Skip to main content

Books

Darba medicīna

Autors(i): Eglīte, Maija
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Work experience

1990 - Present

Head of the Department

Faculty of Medicine, Department of Occupational and Environmental Medicine

1980 - Present

Professor

Faculty of Medicine, Department of Occupational and Environmental Medicine

Education and training

1987 - 1987

Dr. hab.med.

Research Institute of Occupational Health of Russian Academy of Medical sciences, Moscow, USSR

Research Institute of Occupational Health of Russian Academy of Medical sciences, Moscow, USSR, 1987. - Dr.hab.med. thesis: Occupational allergic diseases of poultry breeders, field of study - Internal, Environmental and Occupational Medicine

1958 - 1964

Medical Doctor’s Diploma

Riga’s Medical Institute

Achievements

Supervised study course

Environment, Occupational Health and Occupational Medicine

Environmental and Occupational Health for Dental Hygienists

Environmental Health

Occupational Medicine and Occupational Diseases for Midwives

Occupational Medicine and Occupational Diseases for Nutrition specialists

Occupational Medicine, Occupational Health and Civil Defence

Lectured study course

Environmental and Occupational Health

Environmental Health I

Environmental Medicine

Ergonomics- course work

Occupational Medicine and Diseases

Occupational Medicine and Occupational Health

Memberships

 

Member and President of ²Association of Latvian Occupational Medicine Physicians(from 1994 till now);

Member of Editorial Board of journal Labour Medicine and "Industrial Ecology" Moscow, Russia;

Hiroshima City Overseas Partner;

European Commission, expert of Advisory groups on Occupational health and radiological medicine.

 

Publications

 

Research articles​​

 

Eglīte, Maija. Izdegšanas sindroms - šo diagnozi nosakām arvien biežāk [Elektroniskais resurss] / M.Eglīte // Latvijas Vēstneša portāls"Par likumu un valsti" [Tiešsaistes portāls]. - (2015, 27.jūl.), [1.-9.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 9.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.lvportals.lv/visi/viedokli/272832

Sjomina, Olga. Plaušu vēža aroda un vides riska faktoru analīze Latvijā / O.Sjomina, M.Eglīte // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2015, sept.), 66.-71.lpp.

The legislative backgrounds of workplace health promotion in three European countries : a comparative analysis [Elektroniskais resurss] / M.Eglīte, I.Vanadziņš, L.Kozlova, S.Lakiša ...[et al.] // Journal of Occupational Medicine and Toxicology [Elektroniskais resurss]. - Vol.10 (2015, May), art. No.18, [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4430926/

Telomere length in Chernobyl accident recovery workers in the late period after the disaster / J.Reste, G.Zvigule, T.Zvagule, N.Kurjane, M.Eglite, D.Berzina, E.Miklasevics ...[et al.] // Journal of Radiation Research. - Vol.55, No.6 (2014, Nov.), p.1089-1100. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zeme, Dana. Aroda medicīnas aktuālās problēmas pasaulē / D.Zeme, M.Eglīte // Doctus. - Nr.4 (2014), 42.-43.lpp.

Musculoskeletal disorders caused by physical overload : the situation in Latvia / M.Eglite, T.Zvagule, I.Vanadzins ...[et al.] // WIT Transactions on Biomedicine and Health. - Vol.16 (2013), p.73-81. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Slāpekļa monoksīds matos cilvēkiem, kuri ilgstoši pakļauti jonizējošās radiācijas ietekmei / N.Kurjāne, M.Eglīte, T.Zvagule ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 182.-190.lpp.

Assessment of occupational health and safety system in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, M.A.Bake, D.Sprudza, Z.Martinsone, I.Martinsone, I.Kalve, A.Seile ...[et al.] // International Journal of Safety and Security Engineering. - Vol.2, No.4 (2012), p.305-316.

Correspondence of changes in occupational health and safety policy in Latvia with changes in the work environment / I.Vanadzins, Z.Martinsone, M.A.Bake, D.Sprudza, M.Eglite ...[et al.] // OH&Forum 2011 : International Forum on Occupational Health and Safety : Policies, Profiles and Services (Espoo, Finland, June 20-22, 2011) : Proceedings. - Espoo, 2012. - P.95-97.

Oncological morbidity pattern of Chernobyl accident workers from Latvia / N.Kurjane, T.Zvagule, M.Eglite ...[et al.] // IFEH 12th World Congress on Environmental Health (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : MEDIMOND International Proceedings. - Bologna, 2012. - P.105-108. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The analysis of training of occupational health specialists in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, I.Kalve ...[et al.] // IFEH 12th World Congress on Environmental Health (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : MEDIMOND International Proceedings. - Bologna, 2012. - P.37-40. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Development of the occupational health and safety situation among Latvian health care workers / I.Vanadzins, L.Matisane, M.Eglite, Z.Martinsone, D.Sprudza, M.Bake // Occupational health of health care workers : proceedings of the Special Session in the Annual Meeting of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety (Tartu, Estonia, Sept.30-Oct.1, 2010) / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2011. - P.46-51.

Novecojošo nodarbināto darbaspēju izpēte / M.Eglīte, N.Kurjāne, I.Vanadziņš ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 139.-146.lpp.

Psihosociālo darba vides faktoru ieslodzījuma vietā saistība ar cietuma darbinieku subjektīvo veselības novērtējumu / Dz.Pētersone, S.Grīnberga, M.Eglīte, U.Teibe // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 164.-174.lpp.

Transformējošā augšanas faktora beta un audzēju nekrotiskā faktora alfa izpēte Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem no Latvijas / N.Kurjāne, E.Hagina, I.Jaunalksne, T.Zvagule, T.Farbtuha, M.Eglīte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 147.-152.lpp.

Work conditions and occupational morbidity in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, M.A.Bake, D.Sprudza, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile ...[et al.] // Environmental Health & Biomedicine : 6th International Conference on the Impact of Environmental Factors on Health (Riga, Latvia, July 25-27, 2011) & 9th International Conference on Modelling in Medicine and Biology (Riga, Latvia, July 27-29, 2011) / ed. by M.Eglite, I.Knets ...[et al.]. - [WIT Press], 2011. - P.221-232.

Aceklofenaka (Airtal) un gabapentīna (Gordius) ārstnieciskās efektivitātes novērtējums arodslimību ārstu praksē / N.Kurjāne, T.Zvagule, M.Eglīte ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2010), 46.-49.lpp.

Biochemical observations relating to oxidant stress injury in Chernobyl clean-up workers ("liquidators") from Latvia / A.Skesters, T.Zvagule, A.Silova, N.Rusakova, L.Larmane, M.Eglite, M.A.Bake ...[et al.] // Inflammopharmacology. - Vol.18, N 1 (2010, Febr.), p.17-23. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Estimation of risk factors of the work environment and analysis of employees' self estimation in the wood processing industry / I.Vanadziņš, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, Ņ.Rusakova, A.Piķe, P.Sudmalis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 73.-78.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Evaluation of work conditions and occupational health risk factors in enterprises within a 10-year period in Latvia / D.Sprūdža, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, L.Matisāne, I.Mārtiņsone, A.Piķe, I.Vanadziņš // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 10.-19.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Health disorders of the employees exposed to organic solvents at work / A.Veide, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, E.Čurbakova // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 79.-84.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Imūnsistēmas rādītāju dinamika Černobiļas avārijas seku likvidētājiem laikā no 1990. līdz 2008. gadam / N.Kurjāne, T.Zvagule, I.Jaunalksne, E.Hagina, M.Eglīte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 474.-480.lpp.

Investigation of health condition of the employed in wood processing industry / M.Eglīte, I.Vanadziņš, N.Kurjāne, T.Zvagule ...[u.c.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 39.-45.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Investigation of occupational morbidity in wood processing industry in comparison with other manufacturing industries and with occupational morbidity in Latvia at large / M.Eglīte, I.Vanadziņš, J.Reste ...[u.c.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 46.-52.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Organic solvents as chemical risk factors of the work environment in different branches of industry and possible impact of solvents on workers' health / M.Ā.Baķe, M.Eglīte, Ž.Martinsone, I.Buiķe, A.Piķe, P.Sudmalis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 25.-32.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Possible hazards of work environment in metal processing industry in Latvia / I.Mārtiņsone, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, M.Eglīte // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 61.-65.lpp. - Kopsav. latviešu val.

 

Abstracts​​

 

Assesment of mandatory health examinations for employees in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, J.Cirule, I.Kalve // Work 2015 "New meanings of work" (Turku, Finland, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Turku, 2015. - P.93-94.

Carpal tunnel syndrome simptoms rising in the student community using computer / K.Bojuta, E.Gribkova, I.Neznanova, V.Kucherova ; scientific research supervisors: M.Eglite, M.Avota // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.296-297.

Dominējošās rokas noteikšana, izmantojot termogrāfijas metodi / E.Šmagris, J.Reste, I.Vanadziņš, M.Eglīte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 144.lpp.

Multipolar permanent elastic magnetotherapy improves functionaning of the musculoskeletal system of sedentary workers at pre-retirement age / V.Mackēvičs, M.Eglīte, I.Zeidlers, J.Zaļkalns, L.Pļaviņa ...[et al.] // International Conference "Pain in the Baltics 2015" (Riga, Latvia, Nov.27-28, 2015) : Programe and Abstracts Book. - Riga, 2015. - P.217.

Darba vides apstākļi un riski Latvijā : 2013. gada pētījuma dati / I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, J.Reste, S.Lakiša, M.Grāvele, M.Eglīte, I.Mārtiņsone // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 87.lpp.

Eglīte, Maija. Stjuartu saslimstība ar gripai līdzīgiem simptomiem / M.Eglīte, H.Čupeca // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 141.lpp.

Sāpju izplatība nodarbinātajiem Latvijā saistībā ar darba apstākļiem / Ž.Martinsone, I.Vanadziņš, M.Eglīte, H.Kaļķis, T.Zvagule, N.Kurjāne ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 134.lpp.

Ar darbu saistīto mioskeletālo slimību profilakses nepieciešamība Latvijā [Elektroniskais resurss] : tēzes / J.Reste, M.Eglīte, T.Zvagule, N.Kurjāne, I.Vanadziņš // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=41

Aroda medicīnas aktuālās problēmas Latvijā pēdējos 20 gados [Elektroniskais resurss] : tēzes / M.Eglīte, T.Zvagule, T.Farbtuha ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=44

Radically new bioenergoinformational medical technology in diagnosis, control and treating methabolic syndrome and obesity / T.Eglite, Dz.Vavere, M.Eglite, A.G.Yatchunenko // 7th International Conference on Diabetes & Obesity (Riga, Latvia, Oct.24-25, 2013) : Final Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University, International Society of Antioxidants in Nutrition & Health. - Riga, 2013. - P.73.

Telomere length in Chernobul accident clean-up workers / T.Zvagule, N.Kurjane, M.Eglite, D.Berzina, E.Miklasevics ...[et al.] // Global Conference on Radiation Topics (Munich, Germany, May 13-16, 2013) : [Abstracts]. - Munich, 2013. - P.7-8.

Telomēru garums un TGFß ilgstošai radiācijas ietekmei pakļautiem cilvēkiem / N.Kurjāne, T.Zvagule, M.Eglīte, E.Hagina, D.Bērziņa, D.Kalniete, E.Miklaševičs ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 63.lpp.

Development of Latvian Society of Occupational Physicians and its influence on occupational safety and health system in Latvia : [abstract] / M.Eglite, I.Vanadzins, I.Feldberga, I.Usacka // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.19.

Eglīte, Maija. Hroniskas trokšņa iedarbības radītā akustiskā trauma naktsklubu darbiniekiem / M.Eglīte, R.Latkovska // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 326.lpp.

Environmental education at the department of occupational and environmental medicine of Riga Stradiņš university / S.Grīnberga, M.Avota, M.Eglīte, J.Dundurs, B.Aulika // 17th International Scientific Conference "EcoBalt 2012" (Riga, Oct.18-19, 2012) : Book of Abstracts. - Riga, 2012. - P.29.

Mārtiņsone, Inese. Development of training program "Environmental quality modeling" in Riga Stradiņš university / I.Mārtiņsone, I.Vanadziņš, M.Eglīte // 17th International Scientific Conference "EcoBalt 2012" (Riga, Oct.18-19, 2012) : Book of Abstracts. - Riga, 2012. - P.53.

Martinsone, Žanna. Assessment of indoor air pollution and health complaints among office employees : [abstract] / Ž.Martinsone, M.Ā.Baķe, M.Eglīte // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.39.

Musculoskeletal occupational diseases and aging workforce in Latvia : [abstract] / J.Reste, M.Eglite, T.Zvagule, N.Kurjane // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.49.

Slāpekļa monoksīda izpēte matos jonizējošās radiācijas hroniskai ietekmei pakļautiem cilvēkiem / N.Kurjāne, M.Eglīte, T.Zvagule ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 142.lpp.

The training of occupational health specialists in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, I.Kalve ...[et al.] // IFEH 12th World Congress on Environmental Health "New Technologies, Healthy Human Being and Environment" (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : Abstract Book. - Vilnius, 2012. - P.16.

Arodveselības nozares attīstības izpēte Latvijā 15 gadu periodā / M.Eglīte, I.Vanadziņš, M.Ā.Bāķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 107.lpp.

Asins plazmas albumīna funkcionālās aktivitātes noteikšana veselības stāvokļa novērtēšanai pēc miokarda infarkta Černobiļas avārijas seku likvidētājiem / T.Zvagule, N.Kurjāne, M.Eglīte, A.Šķesters ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 125.lpp.

Correspondence of changes in occupational health and safety policy in Latvia with changes in working environment and main indicators / I.Vanadzins, Z.Martinsone, M.A.Bake, D.Sprudza, M.Eglite ...[et al.] // OH&S Forum 2011 : International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services (Espoo, Finland, June 20-22, 2011) : Programme and Abstracts / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2011. - P.46.

Eglīte, Maija. Situation in occupational health in Latvia / M.Eglite // The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society "Contemporary ergonomics and business 2011" (Riga, Latvia, Oct.7, 2011) : Program & Abstracts / Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia ; ed. by Z.Roja, H.Kalkis, V.Kalkis. - Riga, 2011. - P.52.

Maizes cepēju veselības sūdzību izvērtējums saistībā ar darba vidi / I.Kalve, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, A.Seile, L.Skreitule // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 190.lpp.

Mortality analysis in Chernobyl clean-up workers from Latvia / N.Kurjane, T.Zvagule, M.Eglite ...[et al.] // 14th International Congress of Radiation Research (ICRR) (Warszawa, Poland, Aug.28-Sept.1, 2011) : [Abstracts] / International Association for Radiation Research ...[et al.]. - Warszawa, 2011. - P.120-121.

Occupational morbidity and changes in levels of risk factors in Latvia during last 15 years / M.Eglite, I.Vanadzins, Z.Martinsone, M.A.Bake, D.Sprudza ...[et al.] // OH&S Forum 2011 : International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services (Espoo, Finland, June 20-22, 2011) : Programme and Abstracts / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2011. - P.114.

Arodsaslimstības analīze Latvijā / M.Eglīte, J.Reste, J.Cīrule ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 81.lpp.

Oksidatīvā stresa pārmaiņu analīze, izmantojot fluorescences spektrālos rādītājus Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem pēc antioksidantu papildterapijas / T.Zvagule, A.Šķesters, M.Eglīte, N.Kurjāne ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 109.lpp.

Transformējošā augšanas faktora beta (TGFß) izpēte Černobiļas avārijas seku likvidētājiem no Latvijas / N.Kurjāne, T.Zvagule, E.Hagina, I.Jaunalksne, T.Farbtuha, M.Eglīte ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 137.lpp.

 

Books and brochures​​

 

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013 / [pētījuma īstenošanā piedalījās speciālisti: I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, S.Lakiša, J.Reste, M.Grāvele, M.A.Baķe, D.Sprūdža, I.Mārtiņsone, M.Eglīte ; SIA "TNS Latvia", Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra "Darba drošības un vides veselības institūts"]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. - 139 lpp., 1 CD-ROM.

Work conditions and risks in Latvia, 2012-2013 [Elektroniskais resurss] / specialists: I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, S.Lakiša, J.Reste, M.Grāvele, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, I.Mārtiņsone, M.Eglīte ; SIA "TNS Latvia", Institute for Occupational Safety and Environmental Health Of Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2013. - 158 p. - E-grāmata pieejama: http://www.rsu.lv/eng/images/Documents/Publications/Work_co…

Eglīte, Maija. Darba medicīna / M.Eglīte ; [zinātniskā redaktore: J.Danusēviča]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. - xix, 834 lpp. - Pieejama arī tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/seminari/ddvvi/g…

Actitud de los trabajadores y trabajadoras con bajo nivel educativo hacia la salud. El ejemplo letón / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // La salud de la población trabajadora de bajo nivel educativo, desafíos en su educación / editado por: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; DG Educación y Cultura. Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente ; [Rīga Stradiņš University. Institute of Occupational Safety and Environmental Health ...[et al.]]. - [Riga, 2011]. - Capítulo 10, p.109-135.

Eglīte, Maija. Darba medicīna [elektroniskais resurss] / M.Eglīte. - Rīga : [b.i.], 2011. - 778 lpp.

Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - przykład łotewski / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - wyzwania dla edukacji zdrowotnej / redakcja: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; DG Edukacja i Kultura. Program"Uczenie się przez całe życie" ; [Rīga Stradiņš University. Institute of Occupational Safety and Environmental Health ...[et al.]]. - [Riga, 2011]. - 10.rozdział, s.103-115.

Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju - latvijski primer / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju - izzivi za zdravstveno vzgojo / urednika: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; GD Izobraževanje in kultura. Program Vseživljenjsko učenje ; [Inštitut za zdravje pri delu in zdravstveno ekologijo Stradiņove univerze v Rigi ...[et al.]]. - [Riga, 2011]. - 10.Poglavje, s.94-105.

Nodarbinātie ar zemu izglītības līmeni ceļā uz veselību - Latvijas piemērs / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // Izaicinājumi veselības apmācības organizēšanā nodarbinātajiem ar zemu izglītības līmeni / redaktori: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; Izglītības un kultūras ĢD. Programma mūžizglītības jomā ; [Rīgas Stradiņa universitāte. Darba drošības un vides veselības institūts ...[u.c.]]. - [Rīga, 2011]. - 10.nod., 97.-109.lpp.

The low educated employees towards health - a Latvian example / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // The low educated employees towards health - challenges for health education / ed. by: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; Education and Culture DG. Lifelong Learning Programme ; [Rīga Stradiņš University. Institute of Occupational Safety and Environmental Health ...[et al.]]. - [Riga, 2011]. - Chapter 10, p.97-109.

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009.-2010. / Latvijas Darba devēju konfederācija ; [pētījuma īstenošanā piedalījās speciālisti: I.Vanadziņš, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, M.Eglīte, T.Zvagule, N.Kurjāne ...[u.c.] ; SIA "Inspecta Prevention" ; SIA "TNS Latvia"]. - Rīga: Latvijas Darba devēju konfederācija, 2010. - 122 lpp., 1 CD-ROM.

Eglīte, Maija. Environmental health / M.Eglīte // Environment and sustainable development / Edited by M.Kļaviņš, W.L.Filho, J.Zaļoksnis. - Rīga, 2010. - Part 6, p.117.-126.

Eglīte, Maija. Vides veselība / M.Eglīte // Vide un ilgtspējīga attīstība / M.Kļaviņa un J.Zaļokšņa red. - Rīga, 2010. - 6.nod., 109.-128.lpp.

Contacts

Colleagues

Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Jana Pavāre
Dean, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Sandra Lejniece
Dean, Director of Study Programme
Ivars Vanadziņš
Academic Staff, Director
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations, Member of RSU Council
Andris Jumtiņš
Head of the Department, Academic Staff, Member of RSU Council
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Konrāde
Academic Staff, Director of Study Programme
Zanda Daneberga
Academic Staff, Lead Researcher, Deputy Chair
Ilona Hartmane
Academic Staff, Acting Head of Department
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff
Gaida Krūmiņa
Academic Staff