Skip to main content

Work experience

2015 - 2016

Assistant Professor

Faculty of Medicine, Department of Pathology

2009 - 2013

Lecturer

Riga Stradiņš University, Department of Pathology

2002 - 2013

Pathologist

Children's Clinical University hospital

2006 - 2008

Assistant

Riga Stradiņš University, Department of Pathology

2002 - 2006

Pathologist

Riga 1 st. Hospital Ltd.

Education and training

2013

PhD

Riga Stradiņš University

Doctoral Thesis "Morphological, Immunohistochemical and Genetic Characteristics of Paediatric Renal Tumours in Latvia"

2008 - 2011

Doctoral study program

Riga Stradiņš University

1999 - 2002

Post - graduate studies in Pathology

Medical Academy of Latvia

1992 - 1999

Medical Academy of Latvia, Faculty of Medicine

1989 - 1992

Erglu Secondary school

1981 - 1989

Berzaunes Elementary school

Achievements

Lectured study course

Pathology and Biopsy Course

Projects

2007-2008 researcher in scientific project of Rīgas Stradiņš University and Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia Nr.7/05 "Comparative immunohistochemical study of early malignancy for children and adults"


​Scientific Experience. 01.09.2013-31.08. 2015 researcher (scientific assistant) in European

Social Fund (ESF) program in Riga Stradiņš University

"Development of neuroendocrine and endocrine tumors

differential diagnostic technology"

Nr. 2013/0004/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/020


2009-2012 membership in European Social Fund (ESF)

program "Support for Doctoral Students in Acquiring Study

Programme and Acquisition of the Scientific Degree

in Rīga Stradiņš University

Memberships

Member of Association of Pathologists of Latvia

Member of German-Baltic Medical Association

Member of Paediatric Pathology Society

Member of Baltic Association of Neuropathologists​

Publications

Research articles​​

Epithelial-mesenchymal transition and stem cell differentiation in pancreatic cancer / Z.Simtniece, A.Vanags, I.Strumfa, E.Vasko, P.Trapencieris, I.Franckevica, J.Gardovskis // Jökull Journal. - Vol.65, No.7 (2015), ID No.5bg8z. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Immunohistochemical diagnosis of Hirschsprung's disease and allied disorders / V.Zuikova, I.Franckevica, I.Strumfa, I.Melderis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.50-57.

Large solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas in the oldest known male patient [Elektroniskais resurss] / A.Vanags, Z.Simtniece, E.Vasko, I.Strumfa, P.Prieditis, I.Franckevica // JOP : Journal of the pancreas [Elektroniskais resurss]. - Vol.16, No.6, (2015, Nov.), p.633-644. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://pancreas.imedpub.com/large-solid-pseudopapillary-neo…

Perinatālā mirstība Latvijā 2010. gadā – Roche Akadēmijas pilotprojekts = Perinatal mortality in Latvia in 2010 – Roche Academy pilot project / I.Kreicberga, D.Rezeberga, I.Franckeviča, A.Lejnieks, A.Ivanovs ...[u.c.] // Medicīna / Latvijas Universitāte. - (2015), 85.-104.lpp. - Kopsav. angļu val.

Franckeviča, Ivanda. Bērnu nieru audzēju morfoloģisks raksturojums : ieskats literatūrā un situācija Latvijā / I.Franckeviča, R.Kleina // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2013, janv.), 18.-22.lpp.

Spectrum of surgically treated thyroid carcinoma in Latvia / I.Strumfa, E.Vasko, A.Vanags, A.Ozolins, I.Franckevica, T.Bogdanova, J.Gardovskis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.3-8.

Franckeviča, Ivanda. CD44s glikoproteīna ekspresija nefroblastomas gadījumā / I.Franckeviča, R.Kleina, I.Melderis // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 236.-248.lpp.

Franckeviča, Ivanda. Morphological and immunohistochemical characteristics of surgically removed paediatric renal tumours in Latvia (1997-2010) / I.Franckeviča, R.Kleina, I.Melderis // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.44-49.

Franckeviča, Ivanda. Nefroblastoma Latvijā - prognoze un imūnhistoķīmiskais profils / I.Franckeviča, R.Kleina, I.Melderis // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 385.-396.lpp.

Franckeviča, Ivanda. Originally misdiagnosed rhabdoid tumour of the kidney. A case report and differential diagnosis / I.Franckeviča, R.Kleina, O.Voika // Polish Journal of Pathology. - Vol.62, N 3 (2011), p.163-167. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The analysis of undiagnosed malignancies / R.Kleina, I.Franckeviča, M.Sperga, D.Lutinska // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2011. - [Vol.] XX, p.199-208.

Abstracts​​

Biežākās placentas patoloģijas perinatālās nāves gadījumos Latvijā (2003-2014) / M.Lubgane, I.Franckeviča, I.Štrumfa ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 157.lpp.

Iedzimti audzēji perinatālās nāves gadījumā Latvijā (2003-2014) / I.Franckeviča, S.Ņikuļšins, V.Madesova, G.Ķiršakmens // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 152.lpp.

Lubgane, Maija. Placentas morfoloģiskais raksturojums antenatālas augļa bojāejas gadījumā / M.Lubgane, I.Franckeviča, I.Štrumfa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 156.lpp.

Analysis of left ventricular rupture - point of view of pathologist / R.Kleina, A.Smits, A.Dabužinskiene, I.Franckeviča // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.51.

Dermas mikrocirkulācijas novērtēšana slimniekiem ar metabolo sindromu, lietojot CD31 antivielu / J.Janovska, R.Kleina, J.Voicehovska, I.Franckeviča, D.Lutinska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 29.lpp.

Franckeviča, Ivanda. Antenatāla augļa nāve Latvijā (2003–2013) / I.Franckeviča, V.Madesova, G.Ķiršakmens // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 229.lpp.

Granulomatous appendicitis as a rare cause of appendectomy in childhood / I.Franckevica, M.Lubgane, M.Kakar, A.Zviedre // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.27. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : [Abstracts].

Placental pathology association with perinatal death / M.Lubgane, I.Franckevica, V.Madesova, G.Kirsakmens // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.54.

Prognostic factors in pancreatic ductal adenocarcinoma and pancreatic endocrine tumours : survival analysis / A.Vanags, Z.Simtniece, I.Strumfa, I.Franckevica, P.Trapencieris, M.Sperga, Z.Narbuts, J.Gardovskis // 46th World Congress of Surgery (WCS 2015) (Bangkok, Thailand, Aug.23-27, 2015) : [Abstracts]. - Bangkok, 2015. - P.554.

The spectrum of placental pathologies associated with antenatal death in Latvia / M.Lubgane, I.Franckeviča, V.Madesova, G.Ķiršakmens // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.103.

Franckeviča, Ivanda. 9p21 hromosomas CDKN2A lokusa heterozigotitātes analīze nefroblastomas gadījumā / I.Franckeviča, D.Pjanova, R.Kleina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 275.lpp.

Meningīts kā komplikācija dažādu letālu saslimšanu gadījumā / R.Kleina, I.Franckeviča, D.Lutinska ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 125.lpp.

Amyloidosis of upper gastrointestinal tract in case of lymphoma / R.Kleina, S.Lejniece, I.Franckeviča ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation (Riga, Latvia, Dec.7, 2013) / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Suppl.1, p.57.

Franckeviča, Ivanda. P53 protein expression in primary nephroblastoma cases / I.Franckeviča, R.Kleina // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.80.

Franckeviča, Ivanda. P53 proteīna ekspresija primāras nefroblastomas un atkārtota procesa gadījumā [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Franckeviča, R.Kleina // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=48

Iedzimta multifokāla ģeneralizēta Langerhansa šūnu histiocitoze : klīniskā gadījuma apraksts / I.Franckēviča, S.Ņikuļšins, A.Smildzere, D.Kviļūna // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 225.lpp.

Letālo peritonīta gadījumu klīniski-morfoloģisks pētījums [Elektroniskais resurss] : tēzes / R.Kleina, I.Franckeviča, P.Zaļizko, A.Dabužinskiene // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 23.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=34

Plaušu artēriju trombembolijas varianti ārsta patologa praksē / R.Kleina, I.Franckēviča, A.Šmits, D.Lutinska // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 168.lpp.

Testikulārās un paratestikulārās patoloģijas histoloģiskie pētījumi / L.Sokolova, I.Melderis, I.Franckēviča, V.Heimane // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 224.lpp.

Variability of S100 protein in melanoma patients' tissue and serum / R.Kleina, S.Doniņa, I.Franckeviča ...[et al.] // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.88.

Dubultinfekcijas - tuberkulozes un HIV - letālu gadījumu analīze / R.Kleina, I.Franckeviča, I.Ronis, D.Lutinska // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 190.lpp.

Franckeviča, Ivanda. E-kadherīna imūnhistoķīmiskās ekspresijas nozīme Vilmsa audzēja gadījumā / I.Franckeviča, R.Kleina // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 255.lpp.

Franckeviča, Ivanda. Immunohistochemical expression of E-cadherin in primary and metastatic nephroblastoma cases : [abstract] / I.Franckevicha, R.Kleina // Virchows Archiv. - Vol.461, Suppl.1 (2012, Sept.), p.S217. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Quantitative follow up study of CD 1a, CD 8 and CD 68 positive cells in multiple basal cell carcinoma cases after combined treatment : [abstract] / R.Kleina, I.Truksane, J.Kisis, I.Franckevica // Virchows Archiv. - Vol.461, Suppl.1 (2012, Sept.), p.S322. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of undiagnosed malignancies / R.Kleina, I.Franckevica, M.Sperga, D.Lutinska // Baltic Morphology VI (Tartu, Estonia, Sept.22-23, 2011) : Conference Programme & Abstracts of Presentations. - Tartu, 2011. - P.65.

Franckeviča, Ivanda. Bērnu vecuma nieru audzēju imūnhistoķīmiskās diagnostikas iespējas Latvijā / I.Franckeviča, M.Sperga // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 233.lpp.

Franckeviča, Ivanda. CD44 glikoproteīna imūnhistoķīmiskā ekspresija nefroblastomas gadījumā / I.Franckeviča, R.Kleina // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 281.lpp.

Franckeviča, Ivanda. CD44s isoform expression in Wilm's tumor cases in Latvia : [abstract] / I.Franckevica, R.Kleina // Virchows Archiv. - Vol.459, Suppl.1 (2011, Aug.), p.S123. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Langerhans cell histiocytosis - in a dermatological view / S.Zigure, I.Truksane, E.Mozeika, I.Franckevica // Baltic Journal of Dermatology. - Vol.1, N 1, Suppl.1 (2011, Sept.), p.2. - Abstracts of the 10th Congress of the Baltic Association of Dermatovenerologists (Riga, Sept.8-9, 2011).

Sokolova, Ludmila. Priekšējās vēdera sienas defekti augļiem / L.Sokolova, I.Franckeviča // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 263.lpp.

Synthetic and autologous materials used in pediatric reconstructive cardiovascular surgery : structural and ultrastructural examination : [abstract] / V.Groma, S.Skuja, I.Franckevica ...[et al.] // Microscopy Conference (Kiel, Germany, Aug.28-Sept.2, 2011) / ed. by W.Jäger ...[et al.]. - Kiel, 2011. - Abstr. L626.

Franckeviča, Ivanda. Nieres rabdoīds tumors - diferenciāldiagnostiskās iespējas patologa praksē / M.Sperga, I.Franckeviča, R.Kleina // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 268.lpp.

Franckeviča, Ivanda. Paediatric renal tumors in Latvia : [abstract] / I.Franckeviča, L.Sokolova // 56th Annual Meeting of the Paediatric Pathology Society (Padova, Italy, Sept.16-18, 2010) : Final Program. - Padova, 2010. - Abstr. N 43.

Franckeviča, Ivanda. Rare variations of renal tumours in children / I.Franckevica // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.60-61.

Sokolova, Ludmila. Two biopsy cases of chordoma in 4 years aged children's / L.Sokolova, I.Franckevica // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.9.

Sperga, Māris. P16INK4a ekspresijas salīdzinājums papilārām nieru karcinomām ar fona izmaiņām un bez tām / M.Sperga, I.Franckeviča // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 267.lpp.

The comparison of p16 expression in papillary renal cell carcinomas with and without background nephrosclerosis / V.Lietuvietis, I.Franckevica, R.Kleina ...[et al.] // European Urology Supplements. - Vol.9, Issue 6 (2010, Sept.), p.554. - Abstracts of European Association of Urology (EAU) 4th North Eastern European Meeting (NEEM) (Riga, Sept.10-11, 2010).

Contacts

Related news

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Ināra Logina
Academic Staff
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher