Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2010 - pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Ģimenes medicīnas katedra

2010 - pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

2015 - pašlaik

RAKUS Gerontoloģijas klīnikas vadītājs

RAKUS

2004 - 2010

Profesors

RSU Rehabilitācijas katedra

2003 - 2009

Rektors

Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola

2002 - pašlaik

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs

Izglītība

1980

Medicīnas doktors

RSU

1990

Habilitētais medicīnas doktors

RSU

Sasniegumi

Izstrādātie studiju kursi

RSU studiju programma "Gerontoloģija sabiedrības veselībai"

RSU studiju programma ''Gerontofarmakoterapija"

RSU studiju programma​​ "Gerontoloģija sociālajā darbā"

RSU studiju programma​​​ ''Ģimenes medicīnas pamati un īpašu pacientu grupu aprūpe pediatrija, gerantoloģija, grūtnieces"

RSU studiju programma​​ ​"Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmes"

Vadītie studiju kursi

Gerontofarmakoterapija

Gerontoloģija

Ģimenes medicīnas pamati un īpašu pacientu grupu aprūpe pediatrija, gerantoloģija, grūtnieces

Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmes

Ģimenes medicīnas pamati un īpašu pacientu grupu aprūpe: pediatrija, gerantoloģija, grūtnieces

Docētie studiju kursi

Gerontofarmakoterapija

Gerontoloģija

Ģimenes medicīnas pamati

Ģimenes medicīnas speciālie jautājumi

Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmes

Ģimenes medicīnas pamati un īpašu pacientu grupu aprūpe: pediatrija, gerantoloģija, grūtnieces

Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas

Prakse

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


vadītie:

promocijas darbi: 1

​maģistra darbi: 5​

​kvalifikācijas darbi: 12

recenzētie:

promocijas darbi: 1

​​maģistra darbi: 4

​​kvalifikācijas darbi: 6

Projekti

1. Europe for Citizens Programme EU 390/2014 (Latvija, Vācija, Polija, Horvātija, Čehija, Rumānija, Lietuva, Ungārija, Serbija, Somija); ​2014.-2020.​

2. Enhancing disaster management preparedness for the older population in the EU "PrepAGE", ECHO/SUB/2015/661043 (Austrian Red Cross, British Red Cross, Bulgarian Red Cross, Latvijas Sarkanais krusts, University of Innbruck (UIBK)); April 2014 – March 2016​.​

3. LZP pētnieciskais projekts (grants) Nr. 09.1615 „Izglītības sistēmas kvalitātes, mūžizglītības, iekļaujošās un mediju pedagoģijas pētījums Latvijas un starptautiskajā kontekstā", 2009.-2012. g.​

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Sarkanā krusta padomes loceklis

Latvijas Internistu biedrības biedrs

RSU Medicīnas nozares Profesoru padomes loceklis

LU Medicīnas nozares Profesoru ​padomes loceklis

Latvijas augstskolu Profesoru asociācijas valdes loceklis

Apbalvojumi un atzinības

LR Veselības ministrijas atzinības raksts (2015)


Publikācijas

Raksti​​

Skripka, Jeļena. Mūzikas terapija vecāka gadagājuma cilvēkiem ar vaskulāro demenci / J.Skripka, S.Zaula, J.Zaļkalns // Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums, 2014 / [sast. un zin. red. M.Paipare]. - Liepāja : LiePA, 2014. - 155.-168.lpp. - Kopsav. angļu val.

Zaļkalns, Jānis. Paaudžu solidaritāte ikdienā un svētkos / J.Zaļkalns // Tautas veselības gadagrāmata 2014 / sast. U.Līkops, L.Štāle. - Rīga, 2014. - 161.-162.lpp.

Ikauniece, Laura. Saules mūžu nodzīvot... : [par cilvēka mūža ilgumu] / L.Ikauniece ; tekstā stāsta dziednieks O.Peipiņš, gerontoloģijas prof. J.Zaļkalns, vēdiskā astroloģe I.Ruņģe // Citādā Pasaule. - Nr.20 (2012, 3./16.okt.), 12.-15.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Neļaut prātam novecot / J.Zaļkalns // Ilustrētā Zinātne. Piel. "Ilgs Mūžs". - (2012, rudens), 9.-14.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Senioru brīvprātīgais darbs - svarīgs sociālās iekļaušanās faktors / J.Zaļkalns // Tautas veselības gadagrāmata 2013 / sast. U.Līkops, V.Ķīkule. - Rīga, 2012. - 157.-159.lpp.

Ar ragutiņām uz mežu? : [par veco cilvēku veselības aprūpes problēmām] / M.Taube, J.Zaļkalns, L.Vilka ; materiāla sagat. I.Zonne, J.Linde // Medicus Bonus. - Nr.4 (2011, dec.), 14.-16., 18.lpp.

Veselības aprūpes nākotnes izaicinājumi : 1.daļa. Sabiedrība un slimību slogs / D.Ričika; eksperti : U.Mitenbergs, V.Pīrāgs, J.Zaļkalns // Doctus. - Nr.5 (2011), 53.-56.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Izcilības starojumā / J.Zaļkalns // Personība. Atmiņas par akadēmiķi Anatoliju Bļugeru = Личность. Воспоминания об академике А.Ф.Блюгере / atbildīgā red. L.Vīksna. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 359.-360.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Nosirmot skaisti / J.Zaļkalns // Senioru veselības ceļvedis / Pacientu Ombuds. - Rīga, 2011. - 43.-45.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Spārnoti vārdi senioriem / J.Zaļkalns // Tautas veselības gadagrāmata 2012 / sast. I.Kondrāte, U.Līkops, V.Ķīkule. - Rīga, 2011. - 286.-287.lpp.

Roja, Ināra. Kognitīvā hipnoterapija : izmantojums transseksuālu personu pēcoperācijas rehabilitācijā / I.Roja, Ž.Roja, J.Zaļkalns // Doctus. - Nr.1 (2010), 35.-37.lpp.

Social disintegrations syndrome (SDS) in working age : social distress reduction in individuals with SDS / I.Roja, Z.Roja, J.Zalkalns, I.Zeidlers // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2009 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.220-223.

Tēzes​​

Roja, Ināra. Integrated treatment by biopsychosocial approach in patients with conversion disorder / I.Roja, J.Zalkalns, Z.Roja // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 114.lpp.

Multipolar permanent elastic magnetotherapy improves functionaning of the musculoskeletal system of sedentary workers at pre-retirement age / V.Mackēvičs, M.Eglīte, I.Zeidlers, J.Zaļkalns, L.Pļaviņa ...[et al.] // International Conference "Pain in the Baltics 2015" (Riga, Latvia, Nov.27-28, 2015) : Programe and Abstracts Book. - Riga, 2015. - P.217.

Roja, Ināra. Males with erectile dysfunction after prostatectomy and surgery for lumbar disc herniation : biopsychosocial approach / I.Roja, J.Zalkalns, Z.Roja // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 17.lpp.

Roja, Ināra. Plantom syndrome management in females after mastectomy / I.Roja, Z.Roja, J.Zalkalns // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 158.lpp.

Fizikālās medicīnas procedūru efektīvs pielietojums limfātiskās tūskas mazināšanai onkoloģiskiem pacientiem [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Zeidlers, V.Mackēvičs, J.Zaļkalns ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=15

Ķermeņa kompozīcijas izmaiņas novecojot / J.Zaļkalns, A.Balodis, R.Bardavskis, E.Šmagris // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 33.lpp.

Roja, Ināra. Efficacy of vardenafil treatment and couple therapy in diabetic patients with erectile dysfunction / I.Roja, Z.Roja, J.Zalkalns // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 162.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Dzīves kvalitātes pašnovērtējums Latgales reģiona senioriem / J.Zaļkalns, A.Millere, I.Millere // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 42.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Music therapy and quality of life of elderly people with vascular dementia [Elektroniskais resurss] / J.Zaļkalns, J.Skripka, S.Zaula // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.50, on CD-ROM.

Zaula, S. Music therapy for improving cognitive abilities for the elderly with vascular dementia [Elektroniskais resurss] / S.Zaula, J.Zaļkalns // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.51, on CD-ROM.

Roja, Ināra. Combined treatment for working aging employees with psychosomatic back pain [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Roja, Z.Roja, J.Zalkalns // 3rd International Symposium "Pain in the Baltics 2012" (Vilnius, Lithuania, Apr.13-14, 2012) [Elektroniskais resurss]. - e-presentation, 10 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 16.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sapes.lv/docs/974/Combined%20treatment%20for%20w…

Roja, Ināra. Kombinētas terapijas pielietošana strādājošiem indivīdiem ar emocionāliem miega traucējumiem / I.Roja, Ž.Roja, J.Zaļkalns // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 92.lpp.

Roja, Ināra. Stress management for employees suffering from intergenerational conflict at workplace / I.Roja, Z.Roja, J.Zalkalns // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.92.

Zaļkalns, Jānis. Indivīda, sabiedrības un valsts ieinteresētība aktīvā novecošanā Latvijas ilgtspējas kontekstā [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / J.Zaļkalns // Pasaules Veselības dienai veltītā konference "Vesels un aktīvs Latvijā mūža garumā" (Rīga, 2012.g. 12.apr.) [Elektroniskais resurss]. - e-prezentācija, 13 lpp. - Resurss aprakstīts 2013.g. 16.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/konference_vesels_un_a…

Zaļkalns, Jānis. Veselības aprūpes izaicinājumi Latvijas sabiedrības novecošanas kontekstā [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / J.Zaļkalns // Konference „Vesels un aktīvs Latvijā mūža garumā: esošā situācija un nākotnes izaicinājumi” (Rīga, 2012.g. 13.apr.) [Elektroniskais resurss]. - e-prezentācija, 14 lpp. - Resurss aprakstīts 2013.g. 16.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/19579-st…

Roja, Ināra. Kombinētas terapijas pielietošana pacientēm ar neirotisku ēšanas traucējumu recidīvu / I.Roja, J.Zaļkalns, Ž.Roja // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 139.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Combined treatment for aging couples with sexual desire disorders / J.Zalkalns // 33rd NACS (Nordic Association for Clinical Sexology) Conference (Oslo, Norway, Oct.13-16, 2011) : Abstract Book. - Oslo, 2011. - P.20.

Roja, Ināra. Kombinētas terapijas pielietošana pacientiem ar anhedoniju / I.Roja, J.Zaļkalns, Ž.Roja // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 106.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Kaļķis, Valdis. Arodveselība un riski darbā / V.Kaļķis, Ž.Roja, H.Kaļķis ; [zinātniskie recenzenti: A.Freivalds, J.Zaļkalns, J. Dundurs]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 533, [1] lpp.

Depresijas un neirotisko traucējumu diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas ģimenes ārstiem / E.Rancāns, E.Tērauds, J.Zaļkalns, M.Taube ... [u.c.]. - Rīga : RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, 2012. - [5], 30 lpp.

Latvia / L.Vilka, S.Tomsone, A.Vilks, J.Zalkalns ...[et al.] // Long-term care policies for older populations in new EU member states and Croatia: challenges and opportunities / The World Bank. - Washington, 2010. - P.71-85. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja