Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

Pedagoģiskā darbība. Zinātniskā darbība.

2000 - pašlaik

Pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte

2010 - 2013

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte

2007 - 2010

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītība

2001 - 2005

medicīnas zinātņu doktora grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

Dažādu radiofrekventās katetrablācijas metožu pielietojums permanentas ātriju fibrilācijas ārstēšanā. Darba vadītāji profesors Jānis Jirgensons, profesors Romāns Lācis

1981 - 1987

Ārsta diploms

RSU (RMI – Rīgas medicīnas Institūts)

1976 - 1979

Feldšera specialitāte

Rīgas 2.Medicīnas skola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Vertically-Integrated Project (VIP) Consortium Meeting 2018. 10.-11.05. Vertically-Integrated Project (VIP) Consortium Meeting 2018 tikās ASV universitātes (ap 30) un 4 Eiropas universitātes, kuras izmanto VIP principu pētniecībā un pamatstudiju programmās. (Georgia Institute of Technology), Atlanta, GE, ASV

2008. – Londona, Imperial College, Brompton Hospital. Sirds anatomija un elektrofizioloģija. ESC akreditētie kursi.

2008. – Hamburga, ETHICON, CARTO sirds elektrofizioloģiskās kartēšanas kursi.

2006. – Aarhusa, Aarhusas Universitātes slimnīca, Dānija. 3-dimensiju sirds elektriskā kartēšana, modernas aritmiju ārstēšanas metodes. 2002. – Prāga, Čehija.IKEM, katetrablācija, klīniskā aritmoloģija.

2001. – Utrehta, Holande. Utrehtas Universitātes slimnīca, trīsdimensiju tehnoloģijas aritmiju ārstēšanā.

2000. – Leipciga, Vācija. Elektrofizioloģija un RF katerablācija, specializācijas kursi.

2000. – Šcecina, Polija. Medicīnas Akadēmija. Katetrablācija ar kreisās puses pieeju, transseptālās punkcijas tehnika.

2000. – Prāga, Čehija.IKEM, katetrablācija, klīniskā aritmoloģija, Prāgas mācību seminārs katetrablācijā

1999. – Prāga, Čehija.IKEM (Klīniskās un Eksperimentālās Medicīnas institūts), katetrablācija, klīniskā aritmoloģija. 1997. – Berlīne, Vācija, Biotronik mācību centrs. Jaunas koncepcijas aritmiju ārstēšanā.

1996. – Klaipēda, Lietuva, Klaipēdas Universitāte, Jūrnieku medicīnas centrs, Invazīvā elektrofizioloģija

1989. – Maskava. KPFSR. Kardioloģijas Centrālais institūts – jauno zinātnieku skola klīniskajā aritmoloģijā. 1988. – Maskava. KPFSR. Bakuļeva Sirds ķirurģijas institūts, Aritmiju invazīvā elektrofizioloģiskā diagnostika. 1988. – Kauņa, Lietuvas PSR. Kauņas Medicīnas institūts. Elektrokardiostimulācija un elektrofizioloģija.

1988. – Rīga, Latvija, Rīgas Medicīnas institūts. Klīniskā elektrokardiogrāfija.​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • ​Ātriju fibrilācija, mehānismi, insultu un trombemboliju riska prevencija
  • Pēkšņas kardiālās nāves prevencija.
  • Kardiomiopātijas, sporta kardioloģija.
  • Saistītie riska faktori internās medicīnas praksē.
  • Hroniska sirds mazspēja, Sirds resinhronizācijas terapija.

 

Izstrādātās studiju programmas

 

RSU kardioloģijas apmācības programmas vadītājs kopš 2011.gada

Mācību programmu autors –

Kardioloģija RSU MF 3.kursa studentiem.

Kardioloģija RSU MF 6.kursa studentiem

Elektrokardiogrāfija RSU MF.

Padziļinātā kardiopulmonālā atdzīvināšana slimnīcas etapā,

Mācību programma rezidentu apmācībai kardioloģijas specialitātē

Mācību programma „Elektrokardiogrāfija" 6.kursam"

Klīniskā kardioloģija ģimenes ārstiem (Eiropas programmas).

Mācību programma „Elektrokardiogrāfija” neatliekamās medicīnas dienesta personālam 2010, 2014.

Padziļinātā kardiopulmonālā atdzīvināšana slimnīcas etapā,

Mācību programma rezidentu apmācībai kardioloģijas specialitātē

 

Vadītās studiju programmas

 

RSU kardioloģijas apmācības programmas vadītājs kopš 2011.gada

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Kardioloģija RSU MF 3.kursa studentiem.

Kardioloģija RSU MF 6.kursa studentiem

Elektrokardiogrāfija RSU MF,

Mācību programma Kardioloģija RSU Doktorantūras nodaļas studentiem

Klīniskā kardioloģija ģimenes ārstiem (Eiropas programma).

Padziļinātā kardiopulmonālā atdzīvināšana slimnīcas etapā,

​Mācību programma rezidentu apmācībai kardioloģijas specialitātē

​Mācību programma „Elektrokardiogrāfija" 6.kursam​

 

Vadītie studiju kursi

 

Elektrokardiogrāfija

 

 

Iekšķīgās slimības (kardioloģija)

 

Mūsdienu kardioloģija

Docētie studiju kursi

Elektrokardiogrāfija

Iekšķīgās slimības (kardioloģija)

Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes

Kardioloģijas, pneimonoloģijas aktuālie jautājumi

Mūsdienu kardioloģija

Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes (kardioloģija)

Pētnieciskais darbs

Valsts pārbaudījums

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 11

​maģistra darbi: 2​

​kvalifikācijas darbi: 5

recenzētie:

promocijas darbi: 8

​​maģistra darbi: 1

​​kvalifikācijas darbi: 12

 

Projekti

 

Zāļu lietošanas novērojuma Nr. EZ2015-01 “Sirds priekškambaru (ātriju) mirgošanas (ĀM) medikamentozās terapijas iespējas pēc elektrokardioversijas. A/S ‘Olainfarm”. 2015. – 2018.

Sirds kambaru resinhronizācijas terapijas efektivitātes novērtēšana hroniskas sirds mazspējas slimniekiem

LZP grants 09.1102 / Z-6160-008. līdz. 2014./2015.gadam. vadošais pētnieks

Atrial Fibrillation General Long-Term Registry

(EURObservational Research Programme) – principal investigator, member of steering commitee. Eiropas Sirds Ritma Asociācija sadarbībā ar Eiropas kardiologu biedrību.

EORP A-T-A – Ablation Long-Term Register (EURObservational Research Programme) – principal investigator, member of steering commitee. Eiropas Sirds Ritma Asociācija sadarbībā ar Eiropas kardiologu biedrību

AFIB III – Atrial Fibrillation Survey European Register. principal investigator, member of steering commitee. Eiropas Sirds Ritma Asociācija sadarbībā ar Eiropas kardiologu biedrību

GLORIA – AF (Global Registry on Long-Term Oral Antitrhombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation

ATTEST - ATrial FibrillaTion ProgESsion Trial, Principal Investigator ; AF disease progression study, THERMOCOOL® Catheter Family used in conjunction with the CARTO® 3, CARTO XP or CARTO® RMT System.

CRT II – CRT Survey II; European Register

A joint initiative of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC and the European Heart Rhythm Association (EHRA). Eiropas Sirds Ritma Asociācija sadarbībā ar Eiropas kardiologu biedrību

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētais projekts Nr. 9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” 2017. – 2019.

Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības jomās iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2016/7. 2017. – 2019.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana. 2018. – 2021.

SPIRIT – ICD, vadošais pētnieks, nacionālais koordinators​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

European HeartRhythm Society (EHRA) commitee of National Society’s 2008. - 2019.

2017. - American College of Cardiology sporta kardioloģijas koncila padome 2017. – 2019

2015. – Amerikas Kardioloģijas koledžas īstenais loceklis (Fellow of the American College of Cardiology)

2014. – Amerikas Sirds Asociācijas (American Heart Association) trombožu un emboliju prevencijas ekspertu komitejas biedrs.

2014. – Latvijas gada balva medicīnā : „Gada Cilvēks Medicīnas Izglītībā 2013.".

2013. – Amerikas Sirds Asociācijas īstenais loceklis (Fellow of the American Heart Association).

2013. – pasaules Sirds Ritma Asociācijas īstenais loceklis (Fellow of the Heart Rhythm Society).

2013. – Latvijas Zinātņu Akadēmijas, Rīgas Tehniskās Universitātes un A/S „Latvijas Gāze" gada balva „Par sasniegumiem un ieguldījumu sirds ritma traucējumu nefarmakoloģisko ārstēšanas metožu attīstībā Latvijā".

2013. - Latvijas Zinātnes padomes eksperts ar 2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr. 35-4-2

2012. – European Cardiac Arrhythmia Society gada balva Par sasniegumiem un ieguldījumu aritmoloģijas attīstībā (ECAS „The Outstanding Supports Award 2012".

2012). 2012. – starptautiskās kardiovaskulāras farmakoterapijas asociācijas (International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy) biedrs, vadības grupa.

2012. – Journal of Atrial Fibrillation redkolēģijas biedrs.

2012. – Amerikas Sirds Asociācijas (American Heart Association) klīniskās kardioloģijas koncila biedrs

2012. – Amerikas Sirds Asociācijas (American Heart Association) intensīvās kardioloģijas koncila biedrs​

2012. – Amerikas Kardioloģijas Koledžas (American College of Cardiology) Sporta kardioloģijas koncila biedrs,​

2005. - Eiropas kardiologu biedrības īstenais loceklis (FESC - Fellow of European Society of Cardiology)

 

Publikācijas

 

Raksti​​

Tosho Balabanski, Josep Brugada Elena Arbelo Cecile Laroche Aldo Maggioni, Carina Blomstrom-Lundqvist Josef Kautzner Luigi Tavazzi Massimo Tritto, Piotr Kulakowski Oskars Kalejs Tamas Forster Federico Segura Villalobos, Nikolaos Dagres; on behalf of the ESC-EHRA Atrial Fibrillation Ablation Long-Term Registry investigators GroupImpact of monitoring on detection of arrhythmia recurrences in the ESC-EHRA EORP atrial fibrillation ablation long-term registry. Europace (2019) 0, 1–7 CLINICAL RESEARCH doi:10.1093/europace/euz216

Aldis Strelnieks, Alberts Berzins, Mara Karakone , Irina Pupkevica, Kristine Jubele, Maija Vikmane, Sandis Sakne, Oskars Kalejs, Aivars Lejnieks. Comparison of effectiveness and safety of antiarrhytmic drugs class IC and III in patients after electrical cardioversion. Proceedings of Latvian Academy of Science, PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES. Section B, Vol. 73 (2019), No. 1 (718), pp. 34–39.

Ketija Apsitea, Katrina Pukiteb, Andris Tupahinsa, Natalija Nikrusc, Baiba Lurinac, Irina Pupkevicac, Aivars Lejnieksc, Oskars Kalejs. Potential drug-drug interactions between oral anticoagulants for high-risk patients with atrial fibrillation in Latvia. Cor et Vasa 2019, 61(3):e266-e271 | DOI: 10.33678/cor.2019.023

Katrina Pukitea, Ketija Apsiteb, Irina Pupkevicae, Ilze Cernevskae, Oksana Boichuke, Janis Meistersf, Dagnija Straupmanef, Inga Urtanec, Aivars Lejnieksd, Oskars Kalejs. Methods for detection of direct oral anticoagulants and their role in clinical practice. Cor et Vasa 2019 61(4):e370-e376 | DOI: 10.33678/cor.2019.050

Irina Pupkevica, Antra Simkevica, Oskars Kalejs. Electrical cardioversion properties which impact procedure effectiveness in patients with long-acting atrial fibrillation. International Journal of Multidisciplinary Research and information Ref .nr. 0344 – A – 2017. Vol. 2, Issue, 2, pp. 78-80,

Maija Vikmane, Oskars Kalējs, Ginta Kamzola, Dana Upīte, Madara Ventiņa, Nikolajs Nesterovičs, Aivars Lejnieks. Assesssment of cardiac resynchronization therapy efficacy determining factors for patients with moderate and severe heart failure in population of Latvia in 12 and 24 months study. // PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES. Section B, Vol. 72 (2018), No. 6 (717), pp. 20–30.

 

 

Impact of body mass index on the outcome of catheter ablation of atrial fibrillation / B.M.Glover ...[et al.] ; collaborators: O.Kalejs ...[et al.] // Heart. - Vol.105, No.3 (2019, Febr.), p.244-250. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1136/heartjnl-2018-313490

2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope / M.Brignole ...[et al.] ; reviewers: O.Kalejs ...[et al.] // European Heart Journal. - Vol.39, No.21 (2018, June), p.1883-1948. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Angiotensīna receptoru neprilizīna inhibitori (ARNI) hroniskas sirds mazspējas ar samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju ārstēšanā / darba grupa: A.Kalvelis, O.Kalējs, P.Stradiņš ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2018, maijs), 29.-32.lpp.

Assessment of cardiac resynchronisation therapy efficacy determining factors for patients with moderate and severe heart failure in the population of Latvia in a 12 and 24 month study / M.Vikmane, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.6 (2018, Dec.), p.313-321. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Atrial fibrillation, oral anticoagulants and health related quality of life [Elektroniskais resurss] / V.Voicehovskis, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Cor et Vasa [Elektroniskais resurss]. - Vol.60, Issue 6 (2018, Dec.), p.e597-e602. - Resurss aprakstīts 2019.g. 25.martā. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00108650…

Contemporary stroke prevention strategies in 11 096 European patients with atrial fibrillation : a report from the EURObservational Research Programme on Atrial Fibrillation (EORP-AF) Long-Term General Registry / G.Boriani ...[et al.] ; national coordinators: O.Kalejs, K.Jubele, A.Erglis ...[et al.] // Europace. - Vol.20, No.5 (2018, May), p.747-757. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Impact of metabolic status on the course of atrial fibrillation / R.Dresmane, L.Caunite, A.Vasiļjevs, O.Kalejs // Romanian Journal of Diabetes, Nutrition, & Metabolic Diseases. - Vol.25, No.2 (2018), p.165-169. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kalējs, Oskars. Ko saprotam ar optimālu farmakoterapiju sirds mazspējas pacientam 2018. gadā? / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2018), 18.-24.lpp.

Kalējs, Oskars. Priekškambaru fibrilācija - cerebrālās katastrofas drauds : epidemioloģija, profilakses un ārstēšanas iespējas / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2018, dec.), 27.-33.lpp.

Kardiovaskulāro notikumu analīze pacientiem ar ātriju fibrilāciju gada laikā pēc elektriskās kardioversijas / E.Knoka, A.Strēnieks, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 5.-15.lpp.

Latvijas pieredze transkatetrālā aortas vārstuļa implantācijā / A.Rudzītis, M.Kalējs, P.Stradiņš ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2018, dec.), 34.-42.lpp.

Low cardiovascular event rate and high atrial fibrillation recurrence rate one year after electrical cardioversion [Elektroniskais resurss] / A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Cor et Vasa [Elektroniskais resurss]. - Vol.60, Issue 3 (2018, June), p.e246-e250. - Resurss aprakstīts 2018.g. 30.okt. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00108650…

Methods for detection of direct oral anticoagulants and their role in clinical practice [Elektroniskais resurss] / I.Urtane, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Cardiovascular Pharmacology: Open Access [Elektroniskais resurss]. - Vol.7, No.4 (2018), [6 p.]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 11.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.omicsonline.org/archive/cpo-volume-7-issue-4-ye…

Orālo antikoagulantu un citu ārstniecības līdzekļu savstarpējā mijiedarbība augsta riska ātriju fibrillācijas pacientiem Latvijā / K.Apsīte, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 91.-97.lpp.

Oxidative stress indicators, depression and quality of live levels in coronary heart disease patients / V.Voicehovskis, O.Kalejs, J.Voicehovska, A.Skesters ...[et al.] // Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. - Vol.18, No.1 (2018), p.47-61. - Starptautiski citējamā izdevumā.

P viļņa morfoloģijas prognostiskā vērtība ātriju fibrilācijas recidīvu riska novērtēšanā pēc elektriskas kardioversijas / I.Pupkeviča, A.Strēlnieks, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 106.-115.lpp.

PKP2 and DSG2 genetic variations in Latvian arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy registry patients / L.Bidina, M.Pavlovics, Z.Dobele, O.Kalejs, L.Gailite ...[et al.] // Anatolian Journal of Cardiology. - Vol.20, No.5 (2018, Nov.), p.296-302. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vai orālo antikoagulantu veida izvēle spēj ietekmēt dzīves kvalitāti pacientiem ar augsta riska ātriju fibrillāciju Latvijā? / K.Apsīte, V.Voicehovskis, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 83.-90.lpp.

Comorbidities in patients with persistent atrial fibrillation undergoing electrical cardioversion in Latvian Cardiology Center / I.Pupkeviča, A.Šimkevica, O.Kalējs ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 442.-447.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Ģenētisko variantu rs1805127, rs1892593 un rs2200733 asociācija ar ātriju fibrilācijas attīstības risku / I.Rudaka, D.Rots, O.Kalējs, L.Piekuse ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 239.-247.lpp.

Kalējs, Oskars. Arteriālā hipertensija un sirds veselība / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2017), 8.-17.lpp.

Kalējs, Oskars. Kambaru aritmijas un to risks : no vienkāršas ekstrasistoles līdz sportistiem un pēkšņai kardiālai nāvei / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2017, okt.), 52.-62.lpp.

Medicīna 2050 : I daļa: onkoloģija, kardioloģija, endokrinoloģija, psihosomatiskā medicīna : [raksti] / [sagatavojušas] M.Lapsa, G.Skrebele // Doctus. - Nr.11 (2017, nov.), 74.-79.lpp. - Saturs: Onkoloģija / J.Eglītis ; Kardioloģija / O.Kalējs ; Endokrinoloģija / A.Lejnieks ; Psihosomatiskā veselība / G.Ancāne.

PITX2 gene variant rs2200733 predicts risk of lone atrial fibrillation development in Latvian population / I.Rudaka, D.Rots, O.Kalejs, L.Piekuse ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 464.-471.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

PKP2 un DSG2 gēnu ģenētisko variāciju patogenitātes izvērtēšana / Z.Dobele, L.Piekuse, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 223.-229.lpp.

Pupkeviča, Irina. Safety of amiodarone in pre-treament in patients with persistent atrial fibrillation undergoing electrical cardioversion / I.Pupkeviča, A.Šimkevica, O.Kalējs // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 435.-441.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

К вопросу о связи симптоматики депрессии и показателей оксидативного стресса со стабильным течением коронарной болезни сердца = Depression symptomatic and oxidative stress parameters relationship with manifestations of stable coronary heart disease / В.В.Войцеховскис, О.Калейс, Ю.Г.Войцеховска, A.Шкестерс ...[и др.] // Донозология и здоровый образ жизни = Prenosology and Healthy Lifestyle. - Т.20, N1 (2017), с.52-57.

A case report : PKP2 gene c.1592T>G variation in homozygous form identified in arrhythmogenic right ventricular dysplasia patient [Elektroniskais resurss] / Z.Dobele, L.Piekuse, O.Kalejs ...[et al.] // CBU International Conference on Integration and Innovation in Science and Education (Prague, Czech Republik, March 23-25, 2016) [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Central Bohemia University. - Prague, 2016. - Vol.4 (2016), p.631-633. - Resurss aprakstīts 2017.g. 7.apr. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/823

Cardioembolic stroke in Latvia : prevention and long-term outcome [Elektroniskais resurss] / E.Pucite, E.Miglane, O.Kalējs, A.Millers, Z.Priede ...[et al.] // CBU International Conference on Integration and Innovation in Science and Education (Prague, Czech Republik, March 23-25, 2016) [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Central Bohemia University. - Prague, 2016. - Vol.4 (2016), p.615-621. - Resurss aprakstīts 2017.g. 8.febr. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/821

Orālo antikoagulantu klīniskā lietojuma tendenču salīdzinājums divu gadu laika posmā pacientiem ar priekškambaru mirgošanu / A.Strēlnieks, M.Vikmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 119.-133.lpp.

Plaušu artēriju trombembolijas attēldiagnostikas metožu informatīvais salīdzinājums / L.Liepiņa, A.Mača, K.Trušinskis, S.Smagare, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 92.-109.lpp.

Plaušu artēriju trombembolijas sastopamība un cēloņi, kā arī radioloģiskās ainas un D-dimēru līmeņa korelācija / A.Strēlnieks, A.Mača, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 80.-91.lpp.

Sievietes medicīnā 21.gadsimta Latvijā / diskusijā piedalās: RSU docents V.Sīlis, prof. B.Rozentāle, prof.O.Kalējs ...[u.c.] ; materiāla sagatavotāja Z.Kalniņa // Medicus Bonus. - Nr.24 (2016, janv./febr./marts), 10.-13.lpp.

Sinkope kardiologa skatījumā / K.Jubele, O.Kalējs, B.Dambe, N.Ņesterovičs // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2016, janv.), 72.-76.lpp.

Ātriju fibrilācija un faktori, kas ietekmē atkārtotus paroksismu recidīvus pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vilmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 137.-156.lpp.

Kalējs, Oskars. Pārdomas par antihipertensīvās terapijas nozīmi un iespējamām kombinācijām / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2015, dec.), 26.-28.lpp.

Kalējs, Oskars. Priekškambaru fibrilācijas un undelācijas paroksisms : taktika, ārstēšanas iespējas / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2015, apr.), 14.-23.lpp.

Kardiovaskulāro notikumu risks pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, K.Trušinskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 122.-136.lpp.

Patoloģiskas elektrokardiogrāfiskās atrades biežums un elektrokardiogrāfiskā atbilstība līdz šim pieņemtajām normām pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā / K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 172.-181.lpp.

Poliņš, Dāvis. Hipertrofisku kardiomiopātiju ārstēšana / D.Poliņš, O.Kalējs // Doctus. - Nr.11 (2015, nov.), 29.-34.lpp.

Problems of cardioembolic stroke primary and secondary prevention in the Latvian population / E.Miglāne, O.Kalējs, A.Millers, Z.Priede ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 199.-204.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Roze, Rūdolfs. Aritmijas un koronārā sirds slimība... vai pārmēru plašs jautājumu loks ar sarežģītām atbildes iespējām? / R.Roze, A.Mača, O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2015, nov.), 11.-21.lpp.

Sirds magnētiskās rezonanses prognostiskā nozīme pēc ST elevācijas miokarda infarkta / K.Trušinskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 106.-121.lpp.

Sirds resinhronizācijas iekārtu implantācijas efektivitātes kritēriju izvērtējums pacientiem ar mērenu un smagu sirds mazspēju Latvijas populācijā / M.Vilmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 157.-171.lpp.

Sokolova, Emma. Statīnu mijiedarbība ar antikoagulantiem / E.Sokolova, M.Zabunova, O.Kalējs // Doctus. - Nr.5 (2015, maijs), 6.-8.lpp.

Vahere, Baiba. Ģenētiskie medikamenti : diskusijas turpinās / B.Vahere; viedokli izsaka: S.Purviņa, O.Kalējs ...[u.c.] // Doctus. - Nr.5 (2015, maijs), 56.-61.lpp.

Dzīvību apdraudošo kambaru aritmiju biežums, riska faktori un ietekme uz klīnisko iznākumu slimniekiem ar akūtu koronāro sindromu / A.Mača, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 128.-137.lpp.

Kalējs, Oskars. Hipertensija un terapijas izvēle / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2014, marts), 26.-31.lpp.

Kalējs, Oskars. Insulta profilakse mirdzaritmijas pacientiem : [stāsta Rīgas Stradiņa universitātes prof.] / O.Kalējs ; materiāla sagat. Z.Vitenberga // Medicus Bonus. - Nr.16 (2014, janv./febr./marts), 19.-20., 22.-[23.]lpp.

Kalējs, Oskars. Kāds ir reālais priekškambaru fibrilācijas pacientu skaits? / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2014, sept.), 28.-33.lpp.

Orālo antikoagulantu klīniskā pielietojuma problēmu analīze pacientiem ar priekškambaru mirgošanu / O.Kalējs, A.Strēlnieks, M.Vikmane, D.Behmane, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 138.-159.lpp.

Perorālo antikoagulantu un medikamentu farmakoloģiskā mijiedarbība pacientiem ar priekškambaru fibrilāciju / K.Puķīte, B.Lūriņa, I.Urtāne, O.Kalējs // Materia Medica. - Nr.11 (2014), 39.-40.lpp.

Subjektīvu un objektīvu diagnostisko parametru korelācija sirds mazspējas slimniekiem 12 mēnešus pēc sirds resinhronizācijas terapijas / M.Vikmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 116.-127.lpp.

Erektilā disfunkcija nav tikai vīrieša un viņa urologa problēma, bet arī ... / diskusijā piedalās : O.Kalējs, A.Baumanis, P.Vaganovs ...[u.c.] ; rakstu sagat. S.Pildava // Doctus. - Nr.12 (2013, dec.), 16.-20.lpp.

Kalējs, Oskars. Daži ātriju fibrilācijas ārstēšanas aspekti un klīnisko ieguvumu samērojamība : no vadlīnijām līdz klīniskajai praksei / O.Kalējs // Doctus. - Nr.11 (2013, nov.), 4., 6.-8.lpp.

Kalējs, Oskars. Jaunie antikoagulanti pret varfarīnu : pierādījumi, realitāte, emocijas / O.Kalējs, D.Behmane, B.Luriņa // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2013, janv.), 32.-34., 36.-37.lpp.

Pildava, Santa. Sirds ir viena, bet slimību daudz... : atskats uz ESC kongresu Amsterdamā : [par Eiropas Kardiologu biedrības ikgadējo kongresu Nīderlandē] / S.Pildava, O.Kalējs, A.Skride // Doctus. - Nr.10 (2013, okt.), 22.-24.lpp.

 

Tēzes​​

 

Association between 4q25 variant rs6838973 and atrial fibrillation in Latvian population / I.Rudaka, D.Rots, A.Uzars, O.Kalējs, L.Gailīte // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.19.

Brugada syndrome patient : case report / K.Jubele, K.Kupics, N.Ņesterovičs, O.Kalējs // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.31.

Bumbure, Mairita. Masters basketball players cardiovascular parameters changes during training and competition / M.Bumbure, A.Vavere, O.Kalejs // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.45.

Bumbure, Mairita. Masters basketball players heart rate as indicator of training and competition intensity / M.Bumbure, A.Vavere, O.Kalejs // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.46.

Change in use of antithrombotic therapy 6 months after electrical cardioversion over a period of 4 years / A.Bēržiņš, I.Pupkeviča, O.Kalējs ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.28.

Clinical characteristics and 6-month outcomes of atrial fibrillation patients after direct current cardioversion / A.Bērziņš, A.Strēlnieks, K.Spalva, O.Kalējs // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.36.

Comparative effectiveness of antiarrhythmic drugs for prevention of early relapses of atrial fibrillation after electrical cardioversion / I. Pupkeviča, B.Kokina, O.Kalējs ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.35.

Effectiveness of amiodarone, propafenone and synchronised electrical cardioversion for Conversion of atrial fibrillation paroxysm to sinus rhythm in Emergency Department of Pauls Stradiņš Clinical University Hospital / A.Kalēja, I.Pupkeviča, K.Jubele., O.Kalējs ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.15.

Emergency Department : occurrence of clinically significant bleeding in patients using oral anticoagulants / E.Sokolova, V.Spalis, D.Balode, O.Kalējs // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.39.

GPx and MDA oxidative stress markers and severity of depression as predictives of recurrent stable coronary heart disease / V.Voicehovskis, O.Kalejs, J.G.Voicehovska, A.Skesters ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.26.

Lead-related infective endocarditis in patients after cardiac electrical device implantation in Pauls Stradiņš Clinical University Hospital / K.Jubele, P.Stradins, O.Kalējs ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.44.

Long-term results of catheter ablation in supraventricular paroxismal tachycardias : single center experience in Latvia / L.Vilde, K.Jubele, O.Kalējs ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.41.

Next-generation sequencing for Latvian arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy patients / L.Bidiņa, D.Rots, O.Kalējs, L.Gailīte ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.8.

Nikrus, Natālija. Case of long QT syndrome : could be more unrecognised than rare / N.Nikrus, S.Sakne, O.Kalējs // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.38.

Nikrus, Natālija. Quality of life changes in patients after cardiac pacemaker implantation / N.Nikrus, M.Vikmane, O.Kalējs // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.10.

Oral anticoagulant influence on health-related quality of life for high-risk atrial fibrillation patients : 6-month and 12-month follow-up / K.Apsīte, V.Voicehovskis, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.37.

Predictors of effective electrical cardioversion of atrial fibrillation / I.Pupkeviča, K.Apsīte, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.43.

Relation of HAS-BLED Bleeding Risk Score to major bleeding in anticoagulated patients presented to Emergency Department / E.Sokolova, V.Spalis, D.Balode, O.Kalējs // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.40.

Results of acute decompensated heart failure treatment with early addition of angiotensin-neprylisin inhibitor / I.Kurcalte, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.27.

Targeted next-generation sequencing as diagnostic tool for lone atrial fibrillation / I.Rudaka, D.Rots, A.Uzars, O.Kalējs, L.Gailīte // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.20.

Accute upper gastrointestinal bleeding in patients using antithrombotic and non-steroidal anti-inflammatory therapy : contributing factors and outcomes [Elektroniskais resurss] / Z.Straume, J.Pokrotnieks, O.Kalejs, A.Derovs ...[et al.] // United European Gastroenterology Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, Issue 8 Suppl. (2018), abstract No.OP025, p.A11. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/20506406187928…

Acute upper gastrointestinal bleeding in patients using antithrombotic and non-steroidal anti-inflammatory therapy : contributing factors and outcomes / Z.Straume, J.Pokrotnieks, O.Kalejs, A.Derovs ...[et al.] // United European Gastroenterology Journal. - Vol.6, No.8, Suppl. (2018, Oct.), p.A11. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of 4q25 variants and echocardiographic parameters in patients with atrial fibrillation [Elektroniskais resurss] / I.Rudaka, D.Rots, A.Uzars, O.Kalejs, L.Gailite // Environmental and Experimental Biology [Elektroniskais resurss]. - Vol.16, No.3 (2018), p.250. - 7th Baltic Genetics Congress (Riga, Latvia, Oct.24-27, 2018) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://eeb.lu.lv/EEB/201810/EEB_XVI_abstracts.pdf. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ātriju fibrilācijas recidīvu risku ietekmējošie faktori 12 mēnešus pēc sinusa ritma atjaunošanas ar elektrisko kardioversiju / I.Pupkeviča, K.Jubele, O.Kalējs ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 251.lpp.

Cardioembolic stroke in Latvia : frequency, prevention and long-term outcome / K.Jurjāns, E.Miglāne, Z.Priede, O.Kalējs, A.Millers // Neurologijos seminarai. - Vol.22, Suppl.3 (2018, Sept.), p.243. - 9th Baltic Congress of Neurology (Kaunas, Lithuania, Sept. 6-8, 2018) : Scientific program and abstracts

Do patients who use different oral anticoagulants have a statistically significant difference for potential drug-drug interactions? / K.Jubele, A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Global Heart. - Vol.13, No.4 (2018, Dec.), p.453. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Drug-drug interactions with oral anticoagulants among high-risk non-valvular atrial fibrillation patients / K.Apsite, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // 14th International Dead Sea Symposium on Innovations and Controversies in Cardiac Arrhythmias (IDSS 2018) (Tel Aviv, Israel, Oct.28-31, 2018) : Abstract Book. - Tel Aviv, 2018. - P.75.-1095.

Dzimumu atšķirība kardioemboliska cerebrāla infarkta ilgtermiņa iznākumā Latvijā no 2014. līdz 2016. gadam / K.Jurjāns, E.Miglāne, A.Millers, Z.Priede, O.Kalējs // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 79.lpp.

ENPEP RS10004516 variation is associated with atrial fibrillation risk / I.Rudaka, D.Rots, A.Uzars, O.Kalejs, L.Gailite // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.51, Issue Suppl.1 (2018, Apr.), p.26-27. - Abstracts of the 14th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS) (Paris, France, Apr.15-17, 2018). -

Evaluation of effectiveness of RFCA in patients with AVNRT [Elektroniskais resurss] / R.Vilde, K.Kupics, K.Jubele, O.Kalējs // 4th International Health Sciences Conference (IHS) (Kaunas, Lithuania, May 16-18, 2018) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book. - Kaunas, 2018. - P.102-103. - Resurss aprakstīts 2019.g. 27.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://smd.lt/download/2018-international-health-sciences-…

Gender-based difference of cardioembolic stroke long-term mortality in Latvia from 2014 to 2016 [Elektroniskais resurss] / K.Jurjans, E.Miglane, Z.Priede, O.Kalejs, A.Millers // European Stroke Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, Issue 1, Suppl. (2018, May), p.362. - 4rd European Stroke Organisation Conference (ESOC) (Gothenburg, Sweden, May 16-18, 2018) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/23969873187701…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

GPx and MDA stress markers and depression in coronary heart disease patients / V.V.Voicehovskis, J.G.Voicehovska, A.Skesters, O.Kalejs ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2018.g. 26.-27.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2018. - 69.lpp.

Health related quality of life depending on oral anticoagulant type among high­risk atrial fibrillation patients / V.Voicehovskis, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Europace. - Vol.20, Issue Suppl.1 (2018, March), p.i68. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Influence on health related quality of life by oral anticoagulant usage / T.Ivascenko, V.Voicehovskis, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // 14th International Dead Sea Symposium on Innovations and Controversies in Cardiac Arrhythmias (IDSS 2018) (Tel Aviv, Israel, Oct.28-31, 2018) : Abstract Book. - Tel Aviv, 2018. - P.75.-1097.

Kalniņa, Linda. Daily used drug amount for cardiac profile patient with oral anticoagulant therapy and drug-to-drug interactions between them [Elektroniskais resurss] / E.Urbančika, L.Kalniņa, O.Kalējs // 4th International Health Sciences Conference (IHS) (Kaunas, Lithuania, May 16-18, 2018) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book. - Kaunas, 2018. - P.98-99. - Resurss aprakstīts 2019.g. 27.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://smd.lt/download/2018-international-health-sciences-…

Long term results of catheter ablation in supraventricular paroxismal tachycardias (Latvian Centre of Cardiology experience) / R.Vilde, K.Jubele, O.Kalejs ...[et al.] // 14th International Dead Sea Symposium on Innovations and Controversies in Cardiac Arrhythmias (IDSS 2018) (Tel Aviv, Israel, Oct.28-31, 2018) : Abstract Book. - Tel Aviv, 2018. - P.75.

Most common potential drug interactions with oral anticoagulants for atrial fibrillation patients / K.Apsite, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.51, Issue Suppl.1 (2018, Apr.), p.40-41. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Oral anticoagulants and upper gastrointestinal bleeding : potential risk factors and outcomes - a single-centre experience / Z.Straume, J.Pokrotnieks, O.Kalejs, A.Derovs ...[et al.] // United European Gastroenterology Journal. - Vol.6, No.8, Suppl. (2018, Oct.), p.A698. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Orālo antikoagulantu ietekme uz dzīves kvalitātes novērtējumu saistībā ar veselību / B.Luriņa, V.Voicehovskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 252.lpp.

Orālo antikoagulantu potenciālās mijiedarbības biežums pacientiem ar ātriju fibrilāciju / K.Puķīte, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 256.lpp.

Oxidative stress parameters, depression symptomatics and quality of life level in patients with primary and recurrent stable coronary heart disease / V.Voicehovskis, J.Voicehovska, A.Skesters, O.Kalejs ...[et al.] // International Scientific Conference on Medicine : 76th Conference of the University of Latvia (Riga, Latvia, Febr.23, 2018) : Book of Abstracts / University of Latvia. - Riga, 2018. - P.116.

Pirmreizēji diagnosticētas ātriju fibrilācijas prevalence kardioemboliska cerebrāla infarkta slimniekiem Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā 2016. gadā / K.Jurjāns, E.Miglāne, A.Millers, Z.Priede, O.Kalējs, K.Rimicāns // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 248.lpp.

PITX2 gēna variāciju asociācija ar kreisā priekškambara tilpuma indeksu pacientiem ar mirdzaritmiju / I.Rudaka, D.Rots, O.Kalējs, L.Gailīte ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 240.lpp.

Possibility of development of recurrence of stable coronary heart disease in presence of such risk factors as depression and oxidative stress / V.Voicehovskis, J.Voicehovska, A.Šķesters, O.Kalējs ...[et al.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 123.lpp.

Posttraumatic stress disorder development prevention in high risk group / V.V.Voicehovskis, A.Skesters, J.G.Voicehovska, A.Silova, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // ICPM 2nd Workgroup on Psychosomatic Research and Practice (Paris, France, Sept.20-21, 2018) : [Abstracts]. - Paris, 2018. - P.22.

Potential drug interactions with oral anticoagulants among atrial fibrillation patients / K.Apsīte, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Europace. - Vol.20, Issue Suppl.1 (2018, March), p.i70. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The analysis of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation one year after electrical cardioversion / K.Jubele, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Global Heart. - Vol.13, No.4 (2018, Dec.), p.452.-453. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The change in antithrombotic medication profile of cardioembolic stroke prevention in Latvia from 2014 to 2016 / E.Miglane, O.Kalejs, Z.Priede, A.Millers ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.25, Suppl.2 (2018, June), p.221. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Urbančika, Estere. Anticoagulation therapy and additional P glycoprotein inhibitor usage with their consequent bleeding episodes [Elektroniskais resurss] / E.Urbančika, L.Kalniņa, O.Kalējs // 4th International Health Sciences Conference (IHS) (Kaunas, Lithuania, May 16-18, 2018) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book. - Kaunas, 2018. - P.79-81. - Resurss aprakstīts 2019.g. 27.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://smd.lt/download/2018-international-health-sciences-…

Ventricular rate after electrical cardioversion and recurrence of atrial fibrillation / K.Jubele, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Global Heart. - Vol.13, No.4 (2018, Dec.), p.452. - Starptautiski citējamā izdevumā.

An oxidative stress and depression as risk factors of recurrence of stable coronary heart disease / V.Voicehovskis, O.Kalejs, A.Skesters, J.Voicehovska ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 154.lpp.

Antiaritmisko līdzekļu ietekme uz QRST morfoloģiskajām izmaiņām elektrokardiogrāfijā pirms un pēc elektriskās kardioversijas pacientiem ar ieilgušu ātriju fibrilāciju / I.Pupkeviča, A.Šimkevica, N.Nikrus, O.Kalējs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 290.lpp.

Anticoagulative therapy for high-risk patients with atrial fibrillation : risk stratification and monitoring [Elektroniskais resurss] / K.Pukite, K.Apsite, I.Urtane, O.Kalejs // Intrinsic Activity [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, Suppl.2 (2017, Oct.), abstract No.A2.41, DOI:10.25006/IA.5.S1-A2.41 - 2nd International Conference in Pharmacology: from Cellular Processes to Drug Targets (Riga, Latvia, Oct.19-20, 2017) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.intrinsicactivity.org/2017/5/S2/IA201705S2full.p…

Antikoagulantu lietošana kopā ar citiem ārstnieciskiem preparātiem un šo kombināciju ietekme uz asiņošanas iespējamību pacientiem ar augsta riska ātriju fibrilāciju Latvijā / K.Puķīte, I.Urtāne, O.Kalējs ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 300.lpp.

Association between variants of KCNE1 gene and atrial fibrillation [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Rudaka, D.Rots, O.Kalejs, L.Gailite ...[et al.] // LĀZA 70 gadu jubilejas konference (Rīga, 2017.g. 20.sept.) : [stenda referāti] / Latviešu ārstu un zobārstu apvienība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 7.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://lazariga.lv/index.php/publikacijas/zinatniskas-publ…

Association of PITX2 gene's variation rs2200733 and development of atrial fibrillation / I.Rudaka, D.Rots, L.Piekuse, O.Kalejs ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.48, Issue 1, Suppl. (2017, Apr.), p.S81. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of PITX2 genetic variant Rs2200733 and recurrence of atrial fibrillation after successful current cardioversion / A.Uzars, I.Rudaka, D.Rots, J.Strelca ; scientific research supervisors: O.Kalejs, L.Piekuse // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, April 5, 2017) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2017. - P.11.

Ātriju fibrilācijas tipa ietekme uz dzīves kvalitāti / T.Ivaščenko, V.Voicehovskis, O.Kalējs ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 181.lpp.

Buklagina, Mairita. Masters basketball players heart rate as indicator of training and competition intensity / M.Buklagina, O.Kalējs // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 69.lpp.

Cardioembolic stroke long-term outcome and mortality in Latvian population 2014 and 2015 compared [Elektroniskais resurss] / E.Miglane, Z.Priede, O.Kalejs, A.Millers ...[et al.] // European Stroke Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, Issue 1, Suppl. (2017, May), p.434. - 3rd European Stroke Organisation Conference (ESOC) (Prague, Czech Republic, May 16-18, 2017) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2396987317705242. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Comorbidities in patients with persistent atrial fibrillation undergoing electrical cardioversion in Latvian Cardiology Center / I.Pupkeviča, A.Šimkevica, O.Kalējs ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 43.lpp.

Comparison of rivaroxaban and dabigatran versus warfarin in patients with persistent and long-standing atrial fibrillation undergoing electrical cardioversion with high risk of stroke and embolism / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.48, Issue 1, Suppl. (2017, Apr.), p.S119-S120. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dažādu perorālo antikoagulantu ietekme uz dzīves kvalitāti pacientiem ar augsta riska ātriju fibrilāciju Latvijā / A.Strēlnieks, K.Jubele, O.Kalējs ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 180.lpp.

Different oral anticoagulant influence on the equality of life for high-risk atrial fibrillation patients in Latvia / A.Strelnieks, K.Jubele, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.53, Suppl.1 (2017), p.76. - Starptautiski citējamā izdevumā.

ENPEP gēna rs6825911 variācijas asociācija ar primāro arteriālo hipertensiju Latvijas populācijā / I.Rudaka, D.Rots, O.Kalējs, L.Piekuse ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 296.lpp.

ENPEP gene's variation rs6825911 is associated with recurrence of atrial fibrillation after sinus rhythm restoration / I.Rudaka, D.Rots, O.Kalējs, L.Piekuse ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.53, Suppl.1 (2017), p.25. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Incidence, risk factors and efficacy of pharmacotherapy of ventricular arrhythmias and its impact on clinical outcomes in patients with acute coronary syndrome / O.Kalejs, A.Maca, K.Trusinskis ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.48, Issue 1, Suppl. (2017, Apr.), p.S111-S112. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Is price major factor when considering NOACs for secondary stroke prevention? [Elektroniskais resurss] / E.Miglane, O.Kalejs, Z.Priede, A.Millers ...[et al.] // European Stroke Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, Issue 1, Suppl. (2017, May), p.346-347. - 3rd European Stroke Organisation Conference (ESOC) (Prague, Czech Republic, May 16-18, 2017) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2396987317705242. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kardioemboliska insulta ilgtermiņa funkcionālais iznākums un mirstība 2014. un 2015. gadā / E.Miglāne, O.Kalējs, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 92.lpp.

KCNE1 variations RS1805127 and 1892593 association with a risk of development of atrial fibrillation / D.Rots, L.Piekuse, O.Kalejs ...[et al.] // International Medical Section : 75th Conference of the University of Latvia : Book of Abstracts = Medicīnas sekcija : Latvijas Universitātes 75.zinātniskā konference (Rīga, Latvija, 2017.g. 24.febr.) : tēžu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 54.lpp.

Latvian arrhythmogenic right ventricular dysplasia (arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy) registry annual data report / M.Pavlovics, L.Piekuse, Z.Dobele, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.53, Suppl.1 (2017), p.77. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Long-term outcome and secondary prevention of cardioembolic stroke in severely disabled patients / E.Miglane, O.Kalejs, Z.Priede, A.Millers ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.24, Suppl.1 (2017, June), p.251. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Low cardiovascular event and high atrial fibrillation recurrence rate on year after electric cardioversion / I.Pupkevica, I.Cgojeva-Sproge, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.53, Suppl.1 (2017), p.29. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Oral anticoagulants and most common drug interactions between high-risk atrial fibrillation patients in Latvia / K.Apsite, I.Urtane, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.53, Suppl.1 (2017), p.75. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Paromova, Jana. Evaluation of cognitive function in patients with atrial fibrillation / J.Paromova, S.Hasnere, O.Kalējs // International Medical Section : 75th Conference of the University of Latvia : Book of Abstracts = Medicīnas sekcija : Latvijas Universitātes 75.zinātniskā konference (Rīga, Latvija, 2017.g. 24.febr.) : tēžu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 133.lpp.

Piekuse, Linda. Multipleksa ligācijas atkarīgo provju amplifikācijas metodes lietojums Latvijas ALKD reģistra pacientu ģenētisko faktoru analīzē / L.Piekuse, L.Bidiņa, O.Kalējs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 289.lpp.

PITX2 gene variant rs2200733 predicts risk of lone atrial fibrillation development in Latvian population / I.Rudaka, D.Rots, O.Kalejs, L.Piekuse ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 80.-81.lpp.

Predictors of effective electrical cardioversion of atrial fibrillation / A.Simkeviča, I.Pupkeviča, O.Kalējs, U.Bladiko // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 84.-85.lpp.

Puķīte, Katrīna. Tiešo perorālo antikoagulantu koncentrācijas noteikšanas metodes un to nozīme klīniskajā praksē / K.Puķīte, I.Urtāne, O.Kalējs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 165.lpp.

Pupkeviča, Irina. Safety of amiodarone in pre-treament in patients with persistent atrial fibrillation undergoing electrical cardioversion / I.Pupkeviča, A.Šimkevica, O.Kalējs // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 91.lpp.

Risk factors of reccurence of stable coronary heart disease : oxidative stress and depression / V.V.Voicehovskis, O.Kalējs, J.G.Voicehovska, A.Skesters ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.53, Suppl.1 (2017), p.23-24. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Three years changes in anticaogulant usage in patients with long-lasting atrial fibrillation undergoing electrical cardioversion in Latvian Cardiology Centre before and one month after prcedure / I.Pupkeviča, A.Šimkevica, G.Heier, O.Kalējs // Medicina (Kaunas). - Vol.53, Suppl.1 (2017), p.60. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Urbančika, Estere. Statistic review of patients with cardiologic events who are using anticoagulants - total amount of daily used drugs and within the number of drugs that can interact with anticoagulants / E.Urbančika, L.Kalniņa, O.Kalējs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.53, Suppl.1 (2017), p.12. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ventricular rate after electrical cardioversion and recurrence of atrial fibrillation / A.Šimkevica, I.Pupkeviča, O.Kalējs, U.Bladiko // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 109.-110.lpp.

Влияние депрессии и оксидативного стресса на возможность рецидива стабильной коронарной болезни сердца : [тезисы] / В.В.Войцеховскис, О.Калейс, Ю.Г.Войцеховска, А.Шкестерс ...[и др.] // Донозология® – 2017. Проблемы гигиенической донозологической диагностики и первичной профилактики заболеваний в современных условиях (Санкт-Петербург, Россия, 14-15 декабря, 2017 г.) : материалы тринадцатой Евразийской научной конференции. - Санкт-Петербург, 2017. - С.229-231.

365 day mortality of cardioembolic stroke patients in Latvian population [Elektroniskais resurss] / E.Miglane, O.Kalejs, Z.Priede, A.Millers ...[et al.] // Cerebrovascular Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.41, Suppl.1 (2016), p.243. - 25th European Stroke Conference (Venice, Italy, Apr.13-15, 2016) : Abstract E-book. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://misc.karger.com/products/CED_2016_041_S1/index.html. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cardioembolic stroke long-term outcome in Latvia / E.Miglane, A.Millers, O.Kalejs, Z.Priede ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.23, Suppl.1 (2016, May), p.372. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cardioembolic stroke prevention and mortality for elderly patients in Latvia / E.Miglane, O.Kalejs, A.Millers, Z.Priede ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.23, Suppl.1 (2016, May), p.372. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Depression symptomatics and oxidative stress parameters relationship with manifestations of stable coronary heart disease / V.Voicehovskis, O.Kalejs, J.Voicehovska, A.Skesters ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 43.lpp.

Diabetic autonomic cardiac neuropathy could be early detected by using twenty-four hours heart rate variability analysis / A.Lejnieks, A.Kalinin, O.Kalejs, R.Erts ...[et al.] // Diabetes Technology & Therapeutics. - Vol.18, Issue S1 (2016, Febr.), p.A64-A65. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kardioemboliska cerebrāla infarkta ilgtermiņa rezultāti Latvijā / E.Miglāne, O.Kalējs, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 74.lpp.

Pirmie rezultāti maģistrālā kriptogēna cerebrāla infarkta slimnieku monitorēšanā ar Reveal ierīci / E.Miglāne, O.Kalējs, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 72.lpp.

PKP2 gēna analīze aritmogēnas labā kambara displāzijas reģistra pacientiem Latvijā / Z.Dobele, L.Piekuse, O.Kalējs ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 36.lpp.

Primārā un sekundārā profilakse pacientiem ar cerebrālu infarktu un priekškambaru fibrilāciju Latvijā / E.Miglāne, O.Kalējs, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 78.lpp.

Primary and secondary stroke prevention for patients with atrial fibrillation in Latvia 365 day follow up [Elektroniskais resurss] / E.Miglane, O.Kalejs, A.Millers, Z.Priede ...[et al.] // Cerebrovascular Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.41, Suppl.1 (2016), p.243. - 25th European Stroke Conference (Venice, Italy, Apr.13-15, 2016) : Abstract E-book. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://misc.karger.com/products/CED_2016_041_S1/index.html. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Riska novērtēšana pacientiem ar permanento ātriju fibrilāciju / O.Kalējs, R.Erts, A.Kalinin, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 38.lpp.

Aritmogēnas labā kambara displāzijas reģistrs Latvijā / E.Sokolova, O.Kalējs, L.Piekuse ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 73. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2015.g. 20.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2015. - 80.lpp.

Aritmogēnās labā kambara kardiomiopātijas reģistra pilotprojekts Latvijā : pirmie dati / O.Kalējs, L.Piekuse, Z.Šteinberga ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 185.lpp.

Ātriju fibrilācijas recidīvu riska faktori un antiaritmiskās farmakoterapijas efektivitāte pacientiem pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vikmane, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 187.lpp.

Clinical aspects in real life patients with atrial fibrillation and different oral anticoagulants : [abstract] / B.Lurina, E.Miglane, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), poster No.1672. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Clinical aspects in real-life patients with atrial fibrillation and different oral anticoagulants / B.Luriņa, K.Jurjāns, E.Miglāne, O.Kalējs // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A9. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dabigatrāna, rivaroksabāna un varfarīna drošības un efektivitātes salīdzinājums pacientiem ar ieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju un augstu embolisma risku pirms un pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vikmane, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 188.lpp.

Different oral anticoagulants in real-life patients with atrial fibrillation : clinical aspects and problems / B.Lurina, E.Miglane, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.42, Issue 3 (2015, Apr.), p.312. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Holtera monitorēšanas nozīme diabētiskās kardiālās autonomās neiropātijas agrīnā diagnostikā / R.Erts, A.Kalinin, O.Kalējs, A.Lejnieks, I.Konrāde ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 69.lpp.

Kardioemboliska cerebrāla infarkta profilakses problēmas Latvijas populācijā pacientiem ar ātriju fibrilāciju / E.Miglāne, O.Kalējs, A.Millers, Z.Priede ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 327.lpp.

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 186.lpp.

Laboratorisko rādītāju izmaiņas pacientiem ar plaušu artērijas trombemboliju / A.Mača, L.Liepiņa, K.Griķis, O.Kalējs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 147.lpp.

Perorālo antikoagulantu pielietojuma tendences reālajā klīniskajā praksē pacientiem ar ātriju fibrilāciju / J.Raibarts, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 189.lpp.

Risk factors, incidence and efficacy of pharmacotherapy of ventricular arrhythmias and its impact on clinical outcomes in patients with acute coronary syndrome : [abstract] / O.Kalejs, A.Maca, K.Trusinskis, A.Erglis ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), poster No.907. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and dabigatran and versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-standing atrial fibrillation / A.Strēlnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A16-A17. - Abstracts from the 8th Baltic Congress of Neurology, BALCONE (Riga, Latvia, Sept.24-26, 2015). - T.p. žurn. "European Heart Journal". - Vol.36, Suppl.1 (2015, Aug.), p.378. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), abstr. No.107. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and two dosages dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Heart Rhythm. - Vol.12, No.5, Suppl. (2015, May), p.532. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sirds resinhronizācijas iekārtu implantācijas efektivitātes kritēriju izvērtējums pacientu ar mērenu un smagu sirds mazspēju ārstēšanā Latvijas populācijā / M.Vikmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 184.lpp.

The risk of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation after electrical cardioversion / A.Strēlnieks, E.Miglāne, O.Kalējs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A14-A15. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The risk of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation after electrical cardioversion / O.Kalejs, A.Strelnieks, I.Konrade, E.Miglane, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.42, Issue 3 (2015, Apr.), p.265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Two dosages dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation / O.Kalejs, M.Vikmane, A.Strelnieks, B.Lurina, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Journal of the American College of Cardiology (JACC). - Vol.65, No.10, Suppl.A (2015, March), p.A82. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of the main problems in clinical usage of oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation / J.Raibarts, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.39, Suppl.1 (2014), p.S81-S82. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. 12th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in Cardiac Arrhythmias and Device Therapy (Tel-Aviv, Israel, March 3-5, 2014) : Program & Abstracts.- Tel-Aviv, 2014.- P.119.

Antikoagulantu terapijas pielietojuma un effektivitātes novērtēšana insulta slimniekiem ar ātriju mirgošanu / A.Strēlnieks, B.Tilgale, O.Kalējs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 155.lpp.

Dažādas antikoagulantu pieejas drošības un efektivitātes salīdzinājums slimniekiem ar persistējošu un ieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju, veicot plānveida elektrisko kardioversiju / O.Kalējs, A.Strēlnieks, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 108.lpp.

Disruption of day and night (circadian) heart rate rhythm is associated with increase of mortality risk and emergency hospitalization in permanent atrial fibrillation patients / O.Kalejs, R.Erts, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.39, Suppl.1 (2014), p.S77-S78. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jubele, Kristīne. Elektrokardiogrammu un antropometrisko rādītāju informatīvs salīdzinājums profesionāliem un amatieru sportistiem / K.Jubele, M.Purenkovs, O.Kalējs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 150.lpp.

Kambaru aritmiju biežums, riska faktori un ietekme uz klīniskiem iznākumiem pacientiem ar akūtu koronāru sindromu / A.Mača, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 109.lpp.

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 156.lpp.

Miokarda kodolmagnētiskās rezonanes informatīvā loma prognozes noteikšanā pacientiem ar nozīmīgu miokarda bojājumu pēc ST elevācijas miokarda infarkta : 12 mēnešu rezultāts / L.Zvaigzne, A.Mača, S.Sergejenko, O.Kalējs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 123.lpp.

Patoloģiskās elektrokardiogrāfiskās atrades biežums un tās korelācija ar tālākiem izmeklējumiem pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā / A.Lejnieks, O.Kalējs, K.Jubele ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 107.lpp.

Perorālo antikoagulantu pielietojuma aspekti reālajā klīniskajā praksē pacientiem ar ātriju fibrilāciju / A.Strēlnieks, J.Raibarts, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 154.lpp.

Puķīte, Katrīna. Perorālo antikoagulantu un medikamentu farmakoloģiskā mijiedarbība pacientiem ar ātriju fibrilāciju / K.Puķīte, I.Urtāne, O.Kalējs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 174.lpp.

Radiofrekvences kateterablācijas efektivitāte Latvijas Kardioloģijas centrā 2013. gadā / K.Kupics, K.Jubele, O.Kalējs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 152.lpp.

Recidivējošas ātriju fibrilācijas riska faktori un sinusa ritma uzturēšanas terapijas efektivitāte pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 153.lpp.

Safety and efficacy of dabigatran versus warfarin in patients with persistent and long-acting atrial fibrillation undergoing electrical cardioversion : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of the American College of Cardiology (JACC). - Vol.63, No.12, Suppl.1 (2014, Apr.), p.A328. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology". - Vol.39, Suppl.1 (2014, March), p.S16-S17; krāj. "Cardiostim 2014" (Nice, France, June 18-21, 2014) : Final Program. - Nice, 2014. - P.ii116; krāj. "12th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in Cardiac Arrhythmias and Device Therapy" (Tel-Aviv, Israel, March 3-5, 2014) : Program & Abstracts. - Tel-Aviv, 2014. - P.99.

Sirdsdarbības analīze pēc Holtera monitorēšanas datiem mirstības riska novērtēšanā slimniekiem ar permanento ātriju mirgošanu un cukura diabētu / O.Kalējs, R.Erts, I.Konrāde, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 122.lpp.

Sirenko, Anita. Elektrokardiogrammu izvērtējums bērniem un jauniešiem, kuri nodarbojas ar sportu / A.Sirenko, K.Jubele, O.Kalējs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 149.lpp.

Terapijas efektivitātes predisponējošo faktoru izvērtējums mērenas un smagas hroniskas sirds mazspējas ārstēšanā, pielietojot sirds resinhronizācijas iekārtas / O.Kalējs, A.Lejnieks, M.Vikmane ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 106.lpp.

Zvaigzne, Ligita. Prognostic role of cardiac magnetic resonance in patients with severe ST-elevation myocardial infarction : 12-month follow-up / L.Zvaigzne, S.Sergejenko, O.Kalejs // European Heart Journal Cardiovascular Imaging. - Vol.15, Issue Suppl.2 (2014), p.i23 - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of problems in oral anticoagulants clinical usage by patients with atrial fibrillation / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 101.lpp.

Analysis of problems with oral anticoagulants in real clinical practice in patients with atrial fibrillation / J.Raibarts, J.Pokrotnieks, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation (Riga, Latvia, Dec.7, 2013) / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Suppl.1, p.62.

Data of Holter recordings may be used in risk assessment in patients with diabetes and permanent Atrial Fibrillation / I.Kurcalte, O.Kalejs, A.Kalnins, A.Lejnieks // Diabetes Technology & Therapeutics. - Vol.15, Suppl.1 (2013), p.A107-A108. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diennakts sirdsdarbības frekvences izmaiņu analīzes pielietošana pastāvīgās mirdzaritmijas pacientu mirstības riska novērtēšanā [Elektroniskais resurss] : tēzes / O.Kalējs, R.Erts, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 8.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=87

Holtera monitorēšanas datu pielietošana permanentas mirgošanas aritmijas pacientu mirstības riska novērtēšanā / O.Kalējs, R.Erts, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 131.lpp.

Incidence and risk factors of ventricular arrhythmias in patients with acute coronary syndrome - data from Latvian acute coronary syndrome registry 2011 / O.Kalejs, A.Maca, G.Kamzola ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 102.lpp.

Pēkšņas kardiālas nāves notikumu analīze cilvēkiem līdz 35 gadu vecumam / J.Vamze, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 140.lpp.

Priekškambaru mirdzēšanas paroksismu kupēšanas agrīna stratēģija / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 108.lpp.

Sirds resinhronizācijas terapijas ietekme uz pacientu subjektīvu un objektīvu diagnostisko parametru izmaiņām 12 mēnešus pēc ierīces implantācijas / O.Kalējs, A.Lejnieks, M.Vikmane ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 83.lpp.

Sudden death in young - causes and morphological finding ; Data from Latvian register from year 2011 / O.Kalejs, A.Lejnieks, J.Vamze ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 103.lpp.

The comparative effectiveness of different pacing sites during radiofrequency catheter ablation for patients with heart failure and atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Heart Rhythm. - Vol.10, Issue 5, Suppl. (2013, May), p.S117. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Twenty-four-hour heart rate evaluation for permanent atrial fibrillation patients risk assessment [Elektroniskais resurss] : [abstract] / O.Kalejs, R.Erts, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Atrial Fibrillation [Elektroniskais resurss]. - Special Issue (2013, Oct.), p.29. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

1. Kalējs, G.Kamzola, M.Zabunova. Sirds audzēji un traumatiskie bojājumi. Grāmatā: „Klīniskā Medicīna” III.daļa A.Lejnieka redakcijā. 2012. lpp.383 – 409. Nacionālais Apgāds Rīga

2. O.Kalējs, A.Mača, I.Mintāle. Laboratoriskā diagnostika. Miokarda bojājuma un sirds mazspējas bioķīmiskie marķieri. Grāmatā: „Klīniskā Medicīna” III.daļa A.Lejnieka redakcijā. 2012. lpp.459 – 471. Nacionālais Apgāds Rīga.

3. O.Kalējs. Elektrokardiogrāfija (atkārtotais un papildinātais izdevums). Mācību materiāli un programmas ESF ietvaros. Nacionālais apgāds, 58 lpp. 2011.

4. Hansone S., Ratobiļska S., Jubele K., Vikmane M., Zabunova M., Mintāle I. Elektrokardiogrāfija. Mācību materiāli un klīniskie situācijas uzdevumi ESF programmas ietvaros O.Kalēja redakcijā. Nacionālais Apgāds, 94 lpp. 2011

5. O.Kalējs. Elektrokardiogrāfija neatliekamās situācijās. Neatliekamā kardioloģija. Māc.grāmatā : Citas specialitātes ārsta pārkvalifikācija par neatliekamās medicīnas ārstu. Mācību materiāls / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 4.daļa, 111.-135.lpp.

6. O.Kalējs. Neatliekamā kardioloģija / O.Kalējs // Citas specialitātes ārsta pārkvalifikācija par neatliekamās medicīnas ārstu : mācību materiāls / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. – 5..daļa, 136.-157.lpp.

7. Ērglis, A.Kalvelis, M.A.Ozoliņa, V.Dzērve, O.Kalējs, I.Mintāle, S.Jēgere, I.Zakke, K.Trušinskis // Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa ritmu. LKB darba grupas zinātniskais nolēmums. Rīga, 2010. 30 lpp.

8. Jirgensons J, Kalējs O, Sirds un asinsvadu sistēma un ar to saistītās slimības. Grāmatā: „Klīniskā Medicīna” I.daļa A.Lejnieka redakcijā. 2010. lpp.39 – 447. Nacionālais Apgāds Rīga

9. O.Kalējs. Elektrokardiogrāfija. Mācību materiāli un programmas. Nacionālais apgāds, 40 lpp. 2009.

10. O.Kalējs. Padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija slimnīcas etapā. Nacionālais apgāds, 38 lpp. 2009.

11. Jānis Jirgensons, Oskars Kalējs. Bradiaritmijas un elektrokardiostimulātori// Grāmata-Nacionālais apgāds. 2003.Rīga, Latvija

12. Kalvelis, J.Jirgensons, D.Krieviņš, A.Kalēja, O.Kalējs u.c., Grāmatā: Atdzīvināšana, 2004. (atkārtots izdevums) // Riga. Latvija, 249 - 287.

13. Kalvelis, J.Jirgensons, D.Krieviņš, A.Kalēja, O.Kalējs u.c., Grāmatā: Atdzīvināšana, 2003. // Riga. Latvija, 249 - 287.

 

Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā ; [autori: O.Kalējs, A.Krūmiņa, V.Liguts, B.Mamaja, E.Strīķe, I.Štrumfa, L.Vīksna, I.Zeltiņa, R.Balmaks, A.Bārzdiņa, A.Derovs, I.Evansa, V.Ķēniņa, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, J.Svaža, E.Vasiļevskis, V.Cauce, L.Gavričenkova, A.Kalēja, A.Mača ... u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 1294, [1] lpp.

Mača, Aija. Plaušu artērijas trombembolija (PATE) / A.Mača, O.Kalējs // Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 87.nod., 1083.-[1093.]lpp.

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Grūtniecība un sistēmiskas slimības / S.Lejniece, I.Konrāde, A.Lejnieks, V.Veisa, D.Rezeberga, O.Kalējs, E.Vītols, M.Jansone, H.Plaudis, D.Baltiņa ...[u.c.] // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 37.nod., 609.-[766.]lpp.

Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē / I.S.Priedīte, V.Lāriņš, G.Selga ... [u.c.] ; [medicīniskais redaktors O.Kalējs]. - Rīga : Valsts sporta medicīnas centrs, 2014. - 120, [3] lpp., [2] lp. ielīmes. - Grāmata pieejama arī tiešsaistē: http://www.vsmc.gov.lv/wp-content/uploads/2015/03/Portaliem…

Metodiskās rekomendācijas vitamīna K antagonistu lietošanā un kontrolē klīniskajā praksē / darba grupas vad.: A.Lejnieks, J.Ptašeks; darba grupa: O.Kalējs, S.Lejniece, A.Mača, A.Strēlnieks, L.Zvaigzne. - Rīga : 2014. - 47 lpp.

Hroniskas sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas / darba grupa : O.Kalējs, A.Kalvelis, J.Lācis, P.Stradiņš ... [u.c.] ; zinātniskie recenzenti : G.Latkovskis, A.Lejnieks ; Latvijas kardiologu biedrība. - Rīga: Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrība, 2013. - 223 lpp.

Kalējs, Oskars. Sāpes krūtīs / O.Kalējs, A.Strēlnieks // Sāpes / I. Loginas redakcijā. - [Rīga] : Medicīnas apgāds, 2013. - 10.nod., 197.-216.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja