Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Iepirkumu projektu vadītājs

RSU Zinātnes departaments, Iepirkumu nodaļa

2013 - pašlaik

Vadošais pētnieks

RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija

Piedalīšanās fundamentālo, lietišķo u.c. pētījumu projektu realizēšanā. Studentu, rezidentu, doktorantu pētniecības darbu vadīšana un iesaistīšanās to izstrādē, veidojot zinātniskā darba metodisko un pētījumu plānu, kontrolējot pētniecisko, testēšanas darbu un nodrošinot pētījumu kvalitāti. Pētījumu datu apstrāde. Zinātnisko publikāciju sagatavošana. Jaunu darba metožu izstrādāšana un ieviešana, lai uzlabotu Molekulārās ģenētikas zinātniskās laboratorijas (MĢZL) darbu. Pētniecības un testēšanas darbu organizēšana un vadīšana MĢZL.

2014 - 2015

Projekta vadītājs, Vadošais pētnieks

RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija, ERAF projekts “Jaunas metodes iztrāde reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju noteikšanai” (2014/0048/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/ VIAA/074)

Projekta vadīšana. Pētījumu datu apstrāde. Zinātnisko publikāciju sagatavošana.​​

2010 - 2013

Zinātniskais asistents

RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija

2007 - 2012

Zinātniskais asistents

APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Genoma centrā

Dažādu projektu (gan vietēja mēroga, gan starptautisku projektu) koordinēšana, t.sk. pacientu iesaistīšana, datu ievākšana un analīze, zinātnisko atskaišu un pārskatu sagatavošana, pētījumu plāna izstrāde.​​

pašlaik

Iepirkumu projektu vadītājs

Zinātnes departaments, Iepirkumu nodaļa (Zinātnes departaments)

pašlaik

Vadošā pētnieka p.i.

Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija

Izglītība

2008 - 2013

Doktora diploms (Sērija D, Nr. 0156), LR medicīnas doktora zinātniskais grāds (Dr. med.)

Rīgas Stradiņa universitāte

2004 - 2007

Maģistra diploms (Sērija MD C, Nr. 2882), Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā (MSc. biol.)

Latvijas Universitāte

2001 - 2004

Bakalaura diploms (Sērija BD A, Nr. 0810), Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā (BSc. biol.)

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

23.02.2017.-25.02.2017. Kursa nosaukums, tēma "The Best of ASRM and ESHRE 2017. Organizētājinstitūcija: European society of human reproduction and embryology (ESHRE)​

14.10.2016. Kursa nosaukums, tēma: "2nd Annual reproductive, genetic and biotechnology conference". Sertifikāts: TIP2016/687, 7.3CE Credit Unites). Organizētājinstitūcija: IVF Riga

03.12.2012.-07.12.2012. Kursu nosaukums, tēma: The 5th International School on Molecular Genetics of Young Scientists "Variability of the Genome" Organizētājinstitūcija: Institute of Molecular Genetics, Russian Academy of Sciences

29.11.2010.-03.12.2010. Kursu nosaukums, tēma: The 4th International School on Molecular Genetics of Young Scientists "Genomics and Cell Biology" . Organizētājinstitūcija: Institute of Molecular Genetics, Russian Academy of Sciences

22.11.2010.-26.11.2010. Kursu nosaukums, tēma: Introduction to the Genetic Epidemiology of Complex Diseases. Organizētājinstitūcija:

European Society of Human Genetics (ESHG)

03.05.2010.-07.05.2010. Kursu nosaukums, tēma: "Genetic Association Course" Organizētājinstitūcija: "The Baylor College of Medicine and The Maxx Delbruck Centrum"

09.11.2009.-13.11.2009. Kursu nosaukums, tēma: Basic Gene Mapping Course. Organizētājinstitūcija: The Baylor College of Medicine and The Maxx Delbruck Centrum

29.05.2009.-01.06.2009. Kursu nosaukums, tēma: Genomics translating into clinics. Sertifikāta Nr. K-122. Organizētājinstitūcija: European Society of Human Genetics (ESHG) and Lithuanian Society of Human Genetics (LSHG)

22.05.2009.-23.05.2009. Kursu nosaukums, tēma: Accreditation for beginners. Organizētājinstitūcija: EuroGentest

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Neauglība, reproduktīvās veselības traucējumi

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 1

​kvalifikācijas darbi: 3

 

 

Projekti

 

Galvenais izpildītājs:

RSU iekšējais grants "Augļa strukturālo anomāliju izraisošo ģenētisko variāciju raksturojums, izmantojot dziļo fenotipēšanu un genotipēšanu". Projekta vadītāja: L.Gailīte (2019)

Projekta vadītājs, vadošais pētnieks:

ERAF projekts "Jaunas metodes iztrāde reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju noteikšanai" (2014/0048/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/ VIAA/074)​. (2014-2015​)

Asistents:

LZA sadarbības projektā Nr. 10.0010.02. "Ksenobiotiķu metabolisma gēnu polimorfie varianti Latvijas populācijā un to saistība ar patoloģiju".​ Granta vadītāja: prof. A. Krūmiņa (2009-2012).

​Asistents:

LZP sadarbības projektā Nr. 05.0023.6.1. "Monogēno slimību izraisošo un patoģenēzi ietekmējošo mutāciju diagnosticēšana". Granta vadītāja: prof. A. Krūmiņa (2008-2009).

Asistents:

LZP grantā Nr. 08.2199. "Nesindromālas lūpu +/- aukslēju šķeltnes attīstību predisponējošo kandidātgēnu analīze". Granta vadītāja: B. Lāce (2008-2009).

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2014 - pašlaik

Latvijas Cilvēka ģenētiķu asociācijas biedrs

2013-pašlaik

Eiropas Cilvēku ģenētiku asociācijas biedrs

2016-pašlaik

Eiropas reproduktoloģijas un embrioloģijas asociācijas biedrs

 

Apbalvojumi un atzinības

 

 

2012. Iegūta stipendija par pētījumu "Genetic variants in SKI, FGFR1, WNT3, IRF6 and BMP4 genes are associated with risk for non-syndromic CL/CLP and/or CP in Latvian population" (European Society of Human Genetics (ESHG) fellowship).

2010. Iegūta stipendija par pētījumu "Polymorphisms in WNT family genes are associated with nonsyndromic cleft lip and palate" (European Society of Human Genetics (ESHG) fellowship).

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Gut colonization with extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae may increase disease activity in biologic-naive outpatients with ulcerative colitis : an interim analysis / V.Skuja, A.Derovs, I.Kempa, Z.Straume, J.Eglite, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Gastroenterology and Hepatology. - Vol.30, No.1 (2018, Jan.), p.92-100. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lack of association between Rs2067474 polymorphism in the histamine receptor H2 gene and gastric cancer in Latvian population / G.Moisejevs, L.Gailīte, I.Kempa, ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.6 (2018, Dec.), p.307-312. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Performance comparison of two whole genome amplification techniques in frame of multifactor preimplantation genetic testing / L.Kornejeva, I.Kempa, A.Miskova, L.Gailīte ...[et al.] // Journal of Assisted Reproduction and Genetics. - Vol.35, Issue 8 (2018, Aug.), p.1457-1472. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Čūlainā kolīta klīniskās aktivitātes smaguma saistība ar multirezistento paplašināta spektra beta laktamāzi producējošo Enterobacteriaceae dzimtas baktēriju kolonizāciju zarnu traktā : provizoriskie pētījuma dati / V.Skuja, A.Krūmiņa, L.Piekuse, I.Kempa, A.Derovs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 82.-93.lpp.

Digestive system diseases as the most common disease group among patients with extended-spectrum beta-lactamase producing bacterial infection / L.Viksna, A.Derovs, L.Piekuse, I.Kempa, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.5-16.

Higher CTX-M, TEM, and SHV extended-spectrum beta-lactamase plasmid gene combination frequency in ESBL producing Klebsiella pneumoniae compared with ESBL producing Escherichia coli [Elektroniskais resurss] / V.Skuja, A.Derovs, L.Vīksna, L.Piekuse, I.Kempa, A.Lejnieks, A.Krūmiņa ...[et al.] // CBU International Conference on Integration and Innovation in Science and Education (Prague, Czech Republik, March 23-25, 2016) [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Central Bohemia University. - Prague, 2016. - Vol.4 (2016), p.732-739. - Resurss aprakstīts 2017.g. 22.febr. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/841/pdf…

Jaunas metodes izveide un aprobācija ar asinsreces traucējumiem saistītu reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju noteikšanai / L.Piekuse, A.Krūmiņa, I.Kempa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 310.-318.lpp.

Risk factors that determine less favourable hospitalisation course and outcome in patients with ESBL producing Enterobacteriaceae infection : preliminary results / L.Piekuse, I.Kempa, A.Derovs, L.Vīksna, A.Lejnieks, A.Krūmiņa ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.252-255. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of BMP4 polymorphisms with non-syndromic cleft lip with or without cleft palate and isolated cleft palate in Latvian and Lithuanian populations / I.Kempa, I.Akota, B.Barkane ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.16, No.3 (2014, Sept.), p.94-101. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Impact of the genes UGT1A1, GSTT1, GSTM1, GSTA1, GSTP1 and NAT2 on acute alcohol-toxic hepatitis / L.Piekuse, M.Kreile, I.Kempa, Z.Daneberga ...[et al.] // Central European Journal of Biology. - Vol.9, No.2 (2014, Febr.), p.125-130. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

 

Next generation sequencing identifies pathogenic variants in genes involved in collagen production in patients with preterm birth due to precocious cervical ripening. RSU Research Week 2019. Knowledge For Use In Practice/ Ludmila Volozonoka, Linda Gailīte, Anna Miskova, Inga Kempa, April 1-3, 2019

 

Development and application of individualized customizable preimplantation genetic testing algorithm. Balkan Journal of Medical Genetics, ICGEB Workshop Next generation diagnostics, Vol 21/ Ludmila Voložonoka, Dmitry Perminov, Liene Korņejeva, Baiba Alkšere, Inga Kempa, Anna Miskova, Linda Gailite, Violeta Fodina/ 2018, Supplement 1:71

 

Preimplantation genetic testing of monogenic diseases and aneuploidies using single blastocyst biopsy approach/ L. Voložonoka, D. Perminovs, L. Korņejeva, I. Kempa, A. Miskova, O. Šterna, V. Fodina/ European Human Genetics Conference/ May 27–30, 2017.

 

Cistiskās fibrozes slimnieku ģenētiskais raksturojums Latvijā / E.Aleksejeva, I.Kempa, Z.Dobele, L.Piekuse ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 79.lpp.

 

Genetic regulation of hormones produced in granulosa cells in adolescents with PCOS / D.Rots, I.Kempa, I.Dzivite-Krisane, L.Piekuse ...[et al.] // 14th European Congress of Paediatric and Adolescent Gynaecology "EURAPAG 2017" (Vilnius, Lithuania, June 7-10, 2017) : Abstract Book. - Vilnius, 2017. - P.56.

Preimplantation genetic testing of monogenic diseases and aneuploidies using single blastocyst biopsy approach [Elektroniskais resurss] / L.Korņejeva, I.Kempa, A.Miskova ...[et al.] // European Human Genetics Conference (Copenhagen, Denmark, May 27-30, 2017) [Elektroniskais resurss] : [Abstracts]. - Copenhagen, 2017. - Abstract No.P01.102B. - Resurss aprakstīts 2018.g. 7.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://2017.eshg.org/index.php/abstracts-2/online-planner-…

Ciprofloxacin resistance in ulcerative colitis patients with gut colonization with ESBL producing enterobacteriaceae : preliminary study results / L.Piekuse, I.Kempa, A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // Gastro 2016: EGHS-WGO International Congress (Abu Dhabi, United Arab Emirates, Nov.17-19, 2016) : Abstract Book. - Abu Dhabi, 2016. - P.72-73.

CFTR dele2,3 (21 kb) mutation in cystic fibrosis patients in Latvia / G.Taurina, L.Piekuse, I.Kempa, Z.Krumina, V.Svabe ...[et al.] // Journal of Cystic Fibrosis. - Vol.13, Suppl.2 (2014, June), p.S46. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Genotipiskā profila analīze paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošām gramnegatīvām nūjiņām / I.Kempa, L.Piekuse, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 208.lpp.

Mutation spectrum of CFTR gene in cystic fibrosis patients with meconium ileuss / G.Taurina, L.Piekuse, I.Kempa, Z.Krumina, L.Kornejeva, V.Svabe ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 240.lpp.

SERPINA 1 gene polymorphism frequency in clinically confirmed cystic fibrosis patients / G.Taurina, L.Piekuse, I.Kempa, Z.Krumina, V.Svabe ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.22, Suppl.1 (2014, May), p.500. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Genetic variants in SKI, FGFR1, WNT3, IRF6 and BMP4 genes are associated with risk for non-syndromic CL/CLP and/or CP in Latvian population / I.Kempa, L.Piekuse, I.Akota ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.21, Suppl.2 (2013, June), p.58. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kontakti

Kolēģi

Madara Auzenbaha
Docētāja, Vadošā pētniece, Sertificēts ģenētiķis
Justina Aperane
Kvalitātes vadītāja
Linda Gailīte
Vadošā pētniece, Sertificēts ģenētiķis
Inga Nartiša
Pētnieka p.i., Doktorante, Sertificēts ģenētiķis
Georgijs Moisejevs
Asistents (pētniecībā), Doktorants
Juris Ērenpreiss
Vadošais pētnieks
Elīna Millere
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i.
Irina Rudaka
Pētniece, Doktorante
Zane Dobele
Pētniece
Jānis Meisters
Pētnieka p.i.
Adele Rota
Pētnieka p.i.
Arturs Uzars
Pētnieka p.i.
Anna Adamoviča
Tehniskā asistente
Jekaterīna Isakova
Tehniskā asistente
Signe Kursīte
Tehniskā asistente
Kristīne Vīksne
Tehniskā asistente
Rolands Ciematnieks
Tehniskais asistents