Health pedagogics

Public Health

Introduction to Sociology

Public Health and Epidemiology

Qualitative Research Meyhods

Social Medicine

General Rehabilitation

Health Promoti.Policy _ Practice

Master’s Thesis

The Basics of Public Health

Theory of Public Health

Bachelor’s Thesis

Placement in Environmental and Epidemiological Safety of Human Life

Placement in Epidemiological Surveillance

Placement in Health Promotion

Placement in Monitoring Policy of Food Movement in Latvia

Social Determinants of Health

Term Paper in Public Health

Supervised and reviewed student research papers

 

Supervised:

Bachelor thesis - 16

Master thesis - 2

Reviewed:

Bachelor thesis - 10

 

Projects

 

Researcher: Scientific project "Acute rotavirus in children: epidemiology and health related quality of life" (Riga Stradiņš University, Latvia).

Scientific consultant: Project "European Health Survey" (Central Statistical Bureau, Latvia).​

Lecturer: Project "A decent life for all: equal opportunities for health action for development" (​„Papardes zieds" – Latvia's association for family planning and sexual health, Latvia). ​

Project coordinator assistant in Latvia: ​Scientific project in the sphere of Public health „Ten D by Night" (​Public Health Executive Agency (PHEA)), Italy).

 

Memberships

 

Member of the Public Health Association of Latvia

 

Lectured study course

 

Bakalaura darbs

 

Ievads socioloģijā

Kursa darbs

Kursa darbs sabiedrības veselībā

Kvalitatīvās pētniecības metodes

Prakse cilvēka dzīves vides drošībā

Prakse epidemioloģiskajā uzraudzībā

Prakse pārtikas aprites uzraudzībā

Prakse veselības veicināšanā

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Sabiedrības veselības pamati

Sabiedrības veselības teorija

Sociālā medicīna

Veselības sociālie determinanti

Veselības veicināšanas politika un prakse

Vispārējā rehabilitācija

Supervised study course

 

Ievads socioloģijā

 

Kvalitatīvās pētniecības metodes

Sociālā medicīna

Veselības pedagoģija

Veselības sociālie determinanti

Publications

 

Research articles​​

 

Kā pusaudžiem sokas ar veselībpratību / teksta sagatavotājs E.Ritums ; tekstā stāsta RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docente I.Stars ...[u.c.] // Medicus Bonus. - Nr.45 (2019, nov./dec.), 12.-[15.]lpp.

Stars, Inese. How do adolescents obtain health information : a phenomenographic study of adolescent health literacy in health education / I.Stars, Z.Rubene // International Journal of Smart Education and Urban Society (IJSEUS). - Vol.10, Issue 4 (2019), p.1-15. - DOI: 10.4018/IJSEUS.2019100105

Ansule, Ilze. Ar HIV inficētu sieviešu un viņu veselības aprūpes speciālistu zināšanas un attieksme saistībā ar perinatālā perioda veselības aprūpi / I.Ansule, I.Stars, A.Ķīvīte // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 141.-153.lpp.

Health-related quality of life of the parents of children hospitalized due to acute rotavirus infection : a cross-sectional study in Latvia [Elektroniskais resurss] / G.Laizane, A.Kivite, I.Stars, M.Cikovska, I.Grope, D.Gardovska // BMC Pediatrics [Elektroniskais resurss]. - Vol.18 (2018, March), article No.114, [18 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5856199/

Stars, Inese. Health literacy as a challenge for health education [Elektroniskais resurss] / I.Stars // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.02004, [8 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Stars, Inese. Pusaudžu smēķēšanas paradumu raksturojums saistībā ar informācijas sniegšanu par smēķēšanu mācību stundās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā / I.Stars, S.Japeniņa // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 196.-205.lpp.

Rotavīrusa infekcijas epidemioloģiskā situācija hospitalizētiem bērniem un ar rotavīrusa infekciju saistītā bērna un ģimenes dzīves kvalitāte / G.Laizāne, E.Miklaševičs, A.Karnīte, I.Stars, L.Ozoliņa, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 91.-97.lpp.

Rubene, Zanda. Health literate child : transforming teaching in school health education / Z.Rubene, I.Stars, L.Goba // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 1.daļa, 331-340.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Abstracts​​

 

Received information and social support for women living with HIV during the perinatal period [Elektroniskais resurss] / I.Ansule, I.Stars, A.Ķīvīte, I.Millere // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education (Rēzekne, Latvija, 25.-26.maijs, 2018) [Elektroniskais resurss] : [Abstract]. - 1p. - Resurss aprakstīts 2019.g. 12.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://conferences.ru.lv/index.php/SIE/SIE2018/paper/view/2…

Ansule, Ilze. Ar HIV inficēto sieviešu zināšanu trūkums par HIV infekcijas ietekmi uz grūtniecības norisi un tās iznākumu / I.Ansule, I.Stars, A.Kivite // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 65.lpp.

Ansule, Ilze. Women's who are living with HIV experiences about health care in the perinatal period / I.Ansule, I.Stars, A.Kivite // 3rd European Congress on Intrapartum Care (Sweden, Stockholm, May 25-27, 2017) : Abstract Book. - Sweden, 2017. - P.137.

Ansule, Ilze. Health care professionals’ experience in health care of women living with HIV in the perinatal period / I.Ansule, I.Stars, A.Kivite // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.18.

Stars, Inese. Health literacy as a challenge for health education / I.Stars // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.114.

Stars, Inese. Informācijas par smēķēšanu iekļaušana mācību stundās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā saistībā ar skolēnu smēķēšanas paradumiem / I.Stars, S.Japeņina // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 70.lpp.

Impact of rotaviral infection on family life : data from University Children's Hospital in Latvia / G.Laizāne, I.Grope, I.Nokalna, I.Stars, D.Gardovska ...[et al.] // European Academy of Paediatrics Congress and MasterCourse (Oslo, Norway, Sept.17-20, 2015) : Abstracts. - Oslo, 2015. - P.170.

Impact on everyday life and finances of affected families of children with rotaviral infection hospitalized in University Children's Hospital in Latvia / I.Nokalna, G.Laizane, I.Stars, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (Leipzig, Germany, May 12-16, 2015) : [Abstracts]. - Leipzig, 2015. - Abstr. No.0731.

Parental opinion about vaccination against rotaviral gastroenteritis depending on level of education and age / I.Nokalna, I.Stars, G.Laizāne, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // European Academy of Paediatrics Congress and MasterCourse (Oslo, Norway, Sept.17-20, 2015) : Abstracts. - Oslo, 2015. - P.66.

Rota vīrusa infekcijas ietekme uz slimojoša bērna un viņa ģimenes dzīves kvalitāti / I.Nokalna, G.Laizāne, I.Grope, I.Stars, D.Gardovska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 233.lpp.

Rota vīrusa infekcijas sociāli epidemioloģiskās, klīniskās un molekulāri bioloģiskās īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā stacionētiem bērniem / G.Laizāne, A.Karnīte, I.Stars, E.Miklaševičs, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 253.lpp.

Rota vīrusa izraisīta gastroenterīta īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā hospitalizētiem bērniem / I.Nokalna, I.Grope, G.Laizāne, I.Stars, D.Gardovska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 232.lpp.

Stars, Inese. Veselības pratība kā daudzdimensionāls jēdziens / I.Stars // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 436.lpp.

Characterisation of children with rotaviral infection hospitalised in University Children’s Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, G.Laizane, A.Karnite, I.Stars, D.Gardovska ...[et al.] // Archives of Disease in Childhood [Elektroniskais resurss]. - Vol.99, Suppl.2 (2014, Oct.), p.A318-A319. - 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS) (Barcelona, Spain, Oct.17-21, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://adc.bmj.com/content/99/Suppl_2.toc. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rotaviral infection associated quality of life for hospitalised children and their family members in University Children’s Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, G.Laizane, A.Karnite, I.Stars, D.Gardovska ...[et al.] // Archives of Disease in Childhood [Elektroniskais resurss]. - Vol.99, Suppl.2 (2014, Oct.), p.A318. - 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS) (Barcelona, Spain, Oct.17-21, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://adc.bmj.com/content/99/Suppl_2.toc. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rotavīrusa infekcijas ietekme uz bērna veselību un viņa ģimenes dzīves kvalitāti / G.Laizāne, A.Karnīte, I.Stars, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope ...[u.c.] // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 23.-24.lpp.

Spriņģe, Lauma. Ekspertu intervijas kā informācijas ieguves avots vardarbības pret bērniem izpētei Latvijā / L.Spriņģe, I.Stars, A.Villeruša // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 102.lpp.

Spriņģe, Lauma. Qualitative study on violence against children in Latvia / L.Springe, I.Stars, A.Villerusa // The 4th Regional European Safe Community Conference (Harstad, Norway, June 3-5, 2014) : Abstract Book. - Harstad, 2014. - P.33.

Stars, Inese. Health literacy - different meanings but a common purpose / I.Stars // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.73.

 

Books and brochures​​

 

Stars, Inese. The philosophical underpinnings of school-based health education / I.Stars // Innovations, Technologies and Research in Education / edited by L.Daniela. - Cambridge: Scholars Publishing, 2018. - Chapter 20, p.261-272.

Contacts

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff, Chair of the Board
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Director of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olav Götz
Academic Staff
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Jeļena Koļesņikova
Director of Study Programme, Academic Staff, Manager
Daiga Behmane
Vice-Dean, Leading Researcher, Project Manager, Director of Study Programme
Jeļena Ļubenko
Academic Staff, Leading Researcher
Agita Melbārde-Kelmere
Assistant Professor (acting), Director of Study Programme
Gunta Bēta
Academic Staff, Academic Staff