Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Patoloģijas katedra

2015 - pašlaik

Asistents (pētniecībā)

Medicīnas fakultāte, Patoloģijas katedra

2002 - pašlaik

Patologs

VSIA BKUS

2015 - 2015

docenta p.i

RSU Patoloģijas katedrā

2009 - 2013

lektore

RSU Patoloģijas katedrā

2007 - 2008

asistente

RSU Patoloģiskās anatomijas katedrā

2006 - 2007

stundu pasniedzēja

RSU Patoloģiskās anatomijas katedrā

2002 - 2006

Patologs

SIA “Rīgas 1. slimnīca”

Izglītība

2008 - 2011

Doktora studiju programma "Medicīna"

Rīgas Stradiņa universitāte

1999 - 2002

Rezidentūra patologa specialitātē

Rīgas Stradiņa universitātes, Pēcdiploma Izglītības fakultāte

1992 - 1999

LMA, Medicīnas fakultāte

1989 - 1992

Ērgļu vidusskola

1981 - 1989

Bērzaunes pamatskola

Papildu informācija

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Bērnu patoloģija
  • Ļaundabīgo audzēju morfoloģiskā un molekulārā izpēte
  •  

 

Projekti

Pētnieka p.i. (grants), Zinātnes departaments, Proj."Vairogdziedzera vēža molekulārais un radioloģiskais raksturojums agrīnas un pamatotas diagnostikas uzlabošanai "(I.Štrumfa)

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Epithelial-mesenchymal transition and stem cell differentiation in pancreatic cancer / Z.Simtniece, A.Vanags, I.Strumfa, E.Vasko, P.Trapencieris, I.Franckevica, J.Gardovskis // Jökull Journal. - Vol.65, No.7 (2015), ID No.5bg8z. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Immunohistochemical diagnosis of Hirschsprung's disease and allied disorders / V.Zuikova, I.Franckevica, I.Strumfa, I.Melderis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.50-57.

Large solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas in the oldest known male patient [Elektroniskais resurss] / A.Vanags, Z.Simtniece, E.Vasko, I.Strumfa, P.Prieditis, I.Franckevica // JOP : Journal of the pancreas [Elektroniskais resurss]. - Vol.16, No.6, (2015, Nov.), p.633-644. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://pancreas.imedpub.com/large-solid-pseudopapillary-neo…

Perinatālā mirstība Latvijā 2010. gadā – Roche Akadēmijas pilotprojekts = Perinatal mortality in Latvia in 2010 – Roche Academy pilot project / I.Kreicberga, D.Rezeberga, I.Franckeviča, A.Lejnieks, A.Ivanovs ...[u.c.] // Medicīna / Latvijas Universitāte. - (2015), 85.-104.lpp. - Kopsav. angļu val.

Franckeviča, Ivanda. Bērnu nieru audzēju morfoloģisks raksturojums : ieskats literatūrā un situācija Latvijā / I.Franckeviča, R.Kleina // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2013, janv.), 18.-22.lpp.

Spectrum of surgically treated thyroid carcinoma in Latvia / I.Strumfa, E.Vasko, A.Vanags, A.Ozolins, I.Franckevica, T.Bogdanova, J.Gardovskis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.3-8.

Franckeviča, Ivanda. CD44s glikoproteīna ekspresija nefroblastomas gadījumā / I.Franckeviča, R.Kleina, I.Melderis // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 236.-248.lpp.

Franckeviča, Ivanda. Morphological and immunohistochemical characteristics of surgically removed paediatric renal tumours in Latvia (1997-2010) / I.Franckeviča, R.Kleina, I.Melderis // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.44-49.

Franckeviča, Ivanda. Nefroblastoma Latvijā - prognoze un imūnhistoķīmiskais profils / I.Franckeviča, R.Kleina, I.Melderis // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 385.-396.lpp.

Franckeviča, Ivanda. Originally misdiagnosed rhabdoid tumour of the kidney. A case report and differential diagnosis / I.Franckeviča, R.Kleina, O.Voika // Polish Journal of Pathology. - Vol.62, N 3 (2011), p.163-167. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The analysis of undiagnosed malignancies / R.Kleina, I.Franckeviča, M.Sperga, D.Lutinska // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2011. - [Vol.] XX, p.199-208.

 

Tēzes​​

 

Biežākās placentas patoloģijas perinatālās nāves gadījumos Latvijā (2003-2014) / M.Lubgane, I.Franckeviča, I.Štrumfa ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 157.lpp.

Iedzimti audzēji perinatālās nāves gadījumā Latvijā (2003-2014) / I.Franckeviča, S.Ņikuļšins, V.Madesova, G.Ķiršakmens // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 152.lpp.

Lubgane, Maija. Placentas morfoloģiskais raksturojums antenatālas augļa bojāejas gadījumā / M.Lubgane, I.Franckeviča, I.Štrumfa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 156.lpp.

Analysis of left ventricular rupture - point of view of pathologist / R.Kleina, A.Smits, A.Dabužinskiene, I.Franckeviča // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.51.

Dermas mikrocirkulācijas novērtēšana slimniekiem ar metabolo sindromu, lietojot CD31 antivielu / J.Janovska, R.Kleina, J.Voicehovska, I.Franckeviča, D.Lutinska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 29.lpp.

Franckeviča, Ivanda. Antenatāla augļa nāve Latvijā (2003–2013) / I.Franckeviča, V.Madesova, G.Ķiršakmens // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 229.lpp.

Granulomatous appendicitis as a rare cause of appendectomy in childhood / I.Franckevica, M.Lubgane, M.Kakar, A.Zviedre // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.27. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : [Abstracts].

Placental pathology association with perinatal death / M.Lubgane, I.Franckevica, V.Madesova, G.Kirsakmens // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.54.

Prognostic factors in pancreatic ductal adenocarcinoma and pancreatic endocrine tumours : survival analysis / A.Vanags, Z.Simtniece, I.Strumfa, I.Franckevica, P.Trapencieris, M.Sperga, Z.Narbuts, J.Gardovskis // 46th World Congress of Surgery (WCS 2015) (Bangkok, Thailand, Aug.23-27, 2015) : [Abstracts]. - Bangkok, 2015. - P.554.

The spectrum of placental pathologies associated with antenatal death in Latvia / M.Lubgane, I.Franckeviča, V.Madesova, G.Ķiršakmens // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.103.

Franckeviča, Ivanda. 9p21 hromosomas CDKN2A lokusa heterozigotitātes analīze nefroblastomas gadījumā / I.Franckeviča, D.Pjanova, R.Kleina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 275.lpp.

Meningīts kā komplikācija dažādu letālu saslimšanu gadījumā / R.Kleina, I.Franckeviča, D.Lutinska ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 125.lpp.

Amyloidosis of upper gastrointestinal tract in case of lymphoma / R.Kleina, S.Lejniece, I.Franckeviča ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation (Riga, Latvia, Dec.7, 2013) / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Suppl.1, p.57.

Franckeviča, Ivanda. P53 protein expression in primary nephroblastoma cases / I.Franckeviča, R.Kleina // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.80.

Franckeviča, Ivanda. P53 proteīna ekspresija primāras nefroblastomas un atkārtota procesa gadījumā [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Franckeviča, R.Kleina // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=48

Iedzimta multifokāla ģeneralizēta Langerhansa šūnu histiocitoze : klīniskā gadījuma apraksts / I.Franckēviča, S.Ņikuļšins, A.Smildzere, D.Kviļūna // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 225.lpp.

Letālo peritonīta gadījumu klīniski-morfoloģisks pētījums [Elektroniskais resurss] : tēzes / R.Kleina, I.Franckeviča, P.Zaļizko, A.Dabužinskiene // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 23.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=34

Plaušu artēriju trombembolijas varianti ārsta patologa praksē / R.Kleina, I.Franckēviča, A.Šmits, D.Lutinska // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 168.lpp.

Testikulārās un paratestikulārās patoloģijas histoloģiskie pētījumi / L.Sokolova, I.Melderis, I.Franckēviča, V.Heimane // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 224.lpp.

Variability of S100 protein in melanoma patients' tissue and serum / R.Kleina, S.Doniņa, I.Franckeviča ...[et al.] // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.88.

Dubultinfekcijas - tuberkulozes un HIV - letālu gadījumu analīze / R.Kleina, I.Franckeviča, I.Ronis, D.Lutinska // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 190.lpp.

Franckeviča, Ivanda. E-kadherīna imūnhistoķīmiskās ekspresijas nozīme Vilmsa audzēja gadījumā / I.Franckeviča, R.Kleina // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 255.lpp.

Franckeviča, Ivanda. Immunohistochemical expression of E-cadherin in primary and metastatic nephroblastoma cases : [abstract] / I.Franckevicha, R.Kleina // Virchows Archiv. - Vol.461, Suppl.1 (2012, Sept.), p.S217. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Quantitative follow up study of CD 1a, CD 8 and CD 68 positive cells in multiple basal cell carcinoma cases after combined treatment : [abstract] / R.Kleina, I.Truksane, J.Kisis, I.Franckevica // Virchows Archiv. - Vol.461, Suppl.1 (2012, Sept.), p.S322. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of undiagnosed malignancies / R.Kleina, I.Franckevica, M.Sperga, D.Lutinska // Baltic Morphology VI (Tartu, Estonia, Sept.22-23, 2011) : Conference Programme & Abstracts of Presentations. - Tartu, 2011. - P.65.

Franckeviča, Ivanda. Bērnu vecuma nieru audzēju imūnhistoķīmiskās diagnostikas iespējas Latvijā / I.Franckeviča, M.Sperga // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 233.lpp.

Franckeviča, Ivanda. CD44 glikoproteīna imūnhistoķīmiskā ekspresija nefroblastomas gadījumā / I.Franckeviča, R.Kleina // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 281.lpp.

Franckeviča, Ivanda. CD44s isoform expression in Wilm's tumor cases in Latvia : [abstract] / I.Franckevica, R.Kleina // Virchows Archiv. - Vol.459, Suppl.1 (2011, Aug.), p.S123. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Langerhans cell histiocytosis - in a dermatological view / S.Zigure, I.Truksane, E.Mozeika, I.Franckevica // Baltic Journal of Dermatology. - Vol.1, N 1, Suppl.1 (2011, Sept.), p.2. - Abstracts of the 10th Congress of the Baltic Association of Dermatovenerologists (Riga, Sept.8-9, 2011).

Sokolova, Ludmila. Priekšējās vēdera sienas defekti augļiem / L.Sokolova, I.Franckeviča // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 263.lpp.

Synthetic and autologous materials used in pediatric reconstructive cardiovascular surgery : structural and ultrastructural examination : [abstract] / V.Groma, S.Skuja, I.Franckevica ...[et al.] // Microscopy Conference (Kiel, Germany, Aug.28-Sept.2, 2011) / ed. by W.Jäger ...[et al.]. - Kiel, 2011. - Abstr. L626.

Franckeviča, Ivanda. Nieres rabdoīds tumors - diferenciāldiagnostiskās iespējas patologa praksē / M.Sperga, I.Franckeviča, R.Kleina // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 268.lpp.

Franckeviča, Ivanda. Paediatric renal tumors in Latvia : [abstract] / I.Franckeviča, L.Sokolova // 56th Annual Meeting of the Paediatric Pathology Society (Padova, Italy, Sept.16-18, 2010) : Final Program. - Padova, 2010. - Abstr. N 43.

Franckeviča, Ivanda. Rare variations of renal tumours in children / I.Franckevica // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.60-61.

Sokolova, Ludmila. Two biopsy cases of chordoma in 4 years aged children's / L.Sokolova, I.Franckevica // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.9.

Sperga, Māris. P16INK4a ekspresijas salīdzinājums papilārām nieru karcinomām ar fona izmaiņām un bez tām / M.Sperga, I.Franckeviča // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 267.lpp.

The comparison of p16 expression in papillary renal cell carcinomas with and without background nephrosclerosis / V.Lietuvietis, I.Franckevica, R.Kleina ...[et al.] // European Urology Supplements. - Vol.9, Issue 6 (2010, Sept.), p.554. - Abstracts of European Association of Urology (EAU) 4th North Eastern European Meeting (NEEM) (Riga, Sept.10-11, 2010).

Docētie studiju kursi

Patoloģija un biopsiju kurss

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Starptautiskās pediatru patologu biedrības organizētie kursi

pediatriskajā patoloģijā (XXXVI Advanced Course in Paediatric Pathology

of the International Paediatric Pathology Association), Francija,

Fontainebleau, 2015. gada 12.-18. septembris

Starptautiskās pediatru patologu biedrības organizētie kursi pediatriskajā

patoloģijā (2015 Paediatric Pathology Update Course), Austrālija,

Margaret River, 2015. gada 22.-27. novembris.​

Eiropas Neiropatologu asociācijas (Euro-CNS) organizētie kursi CNS

audzēju morfoloģiskajā diagnostikā (Tumors of the Central Nervous

System), Dānija, Odense, 2015. gada 8. -10. jūnijs.

Starptautiskās pediatru patologu biedrības organizētie kursi

pediatriskajā patoloģijā (XXXVI Advanced Course in Paediatric Pathology

of the International Paediatric Pathology Association), Vācija, Potsdama

2014. gada 13.-19. septembris

Starptautiskās pediatru patologu biedrības organizētie kursi

pediatriskajā patoloģijā (XXXVI Advanced Course in Paediatric Pathology

of the International Paediatric Pathology Association), Izraēla, Jeruzaleme

2013. gada 12.-18. oktobris

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas patologu asociācijas biedrs

Vācijas-Baltijas ārstu biedrības biedrs

Starptautiskās Patologu akadēmijas (International Akademy of Pathology)

Baltijas nodaļas biedrs

Baltijas neiropatologu asociācijas (Baltic Association of Neuropathologists)

biedrs

Eiropas Pediatrijas Patoloģijas biedrības (Paediatric Pathology Society)

biedrs​

 

Kontakti

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja