Skip to main content

Work experience

2015 - Present

Head of Gerontology clinic

RAKUS

2010 - Present

Professor

Faculty of Medicine, Department of Family Medicine

2010 - Present

Professor

Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases

2004 - 2010

Professor

Riga Stradins University, Department of rehabilitation

2003 - 2009

Rector

International Institute of Practical Psychology

Education and training

1980

Dr. med. /Dr. habil. med.

Rīga Stradiņš University

1990

Habilitated Doctor of Medicine

Rīga Stradiņš University

1974

Medical Doctor’s Diploma

Riga Medical Institute

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

Association of Latvian universities professor's, Member of the Board
Higher Education Programme Accreditation Commission, Member (1998-2002)
International higher education quality experts association, Member of the Board
Internationally certified expert on quality higher education (2010)
Riga Stradins University, Council of Medical Professors, Member of the Board
Latvian University, Council of Medical Professors, Member of the Board Latvian Red Cross, Member of the Board

Field of research

Gerontology and geriatrics

Supervised study course

Basics of Family Medicine and Care of Special Patient Groups: Paediatrics, Gerontology, Pregnant Women

Communication Psychology and Skills

Gerontology

Gerontopharmotherapy

Basics of Family Medicine and Care of Special Patient Groups: Paediatrics, Gerontology, Pregnant Women

Lectured study course

Basics of Family Medicine

Communication Psychology and Skills

Gerontology

Gerontopharmotherapy

Special Issues of Family Medicine

Basics of Family Medicine and Care of Special Patient Groups: Paediatrics, Gerontology, Pregnant Women

Medical and Legal Problems in Communication

Placement

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

doctoral theses: 1

Master's theses: 5

qualification papers: 12

Reviewed:

doctoral theses: 1

Master's theses: 12

qualification papers: 12

Projects

1. Europe for Citizens Programme EU 390/2014 (Latvija, Vācija, Polija, Horvātija, Čehija, Rumānija, Lietuva, Ungārija, Serbija, Somija); ​2014.-2020.​

2. Enhancing disaster management preparedness for the older population in the EU "PrepAGE", ECHO/SUB/2015/661043 (Austrian Red Cross, British Red Cross, Bulgarian Red Cross, Latvijas Sarkanais krusts, University of Innbruck (UIBK)); April 2014 – March 2016​.​

3. LZP pētnieciskais projekts (grants) Nr. 09.1615 „Izglītības sistēmas kvalitātes, mūžizglītības, iekļaujošās un mediju pedagoģijas pētījums Latvijas un starptautiskajā kontekstā", 2009.-2012. g.​

Memberships


Member of the Assotiation of Internists Latvian Republic

Awards and recognitions


2002 - Ministry of Education and Science, Gratitude for the smooth running of the higher education accreditation commission 2015 - Ministry of Health, Gratitude for the gerontology development in Latvia and on international level

Publications

Research articles​​

Skripka, Jeļena. Mūzikas terapija vecāka gadagājuma cilvēkiem ar vaskulāro demenci / J.Skripka, S.Zaula, J.Zaļkalns // Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums, 2014 / [sast. un zin. red. M.Paipare]. - Liepāja : LiePA, 2014. - 155.-168.lpp. - Kopsav. angļu val.

Zaļkalns, Jānis. Paaudžu solidaritāte ikdienā un svētkos / J.Zaļkalns // Tautas veselības gadagrāmata 2014 / sast. U.Līkops, L.Štāle. - Rīga, 2014. - 161.-162.lpp.

Ikauniece, Laura. Saules mūžu nodzīvot... : [par cilvēka mūža ilgumu] / L.Ikauniece ; tekstā stāsta dziednieks O.Peipiņš, gerontoloģijas prof. J.Zaļkalns, vēdiskā astroloģe I.Ruņģe // Citādā Pasaule. - Nr.20 (2012, 3./16.okt.), 12.-15.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Neļaut prātam novecot / J.Zaļkalns // Ilustrētā Zinātne. Piel. "Ilgs Mūžs". - (2012, rudens), 9.-14.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Senioru brīvprātīgais darbs - svarīgs sociālās iekļaušanās faktors / J.Zaļkalns // Tautas veselības gadagrāmata 2013 / sast. U.Līkops, V.Ķīkule. - Rīga, 2012. - 157.-159.lpp.

Ar ragutiņām uz mežu? : [par veco cilvēku veselības aprūpes problēmām] / M.Taube, J.Zaļkalns, L.Vilka ; materiāla sagat. I.Zonne, J.Linde // Medicus Bonus. - Nr.4 (2011, dec.), 14.-16., 18.lpp.

Veselības aprūpes nākotnes izaicinājumi : 1.daļa. Sabiedrība un slimību slogs / D.Ričika; eksperti : U.Mitenbergs, V.Pīrāgs, J.Zaļkalns // Doctus. - Nr.5 (2011), 53.-56.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Izcilības starojumā / J.Zaļkalns // Personība. Atmiņas par akadēmiķi Anatoliju Bļugeru = Личность. Воспоминания об академике А.Ф.Блюгере / atbildīgā red. L.Vīksna. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 359.-360.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Nosirmot skaisti / J.Zaļkalns // Senioru veselības ceļvedis / Pacientu Ombuds. - Rīga, 2011. - 43.-45.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Spārnoti vārdi senioriem / J.Zaļkalns // Tautas veselības gadagrāmata 2012 / sast. I.Kondrāte, U.Līkops, V.Ķīkule. - Rīga, 2011. - 286.-287.lpp.

Roja, Ināra. Kognitīvā hipnoterapija : izmantojums transseksuālu personu pēcoperācijas rehabilitācijā / I.Roja, Ž.Roja, J.Zaļkalns // Doctus. - Nr.1 (2010), 35.-37.lpp.

Social disintegrations syndrome (SDS) in working age : social distress reduction in individuals with SDS / I.Roja, Z.Roja, J.Zalkalns, I.Zeidlers // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2009 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.220-223.

Abstracts​​

Roja, Ināra. Integrated treatment by biopsychosocial approach in patients with conversion disorder / I.Roja, J.Zalkalns, Z.Roja // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 114.lpp.

Multipolar permanent elastic magnetotherapy improves functionaning of the musculoskeletal system of sedentary workers at pre-retirement age / V.Mackēvičs, M.Eglīte, I.Zeidlers, J.Zaļkalns, L.Pļaviņa ...[et al.] // International Conference "Pain in the Baltics 2015" (Riga, Latvia, Nov.27-28, 2015) : Programe and Abstracts Book. - Riga, 2015. - P.217.

Roja, Ināra. Males with erectile dysfunction after prostatectomy and surgery for lumbar disc herniation : biopsychosocial approach / I.Roja, J.Zalkalns, Z.Roja // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 17.lpp.

Roja, Ināra. Plantom syndrome management in females after mastectomy / I.Roja, Z.Roja, J.Zalkalns // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 158.lpp.

Fizikālās medicīnas procedūru efektīvs pielietojums limfātiskās tūskas mazināšanai onkoloģiskiem pacientiem [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Zeidlers, V.Mackēvičs, J.Zaļkalns ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=15

Ķermeņa kompozīcijas izmaiņas novecojot / J.Zaļkalns, A.Balodis, R.Bardavskis, E.Šmagris // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 33.lpp.

Roja, Ināra. Efficacy of vardenafil treatment and couple therapy in diabetic patients with erectile dysfunction / I.Roja, Z.Roja, J.Zalkalns // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 162.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Dzīves kvalitātes pašnovērtējums Latgales reģiona senioriem / J.Zaļkalns, A.Millere, I.Millere // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 42.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Music therapy and quality of life of elderly people with vascular dementia [Elektroniskais resurss] / J.Zaļkalns, J.Skripka, S.Zaula // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.50, on CD-ROM.

Zaula, S. Music therapy for improving cognitive abilities for the elderly with vascular dementia [Elektroniskais resurss] / S.Zaula, J.Zaļkalns // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.51, on CD-ROM.

Roja, Ināra. Combined treatment for working aging employees with psychosomatic back pain [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Roja, Z.Roja, J.Zalkalns // 3rd International Symposium "Pain in the Baltics 2012" (Vilnius, Lithuania, Apr.13-14, 2012) [Elektroniskais resurss]. - e-presentation, 10 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 16.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sapes.lv/docs/974/Combined%20treatment%20for%20w…

Roja, Ināra. Kombinētas terapijas pielietošana strādājošiem indivīdiem ar emocionāliem miega traucējumiem / I.Roja, Ž.Roja, J.Zaļkalns // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 92.lpp.

Roja, Ināra. Stress management for employees suffering from intergenerational conflict at workplace / I.Roja, Z.Roja, J.Zalkalns // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.92.

Zaļkalns, Jānis. Indivīda, sabiedrības un valsts ieinteresētība aktīvā novecošanā Latvijas ilgtspējas kontekstā [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / J.Zaļkalns // Pasaules Veselības dienai veltītā konference "Vesels un aktīvs Latvijā mūža garumā" (Rīga, 2012.g. 12.apr.) [Elektroniskais resurss]. - e-prezentācija, 13 lpp. - Resurss aprakstīts 2013.g. 16.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/konference_vesels_un_a…

Zaļkalns, Jānis. Veselības aprūpes izaicinājumi Latvijas sabiedrības novecošanas kontekstā [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / J.Zaļkalns // Konference „Vesels un aktīvs Latvijā mūža garumā: esošā situācija un nākotnes izaicinājumi” (Rīga, 2012.g. 13.apr.) [Elektroniskais resurss]. - e-prezentācija, 14 lpp. - Resurss aprakstīts 2013.g. 16.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/19579-st…

Roja, Ināra. Kombinētas terapijas pielietošana pacientēm ar neirotisku ēšanas traucējumu recidīvu / I.Roja, J.Zaļkalns, Ž.Roja // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 139.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Combined treatment for aging couples with sexual desire disorders / J.Zalkalns // 33rd NACS (Nordic Association for Clinical Sexology) Conference (Oslo, Norway, Oct.13-16, 2011) : Abstract Book. - Oslo, 2011. - P.20.

Roja, Ināra. Kombinētas terapijas pielietošana pacientiem ar anhedoniju / I.Roja, J.Zaļkalns, Ž.Roja // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 106.lpp.

Books and brochures​​

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Kaļķis, Valdis. Arodveselība un riski darbā / V.Kaļķis, Ž.Roja, H.Kaļķis ; [zinātniskie recenzenti: A.Freivalds, J.Zaļkalns, J. Dundurs]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 533, [1] lpp.

Depresijas un neirotisko traucējumu diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas ģimenes ārstiem / E.Rancāns, E.Tērauds, J.Zaļkalns, M.Taube ... [u.c.]. - Rīga : RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, 2012. - [5], 30 lpp.

Latvia / L.Vilka, S.Tomsone, A.Vilks, J.Zalkalns ...[et al.] // Long-term care policies for older populations in new EU member states and Croatia: challenges and opportunities / The World Bank. - Washington, 2010. - P.71-85. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Contacts

Related news

Colleagues

Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Alexander Lerner
Visiting professor
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Pēteris Tretjakovs
Head of the Department, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff