Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Associate Professor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases

2012 - 2016

Assistant Professor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases

2011 - Present

Chief physician in chemotherapy

Medical Oncology and Haematology clinic, Riga East University Hospital, Latvian Oncology center

2011 - Present

Head of the Day patient facility of Chemotherapy (oncologist chemotherapist)

Riga East University Hospital, clinic "Latvian Oncology center", Dept. of Medical Oncology

2006 - 2012

Assistant

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases

1990 - 2010

Medical Oncologist

Latvian Oncology center, Dept. of Medical Oncology

1989 - 1991

Junior research associate

Latvian Scientific and Research Institute of Experimental and Clinical Medicine

Education and training

2007 - 2009

Doctor of Medicine (PhD)

Rīga Stradiņš University

1989 - 1991

Internship in Oncology

Latvian Medical Academy

1983 - 1989

Medical Doctor’s degree (MD)

Latvian Medical Academy

1972 - 1983

Secondary education

Riga Secondary School No. 2

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2009., 2011., 2014. - ICH/GCP training

2002. - Internship in Medical Oncology, University Hospital (Vienna, Austria)

1999.-2000. - Visiting sholarship in Medical Oncology, Peter MacCullum Cancer Institute (Melbourne, Australia)

1997. - Practical training course, Dept. of Oncology, Karolinska Hospital (Stockholm, Sweden)

1992. - Postgraduated courses on chemotherapy, All-Russia Cancer Center (Moscow, Russia)

Field of research

Certificate:

Certificate of chemotherapy oncologist primary specialty (valid till 29th of May, 2021)

Scientific interests:

  • Carcinoma of unknown primary
  • Breast cancer
  • Ovarian cancer

Supervised study programme

Riga Stradiņš University, Faculty of Continuing Education, professional study programme "Residency in Medicine", speciality of oncologist chemotherapist;

European Social Fund study process project - Oncology chemotherapy program for physician's professional development.​​

Head of the study programme

Riga Stradiņš University, Faculty of Continuing Education, professional study programme "Residency in Medicine", speciality of oncologist chemotherapist

Lectured study course

Oncology

Topical Issues in Differential Diagnostics of Internal Diseases

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

Student research paper: 4​

Reviewed:

Doctoral theses: 6

Memberships

National representative​ of European Society of Chemotherapy​;

Head of Latvian Association of Oncologists Chemotherapists.​

Publications

Abstracts​​

Relationship between heart rate and health related quality of life. Results from SHIFT [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Ekman ...[et al.] ; on behalf of the SHIFT Investigators: M.A.Ozolina ...[et al.] // European Society of Cardiology (ESC) Congress 2011 (Paris, France, Aug.27-31, 2011) [Elektroniskais resurss]. - Paris, 2011. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2012.g. 3.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.escardio.org/congresses/esc-2011/congress-report…

Books and brochures​​

Jo ir vērts dzīvot! : krūts vēža profilakse / Rīgas Stradiņa universitāte. Onkoloģijas institūts. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. - 10 lpp. - Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide krūts vēža izpētei, terapijas efektivitātes un pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanai", vienošanās nr. 2009/0230/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/070, ietvaros.

Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana un rehabilitācija [elektroniskais resurss] : vadlīnijas ārstiem / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.80, 10 lpp.

Atgādne būvdarbu veicējiem [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.66, 15 lpp.

Atgādne kokapstrādē nodarbinātajiem [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.67, 10 lpp.

Atgādne nodarbinātajiem, kuri pakļauti bioloģiskajiem riska faktoriem [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.26, 10 lpp.

Atgādne nodarbinātajiem, kuri veic darbu augstumā [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.23, 18 lpp.

Atgādne par drošu smagumu pārvietošanu [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.68, 13 lpp.

Atgādne par elektromagnētisko lauku [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.69, 7 lpp.

Atgādne pārtikas un dzērienu ražošanā nodarbinātajiem [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.70, 8 lpp.

Darba aizsardzības prasības autoservisos [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.30, 18 lpp.

Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.71, 14 lpp.

Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē [elektroniskais resurss] : vadlīnijas / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.81, 63 lpp.

Darba aizsardzības prasības papīra un papīra izstrādājumu ražošanā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanas nozarē [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.32, 10 lpp.

Darba aizsardzības prasības poligrāfijas nozarē [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.33, 10 lpp.

Darba aizsardzības prasības tekstilizstrādājumu ražošanā [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.36, 11 lpp.

Darba aizsardzības prasības tekstilrūpniecībā [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.35, 11 lpp.

Darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.72, 7 lpp.

Darba drošības un veselības aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajiem aģentiem darba vidē [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.25, 10 lpp.

Darba vides riska faktoru mērījumu veikšana [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.34, 10 lpp.

Darba vietas parametri (apgaismojums, mikroklimats u.c.) [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.82, 13 lpp.

Darbs ar datoru [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.73, 19 lpp.

Kontroljautājumu saraksts par darba aizsardzības jautājumiem un darba vides novērtēšanai [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.84, 4 lpp.

Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās jeb kāpēc darba vietās notiek nelaimes gadījumi ? [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.74, 13 lpp.

Obligātās veselības pārbaude [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.64, 20 lpp.

Par aizsardzību pret troksni izklaides industrijā [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.75, 11 lpp.

Par darba aizsardzības jautājumiem, uzsākot darba gaitas [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.76, 15 lpp.

Par darba vides iekšējo uzraudzību [elektroniskais resurss] : vadlīnijas / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.83, 12 lpp.

Par smagumu celšanu un pārvietošanu [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.77, 10 lpp.

Par strādājošo aizsardzību pret riskiem sprādzienbīstamā vidē [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.79, 14 lpp.

Pieci soli darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.65, 10 lpp.

Rīcība ārkārtas situācijās [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.37, 11 lpp.

Sekas, kas var rasties, ja nodarbinātais neievēro darba aizsardzības prasības [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.78, 9 lpp.

Stress darbā jeb psihoemocionālie darba vides riska faktori [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.24, 10 lpp.

Справочник по безопасности и здоровью на рабочем месте [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.6, 34 lpp.

Atgādne ceļu būvē nodarbinātajiem / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.3, 16 lpp.

Darba aizsardzības ekonomiskie aspekti. Vai darba aizsardzība var būt ekonomiski izdevīga? / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.5, 16 lpp.

Darba aizsardzības prasības ceļu būvē / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.2, 16 lpp.

Individuālās aizsardzības līdzekļu pareizas izvēles principi / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.16, 24 lpp.

Kas ir akūtas arodslimības un to agrīnas diagnostikas un reģistrācijas nepieciešamība / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.19, 16 lpp.

Nelaimes gadījumu izmeklēšanas un reģistrācijas kārtība / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.1, 24 lpp.

Tava rokasgrāmata drošībai un veselībai darbā ! / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.6, 16 lpp.

Zini, ar ko strādā ! : jaunās prasības ķīmisko vielu marķēšanai / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.13, 24 lpp.

Objects of intellectual property rights

TAHI-NON : certificate of registration N 1 130 499 : [international trademark] / the holder: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte. - Registration date: 12.07.2012 (The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva).

TAHI-NON : M 64 917 : preču zīmes reģistrācijas apliecība / īpašnieks: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte. - Pieteikts: 24.02.2012 ; reģistrēts: 20.06.2012. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.6 (2012), 912.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Alexander Lerner
Visiting professor
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Pēteris Tretjakovs
Head of the Department, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff