Skip to main content

Work experience

2012 - Present

Consultant in Paediatric Intensive Care

Children's Clinical University Hospital

2014 - Present

Assistant Professor

Faculty of Medicine, Medical Education Technology Centre, Department of Clinical Skills and Medical Technologies

2014 - Present

Assistant Professor

Faculty of Medicine, Department of Paediatrics

2020 - Present

Acting Lead Researcher

Faculty of Medicine, Medical Education Technology Centre, Department of Clinical Skills and Medical Technologies

2020 - Present

Simulation instructor

Faculty of Medicine, Medical Education Technology Centre

2019 - Present

Consultant in Paediatric Critical Care Medicine

Specialized Medicine Centre, State Emergency Medical Service

Education and training

2016

EPIC Diploma™

European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care

2014

Dr. med.

Rīga Stradiņš University

2012

Residency in Paediatrics

Riga Stradiņš University

2007

Medical Doctor

Rīga Stradiņš University

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2015. - 2016. Clinical Fellow in Paediatric Intensive Care​, Great Ormond Street Hospital for Children, UK​

2011. - 2012. Clinical Fellow in Paediatric Intensive Care, ​Washington University School of Medicine / ​St. Louis Children's Hospital, USA

Field of research

  • Simulation in Healthcare
  • Epidemiology of paediatric critical illness

Projects

Society for Simulation in Healthcare Novice Research Grant "Improvement in Pediatric Sepsis Readiness in Latvian Emergency Departments: A Simulation-Based Trial", Principal Investigator

ESPNIC NeoSim Grant "Improvement of Neonatal Resuscitation Outcome Through Simulation in Latvia", Principal Investigator

Memberships

Member of European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care

Publications

Research articles​​

Assessment of ADAMTS-13 level in hospitalized children with serious bacterial infections as a possible prognostic marker / L.Rautiainen, A.Cirko, J.Pavare, R.Balmaks, I.Grope, I.Katirlo, G.Gersone, P.Tretjakovs, D.Gardovska // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.8 (2019, Aug.), article No.503, p.1-7. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.3390/medicina55080503

Laika faktors bērniem ar smagām galvas traumām : [par smagu galvas traumu ārstēšanu bērniem] / P.Kļaviņa, D.Pētersone, B.J.Vēbe, R.Balmaks // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2019, okt.), 17.-20.lpp.

Prospective paediatric intensive care registry in Latvia : one year outcomes / I.Vegeris, A.Barzdina, R.Balmaks ...[et al.] // Acta Medica Lituanica. - Vol.26, No.1 (2019), p.64-71. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI:10.6001/actamedica.v26i1.3957

Enteral feeding practices in infants with congenital heart disease across European PICUs : a European Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care Survey / L.N.Tume, R.Balmaks, E. da Cruz ...[et al.] // Pediatric Critical Care Medicine. - Vol.19, No.2 (2018, Febr.), p.137-144. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Incidence and outcomes of patients with functionally univentricular heart born in Latvia, 2007 to 2015 / K.Rutka, I.Lubaua, E.Ligere, A.Smildzere, V.Ozolins, R.Balmaks // Medicina (Kaunas). - Vol.54, No.3 (2018), article No.44, [9 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Klīniskās rekomendācijas akūta gastroenterīta diagnostikai, novērtēšanai un terapijai bērniem : pielikums "Biežāk sastopamo elektrolītu līmeņa pārmaiņu korekcijas algoritmi bērniem" / I.Grope, R.Balmaks, I.Ziemele, A.Ņikuļenkova ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2014, sept.), 16.-18.lpp.

Molecular epidemiology of human respiratory syncytial virus over three consecutive seasons in Latvia / R.Balmaks, I.Ribakova, D.Gardovska, A.Kazaks // Journal of Medical Virology. - Vol.86, No.11 (2014, Nov.), p.1971-1982. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Abstracts​​

Prediction of poor outcome in critically ill children using clinical evaluation, scoring systems and biomarkers / R.Gobergs, D.Pētersone, C.R.Galan, R.Balmaks // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.185.

Time critical paediatric neurosurgery in Latvia / P.Kļaviņa, D.Pētersone, A.Buza, R.Balmaks // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.155.

Bērnu intensīvās terapijas iznākums Latvijā no 2012. līdz 2016. gadam / V.Schaeff, A.Bārzdiņa, R.Balmaks ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 93.lpp.

Establishment of paediatric intensive care registry in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Veģeris, A.Barzdina, R.Balmaks ...[et al.] // Pediatric Critical Care Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.19, No.6, Suppl. (2018, June), abstract No.P-372, p.161. - Abstracts from the 9th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care (Singapore, June 9-13, 2018). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://journals.lww.com/pccmjournal/Fulltext/2018/06001/Ab…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Europe SIM (European readiness for pediatric excellence using simulation) Latvia [Elektroniskais resurss] / B.Ziemele, R.Balmaks, J.Pavare ...[et al.] // 7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS) (Paris, France, Oct.30-Nov.3, 2018) [Elektroniskais resurss] : [Abstracts]. - Paris, 2018. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2019.g. 6.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.morressier.com/event/eaps2018/5b55c62bb56e9b003…. - T.p. krāj. "10th International Pediatric Simulation Symposia and Workshops (IPSSW2018)" (Amsterdam, The Netherlands, May 14-16, 2018) [Elektroniskais resurss] : Poster Presentations. - Amsterdam, 2018. - 1 p. - Pieejams tiešsaistē: https://www.eventscribe.com/2018/IPSSW/

Implementation of pediatric emergency in situ simulations in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Bidina, B.Ziemele, R.Balmaks ...[et al.] // 10th International Pediatric Simulation Symposia and Workshops (IPSSW2018) (Amsterdam, The Netherlands, May 14-16, 2018) [Elektroniskais resurss] : Poster Presentations. - Amsterdam, 2018. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2019.g. 4.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.eventscribe.com/2018/IPSSW/ajaxcalls/Presentati…

Kritiski slimu bērnu nelabvēlīga iznākuma riska noteikšana, izmantojot klīnisko novērtējumu, standartizētas riska skalas un biomarķierus / R.Gobergs, D.Šulce, C.Rey-Galan, R.Balmaks // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 64.lpp.

Neatliekamās palīdzības novērtēšana bērniem Latvijas slimnīcās, izmantojot simulācijas / R.Balmaks, B.Ziemele, J.Pavāre ...[et al.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 88.lpp.

Neatliekamu situāciju in situ simulācijas pediatrijā / L.Bidiņa, B.Ziemele, R.Balmaks ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 54.lpp.

Prospective paediatric intensive care registry in Latvia : 27 one year outcomes [Elektroniskais resurss] / I.Vegeris, A.Barzdina, R.Balmaks ...[et al.] // 9th International Baltic Congress of Anaesthesiology, Intensive Care and Pain Management (Vilnius, Lithuania, Oct.25-27, 2018) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Vilnius, 2018. - P.27. - Resurss aprakstīts 2019.g. 19.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.baltanest2018.com/user/_files/560/Poster%20Prese…

ADAMTS-13 asins koncentrācijas saistība ar infekciju klīniskajiem iznākumiem hospitalizētajiem bērniem / A.Prokofjeva, I.Katirlo, A.Ņikuļenkova, S.Rozentāle, G.Krieviņa, P.Tretjakovs, M.Višņevska, H.Čupeca, K.Rasnača, J.Pavāre, I.Grope, R.Balmaks, D.Gardovska // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 81.lpp.

Balmaks, Reinis. Veselības darbinieku pārliecība kritiskās situācijās bērnu neatliekamās palīdzības nodaļā in situ simulāciju laikā / R.Balmaks, L.Bidiņa, V.Grīnbergs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 116.lpp.

ESPNIC survey of enteral feeding practices in infants with congenital heart disease in Europe [Elektroniskais resurss] / L.Tume, R.Balmaks, E.Da Cruz ...[et al.] // 28th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) (Lisbon, Portugal, June 6-9, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Lisbon, 2017. - Abstract No.0430. - Resurss aprakstīts 2018.g. 23.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://espnic2017.kenes.com/Documents/ESPNIC17_all%20abstra…

Long-term outcomes of patients with hypoplastic left heart syndrome in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Rutka, I.Lubaua, E.Ligere, R.Balmaks ...[et al.] // 28th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) (Lisbon, Portugal, June 6-9, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Lisbon, 2017. - Abstract No.0171. - Resurss aprakstīts 2018.g. 23.jan. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://espnic2017.kenes.com/Documents/ESPNIC17_all%20abstra…

Outcomes of paediatric intensive care in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Veģeris, R.Balmaks, J.Kolbergs, A.Bārzdiņa // 28th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) (Lisbon, Portugal, June 6-9, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Lisbon, 2017. - Abstract No.0134. - Resurss aprakstīts 2018.g. 23.jan. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://espnic2017.kenes.com/Documents/ESPNIC17_all%20abstra…

Activity of ADAMTS13 (a disintegrin and metallopretease with thrombospondin type 1 repeats, member 13) in pediatric patients with sever inflammation / A.Nikulenkova, H.Cupeca, M.Visnevska, D.Deksne, A.Prokofjeva, G.Krievina, R.Balmaks, J.Pavare, P.Tretjakovs, D.Gardovska, I.Grope // 28th International Congress of Pediatrics "Community. Diversity. Vitality" (Vancouver, Canada, Aug.17-22, 2016) : Abstract Book. - Vancouver, 2016. - P.312.

ADAMTS-13 koncentrācijas saistība ar klīniskajiem slimību raksturlielumiem un iznākumiem hospitalizētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, H.Čupeca, A.Prokofjeva, G.Krieviņa, P.Tretjakovs, R.Balmaks, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 170.lpp.

Outcomes of patients with functionally univentricular hearts in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Rutka, I.Lubaua, E.Ligere, R.Balmaks ...[et al.] // 8th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tallinn, Estonia, Dec.1-3, 2016) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Tallinn, 2016. - P.13. - Resurss aprakstīts 2017.g. 27.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://baltanest2016.com/abstracts/

Cilvēka bokavīrusa klātbūtne bērniem ar akūtām elpceļu infekcijām stacionārā / I.Ziemele, S.Rasa, S.Grāvelsiņa, R.Balmaks, I.Ribakova, Z.Nora-Krūkle, M.Murovska, D.Gardovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 190.lpp.

Human bocavirus presence in hospitalized children with acute respiratory tract infections in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Ziemele, S.Rasa, S.Gravelsina, R.Balmaks, I.Ribakova, Z.Nora-Krukle, M.Murovska, D.Gardovska // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.341. - Resurss aprakstīts 2015.g. 10.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

Books and brochures​​

Balmaks, Reinis. BKUS Bērnu intensīvās terapijas ceļvedis [Elektroniskais resurss] / R.Balmaks, I.Veģeris, A.Tomiņa. - Rīga : Bērnu slimnīcas fonds, 2017. - 32 lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/celvedis.pdf

Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā ; [autori: O.Kalējs, A.Krūmiņa, V.Liguts, B.Mamaja, E.Strīķe, I.Štrumfa, L.Vīksna, I.Zeltiņa, R.Balmaks, A.Bārzdiņa, A.Derovs, I.Evansa, V.Ķēniņa, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, J.Svaža, E.Vasiļevskis, V.Cauce, L.Gavričenkova, A.Kalēja, A.Mača ... u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 1294, [1] lpp.

Contacts

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff