Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2004 - pašlaik

Lektora p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2003 - 2014

Bakalaura studiju programmas "Sabiedrības veselība" vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītība

2014 - pašlaik

Doktora studiju programma "Pedagoģija"

Latvijas Universitāte

2000 - 2002

Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā

Latvijas Universitāte

1996 - 2000

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Pieredzes apmaiņas seminārs "Studiju kursu izstrāde un īstenošana", RSU, Rīga, 2016.gada 19.aprīlis.

​RSU un LU doktorantūras studiju pieredzes apmaiņas seminārs, RSU, Rīga, 2015.gada 03.decembris.

​Zinātniski praktiskā konference "Audzināšana: apdraudējumi un drošība", LU, 2015.gada 9.novembris. ​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Veselībpratības jēdziens
  • Veselības sociālās determinantes
  • Veselības izglītība

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Ievads socioloģijā

Kvalitatīvās pētniecības metodes

 

Vadītie studiju kursi

 

Ievads socioloģijā​

Sociālā medicīna

Kvalitatīvās pētniecības metodes

 

Docētie studiju kursi

 

Sabiedrības veselības pamati

Ievads socioloģijā

Sociālā medicīna

Sabiedrības veselība

Kvalitatīvās pētniecības metodes

Veselības pedagoģija

Sabiedrības veselības teorijas​

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

bakalaura darbi: 14

​maģistra darbi: 1​

recenzētie:

bakalaura darbi: 7

 

Projekti

 

​Metodoloģiskais darbs - Centrālā Statistikas pārvalde, projekts "European Health Interview Survey (04.2014. – 09.2014.)

Pētnieciskais darbs - Rīgas Stradiņa universitāte, projekts "Rotavīrusa infekcijas klīniskās izpausmes, molekulārā epidemioloģija un ar veselību saistītā dzīves kvalitāte bērniem un vecākiem" (2013 – 2015).

Lektore - Biedrības "Papardes zieds" projekts "A decent life for all: equal opportunities for health action for development (01.2012.-12.2013.).

Metodoloģiskais darbs - Centrālā Statistikas pārvalde, projekts Eiropas veselības un sociālās iekļaušanas apsekojums" (EHSIS) (04.2012. – 09.2012.)​

Metoloģiskais darbs - Centrālā Statistikas pārvalde, projekts Eiropas Savienības apsekojuma modulis par invalīdiem un viņu integrāciju sabiedrībā" (04.2009. - 12.2009.).

Pētnieciskais darbs - Rīgas Stradiņa universitāte, projekts „Bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā"; apakšprojekts „Dzīves kvalitātes noteikšanas metodoloģija bērniem ar hroniskām saslimšanām Latvijā" (2008)

Organizatoriskais un pētnieciskais darbs zinātniskajā projektā - Public Health Executive Agency (PHEA) „Ten D by Night". (2008.-2010.)

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2014 - pašlaik

Latvijas Sabiedrības veselības asociācija, valdes locekle

 

Publikācijas

Raksti

Stars, Inese. Veselības pratība kā daudzdimensionāls jēdziens / I.Stars // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 436.lpp.

Rota vīrusa izraisīta gastroenterīta īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā hospitalizētiem bērniem / I.Nokalna, I.Grope, G.Laizāne, I.Stars, D.Gardovska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 232.lpp.

Rota vīrusa infekcijas sociāli epidemioloģiskās, klīniskās un molekulāri bioloģiskās īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā stacionētiem bērniem / G.Laizāne, A.Karnīte, I.Stars, E.Miklaševičs, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 253.lpp.

Rota vīrusa infekcijas ietekme uz slimojoša bērna un viņa ģimenes dzīves kvalitāti / I.Nokalna, G.Laizāne, I.Grope, I.Stars, D.Gardovska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 233.lpp.

Parental opinion about vaccination against rotaviral gastroenteritis depending on level of education and age / I.Nokalna, I.Stars, G.Laizāne, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // European Academy of Paediatrics Congress and MasterCourse (Oslo, Norway, Sept.17-20, 2015) : Abstracts. - Oslo, 2015. - P.66.

Impact on everyday life and finances of affected families of children with rotaviral infection hospitalized in University Children's Hospital in Latvia / I.Nokalna, G.Laizane, I.Stars, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (Leipzig, Germany, May 12-16, 2015) : [Abstracts]. - Leipzig, 2015. - Abstr. No.0731.

Impact of rotaviral infection on family life : data from University Children's Hospital in Latvia / G.Laizāne, I.Grope, I.Nokalna, I.Stars, D.Gardovska ...[et al.] // European Academy of Paediatrics Congress and MasterCourse (Oslo, Norway, Sept.17-20, 2015) : Abstracts. - Oslo, 2015. - P.170.

Stars, Inese. Health literacy - different meanings but a common purpose / I.Stars // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.73.

Spriņģe, Lauma. Qualitative study on violence against children in Latvia / L.Springe, I.Stars, A.Villerusa // The 4th Regional European Safe Community Conference (Harstad, Norway, June 3-5, 2014) : Abstract Book. - Harstad, 2014. - P.33.

Spriņģe, Lauma. Ekspertu intervijas kā informācijas ieguves avots vardarbības pret bērniem izpētei Latvijā / L.Spriņģe, I.Stars, A.Villeruša // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 102.lpp.

Rotavīrusa infekcijas ietekme uz bērna veselību un viņa ģimenes dzīves kvalitāti / G.Laizāne, A.Karnīte, I.Stars, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope ...[u.c.] // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 23.-24.lpp.

Rotaviral infection associated quality of life for hospitalised children and their family members in University Children’s Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, G.Laizane, A.Karnite, I.Stars, D.Gardovska ...[et al.] // Archives of Disease in Childhood [Elektroniskais resurss]. - Vol.99, Suppl.2 (2014, Oct.), p.A318. - 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS) (Barcelona, Spain, Oct.17-21, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://adc.bmj.com/content/99/Suppl_2.toc. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Characterisation of children with rotaviral infection hospitalised in University Children’s Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, G.Laizane, A.Karnite, I.Stars, D.Gardovska ...[et al.] // Archives of Disease in Childhood [Elektroniskais resurss]. - Vol.99, Suppl.2 (2014, Oct.), p.A318-A319. - 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS) (Barcelona, Spain, Oct.17-21, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://adc.bmj.com/content/99/Suppl_2.toc. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kvalitatīvās intervijas izmantošana psihiatriskās stigmas izpētē / I.Zārde, I.Stars, A.Villeruša, E.Rancāns // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 70.lpp.

Rūtiņa-Rūtenberga, Sarmīte. Ķermeņa masas indeksa saistība ar veselības pašvērtējumu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā / S.Rūtiņa-Rūtenberga, I.Stars, Ģ.Briģis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 149.lpp.

Tēzes

Kļaviņa, Solvita. Sociālā atbalsta, subjektīvās stresa un vientulības izjūtas saistība / S.Kļaviņa, I.Stars, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 123.lpp.

Rubene, Zanda. Health literate child : transforming teaching in school health education / Z.Rubene, I.Stars, L.Goba // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 1.daļa, 331-340.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rotavīrusa infekcijas epidemioloģiskā situācija hospitalizētiem bērniem un ar rotavīrusa infekciju saistītā bērna un ģimenes dzīves kvalitāte / G.Laizāne, E.Miklaševičs, A.Karnīte, I.Stars, L.Ozoliņa, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 91.-97.lpp.

 

Podviženko, Elīna. Brīvā laika pavadīšanas paradumu saistība ar fizisko aktivitāti darbā un psihoemocionālo stāvokli / E.Podviženko, I.Stars, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 255.-262.lpp.

 

Internalizētās homonegativitātes līmeņa raksturojums vīriešiem Latvijā, kuriem ir sekss ar vīriešiem / I.Vītola, A.Karnīte, I.Stars, Ģ.Briģis, I.Upmace // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 197.-206.lpp.

Kļaviņa, Solvita. Stresa izjūtas un veselības pašvērtējuma saistība ar personas finansiālajām grūtībām / S.Kļaviņa, I.Stars, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 414.-422.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Vadītājs
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs